Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1type_keyword:article49111.20%0.00
2version_keyword:publishedVersion48611.09%0.00
3version_keyword:acceptedVersion2525.75%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2020]2104.79%0.00
5type_keyword:review1974.49%0.00
6dateIssued_keyword:20191924.38%0.00
7dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]1884.29%0.00
8type_keyword:conferenceObject1844.20%0.00
9rank_keyword:M211753.99%0.00
10subject_keyword:Adsorption1723.92%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
4384100.00%0.01