Joksić, Jasminka D.

Link to this page

Authority KeyName Variants
c9b88d05-1917-4206-b704-863fec944aeb
 • Joksić, Jasminka D. (10)
Projects

Author's Bibliography

New international recommendations and requirements for non-medical imaging exposure

Joksić, Jasminka D.; Rafajlović, Stefan; Radenković, Mirjana

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Joksić, Jasminka D.
AU - Rafajlović, Stefan
AU - Radenković, Mirjana
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8305
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - BSS Directive 2013/59 entered into force on the 6 February 2014 requiring the Member
States to adopt legislation (laws, regulations and administrative provisions) in order to
harmonise their national legislation with requirements of this Directive until 6
February 2018. This Directive explicitly defines „non-medical imaging exposure” as
deliberate exposure of individuals for other than medical purposes. Those planned
exposure situations, if justified need to be subject to the appropriate regulatory
framework for optimization of protection, exemption, notification, authorisation,
inspection and law enforcement in order to insure safety in operation. The most
challenging part is a justification process of „non-medical imaging exposure“ taking
into account that regulatory radiation protection authorities have limited responsibility
in decision making process. BSS Directive recommends regular periodical review of
justified practices involving deliberate exposure of humans for non-medical imaging
purposes taking into account new technologies available, magnitude of radiological
exposure during screening and other screening objectives. Dose constrains for different
categories of exposures (public exposure, occupational exposure) depending on
particular application, should be established and used in the optimisation of protection.
In addition, appropriate regulatory control should be established and enforced as well
as the stakeholder dialoge and the provision of information responsive to stakeholders
concerns.
AB - BSS direktiva 2013/59 stupila je na snagu 6. februara 2014. godine. To znači da su
države članice u obavezi da usvoje legislativu (zakone, uredbe i upravne odredbe) kako
bi uskladile svoje nacionalno zakonodavstvo sa zahtevima ove Direktive do 6. februara
2018. godine. Ova Direktiva jasno definiše „nemediciska izlaganja“ kao namerna
izlaganja pojedinaca u svrhe koje nisu medicinske. Ukoliko su ove situacije planiranog
izlaganja opravdane potrebno je da budu deo regulatornog okvira tj. da se na njih
primenjuju zahtevi za: optimizaciju zaštite, izuzimanje, prijavljivanje, odobrenje delatnosti kao i inspekciju i sprovođenje propisa a u cilju obezbeđivanja sigurnosti tokom
rada. Najzahtevniji deo je proces opravdavanja nemediciskih izlaganja imajući u vidu
da regulatorna tela za zaštitu od zračenja imaju ograničenu odgovornost u procesu
donošenja odluke o opravdanosti delatnosti. Preporuka BSS direktive je da se periodično vrši revizija opravdanih delatnosti koje uključuju namerna izlaganja ljudi u
nemedicinske svrhe uzimajući u obzir nove dostupne tehnologije, stepen izlaganja
zračenju tokom skrininga i druge ciljeve skrininga. U procesu optimizacije zaštite
potrebno je uspostaviti i primenjivati ograničenja doza za različite kategorije izlaganja
(izlaganje stanovništva, profesionalno izlaganje) u zavisnosti od pojedinačne primene.
Takođe, potrebno je uspostaviti i primenjivati odgovarajuću regulatornu kontrolu kao i
sprovoditi dijalog i obezbediti odgovarajuće informacije u vezi sa pitanjima svih
zainteresovanih strana.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - New international recommendations and requirements for non-medical imaging exposure
T1 - Nove međunarodne preporuke i zahtevi u vezi izlaganja u nemedicinske svrhe
SP - 397
EP - 402
ER - 
@conference{
author = "Joksić, Jasminka D. and Rafajlović, Stefan and Radenković, Mirjana",
year = "2017",
abstract = "BSS Directive 2013/59 entered into force on the 6 February 2014 requiring the Member
States to adopt legislation (laws, regulations and administrative provisions) in order to
harmonise their national legislation with requirements of this Directive until 6
February 2018. This Directive explicitly defines „non-medical imaging exposure” as
deliberate exposure of individuals for other than medical purposes. Those planned
exposure situations, if justified need to be subject to the appropriate regulatory
framework for optimization of protection, exemption, notification, authorisation,
inspection and law enforcement in order to insure safety in operation. The most
challenging part is a justification process of „non-medical imaging exposure“ taking
into account that regulatory radiation protection authorities have limited responsibility
in decision making process. BSS Directive recommends regular periodical review of
justified practices involving deliberate exposure of humans for non-medical imaging
purposes taking into account new technologies available, magnitude of radiological
exposure during screening and other screening objectives. Dose constrains for different
categories of exposures (public exposure, occupational exposure) depending on
particular application, should be established and used in the optimisation of protection.
In addition, appropriate regulatory control should be established and enforced as well
as the stakeholder dialoge and the provision of information responsive to stakeholders
concerns., BSS direktiva 2013/59 stupila je na snagu 6. februara 2014. godine. To znači da su
države članice u obavezi da usvoje legislativu (zakone, uredbe i upravne odredbe) kako
bi uskladile svoje nacionalno zakonodavstvo sa zahtevima ove Direktive do 6. februara
2018. godine. Ova Direktiva jasno definiše „nemediciska izlaganja“ kao namerna
izlaganja pojedinaca u svrhe koje nisu medicinske. Ukoliko su ove situacije planiranog
izlaganja opravdane potrebno je da budu deo regulatornog okvira tj. da se na njih
primenjuju zahtevi za: optimizaciju zaštite, izuzimanje, prijavljivanje, odobrenje delatnosti kao i inspekciju i sprovođenje propisa a u cilju obezbeđivanja sigurnosti tokom
rada. Najzahtevniji deo je proces opravdavanja nemediciskih izlaganja imajući u vidu
da regulatorna tela za zaštitu od zračenja imaju ograničenu odgovornost u procesu
donošenja odluke o opravdanosti delatnosti. Preporuka BSS direktive je da se periodično vrši revizija opravdanih delatnosti koje uključuju namerna izlaganja ljudi u
nemedicinske svrhe uzimajući u obzir nove dostupne tehnologije, stepen izlaganja
zračenju tokom skrininga i druge ciljeve skrininga. U procesu optimizacije zaštite
potrebno je uspostaviti i primenjivati ograničenja doza za različite kategorije izlaganja
(izlaganje stanovništva, profesionalno izlaganje) u zavisnosti od pojedinačne primene.
Takođe, potrebno je uspostaviti i primenjivati odgovarajuću regulatornu kontrolu kao i
sprovoditi dijalog i obezbediti odgovarajuće informacije u vezi sa pitanjima svih
zainteresovanih strana.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "New international recommendations and requirements for non-medical imaging exposure, Nove međunarodne preporuke i zahtevi u vezi izlaganja u nemedicinske svrhe",
pages = "397-402"
}
Joksić, J. D., Rafajlović, S.,& Radenković, M.. (2017). New international recommendations and requirements for non-medical imaging exposure. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 397-402.
Joksić JD, Rafajlović S, Radenković M. New international recommendations and requirements for non-medical imaging exposure. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:397-402..
Joksić, Jasminka D., Rafajlović, Stefan, Radenković, Mirjana, "New international recommendations and requirements for non-medical imaging exposure" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):397-402.

Радијациони ризик

Ivković, Slavica; Žigić, Aleksandar; Joksić, Jasminka D.

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Ivković, Slavica
AU - Žigić, Aleksandar
AU - Joksić, Jasminka D.
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8306
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Једно од основних питања у области заштите од зрачења је процена прихватљивости ризика од зрачења, што је формулисано и кроз три принципа заштите од зрачења: оправданост, оптимизација и ограничење дозе. Спровођење ових принципа је сложен процес који захтева примену низа активности и вештина из различитих области од правно регулаторних до уско стручних тј. природно техничких или хуманитарно медицинских наука. Почетне тачке у разматрању примене извора зрачења су процена користи тј. добробити од примене извора зрачења и процена радијационог ризика коју та примена носи. У овом раду су такође разматране и вредности доза тј. шта сматрамо високим а шта ниским дозама, приступ процени радијационог ризика као и преглед вредности за неке границе излагања.
AB - Having in mind that all human activities carry some sort of risks, one of the main issue
of radiation protection is assessment of the acceptability of risks of using radiation
sources. This is also, the first step of applying ALARA principle. Risk is a synonym for
probability of harmful effect and takes into account probability of happening some
events and severity of consequences. This is complicated task in which have to be
involved many specialist and skills from different parts of science. The paper discussed
some effective dose values, the way of calculation risks from low doses and connection
of dose and risks with terms from regular usage such as: high doses, low doses and very
low doses.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Радијациони ризик
T1 - Radiation risk
SP - 403
EP - 407
ER - 
@conference{
author = "Ivković, Slavica and Žigić, Aleksandar and Joksić, Jasminka D.",
year = "2017",
abstract = "Једно од основних питања у области заштите од зрачења је процена прихватљивости ризика од зрачења, што је формулисано и кроз три принципа заштите од зрачења: оправданост, оптимизација и ограничење дозе. Спровођење ових принципа је сложен процес који захтева примену низа активности и вештина из различитих области од правно регулаторних до уско стручних тј. природно техничких или хуманитарно медицинских наука. Почетне тачке у разматрању примене извора зрачења су процена користи тј. добробити од примене извора зрачења и процена радијационог ризика коју та примена носи. У овом раду су такође разматране и вредности доза тј. шта сматрамо високим а шта ниским дозама, приступ процени радијационог ризика као и преглед вредности за неке границе излагања., Having in mind that all human activities carry some sort of risks, one of the main issue
of radiation protection is assessment of the acceptability of risks of using radiation
sources. This is also, the first step of applying ALARA principle. Risk is a synonym for
probability of harmful effect and takes into account probability of happening some
events and severity of consequences. This is complicated task in which have to be
involved many specialist and skills from different parts of science. The paper discussed
some effective dose values, the way of calculation risks from low doses and connection
of dose and risks with terms from regular usage such as: high doses, low doses and very
low doses.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Радијациони ризик, Radiation risk",
pages = "403-407"
}
Ivković, S., Žigić, A.,& Joksić, J. D.. (2017). Радијациони ризик. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 403-407.
Ivković S, Žigić A, Joksić JD. Радијациони ризик. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:403-407..
Ivković, Slavica, Žigić, Aleksandar, Joksić, Jasminka D., "Радијациони ризик" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):403-407.

Natural radionuclides content and radioactive series disequilibrium in drinking waters from Balkans region

Radenković, Mirjana; Joksić, Jasminka D.; Kovacevic, Jovan

(2015)

TY - JOUR
AU - Radenković, Mirjana
AU - Joksić, Jasminka D.
AU - Kovacevic, Jovan
PY - 2015
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/773
AB - Natural radioactivity of drinking water with various geological origin in Balkans region has been studied. Collected water samples are analyzed for total alpha and total beta activities and specific alpha- and gamma-emitting radionuclides content using low-background proportional counting and alpha and gamma-spectrometry techniques. Obtained activity concentrations of U-238, U-234, U-235, Ra-226, Th-232, and K-40 in water samples and radioactive disequilibrium between members of the natural radioactive series, based on the isotopic ratios, has been discussed.
T2 - Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
T1 - Natural radionuclides content and radioactive series disequilibrium in drinking waters from Balkans region
VL - 306
IS - 1
SP - 295
EP - 299
DO - 10.1007/s10967-014-3858-7
ER - 
@article{
author = "Radenković, Mirjana and Joksić, Jasminka D. and Kovacevic, Jovan",
year = "2015",
abstract = "Natural radioactivity of drinking water with various geological origin in Balkans region has been studied. Collected water samples are analyzed for total alpha and total beta activities and specific alpha- and gamma-emitting radionuclides content using low-background proportional counting and alpha and gamma-spectrometry techniques. Obtained activity concentrations of U-238, U-234, U-235, Ra-226, Th-232, and K-40 in water samples and radioactive disequilibrium between members of the natural radioactive series, based on the isotopic ratios, has been discussed.",
journal = "Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry",
title = "Natural radionuclides content and radioactive series disequilibrium in drinking waters from Balkans region",
volume = "306",
number = "1",
pages = "295-299",
doi = "10.1007/s10967-014-3858-7"
}
Radenković, M., Joksić, J. D.,& Kovacevic, J.. (2015). Natural radionuclides content and radioactive series disequilibrium in drinking waters from Balkans region. in Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 306(1), 295-299.
https://doi.org/10.1007/s10967-014-3858-7
Radenković M, Joksić JD, Kovacevic J. Natural radionuclides content and radioactive series disequilibrium in drinking waters from Balkans region. in Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015;306(1):295-299.
doi:10.1007/s10967-014-3858-7 .
Radenković, Mirjana, Joksić, Jasminka D., Kovacevic, Jovan, "Natural radionuclides content and radioactive series disequilibrium in drinking waters from Balkans region" in Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 306, no. 1 (2015):295-299,
https://doi.org/10.1007/s10967-014-3858-7 . .
4
3
5

Natural and Artificial (Sr-90) Radionuclides in Some Carbonated Mineral Waters Used in Serbia

Janković, Marija M.; Sarap, Nataša; Todorović, Dragana; Joksić, Jasminka D.

(2013)

TY - JOUR
AU - Janković, Marija M.
AU - Sarap, Nataša
AU - Todorović, Dragana
AU - Joksić, Jasminka D.
PY - 2013
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/5738
AB - A radiological characterization of 7 different carbonated mineral water samples collected in the local supermarkets in the area of Belgrade (produced in Serbia) was carried out. Analysis included determination of gross alpha and gross beta activities. The obtained results showed that the natural activity concentrations of alpha and beta emitting radionuclides in carbonated mineral water samples were within World Health Organization recommended levels, except for the Heba Strong and Kiseljak samples where the beta activity exceeds 1 Bq/L. For these two water samples gamma spectrometry analysis was performed as well as determination of Sr-90 by oxalic method. The instrumentation used to count the gross alpha and gross beta activities, as well as for Sr-90, was alpha/beta low level proportional counter Thermo Eberline FHT 770 T. Gamma spectrometric measurements were performed using a HPGe Canberra detector with a counting efficiency of 20%. The annual effective dose equivalent due to ingestion of investigated waters was calculated for age group GT 17, and obtained values are lower than 0.1 mSv recommended reference level. Finally, a comparison of the investigated waters with worldwide data was made.
T2 - Nuclear technology and radiation protection
T1 - Natural and Artificial (Sr-90) Radionuclides in Some Carbonated Mineral Waters Used in Serbia
VL - 28
IS - 3
SP - 284
EP - 292
DO - 10.2298/NTRP1303284J
ER - 
@article{
author = "Janković, Marija M. and Sarap, Nataša and Todorović, Dragana and Joksić, Jasminka D.",
year = "2013",
abstract = "A radiological characterization of 7 different carbonated mineral water samples collected in the local supermarkets in the area of Belgrade (produced in Serbia) was carried out. Analysis included determination of gross alpha and gross beta activities. The obtained results showed that the natural activity concentrations of alpha and beta emitting radionuclides in carbonated mineral water samples were within World Health Organization recommended levels, except for the Heba Strong and Kiseljak samples where the beta activity exceeds 1 Bq/L. For these two water samples gamma spectrometry analysis was performed as well as determination of Sr-90 by oxalic method. The instrumentation used to count the gross alpha and gross beta activities, as well as for Sr-90, was alpha/beta low level proportional counter Thermo Eberline FHT 770 T. Gamma spectrometric measurements were performed using a HPGe Canberra detector with a counting efficiency of 20%. The annual effective dose equivalent due to ingestion of investigated waters was calculated for age group GT 17, and obtained values are lower than 0.1 mSv recommended reference level. Finally, a comparison of the investigated waters with worldwide data was made.",
journal = "Nuclear technology and radiation protection",
title = "Natural and Artificial (Sr-90) Radionuclides in Some Carbonated Mineral Waters Used in Serbia",
volume = "28",
number = "3",
pages = "284-292",
doi = "10.2298/NTRP1303284J"
}
Janković, M. M., Sarap, N., Todorović, D.,& Joksić, J. D.. (2013). Natural and Artificial (Sr-90) Radionuclides in Some Carbonated Mineral Waters Used in Serbia. in Nuclear technology and radiation protection, 28(3), 284-292.
https://doi.org/10.2298/NTRP1303284J
Janković MM, Sarap N, Todorović D, Joksić JD. Natural and Artificial (Sr-90) Radionuclides in Some Carbonated Mineral Waters Used in Serbia. in Nuclear technology and radiation protection. 2013;28(3):284-292.
doi:10.2298/NTRP1303284J .
Janković, Marija M., Sarap, Nataša, Todorović, Dragana, Joksić, Jasminka D., "Natural and Artificial (Sr-90) Radionuclides in Some Carbonated Mineral Waters Used in Serbia" in Nuclear technology and radiation protection, 28, no. 3 (2013):284-292,
https://doi.org/10.2298/NTRP1303284J . .
1
4
4

Variations of Pm10 Mass Concentrations and Correlations with Other Pollutants in Belgrade Urban Area

Joksić, Jasminka D.; Radenković, Mirjana; Cvetković, Anka; Matić-Besarabić, Snežana; Jovašević-Stojanović, Milena; Bartonova, Alena; Yttri, Karl Espen

(2010)

TY - JOUR
AU - Joksić, Jasminka D.
AU - Radenković, Mirjana
AU - Cvetković, Anka
AU - Matić-Besarabić, Snežana
AU - Jovašević-Stojanović, Milena
AU - Bartonova, Alena
AU - Yttri, Karl Espen
PY - 2010
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/4135
AB - In this paper, we present the PM10 levels measured at an urban residential background site in New Belgrade in Omladinskih Brigada Street, at 15 m height (roof) The aerosol samples were collected using a European standard sampler in four seasonal campaigns conducted in autumn Nov 13-Dec 03 2007 winter Feb 07-28, 2008 spring May 06-28, 2008 and summer July 17-August 15 2008 The results were compared with PM10 mass concentrations measured with a Horiba automatic station at street level at the same sampling site and at three more sites within the Belgrade municipal monitoring network The results show that the PM10 values in the Belgrade urban area were high during autumn and winter campaigns (heating season) with a number of samples exceeding the 24-h limit value of 50 mu g m(3) On the roof station, a maximum daily value of 209 mu g m(3) was measured in the autumn campaign, with 14 values out of 20 measurements exceeding the 24-h limit In winter, 14 out of 19 measurements exceeded the limit, with a maximum value of 196 mu g m(3) During the spring campaign, the number of exceedances was three out of 22 All values during the summer campaign were below 50 mu g m(3) The roof station equipped with the European Standard instrument showed systematically higher values than the street-level automatic monitor PM10 values at all sites followed the same trend The highest concentrations at all monitoring sites were observed during the autumn, Nov 20-25, 2007, and winter, Feb 19-23, 2008
T2 - Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ
T1 - Variations of Pm10 Mass Concentrations and Correlations with Other Pollutants in Belgrade Urban Area
VL - 16
IS - 3
SP - 251
EP - 258
DO - 10.2298/CICEQ090910041J
ER - 
@article{
author = "Joksić, Jasminka D. and Radenković, Mirjana and Cvetković, Anka and Matić-Besarabić, Snežana and Jovašević-Stojanović, Milena and Bartonova, Alena and Yttri, Karl Espen",
year = "2010",
abstract = "In this paper, we present the PM10 levels measured at an urban residential background site in New Belgrade in Omladinskih Brigada Street, at 15 m height (roof) The aerosol samples were collected using a European standard sampler in four seasonal campaigns conducted in autumn Nov 13-Dec 03 2007 winter Feb 07-28, 2008 spring May 06-28, 2008 and summer July 17-August 15 2008 The results were compared with PM10 mass concentrations measured with a Horiba automatic station at street level at the same sampling site and at three more sites within the Belgrade municipal monitoring network The results show that the PM10 values in the Belgrade urban area were high during autumn and winter campaigns (heating season) with a number of samples exceeding the 24-h limit value of 50 mu g m(3) On the roof station, a maximum daily value of 209 mu g m(3) was measured in the autumn campaign, with 14 values out of 20 measurements exceeding the 24-h limit In winter, 14 out of 19 measurements exceeded the limit, with a maximum value of 196 mu g m(3) During the spring campaign, the number of exceedances was three out of 22 All values during the summer campaign were below 50 mu g m(3) The roof station equipped with the European Standard instrument showed systematically higher values than the street-level automatic monitor PM10 values at all sites followed the same trend The highest concentrations at all monitoring sites were observed during the autumn, Nov 20-25, 2007, and winter, Feb 19-23, 2008",
journal = "Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ",
title = "Variations of Pm10 Mass Concentrations and Correlations with Other Pollutants in Belgrade Urban Area",
volume = "16",
number = "3",
pages = "251-258",
doi = "10.2298/CICEQ090910041J"
}
Joksić, J. D., Radenković, M., Cvetković, A., Matić-Besarabić, S., Jovašević-Stojanović, M., Bartonova, A.,& Yttri, K. E.. (2010). Variations of Pm10 Mass Concentrations and Correlations with Other Pollutants in Belgrade Urban Area. in Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, 16(3), 251-258.
https://doi.org/10.2298/CICEQ090910041J
Joksić JD, Radenković M, Cvetković A, Matić-Besarabić S, Jovašević-Stojanović M, Bartonova A, Yttri KE. Variations of Pm10 Mass Concentrations and Correlations with Other Pollutants in Belgrade Urban Area. in Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ. 2010;16(3):251-258.
doi:10.2298/CICEQ090910041J .
Joksić, Jasminka D., Radenković, Mirjana, Cvetković, Anka, Matić-Besarabić, Snežana, Jovašević-Stojanović, Milena, Bartonova, Alena, Yttri, Karl Espen, "Variations of Pm10 Mass Concentrations and Correlations with Other Pollutants in Belgrade Urban Area" in Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, 16, no. 3 (2010):251-258,
https://doi.org/10.2298/CICEQ090910041J . .
5
9
11

Physical and chemical characterization of the particulate matter suspended in aerosols from the urban area of Belgrade

Joksić, Jasminka D.; Jovašević-Stojanović, Milena; Bartonova, Alena; Radenković, Mirjana; Yttri, Karl-Espen; Matić-Besarabić, Snežana; Ignjatović, Ljubiša M.

(2009)

TY - JOUR
AU - Joksić, Jasminka D.
AU - Jovašević-Stojanović, Milena
AU - Bartonova, Alena
AU - Radenković, Mirjana
AU - Yttri, Karl-Espen
AU - Matić-Besarabić, Snežana
AU - Ignjatović, Ljubiša M.
PY - 2009
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/3844
AB - Within this study, attempts were made to characterize the coarse and fine particulate aerosol fractions in urban area of Belgrade and define the inorganic chemical composition of the aerosol fractions. For this purpose, daily deposits Of PM(10), PM(2.5) and PM(1) aerosol fractions were collected during spring and autumn sampling periods in 2007 and analyzed for the PM mass concentrations, trace elements and secondary ions. The results obtained in the two campaigns showed average daily mass concentrations of 37 and 44 mu g/m(3) for PM(10), 22 and 23 mu g/m(3) for PM(2.5) and 15 and 17 mu g/m(3) for the finest particulate matter fraction PM(1) with the maximums exceeding the limit values set by the EU air quality regulations. A correlation with the gas-phase ambient air pollutants SO(2), NO(2) and O(3) was found and is discussed. The concentrations of trace elements (Mg, Al, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Ba, Tl, Pb and Th) and secondary ions (NO(3)(-), SO(4)(2-), NH(4)(+), K(+), Ca(2+) and Na(+)) determined in the PM(10), PM(2.5) and PM(1) aerosol fractions showed levels and distributions indicating soil and traffic-related sources as the main pollution sources. This study was conducted as the first step of PM assessment in order to point out main air pollution sources and suggest a remedy strategy specific for this region.
T2 - Journal of the Serbian Chemical Society
T1 - Physical and chemical characterization of the particulate matter suspended in aerosols from the urban area of Belgrade
VL - 74
IS - 11
SP - 1319
EP - 1333
DO - 10.2298/JSC0911319J
ER - 
@article{
author = "Joksić, Jasminka D. and Jovašević-Stojanović, Milena and Bartonova, Alena and Radenković, Mirjana and Yttri, Karl-Espen and Matić-Besarabić, Snežana and Ignjatović, Ljubiša M.",
year = "2009",
abstract = "Within this study, attempts were made to characterize the coarse and fine particulate aerosol fractions in urban area of Belgrade and define the inorganic chemical composition of the aerosol fractions. For this purpose, daily deposits Of PM(10), PM(2.5) and PM(1) aerosol fractions were collected during spring and autumn sampling periods in 2007 and analyzed for the PM mass concentrations, trace elements and secondary ions. The results obtained in the two campaigns showed average daily mass concentrations of 37 and 44 mu g/m(3) for PM(10), 22 and 23 mu g/m(3) for PM(2.5) and 15 and 17 mu g/m(3) for the finest particulate matter fraction PM(1) with the maximums exceeding the limit values set by the EU air quality regulations. A correlation with the gas-phase ambient air pollutants SO(2), NO(2) and O(3) was found and is discussed. The concentrations of trace elements (Mg, Al, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Ba, Tl, Pb and Th) and secondary ions (NO(3)(-), SO(4)(2-), NH(4)(+), K(+), Ca(2+) and Na(+)) determined in the PM(10), PM(2.5) and PM(1) aerosol fractions showed levels and distributions indicating soil and traffic-related sources as the main pollution sources. This study was conducted as the first step of PM assessment in order to point out main air pollution sources and suggest a remedy strategy specific for this region.",
journal = "Journal of the Serbian Chemical Society",
title = "Physical and chemical characterization of the particulate matter suspended in aerosols from the urban area of Belgrade",
volume = "74",
number = "11",
pages = "1319-1333",
doi = "10.2298/JSC0911319J"
}
Joksić, J. D., Jovašević-Stojanović, M., Bartonova, A., Radenković, M., Yttri, K., Matić-Besarabić, S.,& Ignjatović, L. M.. (2009). Physical and chemical characterization of the particulate matter suspended in aerosols from the urban area of Belgrade. in Journal of the Serbian Chemical Society, 74(11), 1319-1333.
https://doi.org/10.2298/JSC0911319J
Joksić JD, Jovašević-Stojanović M, Bartonova A, Radenković M, Yttri K, Matić-Besarabić S, Ignjatović LM. Physical and chemical characterization of the particulate matter suspended in aerosols from the urban area of Belgrade. in Journal of the Serbian Chemical Society. 2009;74(11):1319-1333.
doi:10.2298/JSC0911319J .
Joksić, Jasminka D., Jovašević-Stojanović, Milena, Bartonova, Alena, Radenković, Mirjana, Yttri, Karl-Espen, Matić-Besarabić, Snežana, Ignjatović, Ljubiša M., "Physical and chemical characterization of the particulate matter suspended in aerosols from the urban area of Belgrade" in Journal of the Serbian Chemical Society, 74, no. 11 (2009):1319-1333,
https://doi.org/10.2298/JSC0911319J . .
8
9
13

Evaluation of the levels and sources of trace elements in urban particulate matter

Rajšić, Slavica F.; Mijić, Zoran; Tasić, Mirjana; Radenković, Mirjana; Joksić, Jasminka D.

(2008)

TY - JOUR
AU - Rajšić, Slavica F.
AU - Mijić, Zoran
AU - Tasić, Mirjana
AU - Radenković, Mirjana
AU - Joksić, Jasminka D.
PY - 2008
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/3459
AB - An assessment of air quality of Belgrade, Serbia, was performed by determining the trace element content in airborne daily PM10 and PM2.5 samples collected from a central urban area. The ambient concentrations of Zn were the highest in PM2.5 (1,998.0 ng m(-3)). Multivariate receptor modelling (principal component analysis and cluster analysis) has been applied to determine the contribution of different sources of specific metallic components in airborne particles. The obtained results showed that vehicle traffic and fossil fuel combustion in stationary objects were the main sources of trace metals in Belgrade urban aerosols.
T2 - Environmental Chemistry Letters
T1 - Evaluation of the levels and sources of trace elements in urban particulate matter
VL - 6
IS - 2
SP - 95
EP - 100
DO - 10.1007/s10311-007-0115-0
ER - 
@article{
author = "Rajšić, Slavica F. and Mijić, Zoran and Tasić, Mirjana and Radenković, Mirjana and Joksić, Jasminka D.",
year = "2008",
abstract = "An assessment of air quality of Belgrade, Serbia, was performed by determining the trace element content in airborne daily PM10 and PM2.5 samples collected from a central urban area. The ambient concentrations of Zn were the highest in PM2.5 (1,998.0 ng m(-3)). Multivariate receptor modelling (principal component analysis and cluster analysis) has been applied to determine the contribution of different sources of specific metallic components in airborne particles. The obtained results showed that vehicle traffic and fossil fuel combustion in stationary objects were the main sources of trace metals in Belgrade urban aerosols.",
journal = "Environmental Chemistry Letters",
title = "Evaluation of the levels and sources of trace elements in urban particulate matter",
volume = "6",
number = "2",
pages = "95-100",
doi = "10.1007/s10311-007-0115-0"
}
Rajšić, S. F., Mijić, Z., Tasić, M., Radenković, M.,& Joksić, J. D.. (2008). Evaluation of the levels and sources of trace elements in urban particulate matter. in Environmental Chemistry Letters, 6(2), 95-100.
https://doi.org/10.1007/s10311-007-0115-0
Rajšić SF, Mijić Z, Tasić M, Radenković M, Joksić JD. Evaluation of the levels and sources of trace elements in urban particulate matter. in Environmental Chemistry Letters. 2008;6(2):95-100.
doi:10.1007/s10311-007-0115-0 .
Rajšić, Slavica F., Mijić, Zoran, Tasić, Mirjana, Radenković, Mirjana, Joksić, Jasminka D., "Evaluation of the levels and sources of trace elements in urban particulate matter" in Environmental Chemistry Letters, 6, no. 2 (2008):95-100,
https://doi.org/10.1007/s10311-007-0115-0 . .
54
61

Depleted uranium mobility and fractionation in contaminated soil (Southern Serbia)

Radenković, Mirjana; Cupac, Svietlana A.; Joksić, Jasminka D.; Todorović, Dragana

(2008)

TY - JOUR
AU - Radenković, Mirjana
AU - Cupac, Svietlana A.
AU - Joksić, Jasminka D.
AU - Todorović, Dragana
PY - 2008
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/3369
AB - Goal, Scope and Background. During the Balkan conflict in 1999, soil in contaminated areas was enriched in depleted uranium (DU) isotopic signature, relative to the in-situ natural uranium present. After the military activities, most of kinetic DU penetrators or their fragments remained buried in the ground in certain geomorphological and geochemical environments exposed to local weathering conditions. The contamination distribution, mobility and/or fixation of DU in the contaminated soil profile at one hot spot were the subject of our study. The results should disclose what happened with released DU corrosion products in three years elapsed, given the scope of their geochemical fractionation, and mark out the most probable host substrates in investigated soil type. Methods. Gamma-spectrometric analysis of soil samples taken in the DU penetrator impact-zone was done to obtain present contamination levels. Set of samples is subjected to five-step and three-step sequential extraction procedures, specifically selective to different physical/chemical associations in soil. The stable elements are determined in extracts by the atomic absorption spectroscopy. After the ion-exchange based uranium separation procedure, alpha-spectrometric analysis of obtained fractions was done and DU distribution in five extraction phases found from U-235/U-238 and U-234/U-238 isotopic ratios. Results. Depleted uranium concentration falls down to the 1% of the initial value, at approximately 150 mm distance to the source. Carbonates and iron/manganese hydrous oxides are indicated as the most probable substrates for depleted uranium in the characterized soil type. Therefore, in the highly contaminated soil samples, depleted uranium is still weakly bonded and easy exchangeable. The significant levels of organic-bonded depleted uranium are found in surface soil only. Discussion. Dependence of the fractionation on the contamination levels is evident. Samples with higher DU contents have shown a longer maintenance in the exchangeable phases, probably because adsorption/desorption mass transfer through the medium was not very fast. Organic-bonded, depleted uranium is present in surface soil samples due to its higher humus content. Considering geochemical composition of investigated soil, the indicating chemical associations as substrates are in agreement with some considerations based on the results for low-level waste unsaturated zones. Conclusions. The soil contamination with depleted uranium in investigated area is still spot type and not widespread. Dependence of the fractionation on the contamination levels and presence of weakly bonded, depleted uranium in the hot spots areas is evident. Recommendations and Perspectives. A detailed study may be undertaken with suitable extractive reagents to define a bio-available fraction of depleted uranium in soil. The comparison of results for different soil types investigated by the same methodology may be useful. An applied combination of physical/chemical procedures and analysis may help in the decision making on the remediation strategy for sites contaminated with depleted uranium used in military operations.
T2 - Environmental Science and Pollution Research
T1 - Depleted uranium mobility and fractionation in contaminated soil (Southern Serbia)
VL - 15
IS - 1
SP - 61
EP - 67
DO - 10.1065/espr2007.03.339
ER - 
@article{
author = "Radenković, Mirjana and Cupac, Svietlana A. and Joksić, Jasminka D. and Todorović, Dragana",
year = "2008",
abstract = "Goal, Scope and Background. During the Balkan conflict in 1999, soil in contaminated areas was enriched in depleted uranium (DU) isotopic signature, relative to the in-situ natural uranium present. After the military activities, most of kinetic DU penetrators or their fragments remained buried in the ground in certain geomorphological and geochemical environments exposed to local weathering conditions. The contamination distribution, mobility and/or fixation of DU in the contaminated soil profile at one hot spot were the subject of our study. The results should disclose what happened with released DU corrosion products in three years elapsed, given the scope of their geochemical fractionation, and mark out the most probable host substrates in investigated soil type. Methods. Gamma-spectrometric analysis of soil samples taken in the DU penetrator impact-zone was done to obtain present contamination levels. Set of samples is subjected to five-step and three-step sequential extraction procedures, specifically selective to different physical/chemical associations in soil. The stable elements are determined in extracts by the atomic absorption spectroscopy. After the ion-exchange based uranium separation procedure, alpha-spectrometric analysis of obtained fractions was done and DU distribution in five extraction phases found from U-235/U-238 and U-234/U-238 isotopic ratios. Results. Depleted uranium concentration falls down to the 1% of the initial value, at approximately 150 mm distance to the source. Carbonates and iron/manganese hydrous oxides are indicated as the most probable substrates for depleted uranium in the characterized soil type. Therefore, in the highly contaminated soil samples, depleted uranium is still weakly bonded and easy exchangeable. The significant levels of organic-bonded depleted uranium are found in surface soil only. Discussion. Dependence of the fractionation on the contamination levels is evident. Samples with higher DU contents have shown a longer maintenance in the exchangeable phases, probably because adsorption/desorption mass transfer through the medium was not very fast. Organic-bonded, depleted uranium is present in surface soil samples due to its higher humus content. Considering geochemical composition of investigated soil, the indicating chemical associations as substrates are in agreement with some considerations based on the results for low-level waste unsaturated zones. Conclusions. The soil contamination with depleted uranium in investigated area is still spot type and not widespread. Dependence of the fractionation on the contamination levels and presence of weakly bonded, depleted uranium in the hot spots areas is evident. Recommendations and Perspectives. A detailed study may be undertaken with suitable extractive reagents to define a bio-available fraction of depleted uranium in soil. The comparison of results for different soil types investigated by the same methodology may be useful. An applied combination of physical/chemical procedures and analysis may help in the decision making on the remediation strategy for sites contaminated with depleted uranium used in military operations.",
journal = "Environmental Science and Pollution Research",
title = "Depleted uranium mobility and fractionation in contaminated soil (Southern Serbia)",
volume = "15",
number = "1",
pages = "61-67",
doi = "10.1065/espr2007.03.339"
}
Radenković, M., Cupac, S. A., Joksić, J. D.,& Todorović, D.. (2008). Depleted uranium mobility and fractionation in contaminated soil (Southern Serbia). in Environmental Science and Pollution Research, 15(1), 61-67.
https://doi.org/10.1065/espr2007.03.339
Radenković M, Cupac SA, Joksić JD, Todorović D. Depleted uranium mobility and fractionation in contaminated soil (Southern Serbia). in Environmental Science and Pollution Research. 2008;15(1):61-67.
doi:10.1065/espr2007.03.339 .
Radenković, Mirjana, Cupac, Svietlana A., Joksić, Jasminka D., Todorović, Dragana, "Depleted uranium mobility and fractionation in contaminated soil (Southern Serbia)" in Environmental Science and Pollution Research, 15, no. 1 (2008):61-67,
https://doi.org/10.1065/espr2007.03.339 . .

Chemical and radiochemical characterization of depleted uranium in contaminated soils

Radenković, Mirjana; Kandić, Aleksandar; Vukanac, Ivana; Joksić, Jasminka D.; Đorđević, D. S.

(2007)

TY - JOUR
AU - Radenković, Mirjana
AU - Kandić, Aleksandar
AU - Vukanac, Ivana
AU - Joksić, Jasminka D.
AU - Đorđević, D. S.
PY - 2007
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/6722
AB - The main results of chemical and radiochemical characterization and fractionation of depleted uranium in soils contaminated during the Balkan conflict in 1999 are presented in the paper. Alpha-spectrometric analysis of used depleted uranium material has shown the presence of man-made radioisotopes U-236, Np-237, and Pu-239,Pu- 240 traces. The fractionation in different soil types was examined by the application of a modified Tessiers five-step sequential chemical extraction procedure, specifically selective to certain physical/chemical associations. After ion-exchange-based radiochemical separation of uranium, depleted uranium is distinguished from naturally occurring uranium in extracts on the basis of the isotopic activity ratios U-234/U-238 and U-235/U-238 and particular substrates for recently present uranium material in soils are indicated.
T2 - Russian Journal of Physical Chemistry A
T1 - Chemical and radiochemical characterization of depleted uranium in contaminated soils
VL - 81
IS - 9
SP - 1448
EP - 1451
DO - 10.1134/S0036024407090191
ER - 
@article{
author = "Radenković, Mirjana and Kandić, Aleksandar and Vukanac, Ivana and Joksić, Jasminka D. and Đorđević, D. S.",
year = "2007",
abstract = "The main results of chemical and radiochemical characterization and fractionation of depleted uranium in soils contaminated during the Balkan conflict in 1999 are presented in the paper. Alpha-spectrometric analysis of used depleted uranium material has shown the presence of man-made radioisotopes U-236, Np-237, and Pu-239,Pu- 240 traces. The fractionation in different soil types was examined by the application of a modified Tessiers five-step sequential chemical extraction procedure, specifically selective to certain physical/chemical associations. After ion-exchange-based radiochemical separation of uranium, depleted uranium is distinguished from naturally occurring uranium in extracts on the basis of the isotopic activity ratios U-234/U-238 and U-235/U-238 and particular substrates for recently present uranium material in soils are indicated.",
journal = "Russian Journal of Physical Chemistry A",
title = "Chemical and radiochemical characterization of depleted uranium in contaminated soils",
volume = "81",
number = "9",
pages = "1448-1451",
doi = "10.1134/S0036024407090191"
}
Radenković, M., Kandić, A., Vukanac, I., Joksić, J. D.,& Đorđević, D. S.. (2007). Chemical and radiochemical characterization of depleted uranium in contaminated soils. in Russian Journal of Physical Chemistry A, 81(9), 1448-1451.
https://doi.org/10.1134/S0036024407090191
Radenković M, Kandić A, Vukanac I, Joksić JD, Đorđević DS. Chemical and radiochemical characterization of depleted uranium in contaminated soils. in Russian Journal of Physical Chemistry A. 2007;81(9):1448-1451.
doi:10.1134/S0036024407090191 .
Radenković, Mirjana, Kandić, Aleksandar, Vukanac, Ivana, Joksić, Jasminka D., Đorđević, D. S., "Chemical and radiochemical characterization of depleted uranium in contaminated soils" in Russian Journal of Physical Chemistry A, 81, no. 9 (2007):1448-1451,
https://doi.org/10.1134/S0036024407090191 . .
6
6
6

Natural radioactivity of some spring and bottled mineral waters from several central Balkan sites, as a way of their characterization

Joksić, Jasminka D.; Radenković, Mirjana; Miljanić, Šćepan S.

(2007)

TY - JOUR
AU - Joksić, Jasminka D.
AU - Radenković, Mirjana
AU - Miljanić, Šćepan S.
PY - 2007
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/3222
AB - In this work, a study of the radioactive content of some spring and bottled mineral waters originating fi-om metamorphic rock areas was carried out. A high content of radium isotopes (Ra-226, Ra-228), was found by radiometric analysis in the spring waters: Studenica (Ra-226: 289 mBq/L), Cibutkovica (Ra-226: 92, 4 mBq/L, Ra-228: 610 mBq/L), and Crni Guber (Ra-226: 120 mBq/L, Ra-228: 1170 mBq/L). On the other hand, the radiochemical results showed a higher concentration of U-238 in the bottled mineral water samples (dissolved uranium concentrations were from 0.21 mBq[L, for Kopaonik to 71.5 mBq/L fo Skadarska) than in the spring water samples (dissolved uranium concentrations were very low approximate to 10 mBq/L). The concentrations of all the present naturally occuring radionuclides: U-238, U-234, Th-232, Th-230, Th-228, Ra-228 and Ra-226 were determined by alpha/gamma spectrometric analysis. The activity ratios U-234/U-238, Ra-226/Th-230 and Th-228/Th-232, Ra-228/Th-228 were calculated and are discussed as an indication of the radioactive disequilibrium in bothe the U-238 and Th-232 radioactive series. The high contents of radium isotopes with respect to the equilibrium values expected from the respective parents Th-232/(Th-232 series) and Th-230 (U-238 series) found in the spring water samples is the main evidence for the existence of significant radioactive disequilibrium in both the radioactive series.
T2 - Journal of the Serbian Chemical Society
T1 - Natural radioactivity of some spring and bottled mineral waters from several central Balkan sites, as a way of their characterization
VL - 72
IS - 6
SP - 621
EP - 628
DO - 10.2298/JSC0706621J
ER - 
@article{
author = "Joksić, Jasminka D. and Radenković, Mirjana and Miljanić, Šćepan S.",
year = "2007",
abstract = "In this work, a study of the radioactive content of some spring and bottled mineral waters originating fi-om metamorphic rock areas was carried out. A high content of radium isotopes (Ra-226, Ra-228), was found by radiometric analysis in the spring waters: Studenica (Ra-226: 289 mBq/L), Cibutkovica (Ra-226: 92, 4 mBq/L, Ra-228: 610 mBq/L), and Crni Guber (Ra-226: 120 mBq/L, Ra-228: 1170 mBq/L). On the other hand, the radiochemical results showed a higher concentration of U-238 in the bottled mineral water samples (dissolved uranium concentrations were from 0.21 mBq[L, for Kopaonik to 71.5 mBq/L fo Skadarska) than in the spring water samples (dissolved uranium concentrations were very low approximate to 10 mBq/L). The concentrations of all the present naturally occuring radionuclides: U-238, U-234, Th-232, Th-230, Th-228, Ra-228 and Ra-226 were determined by alpha/gamma spectrometric analysis. The activity ratios U-234/U-238, Ra-226/Th-230 and Th-228/Th-232, Ra-228/Th-228 were calculated and are discussed as an indication of the radioactive disequilibrium in bothe the U-238 and Th-232 radioactive series. The high contents of radium isotopes with respect to the equilibrium values expected from the respective parents Th-232/(Th-232 series) and Th-230 (U-238 series) found in the spring water samples is the main evidence for the existence of significant radioactive disequilibrium in both the radioactive series.",
journal = "Journal of the Serbian Chemical Society",
title = "Natural radioactivity of some spring and bottled mineral waters from several central Balkan sites, as a way of their characterization",
volume = "72",
number = "6",
pages = "621-628",
doi = "10.2298/JSC0706621J"
}
Joksić, J. D., Radenković, M.,& Miljanić, Š. S.. (2007). Natural radioactivity of some spring and bottled mineral waters from several central Balkan sites, as a way of their characterization. in Journal of the Serbian Chemical Society, 72(6), 621-628.
https://doi.org/10.2298/JSC0706621J
Joksić JD, Radenković M, Miljanić ŠS. Natural radioactivity of some spring and bottled mineral waters from several central Balkan sites, as a way of their characterization. in Journal of the Serbian Chemical Society. 2007;72(6):621-628.
doi:10.2298/JSC0706621J .
Joksić, Jasminka D., Radenković, Mirjana, Miljanić, Šćepan S., "Natural radioactivity of some spring and bottled mineral waters from several central Balkan sites, as a way of their characterization" in Journal of the Serbian Chemical Society, 72, no. 6 (2007):621-628,
https://doi.org/10.2298/JSC0706621J . .
12
17