Now showing items 1-1 of 1

    • alpha decay of (273)110: Shell closure at N=162 

      Lazarev, YA; Lobanov, YV; Oganessian, YT; Utyonkov, VK; Abdullin, FS; Polyakov, AN; Rigol, J; Shirokovsky, IV; Tsyganov, YS; Iliev, S; Subbotin, VG; Sukhov, AM; Buklanov, GV; Gikal, BN; Kutner, VB; Mezentsev, AN; Subotić, Krunoslav M.; Wild, JF; Longheed, RW; Moody, KJ (Physical Review C, 1996)