Experimental and theoretical investigation in Radiation physics and radioecology

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/171021/RS//

Experimental and theoretical investigation in Radiation physics and radioecology (en)
Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (sr)
Eksperimentalna i teorijska istraživanja u radijacionoj fizici i radioekologiji (sr_RS)
Authors

Publications

Monte Carlo dozimetrija u brahiterapiji kancera cerviksa

Krstić, Dragana Ž.; Ilić, Radovan; Jovanović, Aleksandra; Nikezić, Dragoslav; Jeremić, Marija; Nikolić, Nebojša D.; Mihajlović, Jasmina

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2019)

TY - CONF
AU - Krstić, Dragana Ž.
AU - Ilić, Radovan
AU - Jovanović, Aleksandra
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Jeremić, Marija
AU - Nikolić, Nebojša D.
AU - Mihajlović, Jasmina
PY - 2019
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/279687436
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8719
AB - U radu je prikazano poređenje apsorbovanih doza u brahiterapijskim planovima i Monte Karlo simulacijama u brahiterapiji pacijentkinja sa karcinomom grlića materice. U Odeljenju za brahiterapiju u Kliničkom centru Kragujevac primenjuje se mikroSelektron za intrakavitarnu brahiterapiju u HDR režimu. Ovaj uređaj koristi minijaturni radioaktivni izvor 192Ir u obliku cilindra, aktivnih dimenzija 0,6 mm × 3,5 mm, i visoke početne aktivnosti od 370 GBq.Pre terapije, vrši se kompjutersko planiranje, koje predstavlja kompjutersku rekonstruk-ciju položaja vodiča izvora u pacijentu na osnovu dva radiografska snimka, i izodozno planiranje u odnosu na željene dozimetrijske tačke. Osnovni podaci planiranja su dnevna doza, koja iznosi 700 cGy i broj frakcija; dnevna doza se isporučuje se u tri frakcije jednom nedeljno. Monte Karlo simulacije su obavljene korišćenjem MCNP6 softvera verzije 2.0 kako bi se procenila raspodela doze u materici i kritičnim organima od rizika (bešika i debelo crevo). MCNP F6 tally (MeV/g) je izabran zbog lakog konvertovanja deponovane energije u apsorbovanu dozu. Za pripremu ulaznih datoteka koje simuliraju brahi-terapiju korišćeni su matematički ORNL i voksel fantomi. Upoređivanjem izmerenih i izračunatih vrednosti može se videti da su Monte Carlo tehnike moćno sredstvo za primenu u planiranju brahiterapije.
AB - This paper presents the comparison of absorbed doses in brachytherapy plans and Monte Carlo simulation for brachytherapy treatment of a female patient with cervix carcinoma. At the Department of Brachytherapy at the Clinical Center Kragujevac, the microSelectron after loading deviceis used for intracavitary brachytherapy in the HDR regime. This device uses a miniature radioactive source 192Ir in the form of a cylinder, active dimensions of 0.6 mm × 3.5 mm, and a high initial activity of about 370 GBq. Before therapy, computer planning is performed, which represents a computer reconstruction of the position of the source guide in the patient based on two radiographic images, and isodose planning in relation to the desired dosimetry points. Essential planning data are the daily dose and number of fractions. In this case, the daily dose is 700 cGy and is delivered in three fractions once a week. This means that the duration of this brachytherapy treatment will be a total of three weeks. Monte Carlo simulations by using MCNP6 code version 2.0 were applied for brachytherapy treatment to estimate the dose distribution in uterus and several critical organs at risk (bladder and colon). The MCNP tally f6 (MeV/g) was chosen due to easy convert energy deposition toabsorbed dose. The computational ORNL and voxel phantoms were used to prepare input files which simulate brachytherapy.By comparing measured and calculated values, it can be seen that Monte Carlo techniques are a powerful tool for application in brachytherapy planning.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Monte Carlo dozimetrija u brahiterapiji kancera cerviksa
T1 - Monte Carlo dosimetry for brachytherapy of cervical cancer
SP - 483
EP - 488
ER - 
@conference{
author = "Krstić, Dragana Ž. and Ilić, Radovan and Jovanović, Aleksandra and Nikezić, Dragoslav and Jeremić, Marija and Nikolić, Nebojša D. and Mihajlović, Jasmina",
year = "2019",
abstract = "U radu je prikazano poređenje apsorbovanih doza u brahiterapijskim planovima i Monte Karlo simulacijama u brahiterapiji pacijentkinja sa karcinomom grlića materice. U Odeljenju za brahiterapiju u Kliničkom centru Kragujevac primenjuje se mikroSelektron za intrakavitarnu brahiterapiju u HDR režimu. Ovaj uređaj koristi minijaturni radioaktivni izvor 192Ir u obliku cilindra, aktivnih dimenzija 0,6 mm × 3,5 mm, i visoke početne aktivnosti od 370 GBq.Pre terapije, vrši se kompjutersko planiranje, koje predstavlja kompjutersku rekonstruk-ciju položaja vodiča izvora u pacijentu na osnovu dva radiografska snimka, i izodozno planiranje u odnosu na željene dozimetrijske tačke. Osnovni podaci planiranja su dnevna doza, koja iznosi 700 cGy i broj frakcija; dnevna doza se isporučuje se u tri frakcije jednom nedeljno. Monte Karlo simulacije su obavljene korišćenjem MCNP6 softvera verzije 2.0 kako bi se procenila raspodela doze u materici i kritičnim organima od rizika (bešika i debelo crevo). MCNP F6 tally (MeV/g) je izabran zbog lakog konvertovanja deponovane energije u apsorbovanu dozu. Za pripremu ulaznih datoteka koje simuliraju brahi-terapiju korišćeni su matematički ORNL i voksel fantomi. Upoređivanjem izmerenih i izračunatih vrednosti može se videti da su Monte Carlo tehnike moćno sredstvo za primenu u planiranju brahiterapije., This paper presents the comparison of absorbed doses in brachytherapy plans and Monte Carlo simulation for brachytherapy treatment of a female patient with cervix carcinoma. At the Department of Brachytherapy at the Clinical Center Kragujevac, the microSelectron after loading deviceis used for intracavitary brachytherapy in the HDR regime. This device uses a miniature radioactive source 192Ir in the form of a cylinder, active dimensions of 0.6 mm × 3.5 mm, and a high initial activity of about 370 GBq. Before therapy, computer planning is performed, which represents a computer reconstruction of the position of the source guide in the patient based on two radiographic images, and isodose planning in relation to the desired dosimetry points. Essential planning data are the daily dose and number of fractions. In this case, the daily dose is 700 cGy and is delivered in three fractions once a week. This means that the duration of this brachytherapy treatment will be a total of three weeks. Monte Carlo simulations by using MCNP6 code version 2.0 were applied for brachytherapy treatment to estimate the dose distribution in uterus and several critical organs at risk (bladder and colon). The MCNP tally f6 (MeV/g) was chosen due to easy convert energy deposition toabsorbed dose. The computational ORNL and voxel phantoms were used to prepare input files which simulate brachytherapy.By comparing measured and calculated values, it can be seen that Monte Carlo techniques are a powerful tool for application in brachytherapy planning.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Monte Carlo dozimetrija u brahiterapiji kancera cerviksa, Monte Carlo dosimetry for brachytherapy of cervical cancer",
pages = "483-488"
}
Krstić, D. Ž., Ilić, R., Jovanović, A., Nikezić, D., Jeremić, M., Nikolić, N. D.,& Mihajlović, J.. (2019). Monte Carlo dozimetrija u brahiterapiji kancera cerviksa. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 483-488.
Krstić DŽ, Ilić R, Jovanović A, Nikezić D, Jeremić M, Nikolić ND, Mihajlović J. Monte Carlo dozimetrija u brahiterapiji kancera cerviksa. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2019;:483-488..
Krstić, Dragana Ž., Ilić, Radovan, Jovanović, Aleksandra, Nikezić, Dragoslav, Jeremić, Marija, Nikolić, Nebojša D., Mihajlović, Jasmina, "Monte Carlo dozimetrija u brahiterapiji kancera cerviksa" in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2019):483-488.

Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore

Čeliković, Igor T.; Arsić, Vesna; Forkapić, Sofija; Udovičić, Vladimir; Nikezić, Dragoslav

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2019)

TY - CONF
AU - Čeliković, Igor T.
AU - Arsić, Vesna
AU - Forkapić, Sofija
AU - Udovičić, Vladimir
AU - Nikezić, Dragoslav
PY - 2019
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/279687436
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8697
AB - Radon je prirodni radioaktivni gas, čije je prisustvo zbog svojih karakteristika nemoguće detektovati ljudskim čulima, već ga je neophodno meriti. Iako je otkriven na početku XX veka, kada su i izmerene visoke koncentracije radona u rudnicima srebra u Češkoj, tek je četiri decenije posle pretpostavljena veza izmeĎu visoke koncentracije radona i kancera pluća, da bi se desetak godina kasnije ukazalo na radonove potomke kao moguće uzročnike kancera. Brojne epidemiološke studije su pokazale da radon sa svojim potomcima predstavlja drugi uzročnik kancera pluća posle pušenja. Važnost ispitivanja radona i njegovih potomaka je odmah uočena i u Srbiji, tako da je već na prvom skupu, tada Jugoslovenskog društva za radiološku zaštitu, održanom 1963 godine, bilo nekoliko radova posvećenih merenju koncentracije radona u rudnicima i banjama čime se dominantno bavio Institut za medicinu rada, iz Beograda. U ovoj publikaciji data je kvalitativna analiza „radonskih― radova sa prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja. Diskutovana je aktuelnost problematike sa godinama, pregled tema koje su se širile s godinama, kao i pregled korišćenih mernih tehnika i njihov razvoj. Konačno, data je procena daljeg razvoja problematike radona.
AB - Radon is natural radioactive gas. It is colourless, tasteless, odourless and therefore it cannot be detected by human senses, but should be measured. It was discovered at the beginning of XX century. At that time, high radon concentrations were measured in the Bohemian silver mines. However it took four decades before a connection between high radon concentration and lung cancer was assumed and one decade more to link radon progeny as a possible cause of lung cancer. Numerous epidemiological studies have shown that radon with its progeny represents second cause of lung cancer after smoking. The importance of investigation of radon and its progeny was acknowledged at the very beginning of Symposiums of Yugoslav society of radiation protection. Thus, already at the first Symposium, held in 1963, there were already several papers published regarding radon concentration measurements in mines and spas. In the first few proceeding of the Symposium the main contribution was from Serbian Institute of Occupational Health. In this publication, an overview of research on radon, published in previous 29 Proceedings of symposiums of Radiation Protection Society, was given. Evolution of actuality of different radon topics was discussed and overview of used measurement techniques was given. Finally, it was estimated in which directions development of radon topics might go.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
T1 - Overview of radon research published in the first 29 symposiums of Radiation protection society of Serbia and Montenegro
SP - 177
EP - 191
ER - 
@conference{
author = "Čeliković, Igor T. and Arsić, Vesna and Forkapić, Sofija and Udovičić, Vladimir and Nikezić, Dragoslav",
year = "2019",
abstract = "Radon je prirodni radioaktivni gas, čije je prisustvo zbog svojih karakteristika nemoguće detektovati ljudskim čulima, već ga je neophodno meriti. Iako je otkriven na početku XX veka, kada su i izmerene visoke koncentracije radona u rudnicima srebra u Češkoj, tek je četiri decenije posle pretpostavljena veza izmeĎu visoke koncentracije radona i kancera pluća, da bi se desetak godina kasnije ukazalo na radonove potomke kao moguće uzročnike kancera. Brojne epidemiološke studije su pokazale da radon sa svojim potomcima predstavlja drugi uzročnik kancera pluća posle pušenja. Važnost ispitivanja radona i njegovih potomaka je odmah uočena i u Srbiji, tako da je već na prvom skupu, tada Jugoslovenskog društva za radiološku zaštitu, održanom 1963 godine, bilo nekoliko radova posvećenih merenju koncentracije radona u rudnicima i banjama čime se dominantno bavio Institut za medicinu rada, iz Beograda. U ovoj publikaciji data je kvalitativna analiza „radonskih― radova sa prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja. Diskutovana je aktuelnost problematike sa godinama, pregled tema koje su se širile s godinama, kao i pregled korišćenih mernih tehnika i njihov razvoj. Konačno, data je procena daljeg razvoja problematike radona., Radon is natural radioactive gas. It is colourless, tasteless, odourless and therefore it cannot be detected by human senses, but should be measured. It was discovered at the beginning of XX century. At that time, high radon concentrations were measured in the Bohemian silver mines. However it took four decades before a connection between high radon concentration and lung cancer was assumed and one decade more to link radon progeny as a possible cause of lung cancer. Numerous epidemiological studies have shown that radon with its progeny represents second cause of lung cancer after smoking. The importance of investigation of radon and its progeny was acknowledged at the very beginning of Symposiums of Yugoslav society of radiation protection. Thus, already at the first Symposium, held in 1963, there were already several papers published regarding radon concentration measurements in mines and spas. In the first few proceeding of the Symposium the main contribution was from Serbian Institute of Occupational Health. In this publication, an overview of research on radon, published in previous 29 Proceedings of symposiums of Radiation Protection Society, was given. Evolution of actuality of different radon topics was discussed and overview of used measurement techniques was given. Finally, it was estimated in which directions development of radon topics might go.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Overview of radon research published in the first 29 symposiums of Radiation protection society of Serbia and Montenegro",
pages = "177-191"
}
Čeliković, I. T., Arsić, V., Forkapić, S., Udovičić, V.,& Nikezić, D.. (2019). Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 177-191.
Čeliković IT, Arsić V, Forkapić S, Udovičić V, Nikezić D. Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2019;:177-191..
Čeliković, Igor T., Arsić, Vesna, Forkapić, Sofija, Udovičić, Vladimir, Nikezić, Dragoslav, "Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore" in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2019):177-191.

Прорачун специфичне апсорбоване фракције у појединим органима човечјег тела приликом примене радиофармацеутика Xe-133

Jovanović, Zoran M.; Krstić, Dragana Ž.; Nikezić, Dragoslav

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Jovanović, Zoran M.
AU - Krstić, Dragana Ž.
AU - Nikezić, Dragoslav
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8295
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Монте Карло симулације су изведене за процену дозу приликом третмана са
радиофармацеутиком 133Xe. Овај радиофармацеутик се користи у третманима у
нуклеарној медицини, као индикација за кардиоваскуларне и плућне болести. Циљ
овог рада је био да се процени специфична апсорбована фракција (САФ) када је
овај радиофармацеутик инкорпориран у плућима. За ту сврху је развијен воксел
фантом (торакса) и упоређен је са ORNL фантомом. Сви прорачуни и симулације
врше помоћу MCNP5/Х кода.
AB - Monte Carlo simulations were performed to estimate dose for treatment with
radiopharmaceutical 133Xe. This radiopharmaceutical is used in treatments in nuclear
medicine as an indication for cardiovascular and pulmonary diseases. The aim of this
paper was to evaluate the specific absorbed fraction (SAF) when this radiopharmaceutical is incorporated in the lungs. For this purpose, a Vauxhall phantom
(toraxa) is developed and was compared to the ORNL phantom. All calculations and
simulations are done using the MCNP5/X code.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Прорачун специфичне апсорбоване фракције у појединим органима човечјег тела приликом примене радиофармацеутика Xe-133
T1 - Calculation of specific absorbed fraction in the specific human organs due to Xe-133 radioisotope application
SP - 328
EP - 332
ER - 
@conference{
author = "Jovanović, Zoran M. and Krstić, Dragana Ž. and Nikezić, Dragoslav",
year = "2017",
abstract = "Монте Карло симулације су изведене за процену дозу приликом третмана са
радиофармацеутиком 133Xe. Овај радиофармацеутик се користи у третманима у
нуклеарној медицини, као индикација за кардиоваскуларне и плућне болести. Циљ
овог рада је био да се процени специфична апсорбована фракција (САФ) када је
овај радиофармацеутик инкорпориран у плућима. За ту сврху је развијен воксел
фантом (торакса) и упоређен је са ORNL фантомом. Сви прорачуни и симулације
врше помоћу MCNP5/Х кода., Monte Carlo simulations were performed to estimate dose for treatment with
radiopharmaceutical 133Xe. This radiopharmaceutical is used in treatments in nuclear
medicine as an indication for cardiovascular and pulmonary diseases. The aim of this
paper was to evaluate the specific absorbed fraction (SAF) when this radiopharmaceutical is incorporated in the lungs. For this purpose, a Vauxhall phantom
(toraxa) is developed and was compared to the ORNL phantom. All calculations and
simulations are done using the MCNP5/X code.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Прорачун специфичне апсорбоване фракције у појединим органима човечјег тела приликом примене радиофармацеутика Xe-133, Calculation of specific absorbed fraction in the specific human organs due to Xe-133 radioisotope application",
pages = "328-332"
}
Jovanović, Z. M., Krstić, D. Ž.,& Nikezić, D.. (2017). Прорачун специфичне апсорбоване фракције у појединим органима човечјег тела приликом примене радиофармацеутика Xe-133. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 328-332.
Jovanović ZM, Krstić DŽ, Nikezić D. Прорачун специфичне апсорбоване фракције у појединим органима човечјег тела приликом примене радиофармацеутика Xe-133. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:328-332..
Jovanović, Zoran M., Krstić, Dragana Ž., Nikezić, Dragoslav, "Прорачун специфичне апсорбоване фракције у појединим органима човечјег тела приликом примене радиофармацеутика Xe-133" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):328-332.

Difrakciona slika tragova u trag detektorima

Stevanović, Nenad; Marković, Vladimir M.; Nikezić, Dragoslav

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Stevanović, Nenad
AU - Marković, Vladimir M.
AU - Nikezić, Dragoslav
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8324
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - U ovom radu razvijen je model i programski kod za formiranje difrackione slike
svetlosti, koja prolazi kroz tragove u čvrstim trag detektorima. Prostiranje svetlostnog
talasa, koji prolazi kroz trag, modelovan je na osnovu Hajgens-Frenolovog principa.
Napisan je programski kod da se ispita promena difrackione slike svetlosti u zavisnosti
od promene parametara traga. Cilj rada je da se na osnovu difrackione slike traga
odrede parametri traga čestice u trag detektorima.
AB - The model and program code for creation of diffraction pattern of the light, when
passes through track in solid state track detectors were developed in the paper.
Wave-light was modelled according to Huygens-Fresnel principle. The program code
was developed for correlation of diffraction pattern and track parameters. The
developed model can be applied for analysis of tracks in track detectors.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Difrakciona slika tragova u trag detektorima
T1 - Diffraction pattern of the light on track in track detectors
SP - 523
EP - 528
ER - 
@conference{
author = "Stevanović, Nenad and Marković, Vladimir M. and Nikezić, Dragoslav",
year = "2017",
abstract = "U ovom radu razvijen je model i programski kod za formiranje difrackione slike
svetlosti, koja prolazi kroz tragove u čvrstim trag detektorima. Prostiranje svetlostnog
talasa, koji prolazi kroz trag, modelovan je na osnovu Hajgens-Frenolovog principa.
Napisan je programski kod da se ispita promena difrackione slike svetlosti u zavisnosti
od promene parametara traga. Cilj rada je da se na osnovu difrackione slike traga
odrede parametri traga čestice u trag detektorima., The model and program code for creation of diffraction pattern of the light, when
passes through track in solid state track detectors were developed in the paper.
Wave-light was modelled according to Huygens-Fresnel principle. The program code
was developed for correlation of diffraction pattern and track parameters. The
developed model can be applied for analysis of tracks in track detectors.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Difrakciona slika tragova u trag detektorima, Diffraction pattern of the light on track in track detectors",
pages = "523-528"
}
Stevanović, N., Marković, V. M.,& Nikezić, D.. (2017). Difrakciona slika tragova u trag detektorima. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 523-528.
Stevanović N, Marković VM, Nikezić D. Difrakciona slika tragova u trag detektorima. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:523-528..
Stevanović, Nenad, Marković, Vladimir M., Nikezić, Dragoslav, "Difrakciona slika tragova u trag detektorima" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):523-528.

Дифузија радона и торона у дифузионим коморама

Marković, Vladimir M.; Stevanović, Nenad; Nikezić, Dragoslav

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Marković, Vladimir M.
AU - Stevanović, Nenad
AU - Nikezić, Dragoslav
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8323
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Дифузионе коморе представљају jедноставаn начин мерења концентрације
радона и торона у просторијама. Како би се одредила концентрација потребно
је извршити калибрацију. Теориjски приступ је веома чест и омогућава одређивање калибрационе константе моделовањем. Tom приликом, често се уводe
апроксимацијe која омогућавају једноставније решавање проблема. У овом раду
је проучавана оправданост апроксимација: занемаривање дифузије кроз филтер
папир на почетку коморе и промена концентрације радона и торона ван коморе у
току времена. Показано је да апроксимације нису увек оправдане.
AB - Diffusion chamber presents simple device for measuring of radon and thoron in air. In
order to determine concentration it is necessary to calibrate chamber. Theoretical
approach for calibration is common and enables determination of calibration constant.
During modeling of real chamber, many approximations are introduced in order to
simplify problem. In this work validation of some simplifications was investigated. Of
interest is to see if filter paper (which is excluded in general case) on top of the
chamber influence on radon and thoron concentration in chamber. Another goal is to
see if non constant concentration (which is taken to be constant in general case) of
radon and thoron outside of chamber influence on distributions of radon, thoron and
their progeny inside of chamber. Obtained results lead on disputable justifications of
above simplifications which cannot be neglected in general case.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Дифузија радона и торона у дифузионим коморама
T1 - Diffusion of radon and thoron in diffusion chambers
SP - 513
EP - 522
ER - 
@conference{
author = "Marković, Vladimir M. and Stevanović, Nenad and Nikezić, Dragoslav",
year = "2017",
abstract = "Дифузионе коморе представљају jедноставаn начин мерења концентрације
радона и торона у просторијама. Како би се одредила концентрација потребно
је извршити калибрацију. Теориjски приступ је веома чест и омогућава одређивање калибрационе константе моделовањем. Tom приликом, често се уводe
апроксимацијe која омогућавају једноставније решавање проблема. У овом раду
је проучавана оправданост апроксимација: занемаривање дифузије кроз филтер
папир на почетку коморе и промена концентрације радона и торона ван коморе у
току времена. Показано је да апроксимације нису увек оправдане., Diffusion chamber presents simple device for measuring of radon and thoron in air. In
order to determine concentration it is necessary to calibrate chamber. Theoretical
approach for calibration is common and enables determination of calibration constant.
During modeling of real chamber, many approximations are introduced in order to
simplify problem. In this work validation of some simplifications was investigated. Of
interest is to see if filter paper (which is excluded in general case) on top of the
chamber influence on radon and thoron concentration in chamber. Another goal is to
see if non constant concentration (which is taken to be constant in general case) of
radon and thoron outside of chamber influence on distributions of radon, thoron and
their progeny inside of chamber. Obtained results lead on disputable justifications of
above simplifications which cannot be neglected in general case.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Дифузија радона и торона у дифузионим коморама, Diffusion of radon and thoron in diffusion chambers",
pages = "513-522"
}
Marković, V. M., Stevanović, N.,& Nikezić, D.. (2017). Дифузија радона и торона у дифузионим коморама. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 513-522.
Marković VM, Stevanović N, Nikezić D. Дифузија радона и торона у дифузионим коморама. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:513-522..
Marković, Vladimir M., Stevanović, Nenad, Nikezić, Dragoslav, "Дифузија радона и торона у дифузионим коморама" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):513-522.

Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija

Gulan, Ljiljana; Stajic, Jelena M.; Bochicchio, Francesco; Carpentieri, Carmela; Milic, Gordana; Nikezić, Dragoslav; Žunić, Zora S.

(2017)

TY - JOUR
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Stajic, Jelena M.
AU - Bochicchio, Francesco
AU - Carpentieri, Carmela
AU - Milic, Gordana
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Žunić, Zora S.
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/1698
AB - This paper presents indoor radon concentrations and specific activities of natural radionuclides measured in soils of Kosovo and Metohija. The measurements of radon concentration were performed during two consecutive 6-month periods in two rooms of 63 houses using CR-39 detectors. The annual radon concentration ranged from 30 to 810 Bq m(-3) with the average value of 128 Bq m(-3). Almost 15% of the houses had radon concentration higher than 200 Bq m(-3). The difference between radon concentrations measured in the two 6-month periods was analyzed, showing, as expected, a slightly higher radon concentration in the winter period than in the summer period. The variation between different rooms of the same houses was also analyzed, showing that 20% of the dwellings had a significantly higher radon concentration ( GT 100 Bq m(-3)) in one room compared to the other (the coefficient of variation ranged up to 96%). The specific activities of natural radionuclides in the nearby soil were determined by gamma spectrometry. The estimated average value (and standard deviation) of Ra-226, Th-232, and K-40 specific activities were 32 (13), 35 (16), and 582 (159) Bq kg(-1), respectively. The correlation between indoor Rn-222 and Ra-226 content in soil was investigated. Only a weak correlation was found (Spearmans rho = 0.220) indicating that other factors might affect diffusion and accumulation of radon indoors, as confirmed also by the high variability between the rooms of the same houses.
T2 - Environmental Science and Pollution Research
T1 - Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija
VL - 24
IS - 24
SP - 19561
EP - 19568
DO - 10.1007/s11356-017-9538-8
ER - 
@article{
author = "Gulan, Ljiljana and Stajic, Jelena M. and Bochicchio, Francesco and Carpentieri, Carmela and Milic, Gordana and Nikezić, Dragoslav and Žunić, Zora S.",
year = "2017",
abstract = "This paper presents indoor radon concentrations and specific activities of natural radionuclides measured in soils of Kosovo and Metohija. The measurements of radon concentration were performed during two consecutive 6-month periods in two rooms of 63 houses using CR-39 detectors. The annual radon concentration ranged from 30 to 810 Bq m(-3) with the average value of 128 Bq m(-3). Almost 15% of the houses had radon concentration higher than 200 Bq m(-3). The difference between radon concentrations measured in the two 6-month periods was analyzed, showing, as expected, a slightly higher radon concentration in the winter period than in the summer period. The variation between different rooms of the same houses was also analyzed, showing that 20% of the dwellings had a significantly higher radon concentration ( GT 100 Bq m(-3)) in one room compared to the other (the coefficient of variation ranged up to 96%). The specific activities of natural radionuclides in the nearby soil were determined by gamma spectrometry. The estimated average value (and standard deviation) of Ra-226, Th-232, and K-40 specific activities were 32 (13), 35 (16), and 582 (159) Bq kg(-1), respectively. The correlation between indoor Rn-222 and Ra-226 content in soil was investigated. Only a weak correlation was found (Spearmans rho = 0.220) indicating that other factors might affect diffusion and accumulation of radon indoors, as confirmed also by the high variability between the rooms of the same houses.",
journal = "Environmental Science and Pollution Research",
title = "Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija",
volume = "24",
number = "24",
pages = "19561-19568",
doi = "10.1007/s11356-017-9538-8"
}
Gulan, L., Stajic, J. M., Bochicchio, F., Carpentieri, C., Milic, G., Nikezić, D.,& Žunić, Z. S.. (2017). Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija. in Environmental Science and Pollution Research, 24(24), 19561-19568.
https://doi.org/10.1007/s11356-017-9538-8
Gulan L, Stajic JM, Bochicchio F, Carpentieri C, Milic G, Nikezić D, Žunić ZS. Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija. in Environmental Science and Pollution Research. 2017;24(24):19561-19568.
doi:10.1007/s11356-017-9538-8 .
Gulan, Ljiljana, Stajic, Jelena M., Bochicchio, Francesco, Carpentieri, Carmela, Milic, Gordana, Nikezić, Dragoslav, Žunić, Zora S., "Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija" in Environmental Science and Pollution Research, 24, no. 24 (2017):19561-19568,
https://doi.org/10.1007/s11356-017-9538-8 . .
2
2
2

Koncentracija radona, prirodnih i veštačkih radionuklida u kragujevačkim vrtićima

Milenković, Biljana; Stajić, Jelena; Nikezić, Dragoslav

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Milenković, Biljana
AU - Stajić, Jelena
AU - Nikezić, Dragoslav
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8271
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Koncentracija radona je merena u zatvorenim prostorijama 14 javnih vrtića na
teritoriji grada Kragujevca. Merenja su vršena korišćenjem pasivnih UFO detektora,
koji su nakon tromesečnog izlaganja elektrohemijski tretirani. Dobijene vrednosti se
kreću u intervalu (27-145) Bq m-3. Takođe je izvršena gamaspektrometrijska analiza
uzoraka zemlje prikupljene u dvorištima vrtića, pri čemu su određene specifične
aktivnosne koncentracije 226Ra, 232Th, 40K i 137Cs čije srednje vrednosti ± standardne
devijacije iznose (34,6 ± 5,7), (42,5 ± 6,3), (414 ± 91) i (44,7 ± 40,8) Bq kg-1, respektivno. Ispitana je korelacija između koncentracije radona u zatvorenim prostorijama i sadržaja 226Ra u okolnom zemljištu.
AB - The concentration of indoor radon was measured in 14 public kindergartens in the city
of Kragujevac. Measurements were performed using passive UFO detectors, which
were subjected to three-month exposurefollowed by electrochemical etching. Obtained
valuesranged from 27 to 145 Bq m-3. Besides, gamma-spectrometric analysis of the soil
samples collected in the backyards of kindergartens was performed, and the average
values (± standard deviation)of the specific activitiesof 226Ra, 232Th, 40K and137Cs were
34.6 ± 5.7, 42.5 ± 6.3, 414 ± 91 and 44.7 ± 40.8 Bq kg-1, respectively. The correlation
between indoor radon concentration and the content of 226Ra in the surrounding soil
was investigated.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Koncentracija radona, prirodnih i veštačkih radionuklida u kragujevačkim vrtićima
T1 - Indoor radon, natural and artificial radionuclides in kindergartens of Kragujevac city
SP - 173
EP - 178
ER - 
@conference{
author = "Milenković, Biljana and Stajić, Jelena and Nikezić, Dragoslav",
year = "2017",
abstract = "Koncentracija radona je merena u zatvorenim prostorijama 14 javnih vrtića na
teritoriji grada Kragujevca. Merenja su vršena korišćenjem pasivnih UFO detektora,
koji su nakon tromesečnog izlaganja elektrohemijski tretirani. Dobijene vrednosti se
kreću u intervalu (27-145) Bq m-3. Takođe je izvršena gamaspektrometrijska analiza
uzoraka zemlje prikupljene u dvorištima vrtića, pri čemu su određene specifične
aktivnosne koncentracije 226Ra, 232Th, 40K i 137Cs čije srednje vrednosti ± standardne
devijacije iznose (34,6 ± 5,7), (42,5 ± 6,3), (414 ± 91) i (44,7 ± 40,8) Bq kg-1, respektivno. Ispitana je korelacija između koncentracije radona u zatvorenim prostorijama i sadržaja 226Ra u okolnom zemljištu., The concentration of indoor radon was measured in 14 public kindergartens in the city
of Kragujevac. Measurements were performed using passive UFO detectors, which
were subjected to three-month exposurefollowed by electrochemical etching. Obtained
valuesranged from 27 to 145 Bq m-3. Besides, gamma-spectrometric analysis of the soil
samples collected in the backyards of kindergartens was performed, and the average
values (± standard deviation)of the specific activitiesof 226Ra, 232Th, 40K and137Cs were
34.6 ± 5.7, 42.5 ± 6.3, 414 ± 91 and 44.7 ± 40.8 Bq kg-1, respectively. The correlation
between indoor radon concentration and the content of 226Ra in the surrounding soil
was investigated.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Koncentracija radona, prirodnih i veštačkih radionuklida u kragujevačkim vrtićima, Indoor radon, natural and artificial radionuclides in kindergartens of Kragujevac city",
pages = "173-178"
}
Milenković, B., Stajić, J.,& Nikezić, D.. (2017). Koncentracija radona, prirodnih i veštačkih radionuklida u kragujevačkim vrtićima. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 173-178.
Milenković B, Stajić J, Nikezić D. Koncentracija radona, prirodnih i veštačkih radionuklida u kragujevačkim vrtićima. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:173-178..
Milenković, Biljana, Stajić, Jelena, Nikezić, Dragoslav, "Koncentracija radona, prirodnih i veštačkih radionuklida u kragujevačkim vrtićima" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):173-178.

Vertical profile of Cs137 in soil fifteen years after Chernobyl nuclear accident

Krstić, Dragana Ž.; Nikezić, Dragoslav; Stevanović, Nenad; Marković, Vladimir

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2016)

TY - CHAP
AU - Krstić, Dragana Ž.
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Stevanović, Nenad
AU - Marković, Vladimir
PY - 2016
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8239
UR - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=226685452&fmt=11&lani=sc
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf
AB - The subject of research in this paper is the vertical distribution of the 137Cs in
undisturbed soil. The presence of the 137Cs in the soil is largely a result of the
Chernobyl’s accident, which occurred in 1986. Soil samples were taken in central
Serbia, in the surroundings of the city of Kragujevac during year 2001. Specific
activities of the 137Cs in soil samples were measured by gamma spectrometric
method using coaxial germanium detector HPGe. Fifteen years after the Chernobyl
accident the largest activity of the 137Cs is within 10 cm of the upper layer of the
soil. The obtained result shows that the migration of Cs in soil is a very slow
process.
AB - Predmet istraživanja u ovom radu je vertikalna raspodela koncentracije 137Cs u
tlu. Prisustvo 137Cs u tlu je u najvećoj meri posledica akcidenta u Černobilju, koji
se dogodio 1986. godine. Uzorci zemlje su uzimani na teritoriji centralne Srbije, u
okolini Kragujevca u toku 2011. godine. Specifična aktivnost 137Cs u uzorcima
tla je merena gama-spektrometrijskom metodom pomoću poluprovodničkog
germanijumskog detektora. Nađeno je da je najveća aktivnost 137Cs u
površinskom sloju tla od 10 cm. Dobijeni rezultat pokazuje da je migracija 137Cs
veoma spor proces
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
T2 - Чернобиљ : 30 година после : монографија
T1 - Vertical profile of Cs137 in soil fifteen years after Chernobyl nuclear accident
T1 - Vertikalni profil Cs137 u tlu petnaest godina posle černobiljskog akcidenta
SP - 214
EP - 222
ER - 
@inbook{
author = "Krstić, Dragana Ž. and Nikezić, Dragoslav and Stevanović, Nenad and Marković, Vladimir",
year = "2016",
abstract = "The subject of research in this paper is the vertical distribution of the 137Cs in
undisturbed soil. The presence of the 137Cs in the soil is largely a result of the
Chernobyl’s accident, which occurred in 1986. Soil samples were taken in central
Serbia, in the surroundings of the city of Kragujevac during year 2001. Specific
activities of the 137Cs in soil samples were measured by gamma spectrometric
method using coaxial germanium detector HPGe. Fifteen years after the Chernobyl
accident the largest activity of the 137Cs is within 10 cm of the upper layer of the
soil. The obtained result shows that the migration of Cs in soil is a very slow
process., Predmet istraživanja u ovom radu je vertikalna raspodela koncentracije 137Cs u
tlu. Prisustvo 137Cs u tlu je u najvećoj meri posledica akcidenta u Černobilju, koji
se dogodio 1986. godine. Uzorci zemlje su uzimani na teritoriji centralne Srbije, u
okolini Kragujevca u toku 2011. godine. Specifična aktivnost 137Cs u uzorcima
tla je merena gama-spektrometrijskom metodom pomoću poluprovodničkog
germanijumskog detektora. Nađeno je da je najveća aktivnost 137Cs u
površinskom sloju tla od 10 cm. Dobijeni rezultat pokazuje da je migracija 137Cs
veoma spor proces",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "Чернобиљ : 30 година после : монографија",
booktitle = "Vertical profile of Cs137 in soil fifteen years after Chernobyl nuclear accident, Vertikalni profil Cs137 u tlu petnaest godina posle černobiljskog akcidenta",
pages = "214-222"
}
Krstić, D. Ž., Nikezić, D., Stevanović, N.,& Marković, V.. (2016). Vertical profile of Cs137 in soil fifteen years after Chernobyl nuclear accident. in Чернобиљ : 30 година после : монографија
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 214-222.
Krstić DŽ, Nikezić D, Stevanović N, Marković V. Vertical profile of Cs137 in soil fifteen years after Chernobyl nuclear accident. in Чернобиљ : 30 година после : монографија. 2016;:214-222..
Krstić, Dragana Ž., Nikezić, Dragoslav, Stevanović, Nenad, Marković, Vladimir, "Vertical profile of Cs137 in soil fifteen years after Chernobyl nuclear accident" in Чернобиљ : 30 година после : монографија (2016):214-222.

Određivanje transfer faktora Cs137 iz tla biljke koje se ne koriste u tradicionalnoj medicini

Krstić, Dragana Ž.; Đelić, Gorica; Topuzović, Marina; Milenković, Biljana; Stajić, Jelena; Zeremski, Tijana; Kostić, Dragana; Vučić, Dušica

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2016)

TY - CHAP
AU - Krstić, Dragana Ž.
AU - Đelić, Gorica
AU - Topuzović, Marina
AU - Milenković, Biljana
AU - Stajić, Jelena
AU - Zeremski, Tijana
AU - Kostić, Dragana
AU - Vučić, Dušica
PY - 2016
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8242
UR - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=226685452&fmt=11&lani=sc
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf
AB - U ovom radu su odredjeni transfer faktori 137Cs iz tla u biljke koje se koriste u
tradicionalnoj medicini na teritoriji centralne Srbije. Transfer faktori (TF) su
računati kao odnos aktivnosti suvog biljnog uzorka i aktivnosti suvog uzorka
zemlje. Specifične aktivnosti 137Cs u uzorcima su merene gama spektrometrijskom
metodom koristeći koaksijalni germanijumski detektor. Absalom model je
primenjen za teorijsko predviđanje količine 137Cs koja prelazi u biljke na osnovu
određenih karakteristika tla: pH vrednost, sadržaj kalijuma, humusa i gline.
Vrednosti transfer faktora dobijene pomoću Absalom modela su u opsegu od 0,011
do 0,307, gde je srednja vrednost 0,071. Eksperimentalno određena srednja
vrednost je 0,069, pri čemu je uočeno dobro slaganje sa teorijski predviđenom
vrednošću. Prisustvo 137Cs u biljkama je u najvećoj meri posledica akcidenta u
Černobilju, pri čemu se sadašnje izračunate vrednosti transfer faktora mogu
koristiti za eventualnu procenu koncentracije aktivnosti 137Cs u lekovitim biljkama
u vreme akcidenta u Černobilju.
AB - Transfer factors 137Cs from soil to plants used in traditional medicine were
determined. The transfer factors (TF) were calculated as Bq kg-1 of dry plant per
Bq kg-1 of dry soil. Mass activity concentrations of 137Cs in soil and plant samples
were measured with high purity germanium detector (HPGe). The Absalom
model was used for determination of the amount of 137Cs transferred from soil to
plant based on soil characteristics such as pH, exchangeable potassium, humus
and clay contents. The estimated transfer factors were in the range from 0.011 to
0.307 with an arithmetic mean of 0.071, median of 0.050, geometric mean of
0.053 and GSD of 2.08. This value agreed well with that calculated from the
measurements of 0.069.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
T2 - Чернобиљ : 30 година после : монографија
T1 - Određivanje transfer faktora Cs137 iz tla biljke koje se ne koriste u tradicionalnoj medicini
T1 - Transfer factors of Cs137 from soil to plants used in traditional medicine in central Serbia
SP - 256
EP - 264
ER - 
@inbook{
author = "Krstić, Dragana Ž. and Đelić, Gorica and Topuzović, Marina and Milenković, Biljana and Stajić, Jelena and Zeremski, Tijana and Kostić, Dragana and Vučić, Dušica",
year = "2016",
abstract = "U ovom radu su odredjeni transfer faktori 137Cs iz tla u biljke koje se koriste u
tradicionalnoj medicini na teritoriji centralne Srbije. Transfer faktori (TF) su
računati kao odnos aktivnosti suvog biljnog uzorka i aktivnosti suvog uzorka
zemlje. Specifične aktivnosti 137Cs u uzorcima su merene gama spektrometrijskom
metodom koristeći koaksijalni germanijumski detektor. Absalom model je
primenjen za teorijsko predviđanje količine 137Cs koja prelazi u biljke na osnovu
određenih karakteristika tla: pH vrednost, sadržaj kalijuma, humusa i gline.
Vrednosti transfer faktora dobijene pomoću Absalom modela su u opsegu od 0,011
do 0,307, gde je srednja vrednost 0,071. Eksperimentalno određena srednja
vrednost je 0,069, pri čemu je uočeno dobro slaganje sa teorijski predviđenom
vrednošću. Prisustvo 137Cs u biljkama je u najvećoj meri posledica akcidenta u
Černobilju, pri čemu se sadašnje izračunate vrednosti transfer faktora mogu
koristiti za eventualnu procenu koncentracije aktivnosti 137Cs u lekovitim biljkama
u vreme akcidenta u Černobilju., Transfer factors 137Cs from soil to plants used in traditional medicine were
determined. The transfer factors (TF) were calculated as Bq kg-1 of dry plant per
Bq kg-1 of dry soil. Mass activity concentrations of 137Cs in soil and plant samples
were measured with high purity germanium detector (HPGe). The Absalom
model was used for determination of the amount of 137Cs transferred from soil to
plant based on soil characteristics such as pH, exchangeable potassium, humus
and clay contents. The estimated transfer factors were in the range from 0.011 to
0.307 with an arithmetic mean of 0.071, median of 0.050, geometric mean of
0.053 and GSD of 2.08. This value agreed well with that calculated from the
measurements of 0.069.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "Чернобиљ : 30 година после : монографија",
booktitle = "Određivanje transfer faktora Cs137 iz tla biljke koje se ne koriste u tradicionalnoj medicini, Transfer factors of Cs137 from soil to plants used in traditional medicine in central Serbia",
pages = "256-264"
}
Krstić, D. Ž., Đelić, G., Topuzović, M., Milenković, B., Stajić, J., Zeremski, T., Kostić, D.,& Vučić, D.. (2016). Određivanje transfer faktora Cs137 iz tla biljke koje se ne koriste u tradicionalnoj medicini. in Чернобиљ : 30 година после : монографија
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 256-264.
Krstić DŽ, Đelić G, Topuzović M, Milenković B, Stajić J, Zeremski T, Kostić D, Vučić D. Određivanje transfer faktora Cs137 iz tla biljke koje se ne koriste u tradicionalnoj medicini. in Чернобиљ : 30 година после : монографија. 2016;:256-264..
Krstić, Dragana Ž., Đelić, Gorica, Topuzović, Marina, Milenković, Biljana, Stajić, Jelena, Zeremski, Tijana, Kostić, Dragana, Vučić, Dušica, "Određivanje transfer faktora Cs137 iz tla biljke koje se ne koriste u tradicionalnoj medicini" in Чернобиљ : 30 година после : монографија (2016):256-264.

Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca

Milenković, Biljana; Stajić, Jelena; Gulan, Ljiljana; Nikezić, Dragoslav

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2016)

TY - CHAP
AU - Milenković, Biljana
AU - Stajić, Jelena
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Nikezić, Dragoslav
PY - 2016
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8238
UR - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=226685452&fmt=11&lani=sc
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf
AB - Nakon atmosferskih testiranja nuklearnog naoružanja i akcidenta u Černobilju u
okolinu je osobodjena velika količina veštačkih radionuklida. Zbog dugog vremena
poluraspaspada i radioaktivne opasnosti za stanovništvo najviše pažnje se
poklanja 137Cs. U ovom radu su merene koncentracije radionuklida 137Cs u 74
uzorka zemljišta sakupljenih na teritoriji grada Kragujevca tokom 2013. godine.
Specifične aktivnosti su merene gama-spektrometrijskom metodom koristeći
koaksijalni germanijumski detektor, HPGe. Srednja vrednost ± standardna
devijacija iznosi (43,3 ± 31,5) Bq kg-1
. Ovaj rezultat je u opsegu tipičnom za Srbiju
i dobro se slaže sa vrednostima izmerenim u regionu. Kolmogorov–Smirnov test
normalnosti otkriva normalnu raspodelu koncentracije 137Cs (p=0,056). Od
ukupnog broja uzoraka 63,5% ima koncentraciju do 50 Bq kg-1, 31,1% od 50 do 100 Bq kg-1, a 5,4% preko 100 Bq kg-1. U radu je procenjen radijacioni rizik od 137Cs preko godišnje efektivne doze i srednja vrednost je iznosila 7,7 μSv.
AB - After the atmospheric nuclear weapon tests and Chernobyl accident large amounts
of artificial radionuclides have been released to the environment. Due to its long
half-life and chemical analogy with potassium 137Cs is one of the most hazardous
artificial radionuclides. In this paper the 137Cs activity concentrations were
measured in soil samples collected from the territory of Kragujevac city.
Seventy-four samples of undisturbed soil were collected from non-agricultural
areas during 2013. The specific activities of 137Cs were measured by gamma
spectrometry using a HPGe semiconductor detector. The average value ± standard
deviation was (43.3 ± 31.5) Bq kg-1
. This result is in the range typical for Serbia
and it is in good agreement with the average values in towns of neighbouring
counties. Kolmogorov–Smirnov's normality test revealed normal distribution of
137Cs concentrations (p=0.056). From total number of soil samples the percentage
of samples with concentration less than 50 Bq kg-1 is 63.5%, between 50 and 100
Bq kg-1 is 31.1%, and above 100 Bq kg-1 is 5.4%. Radiological risk from 137Cs
was estimated through the annual effective dose and the mean value was 7.7 μSv.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
T2 - Чернобиљ : 30 година после : монографија
T1 - Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca
T1 - Radioactivity concentrations of Cs137 in the soil samples from Kragujevac city
SP - 206
EP - 213
ER - 
@inbook{
author = "Milenković, Biljana and Stajić, Jelena and Gulan, Ljiljana and Nikezić, Dragoslav",
year = "2016",
abstract = "Nakon atmosferskih testiranja nuklearnog naoružanja i akcidenta u Černobilju u
okolinu je osobodjena velika količina veštačkih radionuklida. Zbog dugog vremena
poluraspaspada i radioaktivne opasnosti za stanovništvo najviše pažnje se
poklanja 137Cs. U ovom radu su merene koncentracije radionuklida 137Cs u 74
uzorka zemljišta sakupljenih na teritoriji grada Kragujevca tokom 2013. godine.
Specifične aktivnosti su merene gama-spektrometrijskom metodom koristeći
koaksijalni germanijumski detektor, HPGe. Srednja vrednost ± standardna
devijacija iznosi (43,3 ± 31,5) Bq kg-1
. Ovaj rezultat je u opsegu tipičnom za Srbiju
i dobro se slaže sa vrednostima izmerenim u regionu. Kolmogorov–Smirnov test
normalnosti otkriva normalnu raspodelu koncentracije 137Cs (p=0,056). Od
ukupnog broja uzoraka 63,5% ima koncentraciju do 50 Bq kg-1, 31,1% od 50 do 100 Bq kg-1, a 5,4% preko 100 Bq kg-1. U radu je procenjen radijacioni rizik od 137Cs preko godišnje efektivne doze i srednja vrednost je iznosila 7,7 μSv., After the atmospheric nuclear weapon tests and Chernobyl accident large amounts
of artificial radionuclides have been released to the environment. Due to its long
half-life and chemical analogy with potassium 137Cs is one of the most hazardous
artificial radionuclides. In this paper the 137Cs activity concentrations were
measured in soil samples collected from the territory of Kragujevac city.
Seventy-four samples of undisturbed soil were collected from non-agricultural
areas during 2013. The specific activities of 137Cs were measured by gamma
spectrometry using a HPGe semiconductor detector. The average value ± standard
deviation was (43.3 ± 31.5) Bq kg-1
. This result is in the range typical for Serbia
and it is in good agreement with the average values in towns of neighbouring
counties. Kolmogorov–Smirnov's normality test revealed normal distribution of
137Cs concentrations (p=0.056). From total number of soil samples the percentage
of samples with concentration less than 50 Bq kg-1 is 63.5%, between 50 and 100
Bq kg-1 is 31.1%, and above 100 Bq kg-1 is 5.4%. Radiological risk from 137Cs
was estimated through the annual effective dose and the mean value was 7.7 μSv.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "Чернобиљ : 30 година после : монографија",
booktitle = "Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca, Radioactivity concentrations of Cs137 in the soil samples from Kragujevac city",
pages = "206-213"
}
Milenković, B., Stajić, J., Gulan, L.,& Nikezić, D.. (2016). Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca. in Чернобиљ : 30 година после : монографија
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 206-213.
Milenković B, Stajić J, Gulan L, Nikezić D. Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca. in Чернобиљ : 30 година после : монографија. 2016;:206-213..
Milenković, Biljana, Stajić, Jelena, Gulan, Ljiljana, Nikezić, Dragoslav, "Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca" in Чернобиљ : 30 година после : монографија (2016):206-213.

Air Kerma to H-P(3) Conversion Coefficients for Exposure of the Human Eye Lens to the Selected Standard X-Ray Beam Qualities

Krstić, Dragana Ž.; Jovanović, Zoran M.; Nikezić, Dragoslav; Ciraj-Bjelac, Olivera

(2015)

TY - CONF
AU - Krstić, Dragana Ž.
AU - Jovanović, Zoran M.
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Ciraj-Bjelac, Olivera
PY - 2015
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7126
AB - International Commission on Radiological Protection (ICRP) has decreased the annual dose limit for the eye lens from 150 mSv down to 20 mSv for occupational exposures. The operational quantity Hp (3) has been defined for eye lens dosimetry, while cylindrical phantom approximating the shape of a head was suggested for calibration purposes. The aim of the work was to provide a set of conversion coefficients that could contribute to improving the overall quality of eye lens dose assessment. The work investigated the air kerma to Hp(3,iota)conversion coefficients, Hp(3,iota)/Ka (in Sv/Gy), based on Monte Carlo simulations for a standard beam qualities, different angulations and suitable cylindrical phantom. For incident angles iota from 0(o\) to 90(o)., the conversion coefficients Hp(3,iota)/Ka were in the range 0.44-0.88 for N-40, 0.72-1.06 for N-60, 0.91-1.63 for N-80, 1.08-1.52 for N-100, 1.22- 1.62 for N-120 and 0.14-1.56 for N-150 beam quality. The conversion factors Hp(3)/Ka provided in this work are related to standard beam qualities readily available in the calibration laboratories and are suitable for application in numerous workplace situations in medicine and industry.
C3 - RAD Conference Proceedings
T1 - Air Kerma to H-P(3) Conversion Coefficients for Exposure of the Human Eye Lens to the Selected Standard X-Ray Beam Qualities
SP - 231
EP - 234
ER - 
@conference{
author = "Krstić, Dragana Ž. and Jovanović, Zoran M. and Nikezić, Dragoslav and Ciraj-Bjelac, Olivera",
year = "2015",
abstract = "International Commission on Radiological Protection (ICRP) has decreased the annual dose limit for the eye lens from 150 mSv down to 20 mSv for occupational exposures. The operational quantity Hp (3) has been defined for eye lens dosimetry, while cylindrical phantom approximating the shape of a head was suggested for calibration purposes. The aim of the work was to provide a set of conversion coefficients that could contribute to improving the overall quality of eye lens dose assessment. The work investigated the air kerma to Hp(3,iota)conversion coefficients, Hp(3,iota)/Ka (in Sv/Gy), based on Monte Carlo simulations for a standard beam qualities, different angulations and suitable cylindrical phantom. For incident angles iota from 0(o\) to 90(o)., the conversion coefficients Hp(3,iota)/Ka were in the range 0.44-0.88 for N-40, 0.72-1.06 for N-60, 0.91-1.63 for N-80, 1.08-1.52 for N-100, 1.22- 1.62 for N-120 and 0.14-1.56 for N-150 beam quality. The conversion factors Hp(3)/Ka provided in this work are related to standard beam qualities readily available in the calibration laboratories and are suitable for application in numerous workplace situations in medicine and industry.",
journal = "RAD Conference Proceedings",
title = "Air Kerma to H-P(3) Conversion Coefficients for Exposure of the Human Eye Lens to the Selected Standard X-Ray Beam Qualities",
pages = "231-234"
}
Krstić, D. Ž., Jovanović, Z. M., Nikezić, D.,& Ciraj-Bjelac, O.. (2015). Air Kerma to H-P(3) Conversion Coefficients for Exposure of the Human Eye Lens to the Selected Standard X-Ray Beam Qualities. in RAD Conference Proceedings, 231-234.
Krstić DŽ, Jovanović ZM, Nikezić D, Ciraj-Bjelac O. Air Kerma to H-P(3) Conversion Coefficients for Exposure of the Human Eye Lens to the Selected Standard X-Ray Beam Qualities. in RAD Conference Proceedings. 2015;:231-234..
Krstić, Dragana Ž., Jovanović, Zoran M., Nikezić, Dragoslav, Ciraj-Bjelac, Olivera, "Air Kerma to H-P(3) Conversion Coefficients for Exposure of the Human Eye Lens to the Selected Standard X-Ray Beam Qualities" in RAD Conference Proceedings (2015):231-234.

First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija

Gulan, Ljiljana; Žunić, Zora S.; Milic, Gordana; Ishikawa, Tetsuo; Omori, Yasutaka; Vučković, Biljana; Nikezić, Dragoslav; Krstić, Dragana Ž.; Bossew, Peter

(2014)

TY - JOUR
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Žunić, Zora S.
AU - Milic, Gordana
AU - Ishikawa, Tetsuo
AU - Omori, Yasutaka
AU - Vučković, Biljana
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Krstić, Dragana Ž.
AU - Bossew, Peter
PY - 2014
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7051
AB - The survey of natural radioactivity in Kosovo and Metohija involves 180 indoor Rn-220 measurements. They were performed either in living rooms or in bedrooms of 127 individual, rural type houses, using a passive method with application of CR-39 solid-state nuclear track detectors. Detectors were deployed at a distance of GT 10 cm from the walls. Values of all 180 measurements for 127 houses give an arithmetic mean (AM) of 132 Bq m(-3). The data for indoor thoron mapping arranged within 10 km x 10 km grid cells give an AM of 118 Bq m(-3) over AM grid cells. The distribution over individual data and the grid cells can be described as normal. About 19 % of the area of Kosovo and Metohija was covered by mapping. This study includes statistical analysis and discussion of factors, such as geogenic and seasonal, which possibly affect thoron concentration, as well as comparison with simultaneous radon measurements.
T2 - Radiation Protection Dosimetry
T1 - First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija
VL - 162
IS - 1-2
SP - 157
EP - 162
DO - 10.1093/rpd/ncu250
ER - 
@article{
author = "Gulan, Ljiljana and Žunić, Zora S. and Milic, Gordana and Ishikawa, Tetsuo and Omori, Yasutaka and Vučković, Biljana and Nikezić, Dragoslav and Krstić, Dragana Ž. and Bossew, Peter",
year = "2014",
abstract = "The survey of natural radioactivity in Kosovo and Metohija involves 180 indoor Rn-220 measurements. They were performed either in living rooms or in bedrooms of 127 individual, rural type houses, using a passive method with application of CR-39 solid-state nuclear track detectors. Detectors were deployed at a distance of GT 10 cm from the walls. Values of all 180 measurements for 127 houses give an arithmetic mean (AM) of 132 Bq m(-3). The data for indoor thoron mapping arranged within 10 km x 10 km grid cells give an AM of 118 Bq m(-3) over AM grid cells. The distribution over individual data and the grid cells can be described as normal. About 19 % of the area of Kosovo and Metohija was covered by mapping. This study includes statistical analysis and discussion of factors, such as geogenic and seasonal, which possibly affect thoron concentration, as well as comparison with simultaneous radon measurements.",
journal = "Radiation Protection Dosimetry",
title = "First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija",
volume = "162",
number = "1-2",
pages = "157-162",
doi = "10.1093/rpd/ncu250"
}
Gulan, L., Žunić, Z. S., Milic, G., Ishikawa, T., Omori, Y., Vučković, B., Nikezić, D., Krstić, D. Ž.,& Bossew, P.. (2014). First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija. in Radiation Protection Dosimetry, 162(1-2), 157-162.
https://doi.org/10.1093/rpd/ncu250
Gulan L, Žunić ZS, Milic G, Ishikawa T, Omori Y, Vučković B, Nikezić D, Krstić DŽ, Bossew P. First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija. in Radiation Protection Dosimetry. 2014;162(1-2):157-162.
doi:10.1093/rpd/ncu250 .
Gulan, Ljiljana, Žunić, Zora S., Milic, Gordana, Ishikawa, Tetsuo, Omori, Yasutaka, Vučković, Biljana, Nikezić, Dragoslav, Krstić, Dragana Ž., Bossew, Peter, "First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija" in Radiation Protection Dosimetry, 162, no. 1-2 (2014):157-162,
https://doi.org/10.1093/rpd/ncu250 . .
1
2

Determination of a CR-39 detector response to neutrons from an Am-Be source

Milenkovic, B.; Stevanović, N.; Nikezić, Dragoslav; Košutić, Duško D.

(2014)

TY - JOUR
AU - Milenkovic, B.
AU - Stevanović, N.
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Košutić, Duško D.
PY - 2014
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/346
AB - A comparison of experimental and calculated responses of a CR-39 detector to neutron spectra from an Am-Be source is presented. Code named Neutron_CR-39.F90 has been used to calculate the neutron dose equivalent as well as the track density. Conversion coefficient (sensitivity), between track density in track/cm(2) and neutron dose equivalent in mSv, was calculated and good agreement with experimental data was found. Sensitivity increases linearly with removed layer in the range between 6 mu m and 24 mu m. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
T2 - Applied Radiation and Isotopes
T1 - Determination of a CR-39 detector response to neutrons from an Am-Be source
VL - 90
SP - 225
EP - 228
DO - 10.1016/j.apradiso.2014.04.008
ER - 
@article{
author = "Milenkovic, B. and Stevanović, N. and Nikezić, Dragoslav and Košutić, Duško D.",
year = "2014",
abstract = "A comparison of experimental and calculated responses of a CR-39 detector to neutron spectra from an Am-Be source is presented. Code named Neutron_CR-39.F90 has been used to calculate the neutron dose equivalent as well as the track density. Conversion coefficient (sensitivity), between track density in track/cm(2) and neutron dose equivalent in mSv, was calculated and good agreement with experimental data was found. Sensitivity increases linearly with removed layer in the range between 6 mu m and 24 mu m. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.",
journal = "Applied Radiation and Isotopes",
title = "Determination of a CR-39 detector response to neutrons from an Am-Be source",
volume = "90",
pages = "225-228",
doi = "10.1016/j.apradiso.2014.04.008"
}
Milenkovic, B., Stevanović, N., Nikezić, D.,& Košutić, D. D.. (2014). Determination of a CR-39 detector response to neutrons from an Am-Be source. in Applied Radiation and Isotopes, 90, 225-228.
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.04.008
Milenkovic B, Stevanović N, Nikezić D, Košutić DD. Determination of a CR-39 detector response to neutrons from an Am-Be source. in Applied Radiation and Isotopes. 2014;90:225-228.
doi:10.1016/j.apradiso.2014.04.008 .
Milenkovic, B., Stevanović, N., Nikezić, Dragoslav, Košutić, Duško D., "Determination of a CR-39 detector response to neutrons from an Am-Be source" in Applied Radiation and Isotopes, 90 (2014):225-228,
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.04.008 . .
1
1

Measurement of (Co)-C-60 Gamma Radiation Induced Attenuation in Multimode Step-Index Pof At 530 Nm

Kovačević, Milan S.; Djordjevich, Alexandar; Savovic, Svetislav; Bajic, Jovan S.; Stupar, Dragan Z.; Slankamenac, Miloš P.; Kovačević, Milojko

(2013)

TY - JOUR
AU - Kovačević, Milan S.
AU - Djordjevich, Alexandar
AU - Savovic, Svetislav
AU - Bajic, Jovan S.
AU - Stupar, Dragan Z.
AU - Slankamenac, Miloš P.
AU - Kovačević, Milojko
PY - 2013
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/5592
AB - As optical fibres are used ever more extensively in space applications, nuclear industry, medicine and high-energy physics experiments, it has become essential to investigate the influence of ionizing radiation on their characteristics. In this work, the radiation-induced attenuation at 530 nm is investigated experimentally in step-index multimode polymethyl-methacrylate plastic optical fibres exposed to low dose-rate gamma radiation. Cumulative doses ranged from 50 Gy to 500 Gy. The radiation induced attenuation has been empirically found to obey the power law RIA = aD(b), where D is the total radiation dose and a and b are the constants determined by fitting.
T2 - Nuclear technology and radiation protection
T1 - Measurement of (Co)-C-60 Gamma Radiation Induced Attenuation in Multimode Step-Index Pof At 530 Nm
VL - 28
IS - 2
SP - 158
EP - 162
DO - 10.2298/NTRP1302158K
ER - 
@article{
author = "Kovačević, Milan S. and Djordjevich, Alexandar and Savovic, Svetislav and Bajic, Jovan S. and Stupar, Dragan Z. and Slankamenac, Miloš P. and Kovačević, Milojko",
year = "2013",
abstract = "As optical fibres are used ever more extensively in space applications, nuclear industry, medicine and high-energy physics experiments, it has become essential to investigate the influence of ionizing radiation on their characteristics. In this work, the radiation-induced attenuation at 530 nm is investigated experimentally in step-index multimode polymethyl-methacrylate plastic optical fibres exposed to low dose-rate gamma radiation. Cumulative doses ranged from 50 Gy to 500 Gy. The radiation induced attenuation has been empirically found to obey the power law RIA = aD(b), where D is the total radiation dose and a and b are the constants determined by fitting.",
journal = "Nuclear technology and radiation protection",
title = "Measurement of (Co)-C-60 Gamma Radiation Induced Attenuation in Multimode Step-Index Pof At 530 Nm",
volume = "28",
number = "2",
pages = "158-162",
doi = "10.2298/NTRP1302158K"
}
Kovačević, M. S., Djordjevich, A., Savovic, S., Bajic, J. S., Stupar, D. Z., Slankamenac, M. P.,& Kovačević, M.. (2013). Measurement of (Co)-C-60 Gamma Radiation Induced Attenuation in Multimode Step-Index Pof At 530 Nm. in Nuclear technology and radiation protection, 28(2), 158-162.
https://doi.org/10.2298/NTRP1302158K
Kovačević MS, Djordjevich A, Savovic S, Bajic JS, Stupar DZ, Slankamenac MP, Kovačević M. Measurement of (Co)-C-60 Gamma Radiation Induced Attenuation in Multimode Step-Index Pof At 530 Nm. in Nuclear technology and radiation protection. 2013;28(2):158-162.
doi:10.2298/NTRP1302158K .
Kovačević, Milan S., Djordjevich, Alexandar, Savovic, Svetislav, Bajic, Jovan S., Stupar, Dragan Z., Slankamenac, Miloš P., Kovačević, Milojko, "Measurement of (Co)-C-60 Gamma Radiation Induced Attenuation in Multimode Step-Index Pof At 530 Nm" in Nuclear technology and radiation protection, 28, no. 2 (2013):158-162,
https://doi.org/10.2298/NTRP1302158K . .

Measurements of growth and decay of radiation induced attenuation during the irradiation and recovery of plastic optical fibres

Kovačević, Milan S.; Savovic, S.; Djordjevich, A.; Bajic, J.; Stupar, D.; Kovačević, Milojko; Simic, S.

(2013)

TY - JOUR
AU - Kovačević, Milan S.
AU - Savovic, S.
AU - Djordjevich, A.
AU - Bajic, J.
AU - Stupar, D.
AU - Kovačević, Milojko
AU - Simic, S.
PY - 2013
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/5273
AB - In this work, we present the experimental study of the radiation-induced attenuation in step-index polymethyl-methacrylate based plastic optical fibre by exposure to low dose rate ionizing radiation. The low dose exposure has been found to induce significant permanent attenuation in plastic optical fibres. Based on the experimental results, the formula between radiation-induced attenuation and radiation dose is obtained accordingly. The recovery properties of plastic optical fibre also were investigated. The fibre begins to recover immediately after irradiation, but it does not fully recover, i.e. the irradiation leads to permanent damage of polymer. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
T2 - Optics and Laser Technology
T1 - Measurements of growth and decay of radiation induced attenuation during the irradiation and recovery of plastic optical fibres
VL - 47
SP - 148
EP - 151
DO - 10.1016/j.optlastec.2012.09.019
ER - 
@article{
author = "Kovačević, Milan S. and Savovic, S. and Djordjevich, A. and Bajic, J. and Stupar, D. and Kovačević, Milojko and Simic, S.",
year = "2013",
abstract = "In this work, we present the experimental study of the radiation-induced attenuation in step-index polymethyl-methacrylate based plastic optical fibre by exposure to low dose rate ionizing radiation. The low dose exposure has been found to induce significant permanent attenuation in plastic optical fibres. Based on the experimental results, the formula between radiation-induced attenuation and radiation dose is obtained accordingly. The recovery properties of plastic optical fibre also were investigated. The fibre begins to recover immediately after irradiation, but it does not fully recover, i.e. the irradiation leads to permanent damage of polymer. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.",
journal = "Optics and Laser Technology",
title = "Measurements of growth and decay of radiation induced attenuation during the irradiation and recovery of plastic optical fibres",
volume = "47",
pages = "148-151",
doi = "10.1016/j.optlastec.2012.09.019"
}
Kovačević, M. S., Savovic, S., Djordjevich, A., Bajic, J., Stupar, D., Kovačević, M.,& Simic, S.. (2013). Measurements of growth and decay of radiation induced attenuation during the irradiation and recovery of plastic optical fibres. in Optics and Laser Technology, 47, 148-151.
https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2012.09.019
Kovačević MS, Savovic S, Djordjevich A, Bajic J, Stupar D, Kovačević M, Simic S. Measurements of growth and decay of radiation induced attenuation during the irradiation and recovery of plastic optical fibres. in Optics and Laser Technology. 2013;47:148-151.
doi:10.1016/j.optlastec.2012.09.019 .
Kovačević, Milan S., Savovic, S., Djordjevich, A., Bajic, J., Stupar, D., Kovačević, Milojko, Simic, S., "Measurements of growth and decay of radiation induced attenuation during the irradiation and recovery of plastic optical fibres" in Optics and Laser Technology, 47 (2013):148-151,
https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2012.09.019 . .
9
7
9

Field Experience on Indoor Radon, Thoron and Their Progenies with Solid-State Detectors in a Survey of Kosovo and Metohija (Balkan Region)

Gulan, L.; Milic, G.; Bossew, Peter; Omori, Y.; Ishikawa, Tetsuo; Mishra, R.; Mayya, Y. S.; Stojanovska, Zdenka A.; Nikezić, Dragoslav; Vučković, Biljana; Žunić, Zora S.

(2012)

TY - JOUR
AU - Gulan, L.
AU - Milic, G.
AU - Bossew, Peter
AU - Omori, Y.
AU - Ishikawa, Tetsuo
AU - Mishra, R.
AU - Mayya, Y. S.
AU - Stojanovska, Zdenka A.
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Vučković, Biljana
AU - Žunić, Zora S.
PY - 2012
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/6987
AB - Since 1996/97, indoor radon has been measured in scattered locations around Kosovo. In the most recent campaign, apart from radon, thoron and Rn and Tn progenies have also been measured. The current survey involves 48 houses, in which different detectors have been deployed side-by-side in one room, in order to measure indoor radon and thoron gas with RADUET devices based on CR-39 detectors (analysed by Japanese collaborators) and with direct thoron and radon progeny sensor (DTPS and DRPS) devices based on LR-115 detectors (analysed by collaborators from India). Estimated arithmetic mean values of concentrations in 48 houses are 122 Bq m(-3) for radon and 136 Bq m(-3) for thoron. Those for equilibrium equivalent radon concentration and equilibrium equivalent thoron concentration based on measurements in 48 houses are 40 and 2.1 Bq m(-3), respectively. The arithmetic mean value of the equilibrium factor is estimated to be 0.50 +/- 0.23 for radon and 0.037 +/- 0.041 for thoron. The preliminary results of these measurements are reported, particularly regarding DTPS and DRPS being set up in real field conditions for the first time in the Balkan region. The results are to be understood under the caveat of open questions related to measurement protocols which yield reproducible and representative results, and to quality assurance of Tn and Rn/Tn progeny measurements in general, some of which are discussed.
T2 - Radiation Protection Dosimetry
T1 - Field Experience on Indoor Radon, Thoron and Their Progenies with Solid-State Detectors in a Survey of Kosovo and Metohija (Balkan Region)
VL - 152
IS - 1-3
SP - 189
EP - 197
DO - 10.1093/rpd/ncs221
ER - 
@article{
author = "Gulan, L. and Milic, G. and Bossew, Peter and Omori, Y. and Ishikawa, Tetsuo and Mishra, R. and Mayya, Y. S. and Stojanovska, Zdenka A. and Nikezić, Dragoslav and Vučković, Biljana and Žunić, Zora S.",
year = "2012",
abstract = "Since 1996/97, indoor radon has been measured in scattered locations around Kosovo. In the most recent campaign, apart from radon, thoron and Rn and Tn progenies have also been measured. The current survey involves 48 houses, in which different detectors have been deployed side-by-side in one room, in order to measure indoor radon and thoron gas with RADUET devices based on CR-39 detectors (analysed by Japanese collaborators) and with direct thoron and radon progeny sensor (DTPS and DRPS) devices based on LR-115 detectors (analysed by collaborators from India). Estimated arithmetic mean values of concentrations in 48 houses are 122 Bq m(-3) for radon and 136 Bq m(-3) for thoron. Those for equilibrium equivalent radon concentration and equilibrium equivalent thoron concentration based on measurements in 48 houses are 40 and 2.1 Bq m(-3), respectively. The arithmetic mean value of the equilibrium factor is estimated to be 0.50 +/- 0.23 for radon and 0.037 +/- 0.041 for thoron. The preliminary results of these measurements are reported, particularly regarding DTPS and DRPS being set up in real field conditions for the first time in the Balkan region. The results are to be understood under the caveat of open questions related to measurement protocols which yield reproducible and representative results, and to quality assurance of Tn and Rn/Tn progeny measurements in general, some of which are discussed.",
journal = "Radiation Protection Dosimetry",
title = "Field Experience on Indoor Radon, Thoron and Their Progenies with Solid-State Detectors in a Survey of Kosovo and Metohija (Balkan Region)",
volume = "152",
number = "1-3",
pages = "189-197",
doi = "10.1093/rpd/ncs221"
}
Gulan, L., Milic, G., Bossew, P., Omori, Y., Ishikawa, T., Mishra, R., Mayya, Y. S., Stojanovska, Z. A., Nikezić, D., Vučković, B.,& Žunić, Z. S.. (2012). Field Experience on Indoor Radon, Thoron and Their Progenies with Solid-State Detectors in a Survey of Kosovo and Metohija (Balkan Region). in Radiation Protection Dosimetry, 152(1-3), 189-197.
https://doi.org/10.1093/rpd/ncs221
Gulan L, Milic G, Bossew P, Omori Y, Ishikawa T, Mishra R, Mayya YS, Stojanovska ZA, Nikezić D, Vučković B, Žunić ZS. Field Experience on Indoor Radon, Thoron and Their Progenies with Solid-State Detectors in a Survey of Kosovo and Metohija (Balkan Region). in Radiation Protection Dosimetry. 2012;152(1-3):189-197.
doi:10.1093/rpd/ncs221 .
Gulan, L., Milic, G., Bossew, Peter, Omori, Y., Ishikawa, Tetsuo, Mishra, R., Mayya, Y. S., Stojanovska, Zdenka A., Nikezić, Dragoslav, Vučković, Biljana, Žunić, Zora S., "Field Experience on Indoor Radon, Thoron and Their Progenies with Solid-State Detectors in a Survey of Kosovo and Metohija (Balkan Region)" in Radiation Protection Dosimetry, 152, no. 1-3 (2012):189-197,
https://doi.org/10.1093/rpd/ncs221 . .
20
21
21