Nuclear methods in rare event and cosmic-ray research

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/171002/RS//

Nuklearne metode istraživanja retkih događaja i kosmičkog zračenja (sr_RS)
Nuclear methods in rare event and cosmic-ray research (en)
Нуклеарне методе истраживања ретких догађаја и космичког зрачења (sr)
Authors

Publications

Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore

Čeliković, Igor T.; Arsić, Vesna; Forkapić, Sofija; Udovičić, Vladimir; Nikezić, Dragoslav

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2019)

TY - CONF
AU - Čeliković, Igor T.
AU - Arsić, Vesna
AU - Forkapić, Sofija
AU - Udovičić, Vladimir
AU - Nikezić, Dragoslav
PY - 2019
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/279687436
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8697
AB - Radon je prirodni radioaktivni gas, čije je prisustvo zbog svojih karakteristika nemoguće detektovati ljudskim čulima, već ga je neophodno meriti. Iako je otkriven na početku XX veka, kada su i izmerene visoke koncentracije radona u rudnicima srebra u Češkoj, tek je četiri decenije posle pretpostavljena veza izmeĎu visoke koncentracije radona i kancera pluća, da bi se desetak godina kasnije ukazalo na radonove potomke kao moguće uzročnike kancera. Brojne epidemiološke studije su pokazale da radon sa svojim potomcima predstavlja drugi uzročnik kancera pluća posle pušenja. Važnost ispitivanja radona i njegovih potomaka je odmah uočena i u Srbiji, tako da je već na prvom skupu, tada Jugoslovenskog društva za radiološku zaštitu, održanom 1963 godine, bilo nekoliko radova posvećenih merenju koncentracije radona u rudnicima i banjama čime se dominantno bavio Institut za medicinu rada, iz Beograda. U ovoj publikaciji data je kvalitativna analiza „radonskih― radova sa prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja. Diskutovana je aktuelnost problematike sa godinama, pregled tema koje su se širile s godinama, kao i pregled korišćenih mernih tehnika i njihov razvoj. Konačno, data je procena daljeg razvoja problematike radona.
AB - Radon is natural radioactive gas. It is colourless, tasteless, odourless and therefore it cannot be detected by human senses, but should be measured. It was discovered at the beginning of XX century. At that time, high radon concentrations were measured in the Bohemian silver mines. However it took four decades before a connection between high radon concentration and lung cancer was assumed and one decade more to link radon progeny as a possible cause of lung cancer. Numerous epidemiological studies have shown that radon with its progeny represents second cause of lung cancer after smoking. The importance of investigation of radon and its progeny was acknowledged at the very beginning of Symposiums of Yugoslav society of radiation protection. Thus, already at the first Symposium, held in 1963, there were already several papers published regarding radon concentration measurements in mines and spas. In the first few proceeding of the Symposium the main contribution was from Serbian Institute of Occupational Health. In this publication, an overview of research on radon, published in previous 29 Proceedings of symposiums of Radiation Protection Society, was given. Evolution of actuality of different radon topics was discussed and overview of used measurement techniques was given. Finally, it was estimated in which directions development of radon topics might go.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
T1 - Overview of radon research published in the first 29 symposiums of Radiation protection society of Serbia and Montenegro
SP - 177
EP - 191
ER - 
@conference{
author = "Čeliković, Igor T. and Arsić, Vesna and Forkapić, Sofija and Udovičić, Vladimir and Nikezić, Dragoslav",
year = "2019",
abstract = "Radon je prirodni radioaktivni gas, čije je prisustvo zbog svojih karakteristika nemoguće detektovati ljudskim čulima, već ga je neophodno meriti. Iako je otkriven na početku XX veka, kada su i izmerene visoke koncentracije radona u rudnicima srebra u Češkoj, tek je četiri decenije posle pretpostavljena veza izmeĎu visoke koncentracije radona i kancera pluća, da bi se desetak godina kasnije ukazalo na radonove potomke kao moguće uzročnike kancera. Brojne epidemiološke studije su pokazale da radon sa svojim potomcima predstavlja drugi uzročnik kancera pluća posle pušenja. Važnost ispitivanja radona i njegovih potomaka je odmah uočena i u Srbiji, tako da je već na prvom skupu, tada Jugoslovenskog društva za radiološku zaštitu, održanom 1963 godine, bilo nekoliko radova posvećenih merenju koncentracije radona u rudnicima i banjama čime se dominantno bavio Institut za medicinu rada, iz Beograda. U ovoj publikaciji data je kvalitativna analiza „radonskih― radova sa prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja. Diskutovana je aktuelnost problematike sa godinama, pregled tema koje su se širile s godinama, kao i pregled korišćenih mernih tehnika i njihov razvoj. Konačno, data je procena daljeg razvoja problematike radona., Radon is natural radioactive gas. It is colourless, tasteless, odourless and therefore it cannot be detected by human senses, but should be measured. It was discovered at the beginning of XX century. At that time, high radon concentrations were measured in the Bohemian silver mines. However it took four decades before a connection between high radon concentration and lung cancer was assumed and one decade more to link radon progeny as a possible cause of lung cancer. Numerous epidemiological studies have shown that radon with its progeny represents second cause of lung cancer after smoking. The importance of investigation of radon and its progeny was acknowledged at the very beginning of Symposiums of Yugoslav society of radiation protection. Thus, already at the first Symposium, held in 1963, there were already several papers published regarding radon concentration measurements in mines and spas. In the first few proceeding of the Symposium the main contribution was from Serbian Institute of Occupational Health. In this publication, an overview of research on radon, published in previous 29 Proceedings of symposiums of Radiation Protection Society, was given. Evolution of actuality of different radon topics was discussed and overview of used measurement techniques was given. Finally, it was estimated in which directions development of radon topics might go.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Overview of radon research published in the first 29 symposiums of Radiation protection society of Serbia and Montenegro",
pages = "177-191"
}
Čeliković, I. T., Arsić, V., Forkapić, S., Udovičić, V.,& Nikezić, D.. (2019). Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 177-191.
Čeliković IT, Arsić V, Forkapić S, Udovičić V, Nikezić D. Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2019;:177-191..
Čeliković, Igor T., Arsić, Vesna, Forkapić, Sofija, Udovičić, Vladimir, Nikezić, Dragoslav, "Pregled israživanja radona u prethodnih 29 simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore" in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2019):177-191.

Problem torona i predlog direktne metode određivanja koncentracije toronovih potomaka

Forkapić, Sofija; Lakatoš, Robert; Čeliković, Igor T.; Bikit-Šreder, Kristina; Mrđa, Dušan; Samardžić, Selena

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2019)

TY - CONF
AU - Forkapić, Sofija
AU - Lakatoš, Robert
AU - Čeliković, Igor T.
AU - Bikit-Šreder, Kristina
AU - Mrđa, Dušan
AU - Samardžić, Selena
PY - 2019
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/279687436
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8700
AB - Nedavne studije koje se bave problemom torona pokazuju da toron u vazduhu zatvorenih prostorija dominantno potiče od upotrebljenih građevinskih materijala za izradu i pokrivanje zidova i podova i da koncentracija torona eksponencijalno opada sa rastojanjem od površine zidova. Međutim, usled dužeg perioda poluraspada, toronovi potomci 212Pb i 212Bi imaju homogenu prostornu distribuciju i mogu značajno doprineti bronhijalnoj dozi. U ovom radu je razvijena metoda direktnog određivanja koncentracije toronovih potomaka u vazduhu koja se zasniva na gama-spektrometrijskim merenjima filter papira uz detaljnu analizu i optimizaciju vremena usisavanja, hlađenja i merenja na HPGe detektorskim sistemima. Metoda je validovana kroz uporedna merenja sa aktivnim monitorom koji se najčešće koristi za merenje ravnotežne ekvivalentne koncentracije torona. Ovakav način ispitivanja toronske ravnoteže će doprineti preciznom određivanju doze koju primi stanovništvo od inhalacije torona i potomaka, naročito zbog poznate problematike mogućnosti merenja torona kao kratkoživećeg radionuklida. Rezultati preliminarnog istraživanja problema torona u petnaest odabranih kuća pokazuju da su procenjene doze od udisanja torona uporedive sa dozama koje stanovništvo primi od udisanja radona i da toron mora biti obuhvaćen u budućim monitorinzima radona.
AB - Recentstudies focused on thoron have shown that indoor thoron originates mainly from building materials and that thoron concentrations exponentially decrease with a distance from a wall surface. However, due to longer half-lives of thoron progenies, 212Pb and 212Bi, which are mainly responsible for the bronchial dose, it is expected that their spatial distribution is homogeneous. In this paper, we have developed and optimized a method for direct measurement of thoron progenies concentrations based on an air filtration followed by gamma spectrometry measurements. The method is validated through comparative measurements with an active monitor, which is most often used to measure the equilibrium equivalentthoron concentration. The results of the preliminary study of the thoron problem in fifteen selected homes show that the estimated doses frominhalation of thoron progeniesare comparable with the doses that the population receives from radon inhalation and that the thoron must be included in future radon monitoring.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Problem torona i predlog direktne metode određivanja koncentracije toronovih potomaka
T1 - Thoron problem and proposal of method for direct determination of the thoron progeny concentrations
SP - 208
EP - 214
ER - 
@conference{
author = "Forkapić, Sofija and Lakatoš, Robert and Čeliković, Igor T. and Bikit-Šreder, Kristina and Mrđa, Dušan and Samardžić, Selena",
year = "2019",
abstract = "Nedavne studije koje se bave problemom torona pokazuju da toron u vazduhu zatvorenih prostorija dominantno potiče od upotrebljenih građevinskih materijala za izradu i pokrivanje zidova i podova i da koncentracija torona eksponencijalno opada sa rastojanjem od površine zidova. Međutim, usled dužeg perioda poluraspada, toronovi potomci 212Pb i 212Bi imaju homogenu prostornu distribuciju i mogu značajno doprineti bronhijalnoj dozi. U ovom radu je razvijena metoda direktnog određivanja koncentracije toronovih potomaka u vazduhu koja se zasniva na gama-spektrometrijskim merenjima filter papira uz detaljnu analizu i optimizaciju vremena usisavanja, hlađenja i merenja na HPGe detektorskim sistemima. Metoda je validovana kroz uporedna merenja sa aktivnim monitorom koji se najčešće koristi za merenje ravnotežne ekvivalentne koncentracije torona. Ovakav način ispitivanja toronske ravnoteže će doprineti preciznom određivanju doze koju primi stanovništvo od inhalacije torona i potomaka, naročito zbog poznate problematike mogućnosti merenja torona kao kratkoživećeg radionuklida. Rezultati preliminarnog istraživanja problema torona u petnaest odabranih kuća pokazuju da su procenjene doze od udisanja torona uporedive sa dozama koje stanovništvo primi od udisanja radona i da toron mora biti obuhvaćen u budućim monitorinzima radona., Recentstudies focused on thoron have shown that indoor thoron originates mainly from building materials and that thoron concentrations exponentially decrease with a distance from a wall surface. However, due to longer half-lives of thoron progenies, 212Pb and 212Bi, which are mainly responsible for the bronchial dose, it is expected that their spatial distribution is homogeneous. In this paper, we have developed and optimized a method for direct measurement of thoron progenies concentrations based on an air filtration followed by gamma spectrometry measurements. The method is validated through comparative measurements with an active monitor, which is most often used to measure the equilibrium equivalentthoron concentration. The results of the preliminary study of the thoron problem in fifteen selected homes show that the estimated doses frominhalation of thoron progeniesare comparable with the doses that the population receives from radon inhalation and that the thoron must be included in future radon monitoring.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Problem torona i predlog direktne metode određivanja koncentracije toronovih potomaka, Thoron problem and proposal of method for direct determination of the thoron progeny concentrations",
pages = "208-214"
}
Forkapić, S., Lakatoš, R., Čeliković, I. T., Bikit-Šreder, K., Mrđa, D.,& Samardžić, S.. (2019). Problem torona i predlog direktne metode određivanja koncentracije toronovih potomaka. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 208-214.
Forkapić S, Lakatoš R, Čeliković IT, Bikit-Šreder K, Mrđa D, Samardžić S. Problem torona i predlog direktne metode određivanja koncentracije toronovih potomaka. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2019;:208-214..
Forkapić, Sofija, Lakatoš, Robert, Čeliković, Igor T., Bikit-Šreder, Kristina, Mrđa, Dušan, Samardžić, Selena, "Problem torona i predlog direktne metode određivanja koncentracije toronovih potomaka" in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2019):208-214.

Proposal and optimization of method for direct determination of the thoron progeny concentrations and thoron equilibrium

Forkapić, Sofija; Lakatoš, Robert; Čeliković, Igor T.; Bikit-Schroeder, Kristina; Mrđa, Dušan; Radolić, Vanja; Samardžić, Selena

(2019)

TY - JOUR
AU - Forkapić, Sofija
AU - Lakatoš, Robert
AU - Čeliković, Igor T.
AU - Bikit-Schroeder, Kristina
AU - Mrđa, Dušan
AU - Radolić, Vanja
AU - Samardžić, Selena
PY - 2019
UR - https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0969806X18315032
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8092
AB - Most studies focused on thoron have shown that indoor thoron originates mainly from building materials and that thoron concentrations exponentially decrease with a distance from a wall surface. On the contrary, due to longer half-lives of thoron progenies, 212 Pb and 212 Bi, which are mainly responsible for the bronchial dose, it is expected that their spatial distribution is homogeneous. Therefore, direct measurements of thoron progeny concentrations or direct thoron measurement and determination of thoron equilibrium factor are necessary for accurate dose assessment. In this paper, we have optimized and validated a reliable and inexpensive method for direct measurement of thoron progenies concentrations based on an air filtration followed by gamma spectrometry measurements. With simultaneous measurements of indoor thoron by the RAD7 active device, the equilibrium factor for thoron in 15 different investigated dwellings was estimated. Obtained results for the equilibrium equivalent thoron concentrations in the range from 0.277 Bq/m 3 to 11.34 Bq/m 3 and thoron equilibrium factor in the range from 0.0047 to 0.098 with arithmetic mean value of 0.034 are in good agreement with already published results. © 2019 Elsevier Ltd
T2 - Radiation Physics and Chemistry
T1 - Proposal and optimization of method for direct determination of the thoron progeny concentrations and thoron equilibrium
VL - 159
SP - 57
EP - 63
DO - 10.1016/j.radphyschem.2019.02.043
ER - 
@article{
author = "Forkapić, Sofija and Lakatoš, Robert and Čeliković, Igor T. and Bikit-Schroeder, Kristina and Mrđa, Dušan and Radolić, Vanja and Samardžić, Selena",
year = "2019",
abstract = "Most studies focused on thoron have shown that indoor thoron originates mainly from building materials and that thoron concentrations exponentially decrease with a distance from a wall surface. On the contrary, due to longer half-lives of thoron progenies, 212 Pb and 212 Bi, which are mainly responsible for the bronchial dose, it is expected that their spatial distribution is homogeneous. Therefore, direct measurements of thoron progeny concentrations or direct thoron measurement and determination of thoron equilibrium factor are necessary for accurate dose assessment. In this paper, we have optimized and validated a reliable and inexpensive method for direct measurement of thoron progenies concentrations based on an air filtration followed by gamma spectrometry measurements. With simultaneous measurements of indoor thoron by the RAD7 active device, the equilibrium factor for thoron in 15 different investigated dwellings was estimated. Obtained results for the equilibrium equivalent thoron concentrations in the range from 0.277 Bq/m 3 to 11.34 Bq/m 3 and thoron equilibrium factor in the range from 0.0047 to 0.098 with arithmetic mean value of 0.034 are in good agreement with already published results. © 2019 Elsevier Ltd",
journal = "Radiation Physics and Chemistry",
title = "Proposal and optimization of method for direct determination of the thoron progeny concentrations and thoron equilibrium",
volume = "159",
pages = "57-63",
doi = "10.1016/j.radphyschem.2019.02.043"
}
Forkapić, S., Lakatoš, R., Čeliković, I. T., Bikit-Schroeder, K., Mrđa, D., Radolić, V.,& Samardžić, S.. (2019). Proposal and optimization of method for direct determination of the thoron progeny concentrations and thoron equilibrium. in Radiation Physics and Chemistry, 159, 57-63.
https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.02.043
Forkapić S, Lakatoš R, Čeliković IT, Bikit-Schroeder K, Mrđa D, Radolić V, Samardžić S. Proposal and optimization of method for direct determination of the thoron progeny concentrations and thoron equilibrium. in Radiation Physics and Chemistry. 2019;159:57-63.
doi:10.1016/j.radphyschem.2019.02.043 .
Forkapić, Sofija, Lakatoš, Robert, Čeliković, Igor T., Bikit-Schroeder, Kristina, Mrđa, Dušan, Radolić, Vanja, Samardžić, Selena, "Proposal and optimization of method for direct determination of the thoron progeny concentrations and thoron equilibrium" in Radiation Physics and Chemistry, 159 (2019):57-63,
https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.02.043 . .
2
3
3

Assessment of Radiological Significance of Building Materials and Residues

Todorović, Nataša; Bikit, Ištvan S.; Krmar, Miodrag; Mrda, Dusan; Hansman, Jan; Nikolov, Jovana; Todorović, Slavko; Forkapic, Sofija; Jovancevic, Nikola; Bikit, Kristina; Janković Mandić, Ljiljana

(2017)

TY - JOUR
AU - Todorović, Nataša
AU - Bikit, Ištvan S.
AU - Krmar, Miodrag
AU - Mrda, Dusan
AU - Hansman, Jan
AU - Nikolov, Jovana
AU - Todorović, Slavko
AU - Forkapic, Sofija
AU - Jovancevic, Nikola
AU - Bikit, Kristina
AU - Janković Mandić, Ljiljana
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/1916
AB - The estimation of the radioactivity levels of materials utilized in construction sectors is crucial in the assessment of possible radiological hazards to human health. In the paper, the results of gamma spectroscopy study of 211 zircon, 425 sand, 781 lime, 348 perlite, 2692 cement, 232 calplex, 968 gypsum, 2741 granite and 21 coal fly ash samples gathered from different countries and imported in Serbia in period 2006-2016 were presented. In order to assess the radiological impact from the investigated samples, the activity concentration index I-RP112 for all samples was ascertained. This research yields insight into the radioactive content in a variety of building materials of different origin. The obtained results were discussed on the basis of relevant national and international legislation and guidance and compared with the corresponding results in the literature.
T2 - Romanian Journal of Physics
T1 - Assessment of Radiological Significance of Building Materials and Residues
VL - 62
IS - 9-10
SP - 817
ER - 
@article{
author = "Todorović, Nataša and Bikit, Ištvan S. and Krmar, Miodrag and Mrda, Dusan and Hansman, Jan and Nikolov, Jovana and Todorović, Slavko and Forkapic, Sofija and Jovancevic, Nikola and Bikit, Kristina and Janković Mandić, Ljiljana",
year = "2017",
abstract = "The estimation of the radioactivity levels of materials utilized in construction sectors is crucial in the assessment of possible radiological hazards to human health. In the paper, the results of gamma spectroscopy study of 211 zircon, 425 sand, 781 lime, 348 perlite, 2692 cement, 232 calplex, 968 gypsum, 2741 granite and 21 coal fly ash samples gathered from different countries and imported in Serbia in period 2006-2016 were presented. In order to assess the radiological impact from the investigated samples, the activity concentration index I-RP112 for all samples was ascertained. This research yields insight into the radioactive content in a variety of building materials of different origin. The obtained results were discussed on the basis of relevant national and international legislation and guidance and compared with the corresponding results in the literature.",
journal = "Romanian Journal of Physics",
title = "Assessment of Radiological Significance of Building Materials and Residues",
volume = "62",
number = "9-10",
pages = "817"
}
Todorović, N., Bikit, I. S., Krmar, M., Mrda, D., Hansman, J., Nikolov, J., Todorović, S., Forkapic, S., Jovancevic, N., Bikit, K.,& Janković Mandić, L.. (2017). Assessment of Radiological Significance of Building Materials and Residues. in Romanian Journal of Physics, 62(9-10), 817.
Todorović N, Bikit IS, Krmar M, Mrda D, Hansman J, Nikolov J, Todorović S, Forkapic S, Jovancevic N, Bikit K, Janković Mandić L. Assessment of Radiological Significance of Building Materials and Residues. in Romanian Journal of Physics. 2017;62(9-10):817..
Todorović, Nataša, Bikit, Ištvan S., Krmar, Miodrag, Mrda, Dusan, Hansman, Jan, Nikolov, Jovana, Todorović, Slavko, Forkapic, Sofija, Jovancevic, Nikola, Bikit, Kristina, Janković Mandić, Ljiljana, "Assessment of Radiological Significance of Building Materials and Residues" in Romanian Journal of Physics, 62, no. 9-10 (2017):817.
3

Monte Karlo simulacija fona HPGe detektora od radionuklida, kosmičkog i skyshine zračenja

Maletić, Dimitrije; Udovičić, Vladimir; Joković, Dejan; Banjanac, Radomir; Dragić, Aleksandar; Savić, Mihailo; Veselinović, Nikola

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Maletić, Dimitrije
AU - Udovičić, Vladimir
AU - Joković, Dejan
AU - Banjanac, Radomir
AU - Dragić, Aleksandar
AU - Savić, Mihailo
AU - Veselinović, Nikola
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8311
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - U Niskofonskoj laboratoriji za Nuklearnu fiziku, više godina se izučavaju osobine fona
HPGe detektora. Izučavanje fona važno je za eksperimente sa malim brojem
interesantnih dogadjaja ili retkih procesa u podzemnim laboratorijama. Izučavanja
fona u Niskofonskoj laboratoriji započeta su izučavanjem fona zračenja od
radionuklida, kao i fona od kosmičkog zračenja, koincidentnim tehnikama. Nedavno je
izučavan i fon od skyshine zračenja. U ovom radu je predstavljena Monte Karlo
simulacija fona HPGe detektora koji dolazi od pomenuta tri izvora zračenja. Rezultati
simulacija kosmičkog zračenja odlično se slažu sa eksperimentalnim rezultatima, dok se
za druge komponente mogu poboljšati. Postoji prednost simulacija koje daju razloženi
fon na tri komponente, koja omogućava da se rezultati simulacija tri komponente fona
za jednu laboratoriju mogu simulirati za druge podzemne ili nadzemne laboratorije
menjanjem parametara u simulacionim programima. Fon se može simulirati za
laboratorije koje mogu biti na različitoj geografskoj širini, nadmorskoj visini, sa
različitim sastavom radionuklida u zemljištu i geometrijom laboratorije u kojoj se vrše
merenja. Predstavljeni su nedostaci simulacija i da se rezultati mogu poboljšati radeći
na detaljima u nekoliko faza simulacije.
AB - In the Low Background Laboratory for Nuclear Physics background radiation of the
HPGe detector was researched. This research is important for experiments with small
number of interesting events or rare processes studied in underground laboratories.
The background radiation research started with research of background from
radionuclides and Cosmic rays using coincidence techniques. Recently, the skyshine
radiation was researched. In this paper the Monte Carlo simulation of HPGe
background is presented. Results for cosmic ray simulations agree very good with the
experimental results, and for others can be improved. The simulation for other ground
and underground laboratories can be done, by changing longitude, latitude and
elevation, composition of radionuclides in soil. The possible improvements of the
simulations are discussed.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Monte Karlo simulacija fona HPGe detektora od radionuklida, kosmičkog i skyshine zračenja
T1 - Monte Carlo simulation of HPGe detector background coming from radionuclides, cosmic and skyshine radiation
SP - 438
EP - 442
ER - 
@conference{
author = "Maletić, Dimitrije and Udovičić, Vladimir and Joković, Dejan and Banjanac, Radomir and Dragić, Aleksandar and Savić, Mihailo and Veselinović, Nikola",
year = "2017",
abstract = "U Niskofonskoj laboratoriji za Nuklearnu fiziku, više godina se izučavaju osobine fona
HPGe detektora. Izučavanje fona važno je za eksperimente sa malim brojem
interesantnih dogadjaja ili retkih procesa u podzemnim laboratorijama. Izučavanja
fona u Niskofonskoj laboratoriji započeta su izučavanjem fona zračenja od
radionuklida, kao i fona od kosmičkog zračenja, koincidentnim tehnikama. Nedavno je
izučavan i fon od skyshine zračenja. U ovom radu je predstavljena Monte Karlo
simulacija fona HPGe detektora koji dolazi od pomenuta tri izvora zračenja. Rezultati
simulacija kosmičkog zračenja odlično se slažu sa eksperimentalnim rezultatima, dok se
za druge komponente mogu poboljšati. Postoji prednost simulacija koje daju razloženi
fon na tri komponente, koja omogućava da se rezultati simulacija tri komponente fona
za jednu laboratoriju mogu simulirati za druge podzemne ili nadzemne laboratorije
menjanjem parametara u simulacionim programima. Fon se može simulirati za
laboratorije koje mogu biti na različitoj geografskoj širini, nadmorskoj visini, sa
različitim sastavom radionuklida u zemljištu i geometrijom laboratorije u kojoj se vrše
merenja. Predstavljeni su nedostaci simulacija i da se rezultati mogu poboljšati radeći
na detaljima u nekoliko faza simulacije., In the Low Background Laboratory for Nuclear Physics background radiation of the
HPGe detector was researched. This research is important for experiments with small
number of interesting events or rare processes studied in underground laboratories.
The background radiation research started with research of background from
radionuclides and Cosmic rays using coincidence techniques. Recently, the skyshine
radiation was researched. In this paper the Monte Carlo simulation of HPGe
background is presented. Results for cosmic ray simulations agree very good with the
experimental results, and for others can be improved. The simulation for other ground
and underground laboratories can be done, by changing longitude, latitude and
elevation, composition of radionuclides in soil. The possible improvements of the
simulations are discussed.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Monte Karlo simulacija fona HPGe detektora od radionuklida, kosmičkog i skyshine zračenja, Monte Carlo simulation of HPGe detector background coming from radionuclides, cosmic and skyshine radiation",
pages = "438-442"
}
Maletić, D., Udovičić, V., Joković, D., Banjanac, R., Dragić, A., Savić, M.,& Veselinović, N.. (2017). Monte Karlo simulacija fona HPGe detektora od radionuklida, kosmičkog i skyshine zračenja. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 438-442.
Maletić D, Udovičić V, Joković D, Banjanac R, Dragić A, Savić M, Veselinović N. Monte Karlo simulacija fona HPGe detektora od radionuklida, kosmičkog i skyshine zračenja. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:438-442..
Maletić, Dimitrije, Udovičić, Vladimir, Joković, Dejan, Banjanac, Radomir, Dragić, Aleksandar, Savić, Mihailo, Veselinović, Nikola, "Monte Karlo simulacija fona HPGe detektora od radionuklida, kosmičkog i skyshine zračenja" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):438-442.

Korišćenje multivarijantne analize za predviđanje geogenog radonskog potencijala

Forkapić, Sofija; Maletić, Dimitrije; Vasin, Jovica; Bikit, Kristina; Mrđa, Dušan; Bikit, Ištvan S.; Udovičić, Vladimir; Banjanac, Radomir

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Forkapić, Sofija
AU - Maletić, Dimitrije
AU - Vasin, Jovica
AU - Bikit, Kristina
AU - Mrđa, Dušan
AU - Bikit, Ištvan S.
AU - Udovičić, Vladimir
AU - Banjanac, Radomir
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8276
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Geogeni radonski potencijal koji izdvaja radon u podzemnim slojevima kao dominantan
uzrok akumulacije radona u zatvorenim prostorijama i koji je nezavisan od ljudskog
uticaja i vremenski konstantan u geološkim okvirima predstavlja glavni alat za
iznalaženje radonom ugroženih područja. U nedostatku podataka za permeabilnost
zemljišta za radon i malog broja merenja radona u zemljištu, upotrebljena je
multivarijantna analiza velikog broja raspoloživih geohemijskih podataka, merenja
radioaktivnosti zemljišta i koncentracija aktivnosti radona u zatvorenim prostorijama
datih lokacija na području Vojvodine. Nekoliko uporedivih metoda iz ROOT okvira za
analize softverskog paketa TMVA je korišćeno za analizu zavisnosti koncentracije
radona u zatvorenom od mnoštva ulaznih varijabli. BDTG kao najpodobnija metoda je
pokazala da su varijable sa najvećim uticajem na koncentraciju radona u zatvorenim
prostorijama pored sadržaja ukupnog azota, koncentracije aktivnosti radionuklida u
zemljištu na profilu dubine od 30 cm i sadržaj humusa i gline. Dobijeni rezultati
pokazuju dobro slaganje sa nedavnim ispitivanjem emanacije radona iz zemljišta na
području grada Novog Sada.
AB - The most dominant source of indoor radon is the underlying soil, so the enhanced levels
of radon are usually expected in mountain regions and geology units with high radium
and uranium content in surface soils. Laboratory for radioactivity and dose
measurement, Faculty of Sciences, University of Novi Sad has rich databases of natural
radionuclides concentrations in Vojvodina soil and also of indoor radon concentrations
for the region of Vojvodina, Northern Province of Serbia. In this paper, we present the
results of correlative and multivariate analysis of these results and geochemical
characteristics of soil in order to estimate the geogenic radon potential. The correlative
and multivariate analysis were done using Toolkit for Multivariate Analysis software
package TMVA package, which uses several comparable multivariate methods for our
analysis. The evaluation ranking results based on the best signal efficiency and purity,
show that the Boosted Decision Trees (BDT) and Multi Layer Preceptor (MLP), based
on Artificial Neural Network (ANN), are multivariate methods which give the best
results in the analysis. The BDTG multivariate method shows that variables with the
highest importance are radio-nuclides activity on 30 cm depth. Moreover, the
multivariate regression methods give a good approximation of radon activity using full
set of input variables
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Korišćenje multivarijantne analize za predviđanje geogenog radonskog potencijala
T1 - Multivariate analysis application for geogeny radon potential prediction
SP - 210
EP - 218
ER - 
@conference{
author = "Forkapić, Sofija and Maletić, Dimitrije and Vasin, Jovica and Bikit, Kristina and Mrđa, Dušan and Bikit, Ištvan S. and Udovičić, Vladimir and Banjanac, Radomir",
year = "2017",
abstract = "Geogeni radonski potencijal koji izdvaja radon u podzemnim slojevima kao dominantan
uzrok akumulacije radona u zatvorenim prostorijama i koji je nezavisan od ljudskog
uticaja i vremenski konstantan u geološkim okvirima predstavlja glavni alat za
iznalaženje radonom ugroženih područja. U nedostatku podataka za permeabilnost
zemljišta za radon i malog broja merenja radona u zemljištu, upotrebljena je
multivarijantna analiza velikog broja raspoloživih geohemijskih podataka, merenja
radioaktivnosti zemljišta i koncentracija aktivnosti radona u zatvorenim prostorijama
datih lokacija na području Vojvodine. Nekoliko uporedivih metoda iz ROOT okvira za
analize softverskog paketa TMVA je korišćeno za analizu zavisnosti koncentracije
radona u zatvorenom od mnoštva ulaznih varijabli. BDTG kao najpodobnija metoda je
pokazala da su varijable sa najvećim uticajem na koncentraciju radona u zatvorenim
prostorijama pored sadržaja ukupnog azota, koncentracije aktivnosti radionuklida u
zemljištu na profilu dubine od 30 cm i sadržaj humusa i gline. Dobijeni rezultati
pokazuju dobro slaganje sa nedavnim ispitivanjem emanacije radona iz zemljišta na
području grada Novog Sada., The most dominant source of indoor radon is the underlying soil, so the enhanced levels
of radon are usually expected in mountain regions and geology units with high radium
and uranium content in surface soils. Laboratory for radioactivity and dose
measurement, Faculty of Sciences, University of Novi Sad has rich databases of natural
radionuclides concentrations in Vojvodina soil and also of indoor radon concentrations
for the region of Vojvodina, Northern Province of Serbia. In this paper, we present the
results of correlative and multivariate analysis of these results and geochemical
characteristics of soil in order to estimate the geogenic radon potential. The correlative
and multivariate analysis were done using Toolkit for Multivariate Analysis software
package TMVA package, which uses several comparable multivariate methods for our
analysis. The evaluation ranking results based on the best signal efficiency and purity,
show that the Boosted Decision Trees (BDT) and Multi Layer Preceptor (MLP), based
on Artificial Neural Network (ANN), are multivariate methods which give the best
results in the analysis. The BDTG multivariate method shows that variables with the
highest importance are radio-nuclides activity on 30 cm depth. Moreover, the
multivariate regression methods give a good approximation of radon activity using full
set of input variables",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Korišćenje multivarijantne analize za predviđanje geogenog radonskog potencijala, Multivariate analysis application for geogeny radon potential prediction",
pages = "210-218"
}
Forkapić, S., Maletić, D., Vasin, J., Bikit, K., Mrđa, D., Bikit, I. S., Udovičić, V.,& Banjanac, R.. (2017). Korišćenje multivarijantne analize za predviđanje geogenog radonskog potencijala. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 210-218.
Forkapić S, Maletić D, Vasin J, Bikit K, Mrđa D, Bikit IS, Udovičić V, Banjanac R. Korišćenje multivarijantne analize za predviđanje geogenog radonskog potencijala. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:210-218..
Forkapić, Sofija, Maletić, Dimitrije, Vasin, Jovica, Bikit, Kristina, Mrđa, Dušan, Bikit, Ištvan S., Udovičić, Vladimir, Banjanac, Radomir, "Korišćenje multivarijantne analize za predviđanje geogenog radonskog potencijala" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):210-218.

An improved method of lifetime measurement of nuclei in radioactive decay chain

Puzovic, J. M.; Manic, D.; Nađđerđ, Laslo

(2017)

TY - JOUR
AU - Puzovic, J. M.
AU - Manic, D.
AU - Nađđerđ, Laslo
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/1440
AB - We present an improved statistical method for the calculation of mean lifetime of nuclei in a decay chain with an uncertain relation between mother and daughter nuclei. The method is based on the formation of time distribution of intervals between mother and daughter nuclei, without trying to set the exact mother-daughter nuclei relationship. If there is a coincidence of mother and daughter nuclei decays, the sum of these distributions has flat term on which an exponential term is superimposed. Parameters of this exponential function allow lifetime of daughter nucleus to be extracted. The method is tested on Monte Carlo simulation data.
T2 - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment
T1 - An improved method of lifetime measurement of nuclei in radioactive decay chain
VL - 850
SP - 68
EP - 71
DO - 10.1016/j.nima.2017.01.004
ER - 
@article{
author = "Puzovic, J. M. and Manic, D. and Nađđerđ, Laslo",
year = "2017",
abstract = "We present an improved statistical method for the calculation of mean lifetime of nuclei in a decay chain with an uncertain relation between mother and daughter nuclei. The method is based on the formation of time distribution of intervals between mother and daughter nuclei, without trying to set the exact mother-daughter nuclei relationship. If there is a coincidence of mother and daughter nuclei decays, the sum of these distributions has flat term on which an exponential term is superimposed. Parameters of this exponential function allow lifetime of daughter nucleus to be extracted. The method is tested on Monte Carlo simulation data.",
journal = "Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment",
title = "An improved method of lifetime measurement of nuclei in radioactive decay chain",
volume = "850",
pages = "68-71",
doi = "10.1016/j.nima.2017.01.004"
}
Puzovic, J. M., Manic, D.,& Nađđerđ, L.. (2017). An improved method of lifetime measurement of nuclei in radioactive decay chain. in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment, 850, 68-71.
https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.004
Puzovic JM, Manic D, Nađđerđ L. An improved method of lifetime measurement of nuclei in radioactive decay chain. in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 2017;850:68-71.
doi:10.1016/j.nima.2017.01.004 .
Puzovic, J. M., Manic, D., Nađđerđ, Laslo, "An improved method of lifetime measurement of nuclei in radioactive decay chain" in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment, 850 (2017):68-71,
https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.004 . .
2
1
1
1

Measurement of the life-times distribution of Po-216

Nađđerđ, Laslo; Subotić, Krunoslav M.; Tsyganov, Yu. S.; Puzovic, J. M.; Polyakov, A. N.; Rykhlyuk, A. V.; Manic, D.

(2017)

TY - JOUR
AU - Nađđerđ, Laslo
AU - Subotić, Krunoslav M.
AU - Tsyganov, Yu. S.
AU - Puzovic, J. M.
AU - Polyakov, A. N.
AU - Rykhlyuk, A. V.
AU - Manic, D.
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/1699
AB - The life time distribution measurements of the alpha emitter Po-216 have been performed with semiconductor detectors. We applied a new method to obtain the distribution of time intervals between the correlated signals of decay of the Po-216. The deduced half-life of Po-216 was found to be 144.0(6) ms, supporting the earlier published measurements and with an uncertainty much lower than any other previously reported value. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
T2 - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment
T1 - Measurement of the life-times distribution of Po-216
VL - 868
SP - 119
EP - 121
DO - 10.1016/j.nima.2017.06.055
ER - 
@article{
author = "Nađđerđ, Laslo and Subotić, Krunoslav M. and Tsyganov, Yu. S. and Puzovic, J. M. and Polyakov, A. N. and Rykhlyuk, A. V. and Manic, D.",
year = "2017",
abstract = "The life time distribution measurements of the alpha emitter Po-216 have been performed with semiconductor detectors. We applied a new method to obtain the distribution of time intervals between the correlated signals of decay of the Po-216. The deduced half-life of Po-216 was found to be 144.0(6) ms, supporting the earlier published measurements and with an uncertainty much lower than any other previously reported value. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.",
journal = "Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment",
title = "Measurement of the life-times distribution of Po-216",
volume = "868",
pages = "119-121",
doi = "10.1016/j.nima.2017.06.055"
}
Nađđerđ, L., Subotić, K. M., Tsyganov, Yu. S., Puzovic, J. M., Polyakov, A. N., Rykhlyuk, A. V.,& Manic, D.. (2017). Measurement of the life-times distribution of Po-216. in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment, 868, 119-121.
https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.06.055
Nađđerđ L, Subotić KM, Tsyganov YS, Puzovic JM, Polyakov AN, Rykhlyuk AV, Manic D. Measurement of the life-times distribution of Po-216. in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 2017;868:119-121.
doi:10.1016/j.nima.2017.06.055 .
Nađđerđ, Laslo, Subotić, Krunoslav M., Tsyganov, Yu. S., Puzovic, J. M., Polyakov, A. N., Rykhlyuk, A. V., Manic, D., "Measurement of the life-times distribution of Po-216" in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment, 868 (2017):119-121,
https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.06.055 . .
2
4
3

Rapid LSC method for direct alpha/beta measurements in waters

Stojković, Ivana; Todorović, Nataša; Nikolov, Jovana; Tenjović, Branislava

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Stojković, Ivana
AU - Todorović, Nataša
AU - Nikolov, Jovana
AU - Tenjović, Branislava
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8326
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Monitoring of environmental samples, drinking and surface waters, is continuously
carried out, demanding development of methods that are both reliable and accurate on
one side, but as simple and fast as possible, on the other. Screening tests such as gross
alpha/beta activity measurements in water samples are one liquid scintillation counting
(LSC) technique widely used as an efficient tool for radiological assesment and
estimation whether water sample needs further analysis or not. In this paper,
establishment of rapid gross alpha/beta screening technique in waters has been
presented, which assumes modification of conventional ASTM D 7283-06 method, since
samples were directly mixed with liquid scintillation cocktail, without any sample
pretreatment. Method’s optimization involved sample-to-cocktail ratio determination
based on the achieved detection limit and sample’s quench level. Optimal value of Pulse
Shape Analysis (PSA) discriminator that considerably improves performance of LSC
technique through alpha/beta spectra separation during radiological quality
measurements of drinking waters has also been investigated. Results of calibration
experiments and method’s validity measurements on spiked samples with 241Am and
90Sr/90Y aqueous standards are presented. Achieved detection limits for 300 minutes
of counting are MDAα=0.294(11) Bq l-1 and MDAβ=0.405(5) Bq l-1, in alpha and beta
window, respectively. Direct alpha/beta method provides deviations up to 40% from
reference values, but it offers advantages over conventional alpha/beta measurements,
it is ultra fast, simple and inexpensive test for efficient screening of water samples.
AB - Rutinski monitoring pijaćih i površinskih voda sprovodi se kontinuirano i nameće
potrebu za razvojem metoda koje su, s jedne strane, pouzdane i tačne, ali istovremeno,
jednostavne i brze. Screening testovi radi procene ukupne alfa/beta aktivnosti u
uzorcima voda, jedna su od često primenjenih tehnika tečne scintilacione
spektroskopije, kojima se efikasno može utvrditi da li uzorak zahteva dalju radiološku
analizu ili ne. U radu je predstavljena optimizacija brze direktne metode za ispitivanje
ukupne alfa/beta aktivnosti u vodama, uz prikaz i diskusiju postignutih granica
detekcije. Ova metoda je modifikacija standardne test metode ASTM D 7283-06 za
ispitivanje ukupne alfa i beta aktivnosti i podrazumeva direktno mešanje uzorka vode sa
scintilacionim koktelom. Na taj način, uzorak je spreman za merenje bez prethodne
pripreme koja, prema standardnim metodama, obično podrazumeva duge procedure
poput uparavanja do suvog ostatka. Optimizacija metode sastoji se u određivanju
optimalnog odnosa uzorak: scintilacioni koktel na osnovu granica detekcije (MDA) u
alfa i beta kanalima, kao i nivoa prigušenja u uzorcima, uzimajući u obzir i maksimalni
kapacitet određenog koktela. Podešena je vrednost PSA (Pulse Shape Analysis)
diskriminatora u cilju optimalne separacije alfa i beta spektara i redukcije pozadinskih
efekata. Kalibracija i validacija metode je izvršena standardnim referentnim materijalima, rastvorima 241Am i 90Sr/90Y. Utvrđeno je da za 300 minuta merenja tečnim
scintilacionim brojačem, mogu se izmeriti koncentracije aktivnosti koje premašuju
vrednosti MDAα=0,294(11) Bq l-1 i MDAβ=0,405(5) Bq l-1 u alfa i beta kanalima,
respektivno. Rezultati validacije metode pokazuju da maksimalna relativna odstupanja
mogu iznositi do 40%, što je prihvatljivo, uzimajući u obzir da metod nije predviđen za
precizno merenje koncentracija aktivnosti pojedinih radionuklida, već za celokupnu
procenu radiološke bezbednosti uzoraka voda.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Rapid LSC method for direct alpha/beta measurements in waters
T1 - Direktna metoda za određivanje ukupne alfa/beta aktivnosti u vodama
SP - 537
EP - 543
ER - 
@conference{
author = "Stojković, Ivana and Todorović, Nataša and Nikolov, Jovana and Tenjović, Branislava",
year = "2017",
abstract = "Monitoring of environmental samples, drinking and surface waters, is continuously
carried out, demanding development of methods that are both reliable and accurate on
one side, but as simple and fast as possible, on the other. Screening tests such as gross
alpha/beta activity measurements in water samples are one liquid scintillation counting
(LSC) technique widely used as an efficient tool for radiological assesment and
estimation whether water sample needs further analysis or not. In this paper,
establishment of rapid gross alpha/beta screening technique in waters has been
presented, which assumes modification of conventional ASTM D 7283-06 method, since
samples were directly mixed with liquid scintillation cocktail, without any sample
pretreatment. Method’s optimization involved sample-to-cocktail ratio determination
based on the achieved detection limit and sample’s quench level. Optimal value of Pulse
Shape Analysis (PSA) discriminator that considerably improves performance of LSC
technique through alpha/beta spectra separation during radiological quality
measurements of drinking waters has also been investigated. Results of calibration
experiments and method’s validity measurements on spiked samples with 241Am and
90Sr/90Y aqueous standards are presented. Achieved detection limits for 300 minutes
of counting are MDAα=0.294(11) Bq l-1 and MDAβ=0.405(5) Bq l-1, in alpha and beta
window, respectively. Direct alpha/beta method provides deviations up to 40% from
reference values, but it offers advantages over conventional alpha/beta measurements,
it is ultra fast, simple and inexpensive test for efficient screening of water samples., Rutinski monitoring pijaćih i površinskih voda sprovodi se kontinuirano i nameće
potrebu za razvojem metoda koje su, s jedne strane, pouzdane i tačne, ali istovremeno,
jednostavne i brze. Screening testovi radi procene ukupne alfa/beta aktivnosti u
uzorcima voda, jedna su od često primenjenih tehnika tečne scintilacione
spektroskopije, kojima se efikasno može utvrditi da li uzorak zahteva dalju radiološku
analizu ili ne. U radu je predstavljena optimizacija brze direktne metode za ispitivanje
ukupne alfa/beta aktivnosti u vodama, uz prikaz i diskusiju postignutih granica
detekcije. Ova metoda je modifikacija standardne test metode ASTM D 7283-06 za
ispitivanje ukupne alfa i beta aktivnosti i podrazumeva direktno mešanje uzorka vode sa
scintilacionim koktelom. Na taj način, uzorak je spreman za merenje bez prethodne
pripreme koja, prema standardnim metodama, obično podrazumeva duge procedure
poput uparavanja do suvog ostatka. Optimizacija metode sastoji se u određivanju
optimalnog odnosa uzorak: scintilacioni koktel na osnovu granica detekcije (MDA) u
alfa i beta kanalima, kao i nivoa prigušenja u uzorcima, uzimajući u obzir i maksimalni
kapacitet određenog koktela. Podešena je vrednost PSA (Pulse Shape Analysis)
diskriminatora u cilju optimalne separacije alfa i beta spektara i redukcije pozadinskih
efekata. Kalibracija i validacija metode je izvršena standardnim referentnim materijalima, rastvorima 241Am i 90Sr/90Y. Utvrđeno je da za 300 minuta merenja tečnim
scintilacionim brojačem, mogu se izmeriti koncentracije aktivnosti koje premašuju
vrednosti MDAα=0,294(11) Bq l-1 i MDAβ=0,405(5) Bq l-1 u alfa i beta kanalima,
respektivno. Rezultati validacije metode pokazuju da maksimalna relativna odstupanja
mogu iznositi do 40%, što je prihvatljivo, uzimajući u obzir da metod nije predviđen za
precizno merenje koncentracija aktivnosti pojedinih radionuklida, već za celokupnu
procenu radiološke bezbednosti uzoraka voda.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Rapid LSC method for direct alpha/beta measurements in waters, Direktna metoda za određivanje ukupne alfa/beta aktivnosti u vodama",
pages = "537-543"
}
Stojković, I., Todorović, N., Nikolov, J.,& Tenjović, B.. (2017). Rapid LSC method for direct alpha/beta measurements in waters. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 537-543.
Stojković I, Todorović N, Nikolov J, Tenjović B. Rapid LSC method for direct alpha/beta measurements in waters. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:537-543..
Stojković, Ivana, Todorović, Nataša, Nikolov, Jovana, Tenjović, Branislava, "Rapid LSC method for direct alpha/beta measurements in waters" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):537-543.

Metode merenja Rn222 u vodi

Nikolov, Jovana; Todorović, Nataša; Stojković, Ivana; Tenjović, Branislava; Vraničar, Andrej; Knežević, Jovana; Vuković, Srđan

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Nikolov, Jovana
AU - Todorović, Nataša
AU - Stojković, Ivana
AU - Tenjović, Branislava
AU - Vraničar, Andrej
AU - Knežević, Jovana
AU - Vuković, Srđan
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8321
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Radon 222Rn nastaje kao produkt raspada 226Ra, rastvorljiv je u vodi i predstavlja jedan
od najzastupljenijih prirodnih izvora zračenja. Monitoring 222Rn u vodi za piće je važno
kontinuirano sprovoditi kako zbog hidrogeoloških studija tako i zbog procene
radiološkog rizika. Postoje različite metode merenja radona u vodi. Alfa
spektrometrijske metode su najzastupljenije, posebno se izdvaja RAD7 kao portabilni
alfa spektrometar koji omogućava merenja na terenu. Tečna scintilaciona
spektrometrija (LSC) se često preferira kao tehnika merenja 222Rn u uzorcima vode.
Sama metoda se sprovodi mešanjem uzoraka vode sa organskim scintilacionim
koktelom, koktel izaziva difuziju radona iz vodenog rastvora u organsku fazu jer radon
ima veći afinitet ka organskoj fazi, čime se sprečava emanacija radona iz vode. Pored
pomenutih metoda, i gama spektrometrijska metoda koja koristi sekularnu radioaktivnu
ravnotežu radona i njegovih potomaka daje zadovoljavajuće rezutlate. U ovom radu
biće prikazane prednosti i mane četiri različite metode merenja radona u vodi: dve LSC
metode (monofazna i dvofazna), RAD7 i gama spektrometrijska metoda. Pored
razčičitih tehnika merenja, u radu će biti prikazano i poređenje dve metode uzorkovanja
voda za analizu.
AB - Radon 222Rn is formed as a product of decomposition of 226Ra, it is radioactive isotope
that is soluble in water and represents one of the most common natural sources of
radiation. Monitoring of 222Rn in drinking water is important to continuously implement
due to hydrogeological studies and also radiological risk assessment. There are
different methods of measuring radon in water. Alpha spectrometric methods are the
most commonly used, especially RAD7 as a portable alpha spectrometer that allows on
field measurements. Liquid scintillation spectrometry (LSC) is often preferred as a
technique of measuring 222Rn in water samples. The method itself is carried out by
mixing water samples with an organic scintillation cocktail. The cocktail causes the
radon diffusion from the aqueous solution to the organic phase because radon has a
higher affinity for the organic phase, thus preventing the emission of radon from the
water. In addition to the before mentioned methods, a gamma spectrometric method
that uses the secular radioactive equilibrium of radon and its daughter products gave us
satisfactory results. In this paper, the advantages and disadvantages of four different
methods of measuring radon in water will be shown: two LSC methods (monophase and
two-phase), RAD7 and gamma spectrometric method. All three methods have very low
minimal detectable activity (MDA) values, lower than 1 Bq l-1. In addition to the
different measurement techniques, a comparison of two methods for sampling of water
will be presented also on few examples.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Metode merenja Rn222 u vodi
T1 - Methods of Rn222 in water measurement
SP - 500
EP - 506
ER - 
@conference{
author = "Nikolov, Jovana and Todorović, Nataša and Stojković, Ivana and Tenjović, Branislava and Vraničar, Andrej and Knežević, Jovana and Vuković, Srđan",
year = "2017",
abstract = "Radon 222Rn nastaje kao produkt raspada 226Ra, rastvorljiv je u vodi i predstavlja jedan
od najzastupljenijih prirodnih izvora zračenja. Monitoring 222Rn u vodi za piće je važno
kontinuirano sprovoditi kako zbog hidrogeoloških studija tako i zbog procene
radiološkog rizika. Postoje različite metode merenja radona u vodi. Alfa
spektrometrijske metode su najzastupljenije, posebno se izdvaja RAD7 kao portabilni
alfa spektrometar koji omogućava merenja na terenu. Tečna scintilaciona
spektrometrija (LSC) se često preferira kao tehnika merenja 222Rn u uzorcima vode.
Sama metoda se sprovodi mešanjem uzoraka vode sa organskim scintilacionim
koktelom, koktel izaziva difuziju radona iz vodenog rastvora u organsku fazu jer radon
ima veći afinitet ka organskoj fazi, čime se sprečava emanacija radona iz vode. Pored
pomenutih metoda, i gama spektrometrijska metoda koja koristi sekularnu radioaktivnu
ravnotežu radona i njegovih potomaka daje zadovoljavajuće rezutlate. U ovom radu
biće prikazane prednosti i mane četiri različite metode merenja radona u vodi: dve LSC
metode (monofazna i dvofazna), RAD7 i gama spektrometrijska metoda. Pored
razčičitih tehnika merenja, u radu će biti prikazano i poređenje dve metode uzorkovanja
voda za analizu., Radon 222Rn is formed as a product of decomposition of 226Ra, it is radioactive isotope
that is soluble in water and represents one of the most common natural sources of
radiation. Monitoring of 222Rn in drinking water is important to continuously implement
due to hydrogeological studies and also radiological risk assessment. There are
different methods of measuring radon in water. Alpha spectrometric methods are the
most commonly used, especially RAD7 as a portable alpha spectrometer that allows on
field measurements. Liquid scintillation spectrometry (LSC) is often preferred as a
technique of measuring 222Rn in water samples. The method itself is carried out by
mixing water samples with an organic scintillation cocktail. The cocktail causes the
radon diffusion from the aqueous solution to the organic phase because radon has a
higher affinity for the organic phase, thus preventing the emission of radon from the
water. In addition to the before mentioned methods, a gamma spectrometric method
that uses the secular radioactive equilibrium of radon and its daughter products gave us
satisfactory results. In this paper, the advantages and disadvantages of four different
methods of measuring radon in water will be shown: two LSC methods (monophase and
two-phase), RAD7 and gamma spectrometric method. All three methods have very low
minimal detectable activity (MDA) values, lower than 1 Bq l-1. In addition to the
different measurement techniques, a comparison of two methods for sampling of water
will be presented also on few examples.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Metode merenja Rn222 u vodi, Methods of Rn222 in water measurement",
pages = "500-506"
}
Nikolov, J., Todorović, N., Stojković, I., Tenjović, B., Vraničar, A., Knežević, J.,& Vuković, S.. (2017). Metode merenja Rn222 u vodi. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 500-506.
Nikolov J, Todorović N, Stojković I, Tenjović B, Vraničar A, Knežević J, Vuković S. Metode merenja Rn222 u vodi. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:500-506..
Nikolov, Jovana, Todorović, Nataša, Stojković, Ivana, Tenjović, Branislava, Vraničar, Andrej, Knežević, Jovana, Vuković, Srđan, "Metode merenja Rn222 u vodi" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):500-506.

Poređenje metoda za ispitivanje Ra226 u vodi

Todorović, Nataša; Nikolov, Jovana; Stojković, Ivana; Hansman, Jan; Kuzmanović, Predrag; Vraničar, Andrej

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Todorović, Nataša
AU - Nikolov, Jovana
AU - Stojković, Ivana
AU - Hansman, Jan
AU - Kuzmanović, Predrag
AU - Vraničar, Andrej
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8319
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - U radu je prikazano poređenje različitih metoda i tehnika za određivanje 226Ra u vodi:
tečna scinitlaciona spektrometrija (LSC), alfa spektrometrija i gama spektrometrija.
Tehnikom LSC određen je sadržaj 226Ra u vodi korišćenjem sledećih metoda:
standardne test metode ASTM D 7283-06 i EPA metode 913.0. Gama spektrometrijom
je sadržaj 226Ra određen direktnom metodom u Marineli geometriji. Alfa spektrometrom
RAD 7 određena je koncentracija aktivnosti 226Ra u vodi korišćenjem protokola
Wat250. Izvršeno je poređene rezultata dobijenih ovim metodama i dat je pregled
prednosti i nedostataka svake metode i tehnike. Dobijene eksperimentalne vrednosti za
sve metode su date sa odgovarajućim korekcijom.
AB - The measurement of 226Ra in natural water samples is important because it is one of the
most hazardous elements with respect to internal radiation exposure. Therefore, in the
monitoring studies it is desirable to have a precise and accurate technique for the
determination of the activity concentration of this radionuclide.
This paper presents a comparison of different techniques and methods for 226
Ra in
water samples spiked with different concentrations of 226Ra isotope: LSC (Liquid
Scintillation Counting), alpha and gamma spectrometry. An overview of the advantages
and disadvantages of each techniques are presented. 226Ra in water samples were
determined by gamma spectrometry using direct method (untreated water samples) and
by RAD7 solid state detector. For 226Ra determination by LSC two different methods
were tested: ASTM D 7283-06 Standard test method for alpha and beta activity in water
by liquid scintillation and EPA Method 913.0 for radon determination in drinking
water.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Poređenje metoda za ispitivanje Ra226 u vodi
T1 - Different techniques for Ra226 determination in water samples
SP - 482
EP - 492
ER - 
@conference{
author = "Todorović, Nataša and Nikolov, Jovana and Stojković, Ivana and Hansman, Jan and Kuzmanović, Predrag and Vraničar, Andrej",
year = "2017",
abstract = "U radu je prikazano poređenje različitih metoda i tehnika za određivanje 226Ra u vodi:
tečna scinitlaciona spektrometrija (LSC), alfa spektrometrija i gama spektrometrija.
Tehnikom LSC određen je sadržaj 226Ra u vodi korišćenjem sledećih metoda:
standardne test metode ASTM D 7283-06 i EPA metode 913.0. Gama spektrometrijom
je sadržaj 226Ra određen direktnom metodom u Marineli geometriji. Alfa spektrometrom
RAD 7 određena je koncentracija aktivnosti 226Ra u vodi korišćenjem protokola
Wat250. Izvršeno je poređene rezultata dobijenih ovim metodama i dat je pregled
prednosti i nedostataka svake metode i tehnike. Dobijene eksperimentalne vrednosti za
sve metode su date sa odgovarajućim korekcijom., The measurement of 226Ra in natural water samples is important because it is one of the
most hazardous elements with respect to internal radiation exposure. Therefore, in the
monitoring studies it is desirable to have a precise and accurate technique for the
determination of the activity concentration of this radionuclide.
This paper presents a comparison of different techniques and methods for 226
Ra in
water samples spiked with different concentrations of 226Ra isotope: LSC (Liquid
Scintillation Counting), alpha and gamma spectrometry. An overview of the advantages
and disadvantages of each techniques are presented. 226Ra in water samples were
determined by gamma spectrometry using direct method (untreated water samples) and
by RAD7 solid state detector. For 226Ra determination by LSC two different methods
were tested: ASTM D 7283-06 Standard test method for alpha and beta activity in water
by liquid scintillation and EPA Method 913.0 for radon determination in drinking
water.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Poređenje metoda za ispitivanje Ra226 u vodi, Different techniques for Ra226 determination in water samples",
pages = "482-492"
}
Todorović, N., Nikolov, J., Stojković, I., Hansman, J., Kuzmanović, P.,& Vraničar, A.. (2017). Poređenje metoda za ispitivanje Ra226 u vodi. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 482-492.
Todorović N, Nikolov J, Stojković I, Hansman J, Kuzmanović P, Vraničar A. Poređenje metoda za ispitivanje Ra226 u vodi. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:482-492..
Todorović, Nataša, Nikolov, Jovana, Stojković, Ivana, Hansman, Jan, Kuzmanović, Predrag, Vraničar, Andrej, "Poređenje metoda za ispitivanje Ra226 u vodi" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):482-492.

Istraživanje korelacija sadržaja radionuklida i geohemijskih karakteristika zemljišta Vojvodine

Forkapić, Sofija; Vasin, Jovica; Bikit, Ištvan S.; Mrđa, Dušan; Bikit, Kristina; Milić, Stanko

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Forkapić, Sofija
AU - Vasin, Jovica
AU - Bikit, Ištvan S.
AU - Mrđa, Dušan
AU - Bikit, Kristina
AU - Milić, Stanko
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8275
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - U ovom rаdu prikazani su rezultati istraživanja moguće korelаcije geohemijskih
kаrаkteristikа zemljišta i sadržaja prirodnih rаdionuklida 238U, 226Ra, 232Th i 40K, kаo i
radionuklida antropogenog porekla 137Cs u svim geomorfološkim jedinicama zemljišta
na području Vojvodine. Tokom 2001. godine izvršen je detaljan monitoring
radioaktivnosti zemljišta na 50 odabranih lokacija prema tipu zemljišta sa analizom
mehaničkog sastava zemljišta i sadržaja humusa i pristupačnog fosfora i kalijuma.
Kako bi se ispitao potencijаlni uticаj obrаde poljoprivrednog zemljišta i vremenskih
uslovа nа migrаciju i distribuciju rаdionuklidа prisutnih u zemljištu, monitoring
zemljišta je na istim lokacijama ponovljen 2010. godine. Glavni zaključak ovih
istraživanja je da izmerene maksimalne koncentracije aktivnosti radionuklida: 238U (87
Bq/kg), 226Ra (44,7 Bq/kg), 232Th (55,5 Bq/kg) i 137Cs (29 Bq/kg) u profilu zemljišta
dubine 30 cm ne ugrožavaju bezbednost proizvodnje hrane na ovom zemljištu. Utvrđena
je najveća zavisnost koncentracije aktivnosti kalijuma 40K od sadržaja gline u
poljoprivrednom zemljištu.
AB - In this paper, we performed, for the first time, detailed study of Vojvodina’s soil in
order to explore possible correlations of soil geochemical characteristics and
radionuclide activity concentrations. The aim of this study is to analyze the content of
natural radioisotopes 238U, 226Ra, 232Th and 40K, as well as artificial radioisotope 137Cs
in all soil types originated from the same parent material – loess. The sampling
locations were selected so that they are proportionately represented all
geomorphological units: two mountains, four loess plateaus, three loess terraces, four
alluvial plains, two sandstone terrains. The process of genesis of soil and cultivation
mode plays a dominant role on the characteristics of the soil. However intensive
agricultural production and the use of high mineral fertilizers have caused that the
same type of soil contains different concentrations of available phosphorus and
radionuclides. Comparison of activity concentrations between different types of soil
confirmed that the presence of clay mostly contributes to radionuclides content in the
soil. The main conclusion is that measured maximal activity concentrations for 238U (87
Bq/kg), 226Ra (44.7 Bq/kg), 232Th (55.5 Bq/kg) and 137Cs (29 Bq/kg) at 30 cm depth
could not endanger the safety of food production.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Istraživanje korelacija sadržaja radionuklida i geohemijskih karakteristika zemljišta Vojvodine
T1 - Investigations of possible correlations between radionuclides content and geochemical characteristics of Vojvodina soil
SP - 200
EP - 209
ER - 
@conference{
author = "Forkapić, Sofija and Vasin, Jovica and Bikit, Ištvan S. and Mrđa, Dušan and Bikit, Kristina and Milić, Stanko",
year = "2017",
abstract = "U ovom rаdu prikazani su rezultati istraživanja moguće korelаcije geohemijskih
kаrаkteristikа zemljišta i sadržaja prirodnih rаdionuklida 238U, 226Ra, 232Th i 40K, kаo i
radionuklida antropogenog porekla 137Cs u svim geomorfološkim jedinicama zemljišta
na području Vojvodine. Tokom 2001. godine izvršen je detaljan monitoring
radioaktivnosti zemljišta na 50 odabranih lokacija prema tipu zemljišta sa analizom
mehaničkog sastava zemljišta i sadržaja humusa i pristupačnog fosfora i kalijuma.
Kako bi se ispitao potencijаlni uticаj obrаde poljoprivrednog zemljišta i vremenskih
uslovа nа migrаciju i distribuciju rаdionuklidа prisutnih u zemljištu, monitoring
zemljišta je na istim lokacijama ponovljen 2010. godine. Glavni zaključak ovih
istraživanja je da izmerene maksimalne koncentracije aktivnosti radionuklida: 238U (87
Bq/kg), 226Ra (44,7 Bq/kg), 232Th (55,5 Bq/kg) i 137Cs (29 Bq/kg) u profilu zemljišta
dubine 30 cm ne ugrožavaju bezbednost proizvodnje hrane na ovom zemljištu. Utvrđena
je najveća zavisnost koncentracije aktivnosti kalijuma 40K od sadržaja gline u
poljoprivrednom zemljištu., In this paper, we performed, for the first time, detailed study of Vojvodina’s soil in
order to explore possible correlations of soil geochemical characteristics and
radionuclide activity concentrations. The aim of this study is to analyze the content of
natural radioisotopes 238U, 226Ra, 232Th and 40K, as well as artificial radioisotope 137Cs
in all soil types originated from the same parent material – loess. The sampling
locations were selected so that they are proportionately represented all
geomorphological units: two mountains, four loess plateaus, three loess terraces, four
alluvial plains, two sandstone terrains. The process of genesis of soil and cultivation
mode plays a dominant role on the characteristics of the soil. However intensive
agricultural production and the use of high mineral fertilizers have caused that the
same type of soil contains different concentrations of available phosphorus and
radionuclides. Comparison of activity concentrations between different types of soil
confirmed that the presence of clay mostly contributes to radionuclides content in the
soil. The main conclusion is that measured maximal activity concentrations for 238U (87
Bq/kg), 226Ra (44.7 Bq/kg), 232Th (55.5 Bq/kg) and 137Cs (29 Bq/kg) at 30 cm depth
could not endanger the safety of food production.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Istraživanje korelacija sadržaja radionuklida i geohemijskih karakteristika zemljišta Vojvodine, Investigations of possible correlations between radionuclides content and geochemical characteristics of Vojvodina soil",
pages = "200-209"
}
Forkapić, S., Vasin, J., Bikit, I. S., Mrđa, D., Bikit, K.,& Milić, S.. (2017). Istraživanje korelacija sadržaja radionuklida i geohemijskih karakteristika zemljišta Vojvodine. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 200-209.
Forkapić S, Vasin J, Bikit IS, Mrđa D, Bikit K, Milić S. Istraživanje korelacija sadržaja radionuklida i geohemijskih karakteristika zemljišta Vojvodine. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:200-209..
Forkapić, Sofija, Vasin, Jovica, Bikit, Ištvan S., Mrđa, Dušan, Bikit, Kristina, Milić, Stanko, "Istraživanje korelacija sadržaja radionuklida i geohemijskih karakteristika zemljišta Vojvodine" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):200-209.

Predictability of Lead-210 in Surface Air Based on Multivariate Analysis

Ajtić, Jelena V.; Maletić, Dimitrije; Stratimirovic, Dorde; Blesic, Suzana; Nikolić, Jelena D.; Durdevic, Vladimir; Todorović, Dragana

(2015)

TY - CONF
AU - Ajtić, Jelena V.
AU - Maletić, Dimitrije
AU - Stratimirovic, Dorde
AU - Blesic, Suzana
AU - Nikolić, Jelena D.
AU - Durdevic, Vladimir
AU - Todorović, Dragana
PY - 2015
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7129
AB - Dependence of the lead-210 activity concentration in surface air on meteorological variables and teleconnection indices is investigated using multivariate analysis, which gives the Boosted Decision Trees method as the most suitable for variable analysis. A mapped functional behaviour of the lead-210 activity concentration is further obtained, and used to test predictability of lead-210 in surface air. The results show an agreement between the predicted and measured values. The temporal evolution of the measured activities is satisfactorily matched by the prediction. The largest qualitative differences are obtained for winter months.
C3 - RAD Conference Proceedings
T1 - Predictability of Lead-210 in Surface Air Based on Multivariate Analysis
SP - 317
EP - 322
ER - 
@conference{
author = "Ajtić, Jelena V. and Maletić, Dimitrije and Stratimirovic, Dorde and Blesic, Suzana and Nikolić, Jelena D. and Durdevic, Vladimir and Todorović, Dragana",
year = "2015",
abstract = "Dependence of the lead-210 activity concentration in surface air on meteorological variables and teleconnection indices is investigated using multivariate analysis, which gives the Boosted Decision Trees method as the most suitable for variable analysis. A mapped functional behaviour of the lead-210 activity concentration is further obtained, and used to test predictability of lead-210 in surface air. The results show an agreement between the predicted and measured values. The temporal evolution of the measured activities is satisfactorily matched by the prediction. The largest qualitative differences are obtained for winter months.",
journal = "RAD Conference Proceedings",
title = "Predictability of Lead-210 in Surface Air Based on Multivariate Analysis",
pages = "317-322"
}
Ajtić, J. V., Maletić, D., Stratimirovic, D., Blesic, S., Nikolić, J. D., Durdevic, V.,& Todorović, D.. (2015). Predictability of Lead-210 in Surface Air Based on Multivariate Analysis. in RAD Conference Proceedings, 317-322.
Ajtić JV, Maletić D, Stratimirovic D, Blesic S, Nikolić JD, Durdevic V, Todorović D. Predictability of Lead-210 in Surface Air Based on Multivariate Analysis. in RAD Conference Proceedings. 2015;:317-322..
Ajtić, Jelena V., Maletić, Dimitrije, Stratimirovic, Dorde, Blesic, Suzana, Nikolić, Jelena D., Durdevic, Vladimir, Todorović, Dragana, "Predictability of Lead-210 in Surface Air Based on Multivariate Analysis" in RAD Conference Proceedings (2015):317-322.

Calculation of HPGe efficiency for environmental samples: comparison of EFFTRAN and GEANT4

Krneta-Nikolić, Jelena D.; Vidmar, Tim; Jokovic, Dejan; Rajačić, Milica; Todorović, Dragana

(2014)

TY - JOUR
AU - Krneta-Nikolić, Jelena D.
AU - Vidmar, Tim
AU - Jokovic, Dejan
AU - Rajačić, Milica
AU - Todorović, Dragana
PY - 2014
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/124
AB - Determination of full energy peak efficiency is one of the most important tasks that have to be performed before gamma spectrometry of environmental samples. Many methods, including measurement of specific reference materials, Monte Carlo simulations, efficiency transfer and semi empirical calculations, were developed in order to complete this task. Monte Carlo simulation, based on GEANT4 simulation package and EFFTRAN efficiency transfer software are applied for the efficiency calibration of three detectors, readily used in the Environment and Radiation Protection Laboratory of Institute for Nuclear Sciences Vinca, for measurement of environmental samples. Efficiencies were calculated for water, soil and aerosol samples. The aim of this paper is to perform efficiency calculations for HPGe detectors using both GEANT4 simulation and EFFTRAN efficiency transfer software and to compare obtained results with the experimental results. This comparison should show how the two methods agree with experimentally obtained efficiencies of our measurement system and in which part of the spectrum do the discrepancies appear. The detailed knowledge of accuracy and precision of both methods should enable us to choose an appropriate method for each situation that is presented in our and other laboratories on a daily basis. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
T2 - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment
T1 - Calculation of HPGe efficiency for environmental samples: comparison of EFFTRAN and GEANT4
VL - 763
SP - 347
EP - 353
DO - 10.1016/j.nima.2014.06.044
ER - 
@article{
author = "Krneta-Nikolić, Jelena D. and Vidmar, Tim and Jokovic, Dejan and Rajačić, Milica and Todorović, Dragana",
year = "2014",
abstract = "Determination of full energy peak efficiency is one of the most important tasks that have to be performed before gamma spectrometry of environmental samples. Many methods, including measurement of specific reference materials, Monte Carlo simulations, efficiency transfer and semi empirical calculations, were developed in order to complete this task. Monte Carlo simulation, based on GEANT4 simulation package and EFFTRAN efficiency transfer software are applied for the efficiency calibration of three detectors, readily used in the Environment and Radiation Protection Laboratory of Institute for Nuclear Sciences Vinca, for measurement of environmental samples. Efficiencies were calculated for water, soil and aerosol samples. The aim of this paper is to perform efficiency calculations for HPGe detectors using both GEANT4 simulation and EFFTRAN efficiency transfer software and to compare obtained results with the experimental results. This comparison should show how the two methods agree with experimentally obtained efficiencies of our measurement system and in which part of the spectrum do the discrepancies appear. The detailed knowledge of accuracy and precision of both methods should enable us to choose an appropriate method for each situation that is presented in our and other laboratories on a daily basis. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.",
journal = "Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment",
title = "Calculation of HPGe efficiency for environmental samples: comparison of EFFTRAN and GEANT4",
volume = "763",
pages = "347-353",
doi = "10.1016/j.nima.2014.06.044"
}
Krneta-Nikolić, J. D., Vidmar, T., Jokovic, D., Rajačić, M.,& Todorović, D.. (2014). Calculation of HPGe efficiency for environmental samples: comparison of EFFTRAN and GEANT4. in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment, 763, 347-353.
https://doi.org/10.1016/j.nima.2014.06.044
Krneta-Nikolić JD, Vidmar T, Jokovic D, Rajačić M, Todorović D. Calculation of HPGe efficiency for environmental samples: comparison of EFFTRAN and GEANT4. in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 2014;763:347-353.
doi:10.1016/j.nima.2014.06.044 .
Krneta-Nikolić, Jelena D., Vidmar, Tim, Jokovic, Dejan, Rajačić, Milica, Todorović, Dragana, "Calculation of HPGe efficiency for environmental samples: comparison of EFFTRAN and GEANT4" in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment, 763 (2014):347-353,
https://doi.org/10.1016/j.nima.2014.06.044 . .
1
27
25
30

Radiation Exposure to Nuclear Medicine Staff Involved in Pet/Ct Practice in Serbia

Antić, Vojislav; Ciraj-Bjelac, Olivera; Stanković, Jelena S.; Aranđić, Danijela; Todorović, Nataša; Lučić, Silvija

(2014)

TY - JOUR
AU - Antić, Vojislav
AU - Ciraj-Bjelac, Olivera
AU - Stanković, Jelena S.
AU - Aranđić, Danijela
AU - Todorović, Nataša
AU - Lučić, Silvija
PY - 2014
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/350
AB - The purpose of this work is to evaluate the radiation exposure to nuclear medicine (NM) staff in the two positron emission tomography-computed tomography centres in Serbia and to investigate the possibilities for dose reduction. Dose levels in terms of H-p(10) for whole body and H-p(0.07) for hands of NM staff were assessed using thermoluminescence and electronic personal dosemeters. The assessed doses per procedure in terms of H-p(10) were 4.2-7 and 5-6 mu Sv, in two centres, respectively, whereas the extremity doses in terms of H-p(0.07) in one of the centres was 34-126 mu Sv procedure(-1). The whole-body doses per unit activity were 17-19 and 21-26 mu Sv GBq(-1) in two centres, respectively, and the normalised finger dose in one centre was 170-680 mu Sv GBq(-1). The maximal estimated annual whole-body doses in two centres were 3.4 and 2.0 mSv, while the corresponding extremity dose in the later one was 45 mSv. Improvements as introduction of automatic dispensing system and injection and optimisation of working practice resulted in dose reduction ranging from 12 up to 67%.
T2 - Radiation Protection Dosimetry
T1 - Radiation Exposure to Nuclear Medicine Staff Involved in Pet/Ct Practice in Serbia
VL - 162
IS - 4
SP - 577
EP - 585
DO - 10.1093/rpd/ncu001
ER - 
@article{
author = "Antić, Vojislav and Ciraj-Bjelac, Olivera and Stanković, Jelena S. and Aranđić, Danijela and Todorović, Nataša and Lučić, Silvija",
year = "2014",
abstract = "The purpose of this work is to evaluate the radiation exposure to nuclear medicine (NM) staff in the two positron emission tomography-computed tomography centres in Serbia and to investigate the possibilities for dose reduction. Dose levels in terms of H-p(10) for whole body and H-p(0.07) for hands of NM staff were assessed using thermoluminescence and electronic personal dosemeters. The assessed doses per procedure in terms of H-p(10) were 4.2-7 and 5-6 mu Sv, in two centres, respectively, whereas the extremity doses in terms of H-p(0.07) in one of the centres was 34-126 mu Sv procedure(-1). The whole-body doses per unit activity were 17-19 and 21-26 mu Sv GBq(-1) in two centres, respectively, and the normalised finger dose in one centre was 170-680 mu Sv GBq(-1). The maximal estimated annual whole-body doses in two centres were 3.4 and 2.0 mSv, while the corresponding extremity dose in the later one was 45 mSv. Improvements as introduction of automatic dispensing system and injection and optimisation of working practice resulted in dose reduction ranging from 12 up to 67%.",
journal = "Radiation Protection Dosimetry",
title = "Radiation Exposure to Nuclear Medicine Staff Involved in Pet/Ct Practice in Serbia",
volume = "162",
number = "4",
pages = "577-585",
doi = "10.1093/rpd/ncu001"
}
Antić, V., Ciraj-Bjelac, O., Stanković, J. S., Aranđić, D., Todorović, N.,& Lučić, S.. (2014). Radiation Exposure to Nuclear Medicine Staff Involved in Pet/Ct Practice in Serbia. in Radiation Protection Dosimetry, 162(4), 577-585.
https://doi.org/10.1093/rpd/ncu001
Antić V, Ciraj-Bjelac O, Stanković JS, Aranđić D, Todorović N, Lučić S. Radiation Exposure to Nuclear Medicine Staff Involved in Pet/Ct Practice in Serbia. in Radiation Protection Dosimetry. 2014;162(4):577-585.
doi:10.1093/rpd/ncu001 .
Antić, Vojislav, Ciraj-Bjelac, Olivera, Stanković, Jelena S., Aranđić, Danijela, Todorović, Nataša, Lučić, Silvija, "Radiation Exposure to Nuclear Medicine Staff Involved in Pet/Ct Practice in Serbia" in Radiation Protection Dosimetry, 162, no. 4 (2014):577-585,
https://doi.org/10.1093/rpd/ncu001 . .
25
21
25

Different methods for tritium determination in surface water by LSC

Nikolov, Jovana; Todorović, Nataša; Janković, Marija M.; Vostinar, Marija; Bikit, Ištvan S.; Veskovic, Miroslav

(2013)

TY - JOUR
AU - Nikolov, Jovana
AU - Todorović, Nataša
AU - Janković, Marija M.
AU - Vostinar, Marija
AU - Bikit, Ištvan S.
AU - Veskovic, Miroslav
PY - 2013
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/5198
AB - The main aim of this paper was to compare different methods of preparing water samples for tritium analysis by ultra-low-level background liquid scintillation counter, Quantulus 1220. Three methods of sample preparation for low-level tritium measurement have been implemented in the Nuclear Physics Laboratory in Novi Sad: electrolytic enrichment, direct method without electrolytic enrichment and sample Oxidizer 307 method. The examined fresh water samples were rainfall collected during 6 months and water from a stream in the Vinca nuclear research center collected over 3 months. The obtained results using these three methods showed satisfying agreement. The appropriate measuring time by LSC for each sample prepared according to different methods has been determined. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
T2 - Applied Radiation and Isotopes
T1 - Different methods for tritium determination in surface water by LSC
VL - 71
IS - 1
SP - 51
EP - 56
DO - 10.1016/j.apradiso.2012.09.015
ER - 
@article{
author = "Nikolov, Jovana and Todorović, Nataša and Janković, Marija M. and Vostinar, Marija and Bikit, Ištvan S. and Veskovic, Miroslav",
year = "2013",
abstract = "The main aim of this paper was to compare different methods of preparing water samples for tritium analysis by ultra-low-level background liquid scintillation counter, Quantulus 1220. Three methods of sample preparation for low-level tritium measurement have been implemented in the Nuclear Physics Laboratory in Novi Sad: electrolytic enrichment, direct method without electrolytic enrichment and sample Oxidizer 307 method. The examined fresh water samples were rainfall collected during 6 months and water from a stream in the Vinca nuclear research center collected over 3 months. The obtained results using these three methods showed satisfying agreement. The appropriate measuring time by LSC for each sample prepared according to different methods has been determined. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.",
journal = "Applied Radiation and Isotopes",
title = "Different methods for tritium determination in surface water by LSC",
volume = "71",
number = "1",
pages = "51-56",
doi = "10.1016/j.apradiso.2012.09.015"
}
Nikolov, J., Todorović, N., Janković, M. M., Vostinar, M., Bikit, I. S.,& Veskovic, M.. (2013). Different methods for tritium determination in surface water by LSC. in Applied Radiation and Isotopes, 71(1), 51-56.
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2012.09.015
Nikolov J, Todorović N, Janković MM, Vostinar M, Bikit IS, Veskovic M. Different methods for tritium determination in surface water by LSC. in Applied Radiation and Isotopes. 2013;71(1):51-56.
doi:10.1016/j.apradiso.2012.09.015 .
Nikolov, Jovana, Todorović, Nataša, Janković, Marija M., Vostinar, Marija, Bikit, Ištvan S., Veskovic, Miroslav, "Different methods for tritium determination in surface water by LSC" in Applied Radiation and Isotopes, 71, no. 1 (2013):51-56,
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2012.09.015 . .
18
17
21