Now showing items 1556-1575 of 1601

   Titles
   Xenon-ion irradiation of Co/Si bilayers: Magnetic and structural properties [1]
   XPS measurements of air-exposed Cd(Zn)1xFexTe1ySey surfaces revisited [1]
   Y-90-labeled of phosphates-coated magnetic nanoparticles as a potential tumor treatment radiopharmaceuticals [1]
   Yield, quality and safety of yellow gentian roots produced under dry-farming conditions in various single basal fertilization and planting density models [1]
   Zaštita od zračenja u medicini: prvih 55 godina [1]
   Zeolite pretreatment accomplishes partial brain radioprotective role by reducing iron and oxidative / nitrosative stress in rats [1]
   Zn- and (Mn, Zn)-substituted versus unsubstituted magnetite nanoparticles: structural, magnetic and hyperthermic properties [1]
   Zn-doped cobalt ferrite: Tuning the interactions by chemical composition [1]
   Značaj promena broja kopija FGFR1 i c-MYC gena u trostruko negativnim karcinomima dojke [1]
   Znanje učenika srednjih škola o delovanju sunca: poređenje rezultata iz 2008, 2012. i 2016. godine [1]
   ZnO/ZnS (hetero)structures: ab initio investigations of polytypic behavior of mixed ZnO and ZnS compounds [1]
   Акциденти и мониторинг радиоактивности [1]
   Анализа активности Cs137 у гљивама са територије Србије од чернобиљског акцидента до данашњих дана [1]
   Архуска конвенција као путоказ за заштиту од јонизујућих зрачења помоћу слободног приступа информацијама [1]
   Гамаспектрометријска контрола хране за људе и животиње након акцидента у Чернобиљу [1]
   Дилема LNT или HORMESIS модел у заштити од зрачења и нуклеарно оружје [1]
   Дистрибуција Cs137 у обрадивом земљишту [1]
   Дифузија радона и торона у дифузионим коморама [1]
   Интерна контрола квалитета коришћења референтних материјала [1]
   Испитивање садржаја радионуклида у лишајевима из хангара Х2 [1]