Show simple item record

Specific activity of Cs-137 in soil samples of Kosovo and Metohija (25 years after Chernobyl)

dc.creatorGulan, Ljiljana
dc.date.accessioned2019-09-03T07:59:09Z
dc.date.available2019-09-03T07:59:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-86-7306-138-2
dc.identifier.urihttp://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8236
dc.identifier.urihttp://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=226685452&fmt=11&lani=sc
dc.identifier.urihttp://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf
dc.description.abstractУ раду су представљене специфичне активности вештачког радионуклида 137Cs у 74 површинска узорка земљишта (0-5 cm) на Косову и Метохији. Узорковање и мерење извршено је 25 година након акцидента у Чернобиљу. Резултати мерења показују неравномерну просторну расподелу 137Cs на Косову и Метохији. Измерене вредности специфичне активности 137Cs варирају у опсегу 6,2-385,0 Bq kg-1 , док средња вредност износи 48 Bq kg-1 . Tри локације у Косовскомитровачком региону се издвајају по већим вредностима специфичне активности 137Cs (>300 Bq kg-1 ). Поред површинских, анализирани су и профилни узорци са дубина 10-20 cm и 20-40 cm са 14 локација; евидентан је тренд опадања активности 137Cs са дубином.sr
dc.description.abstractThis paper presents the specific activity of artificial radionuclide 137Cs in 74 surface soil samples (0-5 cm depth) of Kosovo and Metohija. Sampling and measurement was carried out 25 years after the Chernobyl accident. The results of measurement show uneven spatial distribution of 137Cs in Kosovo and Metohija. The measured values of 137Cs specific activity vary in the range 6.2-385.0 Bq kg-1 , and the average value is 48 Bq kg-1 . Three locations in the region of Kosovska Mitrovica stand out with higher values of 137Cs specific activity (> 300 Bq kg-1 ). In addition to the surface samples, profile samples from depths of 10-20 cm and 20-40 cm of 14 locations were analyzed; there is an evident trend of decreasing 137Cs activity with depth.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Гореsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/41028/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЧернобиљ : 30 година после : монографијаsr
dc.titleСпецифична активност Cs-137 у узорцима земљишта Косова и Метохије (25 година након Чернобиља)sr
dc.titleSpecific activity of Cs-137 in soil samples of Kosovo and Metohija (25 years after Chernobyl)en
dc.title.alternativeSpecifična aktivnost Cs-137 u uzorcima zemljišta Kosova i Metohije (25 godina nakon Černobilja)sr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractГулан, Љиљана; Specifična aktivnost Cs-137 u uzorcima zemljišta Kosova i Metohije (25 godina nakon Černobilja);
dc.citation.spage186
dc.citation.epage193
dc.description.otherArticle is part of: [http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8230]
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://vinar.vin.bg.ac.rs//bitstream/id/20438/Gulan_186-193.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record