Gulan, Ljiljana

Link to this page

Authority KeyName Variants
0bcbd193-7c79-4553-9bd1-2e2c33eb2e34
 • Gulan, Ljiljana (9)
Projects

Author's Bibliography

Effective Doses Estimated from the Results of Direct Radon and Thoron Progeny Sensors (DRPS/DTPS), Exposed in Selected Region of Balkans

Žunić, Zora S.; Mishra, Rosaline; Čeliković, Igor T.; Stojanovska, Zdenka A.; Yarmoshenko, Ilia V.; Malinovsky, Georgy; Veselinović, Nenad; Gulan, Ljiljana; Ćurguz, Zoran; Vaupotič, Janja; Ujic, Predrag; Kolarž, Predrag M.; Milić, Gordana; Kovacs, Tibor; Sapra, Balvindar K.; Kavasi, Norbert; Sahoo, Sarata Kumar

(2019)

TY - JOUR
AU - Žunić, Zora S.
AU - Mishra, Rosaline
AU - Čeliković, Igor T.
AU - Stojanovska, Zdenka A.
AU - Yarmoshenko, Ilia V.
AU - Malinovsky, Georgy
AU - Veselinović, Nenad
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Ćurguz, Zoran
AU - Vaupotič, Janja
AU - Ujic, Predrag
AU - Kolarž, Predrag M.
AU - Milić, Gordana
AU - Kovacs, Tibor
AU - Sapra, Balvindar K.
AU - Kavasi, Norbert
AU - Sahoo, Sarata Kumar
PY - 2019
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8481
AB - The main contribution to population exposure is due to radon and thoron progenies and not radon itself. The aim of this study was therefore to estimate annual effective dose using the results of Direct Radon and Thoron Progeny Sensors were exposed in 69 selected schools and 319 dwellings in several regions of Balkans: in Serbia: regions of Sokobanja and Kosovo and Metohija, Republic of Macedonia, Republic of Srpska and Slovenia. Obtained average total effective doses are in the range from 0.22 mSv a-1 (schools in Republic of Srpska) to 2.5 mSv a-1 (dwellings in Kosovo) and are below the reference level of 10 mSv a-1 recommended by International Commission on Radiological Protection. © The Author(s) 2019. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.
T2 - Radiation Protection Dosimetry
T1 - Effective Doses Estimated from the Results of Direct Radon and Thoron Progeny Sensors (DRPS/DTPS), Exposed in Selected Region of Balkans
VL - 185
IS - 3
SP - 387
EP - 390
DO - 10.1093/rpd/ncz025
ER - 
@article{
author = "Žunić, Zora S. and Mishra, Rosaline and Čeliković, Igor T. and Stojanovska, Zdenka A. and Yarmoshenko, Ilia V. and Malinovsky, Georgy and Veselinović, Nenad and Gulan, Ljiljana and Ćurguz, Zoran and Vaupotič, Janja and Ujic, Predrag and Kolarž, Predrag M. and Milić, Gordana and Kovacs, Tibor and Sapra, Balvindar K. and Kavasi, Norbert and Sahoo, Sarata Kumar",
year = "2019",
abstract = "The main contribution to population exposure is due to radon and thoron progenies and not radon itself. The aim of this study was therefore to estimate annual effective dose using the results of Direct Radon and Thoron Progeny Sensors were exposed in 69 selected schools and 319 dwellings in several regions of Balkans: in Serbia: regions of Sokobanja and Kosovo and Metohija, Republic of Macedonia, Republic of Srpska and Slovenia. Obtained average total effective doses are in the range from 0.22 mSv a-1 (schools in Republic of Srpska) to 2.5 mSv a-1 (dwellings in Kosovo) and are below the reference level of 10 mSv a-1 recommended by International Commission on Radiological Protection. © The Author(s) 2019. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.",
journal = "Radiation Protection Dosimetry",
title = "Effective Doses Estimated from the Results of Direct Radon and Thoron Progeny Sensors (DRPS/DTPS), Exposed in Selected Region of Balkans",
volume = "185",
number = "3",
pages = "387-390",
doi = "10.1093/rpd/ncz025"
}
Žunić, Z. S., Mishra, R., Čeliković, I. T., Stojanovska, Z. A., Yarmoshenko, I. V., Malinovsky, G., Veselinović, N., Gulan, L., Ćurguz, Z., Vaupotič, J., Ujic, P., Kolarž, P. M., Milić, G., Kovacs, T., Sapra, B. K., Kavasi, N.,& Sahoo, S. K.. (2019). Effective Doses Estimated from the Results of Direct Radon and Thoron Progeny Sensors (DRPS/DTPS), Exposed in Selected Region of Balkans. in Radiation Protection Dosimetry, 185(3), 387-390.
https://doi.org/10.1093/rpd/ncz025
Žunić ZS, Mishra R, Čeliković IT, Stojanovska ZA, Yarmoshenko IV, Malinovsky G, Veselinović N, Gulan L, Ćurguz Z, Vaupotič J, Ujic P, Kolarž PM, Milić G, Kovacs T, Sapra BK, Kavasi N, Sahoo SK. Effective Doses Estimated from the Results of Direct Radon and Thoron Progeny Sensors (DRPS/DTPS), Exposed in Selected Region of Balkans. in Radiation Protection Dosimetry. 2019;185(3):387-390.
doi:10.1093/rpd/ncz025 .
Žunić, Zora S., Mishra, Rosaline, Čeliković, Igor T., Stojanovska, Zdenka A., Yarmoshenko, Ilia V., Malinovsky, Georgy, Veselinović, Nenad, Gulan, Ljiljana, Ćurguz, Zoran, Vaupotič, Janja, Ujic, Predrag, Kolarž, Predrag M., Milić, Gordana, Kovacs, Tibor, Sapra, Balvindar K., Kavasi, Norbert, Sahoo, Sarata Kumar, "Effective Doses Estimated from the Results of Direct Radon and Thoron Progeny Sensors (DRPS/DTPS), Exposed in Selected Region of Balkans" in Radiation Protection Dosimetry, 185, no. 3 (2019):387-390,
https://doi.org/10.1093/rpd/ncz025 . .
2
2
1

Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена

Milić, Gordana; Gulan, Ljiljana; Vučković, Biljana; Jakupi, Bajram

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Milić, Gordana
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Vučković, Biljana
AU - Jakupi, Bajram
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8264
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Специфичnе активности природних радионуклида 40K, 232Th, 235U, 226Ra и вештачког
137Cs мерене су у сувим узорцима различитих биљaka и у земљишту са којег
потичу биљке у урбаним срединама и ван насељених места у региону Призрена.
Мерења специфичне aктивности у свим узорцима урађена су на HPGe детектору коаксијалног типа методом спектрометрије гама зрачења. Mаксималне концентрације активности
232Th, 235U и
226Ra, измерене су у планинском чају и износе
45 Bq/kg, 11 Bq/kg и 99 Bq/kg, респективно. У плоду глога се максимално акумулирао
137Cs (48 Bq/kg), а максимална вредност концентрације 40K измерена је у
парадајзу и износи 914 Bq/kg . Израчунати трансфер фактори радионуклида из
земљишта у различитим биљним културама су у интервалу од 0,06-1,365 зa
40K.
Концентрације 232Th, 235U, 226Ra и
137Cs биле су испод границе детекције у неким
узорцима и биљака и земљишта, a максималне вредности трансфер фактора су
0,30; 2,5; 0,33 i 0,59 респективно.
AB - The specific activities of natural radionuclides 40K, 232Th, 235U, 226Ra and artificial
radionuclide 137Cs were measured in dry samples of different plants as well as in the
urban soil which plants originate, and from unpopulated areas in the region of Prizren.
Measurements of specific activity in all samples were performed on HPGe coaxial
detector type by spectrometry of gamma radiation. Maximum activity concentrations of
232Th, 235U and 226Ra were measured in a mountain tea and it amounted 45 Bq/kg, 11
Bq/kg and 99 Bq/kg, respectively. A maximum accumulated activity of 137Cs was for the
hawthorn fruits (48 Bq/kg), and the maximum value of the concentration of 40K was
measured in tomato (914 Bq/kg). Calculated transfers factors of radionuclides from the
soil to different crop plants were in the range of 0.06-1.365 for 40K. The concentrations
of 232Th, 235U, 226 Ra and 137 Cs were below detection limits in some plant samples and
in the soil, and the maximum value of the transfer factors were 0.30, 2.5, 0.33 and 0.59
respectively.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена
T1 - Concentration of radionuclides in plant and land samples from Prizren area
SP - 124
EP - 131
ER - 
@conference{
author = "Milić, Gordana and Gulan, Ljiljana and Vučković, Biljana and Jakupi, Bajram",
year = "2017",
abstract = "Специфичnе активности природних радионуклида 40K, 232Th, 235U, 226Ra и вештачког
137Cs мерене су у сувим узорцима различитих биљaka и у земљишту са којег
потичу биљке у урбаним срединама и ван насељених места у региону Призрена.
Мерења специфичне aктивности у свим узорцима урађена су на HPGe детектору коаксијалног типа методом спектрометрије гама зрачења. Mаксималне концентрације активности
232Th, 235U и
226Ra, измерене су у планинском чају и износе
45 Bq/kg, 11 Bq/kg и 99 Bq/kg, респективно. У плоду глога се максимално акумулирао
137Cs (48 Bq/kg), а максимална вредност концентрације 40K измерена је у
парадајзу и износи 914 Bq/kg . Израчунати трансфер фактори радионуклида из
земљишта у различитим биљним културама су у интервалу од 0,06-1,365 зa
40K.
Концентрације 232Th, 235U, 226Ra и
137Cs биле су испод границе детекције у неким
узорцима и биљака и земљишта, a максималне вредности трансфер фактора су
0,30; 2,5; 0,33 i 0,59 респективно., The specific activities of natural radionuclides 40K, 232Th, 235U, 226Ra and artificial
radionuclide 137Cs were measured in dry samples of different plants as well as in the
urban soil which plants originate, and from unpopulated areas in the region of Prizren.
Measurements of specific activity in all samples were performed on HPGe coaxial
detector type by spectrometry of gamma radiation. Maximum activity concentrations of
232Th, 235U and 226Ra were measured in a mountain tea and it amounted 45 Bq/kg, 11
Bq/kg and 99 Bq/kg, respectively. A maximum accumulated activity of 137Cs was for the
hawthorn fruits (48 Bq/kg), and the maximum value of the concentration of 40K was
measured in tomato (914 Bq/kg). Calculated transfers factors of radionuclides from the
soil to different crop plants were in the range of 0.06-1.365 for 40K. The concentrations
of 232Th, 235U, 226 Ra and 137 Cs were below detection limits in some plant samples and
in the soil, and the maximum value of the transfer factors were 0.30, 2.5, 0.33 and 0.59
respectively.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена, Concentration of radionuclides in plant and land samples from Prizren area",
pages = "124-131"
}
Milić, G., Gulan, L., Vučković, B.,& Jakupi, B.. (2017). Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 124-131.
Milić G, Gulan L, Vučković B, Jakupi B. Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:124-131..
Milić, Gordana, Gulan, Ljiljana, Vučković, Biljana, Jakupi, Bajram, "Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):124-131.

Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija

Gulan, Ljiljana; Milić, Gordana; Jakupi, Bajram; Žunić, Zora S.

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Milić, Gordana
AU - Jakupi, Bajram
AU - Žunić, Zora S.
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8270
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Godišnja merenja radona u zatvorenim prostorijama izvedena su u 20 uglavnom
prizemnih kuća u regionu Gore, u južnom delu Kosova i Metohije. CR-39 Gammadata
detektori su postavljani u dnevnim i spavaćim sobama. Godišnja koncentracija radona
u dnevnim sobama kretala se u rasponu od 26 do 315 Bq m-3 sa srednjom vrednošću od
85,7 Bq m-3
, a u spavaćim sobama u rasponu od 28 do 448 Bq m-3 sa srednjom
vrednošću 75,6 Bq m- 3. Distribucije izmerenih koncentracija radona u dnevnim i
spavaćim sobama imaju očekivani lognormalni oblik; Mann-Whitney test je potvrdio da
ne postoji značajna razlika između koncentracija radona u različitim sobama. Najveće
izmerene vrednosti koncentracije radona u obe sobe su u kući izgrađenoj od kamena i
betona.
AB - Annual indoor radon measurements were carried out in two rooms of 20 mostly ground
floor dwellings in Gora District, Southwestern part of Kosovo and Metohija. The CR-39
Gammadata detectors were placed in the living rooms and bedrooms. Annual radon
concentration in the living rooms range from 26 to 315 Bq m-3 with a mean value of
85.7 Bq m-3, while the same one in bedrooms range from 28 to 448 Bq m-3 with mean
value of 75.6 Bq m-3. The distributions of radon concentration measured in living rooms
and bedrooms follow the expected lognormal shape; Mann-Whitney test confirmed no
significant systematic difference between radon concentrations in the two room types
appears. The highest value of radon concentration in both rooms was in dwelling built
from stone and concrete.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija
T1 - A survey of indoor radon concentrations in Gora district, Kosovo and Metohija
SP - 167
EP - 172
ER - 
@conference{
author = "Gulan, Ljiljana and Milić, Gordana and Jakupi, Bajram and Žunić, Zora S.",
year = "2017",
abstract = "Godišnja merenja radona u zatvorenim prostorijama izvedena su u 20 uglavnom
prizemnih kuća u regionu Gore, u južnom delu Kosova i Metohije. CR-39 Gammadata
detektori su postavljani u dnevnim i spavaćim sobama. Godišnja koncentracija radona
u dnevnim sobama kretala se u rasponu od 26 do 315 Bq m-3 sa srednjom vrednošću od
85,7 Bq m-3
, a u spavaćim sobama u rasponu od 28 do 448 Bq m-3 sa srednjom
vrednošću 75,6 Bq m- 3. Distribucije izmerenih koncentracija radona u dnevnim i
spavaćim sobama imaju očekivani lognormalni oblik; Mann-Whitney test je potvrdio da
ne postoji značajna razlika između koncentracija radona u različitim sobama. Najveće
izmerene vrednosti koncentracije radona u obe sobe su u kući izgrađenoj od kamena i
betona., Annual indoor radon measurements were carried out in two rooms of 20 mostly ground
floor dwellings in Gora District, Southwestern part of Kosovo and Metohija. The CR-39
Gammadata detectors were placed in the living rooms and bedrooms. Annual radon
concentration in the living rooms range from 26 to 315 Bq m-3 with a mean value of
85.7 Bq m-3, while the same one in bedrooms range from 28 to 448 Bq m-3 with mean
value of 75.6 Bq m-3. The distributions of radon concentration measured in living rooms
and bedrooms follow the expected lognormal shape; Mann-Whitney test confirmed no
significant systematic difference between radon concentrations in the two room types
appears. The highest value of radon concentration in both rooms was in dwelling built
from stone and concrete.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija, A survey of indoor radon concentrations in Gora district, Kosovo and Metohija",
pages = "167-172"
}
Gulan, L., Milić, G., Jakupi, B.,& Žunić, Z. S.. (2017). Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 167-172.
Gulan L, Milić G, Jakupi B, Žunić ZS. Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:167-172..
Gulan, Ljiljana, Milić, Gordana, Jakupi, Bajram, Žunić, Zora S., "Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):167-172.

Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija

Gulan, Ljiljana; Stajic, Jelena M.; Bochicchio, Francesco; Carpentieri, Carmela; Milic, Gordana; Nikezić, Dragoslav; Žunić, Zora S.

(2017)

TY - JOUR
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Stajic, Jelena M.
AU - Bochicchio, Francesco
AU - Carpentieri, Carmela
AU - Milic, Gordana
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Žunić, Zora S.
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/1698
AB - This paper presents indoor radon concentrations and specific activities of natural radionuclides measured in soils of Kosovo and Metohija. The measurements of radon concentration were performed during two consecutive 6-month periods in two rooms of 63 houses using CR-39 detectors. The annual radon concentration ranged from 30 to 810 Bq m(-3) with the average value of 128 Bq m(-3). Almost 15% of the houses had radon concentration higher than 200 Bq m(-3). The difference between radon concentrations measured in the two 6-month periods was analyzed, showing, as expected, a slightly higher radon concentration in the winter period than in the summer period. The variation between different rooms of the same houses was also analyzed, showing that 20% of the dwellings had a significantly higher radon concentration ( GT 100 Bq m(-3)) in one room compared to the other (the coefficient of variation ranged up to 96%). The specific activities of natural radionuclides in the nearby soil were determined by gamma spectrometry. The estimated average value (and standard deviation) of Ra-226, Th-232, and K-40 specific activities were 32 (13), 35 (16), and 582 (159) Bq kg(-1), respectively. The correlation between indoor Rn-222 and Ra-226 content in soil was investigated. Only a weak correlation was found (Spearmans rho = 0.220) indicating that other factors might affect diffusion and accumulation of radon indoors, as confirmed also by the high variability between the rooms of the same houses.
T2 - Environmental Science and Pollution Research
T1 - Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija
VL - 24
IS - 24
SP - 19561
EP - 19568
DO - 10.1007/s11356-017-9538-8
ER - 
@article{
author = "Gulan, Ljiljana and Stajic, Jelena M. and Bochicchio, Francesco and Carpentieri, Carmela and Milic, Gordana and Nikezić, Dragoslav and Žunić, Zora S.",
year = "2017",
abstract = "This paper presents indoor radon concentrations and specific activities of natural radionuclides measured in soils of Kosovo and Metohija. The measurements of radon concentration were performed during two consecutive 6-month periods in two rooms of 63 houses using CR-39 detectors. The annual radon concentration ranged from 30 to 810 Bq m(-3) with the average value of 128 Bq m(-3). Almost 15% of the houses had radon concentration higher than 200 Bq m(-3). The difference between radon concentrations measured in the two 6-month periods was analyzed, showing, as expected, a slightly higher radon concentration in the winter period than in the summer period. The variation between different rooms of the same houses was also analyzed, showing that 20% of the dwellings had a significantly higher radon concentration ( GT 100 Bq m(-3)) in one room compared to the other (the coefficient of variation ranged up to 96%). The specific activities of natural radionuclides in the nearby soil were determined by gamma spectrometry. The estimated average value (and standard deviation) of Ra-226, Th-232, and K-40 specific activities were 32 (13), 35 (16), and 582 (159) Bq kg(-1), respectively. The correlation between indoor Rn-222 and Ra-226 content in soil was investigated. Only a weak correlation was found (Spearmans rho = 0.220) indicating that other factors might affect diffusion and accumulation of radon indoors, as confirmed also by the high variability between the rooms of the same houses.",
journal = "Environmental Science and Pollution Research",
title = "Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija",
volume = "24",
number = "24",
pages = "19561-19568",
doi = "10.1007/s11356-017-9538-8"
}
Gulan, L., Stajic, J. M., Bochicchio, F., Carpentieri, C., Milic, G., Nikezić, D.,& Žunić, Z. S.. (2017). Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija. in Environmental Science and Pollution Research, 24(24), 19561-19568.
https://doi.org/10.1007/s11356-017-9538-8
Gulan L, Stajic JM, Bochicchio F, Carpentieri C, Milic G, Nikezić D, Žunić ZS. Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija. in Environmental Science and Pollution Research. 2017;24(24):19561-19568.
doi:10.1007/s11356-017-9538-8 .
Gulan, Ljiljana, Stajic, Jelena M., Bochicchio, Francesco, Carpentieri, Carmela, Milic, Gordana, Nikezić, Dragoslav, Žunić, Zora S., "Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija" in Environmental Science and Pollution Research, 24, no. 24 (2017):19561-19568,
https://doi.org/10.1007/s11356-017-9538-8 . .
2
2
2

Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca

Milenković, Biljana; Stajić, Jelena; Gulan, Ljiljana; Nikezić, Dragoslav

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2016)

TY - CHAP
AU - Milenković, Biljana
AU - Stajić, Jelena
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Nikezić, Dragoslav
PY - 2016
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8238
UR - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=226685452&fmt=11&lani=sc
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf
AB - Nakon atmosferskih testiranja nuklearnog naoružanja i akcidenta u Černobilju u
okolinu je osobodjena velika količina veštačkih radionuklida. Zbog dugog vremena
poluraspaspada i radioaktivne opasnosti za stanovništvo najviše pažnje se
poklanja 137Cs. U ovom radu su merene koncentracije radionuklida 137Cs u 74
uzorka zemljišta sakupljenih na teritoriji grada Kragujevca tokom 2013. godine.
Specifične aktivnosti su merene gama-spektrometrijskom metodom koristeći
koaksijalni germanijumski detektor, HPGe. Srednja vrednost ± standardna
devijacija iznosi (43,3 ± 31,5) Bq kg-1
. Ovaj rezultat je u opsegu tipičnom za Srbiju
i dobro se slaže sa vrednostima izmerenim u regionu. Kolmogorov–Smirnov test
normalnosti otkriva normalnu raspodelu koncentracije 137Cs (p=0,056). Od
ukupnog broja uzoraka 63,5% ima koncentraciju do 50 Bq kg-1, 31,1% od 50 do 100 Bq kg-1, a 5,4% preko 100 Bq kg-1. U radu je procenjen radijacioni rizik od 137Cs preko godišnje efektivne doze i srednja vrednost je iznosila 7,7 μSv.
AB - After the atmospheric nuclear weapon tests and Chernobyl accident large amounts
of artificial radionuclides have been released to the environment. Due to its long
half-life and chemical analogy with potassium 137Cs is one of the most hazardous
artificial radionuclides. In this paper the 137Cs activity concentrations were
measured in soil samples collected from the territory of Kragujevac city.
Seventy-four samples of undisturbed soil were collected from non-agricultural
areas during 2013. The specific activities of 137Cs were measured by gamma
spectrometry using a HPGe semiconductor detector. The average value ± standard
deviation was (43.3 ± 31.5) Bq kg-1
. This result is in the range typical for Serbia
and it is in good agreement with the average values in towns of neighbouring
counties. Kolmogorov–Smirnov's normality test revealed normal distribution of
137Cs concentrations (p=0.056). From total number of soil samples the percentage
of samples with concentration less than 50 Bq kg-1 is 63.5%, between 50 and 100
Bq kg-1 is 31.1%, and above 100 Bq kg-1 is 5.4%. Radiological risk from 137Cs
was estimated through the annual effective dose and the mean value was 7.7 μSv.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
T2 - Чернобиљ : 30 година после : монографија
T1 - Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca
T1 - Radioactivity concentrations of Cs137 in the soil samples from Kragujevac city
SP - 206
EP - 213
ER - 
@inbook{
author = "Milenković, Biljana and Stajić, Jelena and Gulan, Ljiljana and Nikezić, Dragoslav",
year = "2016",
abstract = "Nakon atmosferskih testiranja nuklearnog naoružanja i akcidenta u Černobilju u
okolinu je osobodjena velika količina veštačkih radionuklida. Zbog dugog vremena
poluraspaspada i radioaktivne opasnosti za stanovništvo najviše pažnje se
poklanja 137Cs. U ovom radu su merene koncentracije radionuklida 137Cs u 74
uzorka zemljišta sakupljenih na teritoriji grada Kragujevca tokom 2013. godine.
Specifične aktivnosti su merene gama-spektrometrijskom metodom koristeći
koaksijalni germanijumski detektor, HPGe. Srednja vrednost ± standardna
devijacija iznosi (43,3 ± 31,5) Bq kg-1
. Ovaj rezultat je u opsegu tipičnom za Srbiju
i dobro se slaže sa vrednostima izmerenim u regionu. Kolmogorov–Smirnov test
normalnosti otkriva normalnu raspodelu koncentracije 137Cs (p=0,056). Od
ukupnog broja uzoraka 63,5% ima koncentraciju do 50 Bq kg-1, 31,1% od 50 do 100 Bq kg-1, a 5,4% preko 100 Bq kg-1. U radu je procenjen radijacioni rizik od 137Cs preko godišnje efektivne doze i srednja vrednost je iznosila 7,7 μSv., After the atmospheric nuclear weapon tests and Chernobyl accident large amounts
of artificial radionuclides have been released to the environment. Due to its long
half-life and chemical analogy with potassium 137Cs is one of the most hazardous
artificial radionuclides. In this paper the 137Cs activity concentrations were
measured in soil samples collected from the territory of Kragujevac city.
Seventy-four samples of undisturbed soil were collected from non-agricultural
areas during 2013. The specific activities of 137Cs were measured by gamma
spectrometry using a HPGe semiconductor detector. The average value ± standard
deviation was (43.3 ± 31.5) Bq kg-1
. This result is in the range typical for Serbia
and it is in good agreement with the average values in towns of neighbouring
counties. Kolmogorov–Smirnov's normality test revealed normal distribution of
137Cs concentrations (p=0.056). From total number of soil samples the percentage
of samples with concentration less than 50 Bq kg-1 is 63.5%, between 50 and 100
Bq kg-1 is 31.1%, and above 100 Bq kg-1 is 5.4%. Radiological risk from 137Cs
was estimated through the annual effective dose and the mean value was 7.7 μSv.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "Чернобиљ : 30 година после : монографија",
booktitle = "Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca, Radioactivity concentrations of Cs137 in the soil samples from Kragujevac city",
pages = "206-213"
}
Milenković, B., Stajić, J., Gulan, L.,& Nikezić, D.. (2016). Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca. in Чернобиљ : 30 година после : монографија
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 206-213.
Milenković B, Stajić J, Gulan L, Nikezić D. Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca. in Чернобиљ : 30 година после : монографија. 2016;:206-213..
Milenković, Biljana, Stajić, Jelena, Gulan, Ljiljana, Nikezić, Dragoslav, "Koncentracija Cs137 u zemljištu na teritoriji grada Kragujevca" in Чернобиљ : 30 година после : монографија (2016):206-213.

Специфична активност Cs-137 у узорцима земљишта Косова и Метохије (25 година након Чернобиља)

Gulan, Ljiljana

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2016)

TY - CHAP
AU - Gulan, Ljiljana
PY - 2016
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8236
UR - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=226685452&fmt=11&lani=sc
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf
AB - У раду су представљене специфичне активности вештачког радионуклида 137Cs у
74 површинска узорка земљишта (0-5 cm) на Косову и Метохији. Узорковање и
мерење извршено је 25 година након акцидента у Чернобиљу. Резултати мерења
показују неравномерну просторну расподелу 137Cs на Косову и Метохији. Измерене
вредности специфичне активности 137Cs варирају у опсегу 6,2-385,0 Bq kg-1
, док
средња вредност износи 48 Bq kg-1
. Tри локације у Косовскомитровачком региону се
издвајају по већим вредностима специфичне активности 137Cs (>300 Bq kg-1
). Поред
површинских, анализирани су и профилни узорци са дубина 10-20 cm и 20-40 cm са 14
локација; евидентан је тренд опадања активности 137Cs са дубином.
AB - This paper presents the specific activity of artificial radionuclide 137Cs in 74 surface soil
samples (0-5 cm depth) of Kosovo and Metohija. Sampling and measurement was
carried out 25 years after the Chernobyl accident. The results of measurement show
uneven spatial distribution of 137Cs in Kosovo and Metohija. The measured values of
137Cs specific activity vary in the range 6.2-385.0 Bq kg-1
, and the average value is 48
Bq kg-1
. Three locations in the region of Kosovska Mitrovica stand out with higher
values of 137Cs specific activity (> 300 Bq kg-1
). In addition to the surface samples,
profile samples from depths of 10-20 cm and 20-40 cm of 14 locations were analyzed;
there is an evident trend of decreasing 137Cs activity with depth.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
T2 - Чернобиљ : 30 година после : монографија
T1 - Специфична активност Cs-137 у узорцима земљишта Косова и Метохије (25 година након Чернобиља)
T1 - Specific activity of Cs-137 in soil samples of Kosovo and Metohija (25 years after Chernobyl)
SP - 186
EP - 193
ER - 
@inbook{
author = "Gulan, Ljiljana",
year = "2016",
abstract = "У раду су представљене специфичне активности вештачког радионуклида 137Cs у
74 површинска узорка земљишта (0-5 cm) на Косову и Метохији. Узорковање и
мерење извршено је 25 година након акцидента у Чернобиљу. Резултати мерења
показују неравномерну просторну расподелу 137Cs на Косову и Метохији. Измерене
вредности специфичне активности 137Cs варирају у опсегу 6,2-385,0 Bq kg-1
, док
средња вредност износи 48 Bq kg-1
. Tри локације у Косовскомитровачком региону се
издвајају по већим вредностима специфичне активности 137Cs (>300 Bq kg-1
). Поред
површинских, анализирани су и профилни узорци са дубина 10-20 cm и 20-40 cm са 14
локација; евидентан је тренд опадања активности 137Cs са дубином., This paper presents the specific activity of artificial radionuclide 137Cs in 74 surface soil
samples (0-5 cm depth) of Kosovo and Metohija. Sampling and measurement was
carried out 25 years after the Chernobyl accident. The results of measurement show
uneven spatial distribution of 137Cs in Kosovo and Metohija. The measured values of
137Cs specific activity vary in the range 6.2-385.0 Bq kg-1
, and the average value is 48
Bq kg-1
. Three locations in the region of Kosovska Mitrovica stand out with higher
values of 137Cs specific activity (> 300 Bq kg-1
). In addition to the surface samples,
profile samples from depths of 10-20 cm and 20-40 cm of 14 locations were analyzed;
there is an evident trend of decreasing 137Cs activity with depth.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "Чернобиљ : 30 година после : монографија",
booktitle = "Специфична активност Cs-137 у узорцима земљишта Косова и Метохије (25 година након Чернобиља), Specific activity of Cs-137 in soil samples of Kosovo and Metohija (25 years after Chernobyl)",
pages = "186-193"
}
Gulan, L.. (2016). Специфична активност Cs-137 у узорцима земљишта Косова и Метохије (25 година након Чернобиља). in Чернобиљ : 30 година после : монографија
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 186-193.
Gulan L. Специфична активност Cs-137 у узорцима земљишта Косова и Метохије (25 година након Чернобиља). in Чернобиљ : 30 година после : монографија. 2016;:186-193..
Gulan, Ljiljana, "Специфична активност Cs-137 у узорцима земљишта Косова и Метохије (25 година након Чернобиља)" in Чернобиљ : 30 година после : монографија (2016):186-193.

First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija

Gulan, Ljiljana; Žunić, Zora S.; Milic, Gordana; Ishikawa, Tetsuo; Omori, Yasutaka; Vučković, Biljana; Nikezić, Dragoslav; Krstić, Dragana Ž.; Bossew, Peter

(2014)

TY - JOUR
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Žunić, Zora S.
AU - Milic, Gordana
AU - Ishikawa, Tetsuo
AU - Omori, Yasutaka
AU - Vučković, Biljana
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Krstić, Dragana Ž.
AU - Bossew, Peter
PY - 2014
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7051
AB - The survey of natural radioactivity in Kosovo and Metohija involves 180 indoor Rn-220 measurements. They were performed either in living rooms or in bedrooms of 127 individual, rural type houses, using a passive method with application of CR-39 solid-state nuclear track detectors. Detectors were deployed at a distance of GT 10 cm from the walls. Values of all 180 measurements for 127 houses give an arithmetic mean (AM) of 132 Bq m(-3). The data for indoor thoron mapping arranged within 10 km x 10 km grid cells give an AM of 118 Bq m(-3) over AM grid cells. The distribution over individual data and the grid cells can be described as normal. About 19 % of the area of Kosovo and Metohija was covered by mapping. This study includes statistical analysis and discussion of factors, such as geogenic and seasonal, which possibly affect thoron concentration, as well as comparison with simultaneous radon measurements.
T2 - Radiation Protection Dosimetry
T1 - First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija
VL - 162
IS - 1-2
SP - 157
EP - 162
DO - 10.1093/rpd/ncu250
ER - 
@article{
author = "Gulan, Ljiljana and Žunić, Zora S. and Milic, Gordana and Ishikawa, Tetsuo and Omori, Yasutaka and Vučković, Biljana and Nikezić, Dragoslav and Krstić, Dragana Ž. and Bossew, Peter",
year = "2014",
abstract = "The survey of natural radioactivity in Kosovo and Metohija involves 180 indoor Rn-220 measurements. They were performed either in living rooms or in bedrooms of 127 individual, rural type houses, using a passive method with application of CR-39 solid-state nuclear track detectors. Detectors were deployed at a distance of GT 10 cm from the walls. Values of all 180 measurements for 127 houses give an arithmetic mean (AM) of 132 Bq m(-3). The data for indoor thoron mapping arranged within 10 km x 10 km grid cells give an AM of 118 Bq m(-3) over AM grid cells. The distribution over individual data and the grid cells can be described as normal. About 19 % of the area of Kosovo and Metohija was covered by mapping. This study includes statistical analysis and discussion of factors, such as geogenic and seasonal, which possibly affect thoron concentration, as well as comparison with simultaneous radon measurements.",
journal = "Radiation Protection Dosimetry",
title = "First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija",
volume = "162",
number = "1-2",
pages = "157-162",
doi = "10.1093/rpd/ncu250"
}
Gulan, L., Žunić, Z. S., Milic, G., Ishikawa, T., Omori, Y., Vučković, B., Nikezić, D., Krstić, D. Ž.,& Bossew, P.. (2014). First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija. in Radiation Protection Dosimetry, 162(1-2), 157-162.
https://doi.org/10.1093/rpd/ncu250
Gulan L, Žunić ZS, Milic G, Ishikawa T, Omori Y, Vučković B, Nikezić D, Krstić DŽ, Bossew P. First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija. in Radiation Protection Dosimetry. 2014;162(1-2):157-162.
doi:10.1093/rpd/ncu250 .
Gulan, Ljiljana, Žunić, Zora S., Milic, Gordana, Ishikawa, Tetsuo, Omori, Yasutaka, Vučković, Biljana, Nikezić, Dragoslav, Krstić, Dragana Ž., Bossew, Peter, "First Step of Indoor Thoron Mapping of Kosovo and Metohija" in Radiation Protection Dosimetry, 162, no. 1-2 (2014):157-162,
https://doi.org/10.1093/rpd/ncu250 . .
1
2

Indoor Radon Mapping: a Survey of Residential Houses of Kosovo and Metohija

Milic, Gordana; Gulan, Ljiljana; Bossew, Peter; Vučković, Biljana; Žunić, Zora S.

(2013)

TY - JOUR
AU - Milic, Gordana
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Bossew, Peter
AU - Vučković, Biljana
AU - Žunić, Zora S.
PY - 2013
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7000
AB - A first step in mapping indoor radon concentration in Kosovo and Metohija was taken by carrying out 153 measurements in residential houses. About 21% of the territory of these areas was covered by mapping. Dosimeters with CR-39 detectors were used to measure indoor Rn-222 concentration, all deployed on the ground floor of typical houses. The arithmetic mean (AM) over AMs within 10 km x 10 km grid cells is 202 Bqm(-3) and geometric mean (GM) is 148 Bqm(-3). The data for mapping are arranged according to recommendations made by the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission (EC) in 2006. This paper presents the status of the survey of natural radioactivity in Kosovo and Metohija.
T2 - Romanian Journal of Physics
T1 - Indoor Radon Mapping: a Survey of Residential Houses of Kosovo and Metohija
VL - 58
SP - S180
EP - S188
ER - 
@article{
author = "Milic, Gordana and Gulan, Ljiljana and Bossew, Peter and Vučković, Biljana and Žunić, Zora S.",
year = "2013",
abstract = "A first step in mapping indoor radon concentration in Kosovo and Metohija was taken by carrying out 153 measurements in residential houses. About 21% of the territory of these areas was covered by mapping. Dosimeters with CR-39 detectors were used to measure indoor Rn-222 concentration, all deployed on the ground floor of typical houses. The arithmetic mean (AM) over AMs within 10 km x 10 km grid cells is 202 Bqm(-3) and geometric mean (GM) is 148 Bqm(-3). The data for mapping are arranged according to recommendations made by the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission (EC) in 2006. This paper presents the status of the survey of natural radioactivity in Kosovo and Metohija.",
journal = "Romanian Journal of Physics",
title = "Indoor Radon Mapping: a Survey of Residential Houses of Kosovo and Metohija",
volume = "58",
pages = "S180-S188"
}
Milic, G., Gulan, L., Bossew, P., Vučković, B.,& Žunić, Z. S.. (2013). Indoor Radon Mapping: a Survey of Residential Houses of Kosovo and Metohija. in Romanian Journal of Physics, 58, S180-S188.
Milic G, Gulan L, Bossew P, Vučković B, Žunić ZS. Indoor Radon Mapping: a Survey of Residential Houses of Kosovo and Metohija. in Romanian Journal of Physics. 2013;58:S180-S188..
Milic, Gordana, Gulan, Ljiljana, Bossew, Peter, Vučković, Biljana, Žunić, Zora S., "Indoor Radon Mapping: a Survey of Residential Houses of Kosovo and Metohija" in Romanian Journal of Physics, 58 (2013):S180-S188.
5

High Annual Radon Concentration in Dwellings and Natural Radioactivity Content in Nearby Soil in Some Rural Areas of Kosovo and Metohija

Gulan, Ljiljana; Bochicchio, Francesco; Carpentieri, Carmela; Milic, Gordana A.; Stajic, Jelena M.; Krstić, Dragana Ž.; Stojanovska, Zdenka A.; Nikezić, Dragoslav; Žunić, Zora S.

(2013)

TY - JOUR
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Bochicchio, Francesco
AU - Carpentieri, Carmela
AU - Milic, Gordana A.
AU - Stajic, Jelena M.
AU - Krstić, Dragana Ž.
AU - Stojanovska, Zdenka A.
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Žunić, Zora S.
PY - 2013
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/5424
AB - Some previous studies on radon concentration in dwellings of some areas of Kosovo and Metohija have revealed a high average radon concentration, even though the detectors were exposed for three months only. In order to better design a larger study in this region, the annual measurements in 25 houses were carried out as a pilot study. For each house, CR-39-based passive devices were exposed in two rooms for the two consecutive six-month periods to account for seasonal variations of radon concentration. Furthermore, in order to correlate the indoor radon with radium in nearby soil and to improve the knowledge of the natural radioactivity in the region, soil samples near each house were collected and Ra-226, Th-232, K-40 activity concentration were measured. The indoor radon concentration resulted quite high from the average (163 Bq/m(3)) and generally it did not differ considerably between the two rooms and the two six-month periods. The natural radionuclides in soil resulted to be distributed quite uniformly. Moreover, the correlation between the(226)Ra content in soil and radon concentration in dwellings resulted to be low (R-2 = 0.26). The annual effective dose from radon and its short-lived progeny (5.5 mSv, in average) was calculated by using the last ICRP dose conversion factors. In comparison, the contribution to the annual effective dose of outdoor gamma exposure from natural radionuclides in soil is nearly negligible (66 mu Sv). In conclusion, the observed high radon levels are only partially correlated with radium in soil; moreover, a good estimate of the annual average of radon concentration can be obtained from a six-month measurement with a proper choice of exposure period, which could be useful when designing large surveys.
T2 - Nuclear technology and radiation protection
T1 - High Annual Radon Concentration in Dwellings and Natural Radioactivity Content in Nearby Soil in Some Rural Areas of Kosovo and Metohija
VL - 28
IS - 1
SP - 60
EP - 67
DO - 10.2298/NTRP1301060G
ER - 
@article{
author = "Gulan, Ljiljana and Bochicchio, Francesco and Carpentieri, Carmela and Milic, Gordana A. and Stajic, Jelena M. and Krstić, Dragana Ž. and Stojanovska, Zdenka A. and Nikezić, Dragoslav and Žunić, Zora S.",
year = "2013",
abstract = "Some previous studies on radon concentration in dwellings of some areas of Kosovo and Metohija have revealed a high average radon concentration, even though the detectors were exposed for three months only. In order to better design a larger study in this region, the annual measurements in 25 houses were carried out as a pilot study. For each house, CR-39-based passive devices were exposed in two rooms for the two consecutive six-month periods to account for seasonal variations of radon concentration. Furthermore, in order to correlate the indoor radon with radium in nearby soil and to improve the knowledge of the natural radioactivity in the region, soil samples near each house were collected and Ra-226, Th-232, K-40 activity concentration were measured. The indoor radon concentration resulted quite high from the average (163 Bq/m(3)) and generally it did not differ considerably between the two rooms and the two six-month periods. The natural radionuclides in soil resulted to be distributed quite uniformly. Moreover, the correlation between the(226)Ra content in soil and radon concentration in dwellings resulted to be low (R-2 = 0.26). The annual effective dose from radon and its short-lived progeny (5.5 mSv, in average) was calculated by using the last ICRP dose conversion factors. In comparison, the contribution to the annual effective dose of outdoor gamma exposure from natural radionuclides in soil is nearly negligible (66 mu Sv). In conclusion, the observed high radon levels are only partially correlated with radium in soil; moreover, a good estimate of the annual average of radon concentration can be obtained from a six-month measurement with a proper choice of exposure period, which could be useful when designing large surveys.",
journal = "Nuclear technology and radiation protection",
title = "High Annual Radon Concentration in Dwellings and Natural Radioactivity Content in Nearby Soil in Some Rural Areas of Kosovo and Metohija",
volume = "28",
number = "1",
pages = "60-67",
doi = "10.2298/NTRP1301060G"
}
Gulan, L., Bochicchio, F., Carpentieri, C., Milic, G. A., Stajic, J. M., Krstić, D. Ž., Stojanovska, Z. A., Nikezić, D.,& Žunić, Z. S.. (2013). High Annual Radon Concentration in Dwellings and Natural Radioactivity Content in Nearby Soil in Some Rural Areas of Kosovo and Metohija. in Nuclear technology and radiation protection, 28(1), 60-67.
https://doi.org/10.2298/NTRP1301060G
Gulan L, Bochicchio F, Carpentieri C, Milic GA, Stajic JM, Krstić DŽ, Stojanovska ZA, Nikezić D, Žunić ZS. High Annual Radon Concentration in Dwellings and Natural Radioactivity Content in Nearby Soil in Some Rural Areas of Kosovo and Metohija. in Nuclear technology and radiation protection. 2013;28(1):60-67.
doi:10.2298/NTRP1301060G .
Gulan, Ljiljana, Bochicchio, Francesco, Carpentieri, Carmela, Milic, Gordana A., Stajic, Jelena M., Krstić, Dragana Ž., Stojanovska, Zdenka A., Nikezić, Dragoslav, Žunić, Zora S., "High Annual Radon Concentration in Dwellings and Natural Radioactivity Content in Nearby Soil in Some Rural Areas of Kosovo and Metohija" in Nuclear technology and radiation protection, 28, no. 1 (2013):60-67,
https://doi.org/10.2298/NTRP1301060G . .
8
11
14