Milić, Gordana

Link to this page

Authority KeyName Variants
a6053f28-c9c9-4a39-b3fa-c3d6915904d7
 • Milić, Gordana (1)
Projects

Author's Bibliography

Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена

Milić, Gordana; Gulan, Ljiljana; Vučković, Biljana; Jakupi, Bajram

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Milić, Gordana
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Vučković, Biljana
AU - Jakupi, Bajram
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8264
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Специфичnе активности природних радионуклида 40K, 232Th, 235U, 226Ra и вештачког
137Cs мерене су у сувим узорцима различитих биљaka и у земљишту са којег
потичу биљке у урбаним срединама и ван насељених места у региону Призрена.
Мерења специфичне aктивности у свим узорцима урађена су на HPGe детектору коаксијалног типа методом спектрометрије гама зрачења. Mаксималне концентрације активности
232Th, 235U и
226Ra, измерене су у планинском чају и износе
45 Bq/kg, 11 Bq/kg и 99 Bq/kg, респективно. У плоду глога се максимално акумулирао
137Cs (48 Bq/kg), а максимална вредност концентрације 40K измерена је у
парадајзу и износи 914 Bq/kg . Израчунати трансфер фактори радионуклида из
земљишта у различитим биљним културама су у интервалу од 0,06-1,365 зa
40K.
Концентрације 232Th, 235U, 226Ra и
137Cs биле су испод границе детекције у неким
узорцима и биљака и земљишта, a максималне вредности трансфер фактора су
0,30; 2,5; 0,33 i 0,59 респективно.
AB - The specific activities of natural radionuclides 40K, 232Th, 235U, 226Ra and artificial
radionuclide 137Cs were measured in dry samples of different plants as well as in the
urban soil which plants originate, and from unpopulated areas in the region of Prizren.
Measurements of specific activity in all samples were performed on HPGe coaxial
detector type by spectrometry of gamma radiation. Maximum activity concentrations of
232Th, 235U and 226Ra were measured in a mountain tea and it amounted 45 Bq/kg, 11
Bq/kg and 99 Bq/kg, respectively. A maximum accumulated activity of 137Cs was for the
hawthorn fruits (48 Bq/kg), and the maximum value of the concentration of 40K was
measured in tomato (914 Bq/kg). Calculated transfers factors of radionuclides from the
soil to different crop plants were in the range of 0.06-1.365 for 40K. The concentrations
of 232Th, 235U, 226 Ra and 137 Cs were below detection limits in some plant samples and
in the soil, and the maximum value of the transfer factors were 0.30, 2.5, 0.33 and 0.59
respectively.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена
T1 - Concentration of radionuclides in plant and land samples from Prizren area
SP - 124
EP - 131
ER - 
@conference{
author = "Milić, Gordana and Gulan, Ljiljana and Vučković, Biljana and Jakupi, Bajram",
year = "2017",
abstract = "Специфичnе активности природних радионуклида 40K, 232Th, 235U, 226Ra и вештачког
137Cs мерене су у сувим узорцима различитих биљaka и у земљишту са којег
потичу биљке у урбаним срединама и ван насељених места у региону Призрена.
Мерења специфичне aктивности у свим узорцима урађена су на HPGe детектору коаксијалног типа методом спектрометрије гама зрачења. Mаксималне концентрације активности
232Th, 235U и
226Ra, измерене су у планинском чају и износе
45 Bq/kg, 11 Bq/kg и 99 Bq/kg, респективно. У плоду глога се максимално акумулирао
137Cs (48 Bq/kg), а максимална вредност концентрације 40K измерена је у
парадајзу и износи 914 Bq/kg . Израчунати трансфер фактори радионуклида из
земљишта у различитим биљним културама су у интервалу од 0,06-1,365 зa
40K.
Концентрације 232Th, 235U, 226Ra и
137Cs биле су испод границе детекције у неким
узорцима и биљака и земљишта, a максималне вредности трансфер фактора су
0,30; 2,5; 0,33 i 0,59 респективно., The specific activities of natural radionuclides 40K, 232Th, 235U, 226Ra and artificial
radionuclide 137Cs were measured in dry samples of different plants as well as in the
urban soil which plants originate, and from unpopulated areas in the region of Prizren.
Measurements of specific activity in all samples were performed on HPGe coaxial
detector type by spectrometry of gamma radiation. Maximum activity concentrations of
232Th, 235U and 226Ra were measured in a mountain tea and it amounted 45 Bq/kg, 11
Bq/kg and 99 Bq/kg, respectively. A maximum accumulated activity of 137Cs was for the
hawthorn fruits (48 Bq/kg), and the maximum value of the concentration of 40K was
measured in tomato (914 Bq/kg). Calculated transfers factors of radionuclides from the
soil to different crop plants were in the range of 0.06-1.365 for 40K. The concentrations
of 232Th, 235U, 226 Ra and 137 Cs were below detection limits in some plant samples and
in the soil, and the maximum value of the transfer factors were 0.30, 2.5, 0.33 and 0.59
respectively.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена, Concentration of radionuclides in plant and land samples from Prizren area",
pages = "124-131"
}
Milić, G., Gulan, L., Vučković, B.,& Jakupi, B.. (2017). Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 124-131.
Milić G, Gulan L, Vučković B, Jakupi B. Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:124-131..
Milić, Gordana, Gulan, Ljiljana, Vučković, Biljana, Jakupi, Bajram, "Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):124-131.