Eremić-Savković, Maja

Link to this page

Authority KeyName Variants
3f906218-6044-4af9-bf78-59bc940e11b0
 • Eremić-Savković, Maja (8)
Projects

Author's Bibliography

Praćenje promene sadržaja urana u vodi za piće iz beogradskog vodovoda tokom višegodišnjeg perioda

Rajković, Miloš B.; Stojanović, Mirjana; Pantelić, Gordana K.; Eremić-Savković, Maja

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Rajković, Miloš B.
AU - Stojanović, Mirjana
AU - Pantelić, Gordana K.
AU - Eremić-Savković, Maja
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8255
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Uran je prisutan u površinskoj i podzemnoj vodi u rasponu koncentracija od 0,01 µg/dm3 do 1500 µg/dm3. Zbog mobilnosti njegovih rastvorenih jedinjenja, može se
u povišenoj koncentraciji naći i u čovekovom organizmu u kome mu je glavna meta
napada bubreg. Iz tih razloga je vršeno praćenje koncentracije urana u vodi za piće
koja se koristi u beogradskom vodovodu tokom vremenskog perioda od 2008-2015.
godine. Za ispitivanje je korišćena indirektna metoda određivanja sadržaja teških
metala i urana u vodi za piće.
Ispitivanja vrste izotopa pokazala su da se uran u vodi za piće nalazi u obliku izotopa
238U, dok je izotop 235U zastupljen u konstantnoj koncentraciji, što konsekventno dovodi
do smanjivanje izotopskog odnosa 238U/235U usled smanjenja koncentracije izotopa 238U
u vodi za piće u ispitivanom periodu.
Rezultati ispitivanja su pokazali da se koncentracija urana u vodi za piće kreće od
0,42 µg/dm3 do 0,71 µg/dm3, što je ispod predložene dozvoljene koncentracije od
2 µg/dm3. Dokazano je da je uran u vodi za piće antropogenog porekla i da ne postoji
kratkoročni rizik po zdravlje ljudi od njegovog prisustva. Međutim, kontinuirana
ingestija urana može prouzrokovati u dužem vremenskom intervalu uticaj na zdravlje
ljudi. Proračunati, potencijalni kancerogeni, rizik po zdravlje ljudi ukazao je na realnu
opasnost za prosečno 20 od 1000 stanovnika koji stalno konzumiraju ovu vodu za piće.
AB - Uranium is present in surface and underground water in the concentration range from
0.01 µg/dm3
 to 1500 µg/dm3
. Due to mobility of its dissolved compounds, uranium can be
found in human body in elevated concentration, while kidneys are main target of the
attack. Because of these reasons, during time period from 2008 to 2015 monitoring of
uranium concentration in drinking water used in Belgrade water supply was performed.
An indirect method was used for determination of heavy metals content and uranium in
drinking water.
An examination of isotope type gave result that uranium in drinking water is in form of
isotope 238U, while isotope 235U is present in a constant concentration, which
consequently leads to a reduction of isotopic ratio 238U/235U due to the reduction of
concentration of isotope 238U in the drinking water in the exanimated period.
Test results showed that the concentration of uranium in drinking water ranges from 0.42
µg/dm3
 to 0.71 µg/dm3
 which is under proposed and permitted concentration of 2 µg/dm3
.
It is proven that uranium in drinking water has anthropogenic origin and its presence has
no short-term risk to human health. However, continuous ingestion of uranium in
long-term interval can have an impact on human health. Calculated potentially
carcinogenic risk to human health highlighted to the real danger for the average 20 out of
1,000 people which constantly consume this water for drink.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Praćenje promene sadržaja urana u vodi za piće iz beogradskog vodovoda tokom višegodišnjeg perioda
T1 - Tracking changes of contents of uranium in water from Belgrade plumbing during multi-year period
SP - 61
EP - 71
ER - 
@conference{
author = "Rajković, Miloš B. and Stojanović, Mirjana and Pantelić, Gordana K. and Eremić-Savković, Maja",
year = "2017",
abstract = "Uran je prisutan u površinskoj i podzemnoj vodi u rasponu koncentracija od 0,01 µg/dm3 do 1500 µg/dm3. Zbog mobilnosti njegovih rastvorenih jedinjenja, može se
u povišenoj koncentraciji naći i u čovekovom organizmu u kome mu je glavna meta
napada bubreg. Iz tih razloga je vršeno praćenje koncentracije urana u vodi za piće
koja se koristi u beogradskom vodovodu tokom vremenskog perioda od 2008-2015.
godine. Za ispitivanje je korišćena indirektna metoda određivanja sadržaja teških
metala i urana u vodi za piće.
Ispitivanja vrste izotopa pokazala su da se uran u vodi za piće nalazi u obliku izotopa
238U, dok je izotop 235U zastupljen u konstantnoj koncentraciji, što konsekventno dovodi
do smanjivanje izotopskog odnosa 238U/235U usled smanjenja koncentracije izotopa 238U
u vodi za piće u ispitivanom periodu.
Rezultati ispitivanja su pokazali da se koncentracija urana u vodi za piće kreće od
0,42 µg/dm3 do 0,71 µg/dm3, što je ispod predložene dozvoljene koncentracije od
2 µg/dm3. Dokazano je da je uran u vodi za piće antropogenog porekla i da ne postoji
kratkoročni rizik po zdravlje ljudi od njegovog prisustva. Međutim, kontinuirana
ingestija urana može prouzrokovati u dužem vremenskom intervalu uticaj na zdravlje
ljudi. Proračunati, potencijalni kancerogeni, rizik po zdravlje ljudi ukazao je na realnu
opasnost za prosečno 20 od 1000 stanovnika koji stalno konzumiraju ovu vodu za piće., Uranium is present in surface and underground water in the concentration range from
0.01 µg/dm3
 to 1500 µg/dm3
. Due to mobility of its dissolved compounds, uranium can be
found in human body in elevated concentration, while kidneys are main target of the
attack. Because of these reasons, during time period from 2008 to 2015 monitoring of
uranium concentration in drinking water used in Belgrade water supply was performed.
An indirect method was used for determination of heavy metals content and uranium in
drinking water.
An examination of isotope type gave result that uranium in drinking water is in form of
isotope 238U, while isotope 235U is present in a constant concentration, which
consequently leads to a reduction of isotopic ratio 238U/235U due to the reduction of
concentration of isotope 238U in the drinking water in the exanimated period.
Test results showed that the concentration of uranium in drinking water ranges from 0.42
µg/dm3
 to 0.71 µg/dm3
 which is under proposed and permitted concentration of 2 µg/dm3
.
It is proven that uranium in drinking water has anthropogenic origin and its presence has
no short-term risk to human health. However, continuous ingestion of uranium in
long-term interval can have an impact on human health. Calculated potentially
carcinogenic risk to human health highlighted to the real danger for the average 20 out of
1,000 people which constantly consume this water for drink.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Praćenje promene sadržaja urana u vodi za piće iz beogradskog vodovoda tokom višegodišnjeg perioda, Tracking changes of contents of uranium in water from Belgrade plumbing during multi-year period",
pages = "61-71"
}
Rajković, M. B., Stojanović, M., Pantelić, G. K.,& Eremić-Savković, M.. (2017). Praćenje promene sadržaja urana u vodi za piće iz beogradskog vodovoda tokom višegodišnjeg perioda. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 61-71.
Rajković MB, Stojanović M, Pantelić GK, Eremić-Savković M. Praćenje promene sadržaja urana u vodi za piće iz beogradskog vodovoda tokom višegodišnjeg perioda. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:61-71..
Rajković, Miloš B., Stojanović, Mirjana, Pantelić, Gordana K., Eremić-Savković, Maja, "Praćenje promene sadržaja urana u vodi za piće iz beogradskog vodovoda tokom višegodišnjeg perioda" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):61-71.

О границама садржаја радионуклида у храни и храни за животиње у нормалним условима

Ivković, Slavica; Vuletić, Vedrana; Eremić-Savković, Maja

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Ivković, Slavica
AU - Vuletić, Vedrana
AU - Eremić-Savković, Maja
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8307
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - У раду је дат приказ домаћих и европских прописа којима се регулише садржај
радионуклида у храни и храни за животиње. Будући да се релевантним
међународним документима не прописују експлицитно границе садржаја радионуклида у храни и храни за животиње у нормалним околностима, у овом раду ће
бити дат приступ за решавање недоумица у погледу наведене регулативе и прописивања квалитета хране са радиолошког становишта.
AB - Radionuclide content in food, feed and MCP/DCP as additives in feeding stuffs are
discussed regarding national and EU current regulations and law. Since there is no
relevant international legislation on radioactive contamination of food and feed under
normal conditions, it has been proposed the way of overcoming concerns about
guideline level.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - О границама садржаја радионуклида у храни и храни за животиње у нормалним условима
T1 - Natural radionuclide in feeding stuff - regulation and application in practice
SP - 408
EP - 412
ER - 
@conference{
author = "Ivković, Slavica and Vuletić, Vedrana and Eremić-Savković, Maja",
year = "2017",
abstract = "У раду је дат приказ домаћих и европских прописа којима се регулише садржај
радионуклида у храни и храни за животиње. Будући да се релевантним
међународним документима не прописују експлицитно границе садржаја радионуклида у храни и храни за животиње у нормалним околностима, у овом раду ће
бити дат приступ за решавање недоумица у погледу наведене регулативе и прописивања квалитета хране са радиолошког становишта., Radionuclide content in food, feed and MCP/DCP as additives in feeding stuffs are
discussed regarding national and EU current regulations and law. Since there is no
relevant international legislation on radioactive contamination of food and feed under
normal conditions, it has been proposed the way of overcoming concerns about
guideline level.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "О границама садржаја радионуклида у храни и храни за животиње у нормалним условима, Natural radionuclide in feeding stuff - regulation and application in practice",
pages = "408-412"
}
Ivković, S., Vuletić, V.,& Eremić-Savković, M.. (2017). О границама садржаја радионуклида у храни и храни за животиње у нормалним условима. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 408-412.
Ivković S, Vuletić V, Eremić-Savković M. О границама садржаја радионуклида у храни и храни за животиње у нормалним условима. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:408-412..
Ivković, Slavica, Vuletić, Vedrana, Eremić-Savković, Maja, "О границама садржаја радионуклида у храни и храни за животиње у нормалним условима" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):408-412.

First steps towards national radon action plan in Serbia

Udovicic, Vladimir; Maletić, Dimitrije; Eremić-Savković, Maja; Pantelić, Gordana K.; Ujić, Predrag; Čeliković, Igor T.; Forkapic, Sofija; Nikezić, Dragoslav; Markovic, Vladimir M.; Arsić, Vesna; Ilić, Jovana

(2016)

TY - JOUR
AU - Udovicic, Vladimir
AU - Maletić, Dimitrije
AU - Eremić-Savković, Maja
AU - Pantelić, Gordana K.
AU - Ujić, Predrag
AU - Čeliković, Igor T.
AU - Forkapic, Sofija
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Markovic, Vladimir M.
AU - Arsić, Vesna
AU - Ilić, Jovana
PY - 2016
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/1250
AB - Radon problem has a special attention in many countries in the world and the most of them have established national radon programmes. The radon issues in Serbia have not been approached in a systematic and organized way. Currently, there are many research groups and institutions working in radon field, and it is a good basis to integrate all these activities into a comprehensive national programme to define the strategic objectives and action plan for the next few years. Also, Serbia as a candidate for membership in the EU is obliged to harmonize its legislation, including the field of radiation protection in which the radon issues has an important role. In this report, a brief history of radon research, present status and plans for the future activity on radon issues in Serbia are presented. Regarding the long-term plans, the establishment and implementation of the Radon Action Plan with the primary goal of raising awareness about the harmful effects of public exposure to radon and implementing a set of measures for its reduction. In that sense, the synergy between the national, regional and local organizations responsible for public health and radiation protection must be achieved.
T2 - Nukleonika
T1 - First steps towards national radon action plan in Serbia
VL - 61
IS - 3
SP - 361
EP - 365
DO - 10.1515/nuka-2016-0060
ER - 
@article{
author = "Udovicic, Vladimir and Maletić, Dimitrije and Eremić-Savković, Maja and Pantelić, Gordana K. and Ujić, Predrag and Čeliković, Igor T. and Forkapic, Sofija and Nikezić, Dragoslav and Markovic, Vladimir M. and Arsić, Vesna and Ilić, Jovana",
year = "2016",
abstract = "Radon problem has a special attention in many countries in the world and the most of them have established national radon programmes. The radon issues in Serbia have not been approached in a systematic and organized way. Currently, there are many research groups and institutions working in radon field, and it is a good basis to integrate all these activities into a comprehensive national programme to define the strategic objectives and action plan for the next few years. Also, Serbia as a candidate for membership in the EU is obliged to harmonize its legislation, including the field of radiation protection in which the radon issues has an important role. In this report, a brief history of radon research, present status and plans for the future activity on radon issues in Serbia are presented. Regarding the long-term plans, the establishment and implementation of the Radon Action Plan with the primary goal of raising awareness about the harmful effects of public exposure to radon and implementing a set of measures for its reduction. In that sense, the synergy between the national, regional and local organizations responsible for public health and radiation protection must be achieved.",
journal = "Nukleonika",
title = "First steps towards national radon action plan in Serbia",
volume = "61",
number = "3",
pages = "361-365",
doi = "10.1515/nuka-2016-0060"
}
Udovicic, V., Maletić, D., Eremić-Savković, M., Pantelić, G. K., Ujić, P., Čeliković, I. T., Forkapic, S., Nikezić, D., Markovic, V. M., Arsić, V.,& Ilić, J.. (2016). First steps towards national radon action plan in Serbia. in Nukleonika, 61(3), 361-365.
https://doi.org/10.1515/nuka-2016-0060
Udovicic V, Maletić D, Eremić-Savković M, Pantelić GK, Ujić P, Čeliković IT, Forkapic S, Nikezić D, Markovic VM, Arsić V, Ilić J. First steps towards national radon action plan in Serbia. in Nukleonika. 2016;61(3):361-365.
doi:10.1515/nuka-2016-0060 .
Udovicic, Vladimir, Maletić, Dimitrije, Eremić-Savković, Maja, Pantelić, Gordana K., Ujić, Predrag, Čeliković, Igor T., Forkapic, Sofija, Nikezić, Dragoslav, Markovic, Vladimir M., Arsić, Vesna, Ilić, Jovana, "First steps towards national radon action plan in Serbia" in Nukleonika, 61, no. 3 (2016):361-365,
https://doi.org/10.1515/nuka-2016-0060 . .
5
5

Међународна и домаћа регулатива у области заштите од зрачења након чернобиљског акцидента

Vuletić, Vedrana; Eremić-Savković, Maja; Velinov, Slađan

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лаборатаорија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2016)

TY - CHAP
AU - Vuletić, Vedrana
AU - Eremić-Savković, Maja
AU - Velinov, Slađan
PY - 2016
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7839
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf
UR - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=226685452&fmt=11&lani=sc
AB - У међународној и домаћој регулативи у области заштите од зрачења уведене су значајне промене након акцидента у нуклеарној електрани у Чернобиљу. Најзначајнији успех је постигнут потписивањем две конвенције: Конвенције о раном обавештавању о нуклеарним несрећама и Конвенције о пружању помоћи у случају нуклеарних несрећа или радиолошке опасности. На основу конвенција развијен је систем за обавештавање и пружање помоћи који ради под окриљем Међународне агеницје за Атомску енергију (МААЕ) и који се показао као врло ефикасан, нарочито у области пружања помоћи. Пост-чернобиљски прописи Европске уније који се односе на контролу садржаја цезијума-134 и цезијума-137 у храни и храни за животиње која се увози из земаља изван Европске уније су и данас на снази. Србија је, након Чернобиља, донела врло стриктне прописе који нису дозвољавали увоз робе која је имала садржај радионуклида већи од садржаја радионуклида у домаћим производима. Домаћи прописи који су тренутно на снази у неким деловима и даље прописују строже критеријуме од важећих европских.
AB - Numerous significant changes were introduced into international and national radiation protection regulations after the accident in Chernobyl nuclear power plant. The considerable advance on the previous legal situation was the adoption of two conventions, Convention on early notification in case of a nuclear accident and Convention on assistance in the case of a nuclear accident or radiological emergency. Post-Chernobyl regulations concerning control of Cs-134 and Cs-137 in food and feeding stuffs imported from the third countriеs are still valid. After the Chernobyl accident Serbia has adopted very strict regulations which did not allow import of the products with radionuclide concentration above the concentration of radionuclides in domestic products. Current national regulations are in some parts still stricter than the European regulations.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лаборатаорија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
T2 - Чернобиљ : 30 година после : монографија
T1 - Међународна и домаћа регулатива у области заштите од зрачења након чернобиљског акцидента
T1 - International and national radiation protection regulations after Chernobyl accident
SP - 43
EP - 50
ER - 
@inbook{
author = "Vuletić, Vedrana and Eremić-Savković, Maja and Velinov, Slađan",
year = "2016",
abstract = "У међународној и домаћој регулативи у области заштите од зрачења уведене су значајне промене након акцидента у нуклеарној електрани у Чернобиљу. Најзначајнији успех је постигнут потписивањем две конвенције: Конвенције о раном обавештавању о нуклеарним несрећама и Конвенције о пружању помоћи у случају нуклеарних несрећа или радиолошке опасности. На основу конвенција развијен је систем за обавештавање и пружање помоћи који ради под окриљем Међународне агеницје за Атомску енергију (МААЕ) и који се показао као врло ефикасан, нарочито у области пружања помоћи. Пост-чернобиљски прописи Европске уније који се односе на контролу садржаја цезијума-134 и цезијума-137 у храни и храни за животиње која се увози из земаља изван Европске уније су и данас на снази. Србија је, након Чернобиља, донела врло стриктне прописе који нису дозвољавали увоз робе која је имала садржај радионуклида већи од садржаја радионуклида у домаћим производима. Домаћи прописи који су тренутно на снази у неким деловима и даље прописују строже критеријуме од важећих европских., Numerous significant changes were introduced into international and national radiation protection regulations after the accident in Chernobyl nuclear power plant. The considerable advance on the previous legal situation was the adoption of two conventions, Convention on early notification in case of a nuclear accident and Convention on assistance in the case of a nuclear accident or radiological emergency. Post-Chernobyl regulations concerning control of Cs-134 and Cs-137 in food and feeding stuffs imported from the third countriеs are still valid. After the Chernobyl accident Serbia has adopted very strict regulations which did not allow import of the products with radionuclide concentration above the concentration of radionuclides in domestic products. Current national regulations are in some parts still stricter than the European regulations.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лаборатаорија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "Чернобиљ : 30 година после : монографија",
booktitle = "Међународна и домаћа регулатива у области заштите од зрачења након чернобиљског акцидента, International and national radiation protection regulations after Chernobyl accident",
pages = "43-50"
}
Vuletić, V., Eremić-Savković, M.,& Velinov, S.. (2016). Међународна и домаћа регулатива у области заштите од зрачења након чернобиљског акцидента. in Чернобиљ : 30 година после : монографија
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лаборатаорија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 43-50.
Vuletić V, Eremić-Savković M, Velinov S. Међународна и домаћа регулатива у области заштите од зрачења након чернобиљског акцидента. in Чернобиљ : 30 година после : монографија. 2016;:43-50..
Vuletić, Vedrana, Eremić-Savković, Maja, Velinov, Slađan, "Међународна и домаћа регулатива у области заштите од зрачења након чернобиљског акцидента" in Чернобиљ : 30 година после : монографија (2016):43-50.

Indoor radon activity concentration measurement using charcoal canister

Pantelić, Gordana K.; Živanović, Miloš Z.; Krneta-Nikolić, Jelena D.; Eremić-Savković, Maja; Rajačić, Milica; Todorović, Dragana

(Nova Science Publishers, Inc., 2015)

TY - CHAP
AU - Pantelić, Gordana K.
AU - Živanović, Miloš Z.
AU - Krneta-Nikolić, Jelena D.
AU - Eremić-Savković, Maja
AU - Rajačić, Milica
AU - Todorović, Dragana
PY - 2015
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8415
AB - Active charcoal detectors are used for testing the concentration of radon in dwellings. The method of measurement is based on radon adsorption on coal and measurement of gamma radiation of radon daughters. Detectors used for the measurement were calibrated by 226Ra standard of known activity in the same geometry. The contributions to the final measurement uncertainty are identified, based on the equation for radon activity concentration calculation. The quantities that contribute to the combined measurement uncertainty in charcoal canister method for radon concentration screening were identified as uncertainties of: counting statistics, efficiency, calibration factor for radon adsorption rate, decay factor, time of exposure and measurement. Different methods for setting the region of interest for gamma spectrometry of canisters were discussed and evaluated. The obtained radon activity concentration and uncertainties do not depend on peak area determination method. Standard and background canisters are used for QA&QC, as well as for the calibration of the measurement equipment. Standard canister is a sealed canister with the same matrix and geometry as the canisters used for measurements, but with the known activity of radon. Background canister is a regular radon measurement canister, which has never been exposed. Carbon filters were unsealed and exposed in closed rooms for 2 to 3 days. Detectors were placed at distance of 1 m from the floor and the walls. Upon closing the detectors, the measurement was carried out after achieving the equilibrium between radon and its daughters (at least 3 hours) using NaI or HP Ge detector. Radon concentration as well as measurement uncertainty was calculated according to US EPA protocol 520/5-87-005. Considering the measured concentration values of 222Rn in dwelling units in Belgrade, as well as flaws of randomized sampling methods, the situation is not upsetting. Radon concentration in more than 80 % of apartments was lower than 200 Bq/m3, which is within normal limits for apartments. Radon concentration in 6 % of apartments and in 4 % of schools was higher than 400 Bq/m3 and intensive airing was recommended. For these dwellings additional measurements are required, followed by reparation of the facilities. © 2015 by Nova Science Publishers, Inc. All rights reserved.
PB - Nova Science Publishers, Inc.
T2 - Radon: Geology, Environmental Impact and Toxicity Concerns
T1 - Indoor radon activity concentration measurement using charcoal canister
SP - 189
EP - 208
ER - 
@inbook{
author = "Pantelić, Gordana K. and Živanović, Miloš Z. and Krneta-Nikolić, Jelena D. and Eremić-Savković, Maja and Rajačić, Milica and Todorović, Dragana",
year = "2015",
abstract = "Active charcoal detectors are used for testing the concentration of radon in dwellings. The method of measurement is based on radon adsorption on coal and measurement of gamma radiation of radon daughters. Detectors used for the measurement were calibrated by 226Ra standard of known activity in the same geometry. The contributions to the final measurement uncertainty are identified, based on the equation for radon activity concentration calculation. The quantities that contribute to the combined measurement uncertainty in charcoal canister method for radon concentration screening were identified as uncertainties of: counting statistics, efficiency, calibration factor for radon adsorption rate, decay factor, time of exposure and measurement. Different methods for setting the region of interest for gamma spectrometry of canisters were discussed and evaluated. The obtained radon activity concentration and uncertainties do not depend on peak area determination method. Standard and background canisters are used for QA&QC, as well as for the calibration of the measurement equipment. Standard canister is a sealed canister with the same matrix and geometry as the canisters used for measurements, but with the known activity of radon. Background canister is a regular radon measurement canister, which has never been exposed. Carbon filters were unsealed and exposed in closed rooms for 2 to 3 days. Detectors were placed at distance of 1 m from the floor and the walls. Upon closing the detectors, the measurement was carried out after achieving the equilibrium between radon and its daughters (at least 3 hours) using NaI or HP Ge detector. Radon concentration as well as measurement uncertainty was calculated according to US EPA protocol 520/5-87-005. Considering the measured concentration values of 222Rn in dwelling units in Belgrade, as well as flaws of randomized sampling methods, the situation is not upsetting. Radon concentration in more than 80 % of apartments was lower than 200 Bq/m3, which is within normal limits for apartments. Radon concentration in 6 % of apartments and in 4 % of schools was higher than 400 Bq/m3 and intensive airing was recommended. For these dwellings additional measurements are required, followed by reparation of the facilities. © 2015 by Nova Science Publishers, Inc. All rights reserved.",
publisher = "Nova Science Publishers, Inc.",
journal = "Radon: Geology, Environmental Impact and Toxicity Concerns",
booktitle = "Indoor radon activity concentration measurement using charcoal canister",
pages = "189-208"
}
Pantelić, G. K., Živanović, M. Z., Krneta-Nikolić, J. D., Eremić-Savković, M., Rajačić, M.,& Todorović, D.. (2015). Indoor radon activity concentration measurement using charcoal canister. in Radon: Geology, Environmental Impact and Toxicity Concerns
Nova Science Publishers, Inc.., 189-208.
Pantelić GK, Živanović MZ, Krneta-Nikolić JD, Eremić-Savković M, Rajačić M, Todorović D. Indoor radon activity concentration measurement using charcoal canister. in Radon: Geology, Environmental Impact and Toxicity Concerns. 2015;:189-208..
Pantelić, Gordana K., Živanović, Miloš Z., Krneta-Nikolić, Jelena D., Eremić-Savković, Maja, Rajačić, Milica, Todorović, Dragana, "Indoor radon activity concentration measurement using charcoal canister" in Radon: Geology, Environmental Impact and Toxicity Concerns (2015):189-208.
1

Uncertainty evaluation in radon concentration measurement using charcoal canister

Pantelić, Gordana K.; Eremić-Savković, Maja; Živanović, Miloš Z.; Krneta-Nikolić, Jelena D.; Rajačić, Milica; Todorović, Dragana

(2014)

TY - JOUR
AU - Pantelić, Gordana K.
AU - Eremić-Savković, Maja
AU - Živanović, Miloš Z.
AU - Krneta-Nikolić, Jelena D.
AU - Rajačić, Milica
AU - Todorović, Dragana
PY - 2014
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/5976
AB - Active charcoal detectors are used for testing the concentration of radon in dwellings. The method of measurement is based on radon adsorption on coal and measurement of gamma radiation of radon daughters. The contributions to the final measurement uncertainty are identified, based on the equation for radon activity concentration calculation. Different methods for setting the region of interest for gamma spectrometry of canisters were discussed and evaluated. The obtained radon activity concentration and uncertainties do not depend on peak area determination method. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.
T2 - Applied Radiation and Isotopes
T1 - Uncertainty evaluation in radon concentration measurement using charcoal canister
VL - 87
IS - SI
SP - 452
EP - 455
DO - 10.1016/j.apradiso.2013.11.012
ER - 
@article{
author = "Pantelić, Gordana K. and Eremić-Savković, Maja and Živanović, Miloš Z. and Krneta-Nikolić, Jelena D. and Rajačić, Milica and Todorović, Dragana",
year = "2014",
abstract = "Active charcoal detectors are used for testing the concentration of radon in dwellings. The method of measurement is based on radon adsorption on coal and measurement of gamma radiation of radon daughters. The contributions to the final measurement uncertainty are identified, based on the equation for radon activity concentration calculation. Different methods for setting the region of interest for gamma spectrometry of canisters were discussed and evaluated. The obtained radon activity concentration and uncertainties do not depend on peak area determination method. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.",
journal = "Applied Radiation and Isotopes",
title = "Uncertainty evaluation in radon concentration measurement using charcoal canister",
volume = "87",
number = "SI",
pages = "452-455",
doi = "10.1016/j.apradiso.2013.11.012"
}
Pantelić, G. K., Eremić-Savković, M., Živanović, M. Z., Krneta-Nikolić, J. D., Rajačić, M.,& Todorović, D.. (2014). Uncertainty evaluation in radon concentration measurement using charcoal canister. in Applied Radiation and Isotopes, 87(SI), 452-455.
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2013.11.012
Pantelić GK, Eremić-Savković M, Živanović MZ, Krneta-Nikolić JD, Rajačić M, Todorović D. Uncertainty evaluation in radon concentration measurement using charcoal canister. in Applied Radiation and Isotopes. 2014;87(SI):452-455.
doi:10.1016/j.apradiso.2013.11.012 .
Pantelić, Gordana K., Eremić-Savković, Maja, Živanović, Miloš Z., Krneta-Nikolić, Jelena D., Rajačić, Milica, Todorović, Dragana, "Uncertainty evaluation in radon concentration measurement using charcoal canister" in Applied Radiation and Isotopes, 87, no. SI (2014):452-455,
https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2013.11.012 . .
4
5
6

Radioactivity Measurements in Soils Surrounding Four Coal-Fired Power Plants in Serbia By Gamma-Ray Spectrometry and Estimated Dose

Vukašinović, Ivana; Todorović, Dragana; Nikolic, Natasa S.; Mihajlović-Radosavljević, Ana S.; Nenadović, Snežana S.; Eremić-Savković, Maja

(2014)

TY - JOUR
AU - Vukašinović, Ivana
AU - Todorović, Dragana
AU - Nikolic, Natasa S.
AU - Mihajlović-Radosavljević, Ana S.
AU - Nenadović, Snežana S.
AU - Eremić-Savković, Maja
PY - 2014
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/403
AB - The study of spatial distribution of activity concentration of U-238, Ra-226, (210)pb, Th-232, K-40 and Cs-237 radionuclides in the surface soil samples (n = 42) collected in the vicinity of four coal-fired power plants in Serbia is presented. Radioactivity measurements in soils performed by gamma-ray spectrometry showed values [Bqkg(-1)] in the range: 15-117 for U-238, 21-115 for Ra-226, 33-65 for (210)pb, 20-69 for Th-232, 324-736 for K-40, and 2-59 for Cs-137. Surface soil radioactivity that could have resulted from deposition of radionuclides from airborne discharges or resuspension of ash from disposal sites showed no enhanced levels. It was found that variation of soil textural properties, pH values, and carbonate content influenced activity levels of natural radionuclides while radiocesium activities were associated with soil organic matter content. Modification of some soil properties was observed in the immediate vicinity ( LT 1 km) of power plants where the soil was more alkaline with coarser particles (0.2-0.05 mm) and carbonates accumulated. Calculated average values of the absorbed gamma dose rate and annual external effective dose originating from the terrestrial radionudides were 69.4 nGy/h and 0.085 mSv, respectively.
T2 - Nuclear technology and radiation protection
T1 - Radioactivity Measurements in Soils Surrounding Four Coal-Fired Power Plants in Serbia By Gamma-Ray Spectrometry and Estimated Dose
VL - 29
IS - 4
SP - 296
EP - 306
DO - 10.2298/NTRP1404296V
ER - 
@article{
author = "Vukašinović, Ivana and Todorović, Dragana and Nikolic, Natasa S. and Mihajlović-Radosavljević, Ana S. and Nenadović, Snežana S. and Eremić-Savković, Maja",
year = "2014",
abstract = "The study of spatial distribution of activity concentration of U-238, Ra-226, (210)pb, Th-232, K-40 and Cs-237 radionuclides in the surface soil samples (n = 42) collected in the vicinity of four coal-fired power plants in Serbia is presented. Radioactivity measurements in soils performed by gamma-ray spectrometry showed values [Bqkg(-1)] in the range: 15-117 for U-238, 21-115 for Ra-226, 33-65 for (210)pb, 20-69 for Th-232, 324-736 for K-40, and 2-59 for Cs-137. Surface soil radioactivity that could have resulted from deposition of radionuclides from airborne discharges or resuspension of ash from disposal sites showed no enhanced levels. It was found that variation of soil textural properties, pH values, and carbonate content influenced activity levels of natural radionuclides while radiocesium activities were associated with soil organic matter content. Modification of some soil properties was observed in the immediate vicinity ( LT 1 km) of power plants where the soil was more alkaline with coarser particles (0.2-0.05 mm) and carbonates accumulated. Calculated average values of the absorbed gamma dose rate and annual external effective dose originating from the terrestrial radionudides were 69.4 nGy/h and 0.085 mSv, respectively.",
journal = "Nuclear technology and radiation protection",
title = "Radioactivity Measurements in Soils Surrounding Four Coal-Fired Power Plants in Serbia By Gamma-Ray Spectrometry and Estimated Dose",
volume = "29",
number = "4",
pages = "296-306",
doi = "10.2298/NTRP1404296V"
}
Vukašinović, I., Todorović, D., Nikolic, N. S., Mihajlović-Radosavljević, A. S., Nenadović, S. S.,& Eremić-Savković, M.. (2014). Radioactivity Measurements in Soils Surrounding Four Coal-Fired Power Plants in Serbia By Gamma-Ray Spectrometry and Estimated Dose. in Nuclear technology and radiation protection, 29(4), 296-306.
https://doi.org/10.2298/NTRP1404296V
Vukašinović I, Todorović D, Nikolic NS, Mihajlović-Radosavljević AS, Nenadović SS, Eremić-Savković M. Radioactivity Measurements in Soils Surrounding Four Coal-Fired Power Plants in Serbia By Gamma-Ray Spectrometry and Estimated Dose. in Nuclear technology and radiation protection. 2014;29(4):296-306.
doi:10.2298/NTRP1404296V .
Vukašinović, Ivana, Todorović, Dragana, Nikolic, Natasa S., Mihajlović-Radosavljević, Ana S., Nenadović, Snežana S., Eremić-Savković, Maja, "Radioactivity Measurements in Soils Surrounding Four Coal-Fired Power Plants in Serbia By Gamma-Ray Spectrometry and Estimated Dose" in Nuclear technology and radiation protection, 29, no. 4 (2014):296-306,
https://doi.org/10.2298/NTRP1404296V . .
1
3
3

Monitoring of Aerosol and Fallout Radioactivity in Belgrade After the Fukushima Reactors Accident

Krneta-Nikolić, Jelena D.; Pantelić, Gordana K.; Todorović, Dragana; Janković, Marija M.; Eremić-Savković, Maja

(2012)

TY - JOUR
AU - Krneta-Nikolić, Jelena D.
AU - Pantelić, Gordana K.
AU - Todorović, Dragana
AU - Janković, Marija M.
AU - Eremić-Savković, Maja
PY - 2012
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/5041
AB - After the accident in Fukushima reactors, a daily monitoring programme was initiated in two laboratories in Belgrade, one at the VinD degrees Institute for Nuclear Sciences and the other at Institute for Occupational Health Karajovic. Samples of aerosol and fallout, as well as the random samples of food and water, were collected and analysed, using gross alpha/beta and gamma spectrometry, in order to establish the presence of traces of isotopes indicating Fukushima fallout. Gamma spectrometry measurement of these samples showed clear evidence of fission products I-131, Cs-134 and Cs-137 wtihin 2 weeks after the accident. The activity diminished with time due to dispersion in air and, in case of I-131, short half-life.
T2 - Water Air and Soil Pollution
T1 - Monitoring of Aerosol and Fallout Radioactivity in Belgrade After the Fukushima Reactors Accident
VL - 223
IS - 8
SP - 4823
EP - 4829
DO - 10.1007/s11270-012-1238-x
ER - 
@article{
author = "Krneta-Nikolić, Jelena D. and Pantelić, Gordana K. and Todorović, Dragana and Janković, Marija M. and Eremić-Savković, Maja",
year = "2012",
abstract = "After the accident in Fukushima reactors, a daily monitoring programme was initiated in two laboratories in Belgrade, one at the VinD degrees Institute for Nuclear Sciences and the other at Institute for Occupational Health Karajovic. Samples of aerosol and fallout, as well as the random samples of food and water, were collected and analysed, using gross alpha/beta and gamma spectrometry, in order to establish the presence of traces of isotopes indicating Fukushima fallout. Gamma spectrometry measurement of these samples showed clear evidence of fission products I-131, Cs-134 and Cs-137 wtihin 2 weeks after the accident. The activity diminished with time due to dispersion in air and, in case of I-131, short half-life.",
journal = "Water Air and Soil Pollution",
title = "Monitoring of Aerosol and Fallout Radioactivity in Belgrade After the Fukushima Reactors Accident",
volume = "223",
number = "8",
pages = "4823-4829",
doi = "10.1007/s11270-012-1238-x"
}
Krneta-Nikolić, J. D., Pantelić, G. K., Todorović, D., Janković, M. M.,& Eremić-Savković, M.. (2012). Monitoring of Aerosol and Fallout Radioactivity in Belgrade After the Fukushima Reactors Accident. in Water Air and Soil Pollution, 223(8), 4823-4829.
https://doi.org/10.1007/s11270-012-1238-x
Krneta-Nikolić JD, Pantelić GK, Todorović D, Janković MM, Eremić-Savković M. Monitoring of Aerosol and Fallout Radioactivity in Belgrade After the Fukushima Reactors Accident. in Water Air and Soil Pollution. 2012;223(8):4823-4829.
doi:10.1007/s11270-012-1238-x .
Krneta-Nikolić, Jelena D., Pantelić, Gordana K., Todorović, Dragana, Janković, Marija M., Eremić-Savković, Maja, "Monitoring of Aerosol and Fallout Radioactivity in Belgrade After the Fukushima Reactors Accident" in Water Air and Soil Pollution, 223, no. 8 (2012):4823-4829,
https://doi.org/10.1007/s11270-012-1238-x . .
5
6
6
6