Now showing items 640-659 of 1489

   Titles
   Istraživanje koncentracije radona u izvorskoj vodi sa planine Jastrebac [1]
   Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija [1]
   Istraživanje korelacija sadržaja radionuklida i geohemijskih karakteristika zemljišta Vojvodine [1]
   Istraživanje radona u stanovima u Crnoj Gori [1]
   Izabrane metode proračuna buildup faktora u zaštiti od gama i X zračenja [1]
   Izloženost pedijatrijskih pacijenata u KT dijagnostici u Crnoj Gori [1]
   Izvori nesigurnosti pri klasifikaciji radonskih zona [1]
   J-PARC-HI Collaboration [1]
   Jačanje nuklearne bezbednosne kulture u javnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije" [1]
   Jet Shapes of Isolated Photon-Tagged Jets in Pb-Pb and pp Collisions at sNN =5.02 TeV [1]
   JOES: An application software for Judd-Ofelt analysis from Eu3+ emission spectra [1]
   Judd-Ofelt and chromaticity analysis of hafnia doped with trivalent europium as a potential white LED phosphor [1]
   Judd-Ofelt modelling of the dual-excited single band ratiometric luminescence thermometry [1]
   Judd-Ofelt parametrization from emission spectra: The case study of the Eu3+ 5D1 emitting level [1]
   Kako procijeniti efektivnu dozu zbog ingestije C14 [1]
   Karakterizacija hrapavosti površine novih nanofotoničnih mekih kontaktnih sočiva mikroskopijom atomskih sila i metodom lagunarnosti [1]
   Karakterizacija magnetičnih nanokompozita na bazi glicidilmetakrilata [1]
   Karakterizacija prevlake 316L nanete postupkom plazma navarivanja [1]
   Kinetic friction force in a three-layer model with commensurate substrates [1]
   Kinetic models of swelling and thermal stability of silver/poly(vinyl alcohol)/chitosan/graphene hydrogels [2]