Now showing items 63-78 of 78

   Titles
   Гетерогенный иерархический модель управления установкой для модификации и анализа материалов с помочей ионных пучков – ФАМА [1]
   Ефекти флуктуација почетних стања у сударима PbPb и pPb у експерим,енту CMS [1]
   Магнетне особине наночестица оксида гвожђа површински модификованих силицијум диоксидом и олеинском киселином [1]
   Математичко моделирање и оптимизација процеса у ложишту на спрашени угаљ при директном косагоревању са биомасом [1]
   Моделирање процеса одсумпоравања гасова уношењем спрашеног сорбента у ложиште енергетског котла на угљени прах [1]
   Определение температуропроводности и термического сопротивления контакта тонких твëрдых слоев на подлошке лазерно импульсным методом [1]
   Примена спектроскопије плазме индуковане импулсним угљендиоксидним ласерским зрачењем за квалитативну и квантитативну анализу чврстих узорака [1]
   Прогностички значај клиничко-патолошких и антиоксидативних параметара код пацијената оболелих од тубуларног карцинома бубрега [1]
   Проучавање и модификација танких слојева ТiО2 добијених физичким методама депоновања за фотокаталитичку примену [1]
   Развој техника за решавање инверзног фотоакустичког проблема [1]
   Сол-гел синтеза и карактеризација мулита допираног гвожђем [1]
   Структура и маса скаларних тетракваркова који садрже c - кварк на основу Ферми-Брајтове и Глозман-Рискине хиперфине интеракције [1]
   Унапређење поступка заштићене топле плоче за одређивање топлотне проводности термоизолационих материјала [1]
   Утицај пероралне апликације хрома на ендокрини и метаболички статус крава холштајн расе [1]
   Хидротермална синтеза наночестичног хематита, структурна, морфолошка и магнетна својства [1]
   Цифровое управление банкой рекурзивных филътеров в оптималъной обработки сигналов от импулъсных радиационных детекторов в ядерной инструментации [1]