Ilić, Jovana

Link to this page

Authority KeyName Variants
38173b35-fccb-43ac-8a10-b176ba10eb41
 • Ilić, Jovana (7)
 • Ilić, Jovana S. (1)
Projects

Author's Bibliography

Radioekologija i izlaganje stanovništva - prvih 55 godina

Todorović, Dragana; Vukanac, Ivana; Pantelić, Gordana K.; Forkapić, Sofija; Mitrović, Branislava M.; Ilić, Jovana S.; Janković, Marija M.; Krneta-Nikolić, Jelena D.; Rajačić, Milica; Sarap, Nataša; Radenković, Mirjana

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2019)

TY - CONF
AU - Todorović, Dragana
AU - Vukanac, Ivana
AU - Pantelić, Gordana K.
AU - Forkapić, Sofija
AU - Mitrović, Branislava M.
AU - Ilić, Jovana S.
AU - Janković, Marija M.
AU - Krneta-Nikolić, Jelena D.
AU - Rajačić, Milica
AU - Sarap, Nataša
AU - Radenković, Mirjana
PY - 2019
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/279687436
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8686
AB - U ovom radu dat je pregled radova prezentovanih u oblasti Radioekologije i izlaganja stanovništva na skupovima Društva za zaštitu od zračenja, počev od I jugoslovenskog simpozijuma o radiološkoj zaštiti u Portoroţu 1963. godine i zaključno sa XXIX Simpozijumom Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore odrţanom na Srebrnom jezeru 2017. godine. U radu je dat pregled aktuelnih tema, osvrt na razvoj metoda i tehnika merenja, kao i opšti trendovi razvoja i diferenciranja oblasti radioekologije uslovljenih dogaĎanjima u obuhvaćenom vremenskom periodu.
AB - This paper gives an overview of the papers in the field of radioecology and population exposure  to  ionizing  radiation  presented  at  the Radiation  Protection  Association symposia starting with the 1stYugoslav Radiation Protection Association symposium held in Portoroţ in 1963 and concluding with the 29thsymposium of the Society for Radiation Protection of Serbia and Montenegro held at Srebrno jezero in 2017. An overview of current topics, methods andmeasurement techniques development review, as well as general trends in the development and differentiation of the radioecology field due to different events in the covered period are presented.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Radioekologija i izlaganje stanovništva - prvih 55 godina
T1 - Radioecology and population exposure to ionizing radiation - the first 55 years
SP - 21
EP - 28
ER - 
@conference{
author = "Todorović, Dragana and Vukanac, Ivana and Pantelić, Gordana K. and Forkapić, Sofija and Mitrović, Branislava M. and Ilić, Jovana S. and Janković, Marija M. and Krneta-Nikolić, Jelena D. and Rajačić, Milica and Sarap, Nataša and Radenković, Mirjana",
year = "2019",
abstract = "U ovom radu dat je pregled radova prezentovanih u oblasti Radioekologije i izlaganja stanovništva na skupovima Društva za zaštitu od zračenja, počev od I jugoslovenskog simpozijuma o radiološkoj zaštiti u Portoroţu 1963. godine i zaključno sa XXIX Simpozijumom Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore odrţanom na Srebrnom jezeru 2017. godine. U radu je dat pregled aktuelnih tema, osvrt na razvoj metoda i tehnika merenja, kao i opšti trendovi razvoja i diferenciranja oblasti radioekologije uslovljenih dogaĎanjima u obuhvaćenom vremenskom periodu., This paper gives an overview of the papers in the field of radioecology and population exposure  to  ionizing  radiation  presented  at  the Radiation  Protection  Association symposia starting with the 1stYugoslav Radiation Protection Association symposium held in Portoroţ in 1963 and concluding with the 29thsymposium of the Society for Radiation Protection of Serbia and Montenegro held at Srebrno jezero in 2017. An overview of current topics, methods andmeasurement techniques development review, as well as general trends in the development and differentiation of the radioecology field due to different events in the covered period are presented.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Radioekologija i izlaganje stanovništva - prvih 55 godina, Radioecology and population exposure to ionizing radiation - the first 55 years",
pages = "21-28"
}
Todorović, D., Vukanac, I., Pantelić, G. K., Forkapić, S., Mitrović, B. M., Ilić, J. S., Janković, M. M., Krneta-Nikolić, J. D., Rajačić, M., Sarap, N.,& Radenković, M.. (2019). Radioekologija i izlaganje stanovništva - prvih 55 godina. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 21-28.
Todorović D, Vukanac I, Pantelić GK, Forkapić S, Mitrović BM, Ilić JS, Janković MM, Krneta-Nikolić JD, Rajačić M, Sarap N, Radenković M. Radioekologija i izlaganje stanovništva - prvih 55 godina. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2019;:21-28..
Todorović, Dragana, Vukanac, Ivana, Pantelić, Gordana K., Forkapić, Sofija, Mitrović, Branislava M., Ilić, Jovana S., Janković, Marija M., Krneta-Nikolić, Jelena D., Rajačić, Milica, Sarap, Nataša, Radenković, Mirjana, "Radioekologija i izlaganje stanovništva - prvih 55 godina" in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2019):21-28.

Radioaktivnost mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji u periodu 2015-2016. godine

Bogojević, Suzana A.; Tanasković, Irena; Ilić, Jovana; Arsić, Vesna

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Bogojević, Suzana A.
AU - Tanasković, Irena
AU - Ilić, Jovana
AU - Arsić, Vesna
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8253
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - U radu su prikazani rezultati ispitivanja sadržaja radionuklida u mleku i mlečnim
proizvodima u sedam gradova u Srbiji u 2015. i 2016. godini. Merenja su vršena u
okviru monitoringa radioaktivnosti životnih namirnica na teritoriji Republike Srbije u
regionima Beograda, Niša, Subotice, Zaječara, Užica, Novog Sada i Vranja. Gamaspektrometrijskom metodom su određene koncentracije
40К,
137Cs i 7
Bе. Sadržaj 90Sr
određen je metodom merenja ukupne beta aktivnosti pomoću proporcionalnog niskofonskog gasnog brojača posle radiohemijske separacije 90Sr. Rezultati pokazuju niske
nivoe specifičnih aktivnosti veštačkih radionuklida 137Cs i 90Sr u uzorcima mleka i
mlečnih proizvoda i uglavnom su na nivou vrednosti <0,1 Bq/kg. Koncentracije
prirodnog 40К i kosmogenog 7
Bе su u granicama uobičajenih vrednosti za ovu vrstu
uzoraka.
AB - This paper presents the results of the radionuclides content measurements in milk and
dairy products from seven cities in Serbia in the period 2015 - 2016. The measurements
were carried out in the framework of the radioactivity monitoring in foodstuffs within
the territory of the Republic of Serbia in the regions of Belgrade, Niš, Subotica,
Zaječar, Užice, Novi Sad and Vranje. The activity concentrations of 40K, 137C, and 7
Be
were determined by gamma spectrometric method. The content of 90Sr was determined
by measurement of total beta activity using a low-background, proportional gas counter
after radiochemical separation of 90Sr. The results show low activity levels of artificial
radionuclides 137Cs and 90Sr in milk and dairy products samples and are generally at
the level below 0.1 Bq/kg. The concentrations of natural 40K and cosmogenic 7Be are within the normal values for this type of samples.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Radioaktivnost mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji u periodu 2015-2016. godine
T1 - Radioactivity of milk and dairy products in Serbia in the period 2015-2016
SP - 51
EP - 56
ER - 
@conference{
author = "Bogojević, Suzana A. and Tanasković, Irena and Ilić, Jovana and Arsić, Vesna",
year = "2017",
abstract = "U radu su prikazani rezultati ispitivanja sadržaja radionuklida u mleku i mlečnim
proizvodima u sedam gradova u Srbiji u 2015. i 2016. godini. Merenja su vršena u
okviru monitoringa radioaktivnosti životnih namirnica na teritoriji Republike Srbije u
regionima Beograda, Niša, Subotice, Zaječara, Užica, Novog Sada i Vranja. Gamaspektrometrijskom metodom su određene koncentracije
40К,
137Cs i 7
Bе. Sadržaj 90Sr
određen je metodom merenja ukupne beta aktivnosti pomoću proporcionalnog niskofonskog gasnog brojača posle radiohemijske separacije 90Sr. Rezultati pokazuju niske
nivoe specifičnih aktivnosti veštačkih radionuklida 137Cs i 90Sr u uzorcima mleka i
mlečnih proizvoda i uglavnom su na nivou vrednosti <0,1 Bq/kg. Koncentracije
prirodnog 40К i kosmogenog 7
Bе su u granicama uobičajenih vrednosti za ovu vrstu
uzoraka., This paper presents the results of the radionuclides content measurements in milk and
dairy products from seven cities in Serbia in the period 2015 - 2016. The measurements
were carried out in the framework of the radioactivity monitoring in foodstuffs within
the territory of the Republic of Serbia in the regions of Belgrade, Niš, Subotica,
Zaječar, Užice, Novi Sad and Vranje. The activity concentrations of 40K, 137C, and 7
Be
were determined by gamma spectrometric method. The content of 90Sr was determined
by measurement of total beta activity using a low-background, proportional gas counter
after radiochemical separation of 90Sr. The results show low activity levels of artificial
radionuclides 137Cs and 90Sr in milk and dairy products samples and are generally at
the level below 0.1 Bq/kg. The concentrations of natural 40K and cosmogenic 7Be are within the normal values for this type of samples.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Radioaktivnost mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji u periodu 2015-2016. godine, Radioactivity of milk and dairy products in Serbia in the period 2015-2016",
pages = "51-56"
}
Bogojević, S. A., Tanasković, I., Ilić, J.,& Arsić, V.. (2017). Radioaktivnost mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji u periodu 2015-2016. godine. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 51-56.
Bogojević SA, Tanasković I, Ilić J, Arsić V. Radioaktivnost mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji u periodu 2015-2016. godine. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:51-56..
Bogojević, Suzana A., Tanasković, Irena, Ilić, Jovana, Arsić, Vesna, "Radioaktivnost mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji u periodu 2015-2016. godine" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):51-56.

Интерна контрола квалитета коришћења референтних материјала

Tanasković, Irena; Bogojević, Suzana A.; Arsić, Vesna; Ilić, Jovana

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Tanasković, Irena
AU - Bogojević, Suzana A.
AU - Arsić, Vesna
AU - Ilić, Jovana
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8265
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Акредитована лабораторија је у обавези да испуни захтеве међународног
стандарда за компетентност лабораторијских испитивања и еталонирања [1].
У раду су коришћени референтни материјали који су различито припремани у
истим геометријама. Приказани су резултати мерења бета активности на
алфа-бета пропорционалном гасном бројачу PIC-WPC-9550, сертификованог
референтног материјала 90Sr који је на планшету нанет електродепозицијом и
референтног материјала KCl који је на планшету нанет ручно и равномерно
расподељен по површини уз помоћ органског растварача у коме је растворен
полимер. На основу тих мерења израчунате су ефикасности за бета зрачење,
чије је релативно одступање мање од 5%. С обзиром да се лабораторијски узорци
не припремају електродепозицијом на плашети, већ ручним наношењем прашкасте супстанце, ова испитивња су потврдила оправданост коришћења сертификованог референтног материјала 90Sr за калибрацију алфа-бета бројачa.
Такође су приказани резултати међународне интеркомпарације у организацији
Међународне агенције за атомску енергију (ALMERA) за укупну бета активност у
узорку воде, чиме је лабораторија потврдила своју компетентност испитивања,
као и добру калибрацију алфа-бета бројача.
AB - This paper presents the Internal Quality Control (IQC) using reference materials KCl
and 90Sr, in order to determine the efficiency of beta radiation of low background,
alpha/beta gas proportional counter PIC WPC-9550. Relative deviation of beta
radiation efficiency was 4.9%. The Laboratory uses certified reference material 90Sr,
which was electrplted, regardless of the fact that laboratory samples are applied
manually. The reason for using this certified reference material was its physical
suitability, ie. there is no possible damage during use, as would be in the case of
manually-applied KCl powder on a tablet. The results of proficiency test organized by
the International Atomic Energy Agency (ALMERA) for the total beta activity of a water
sample are also shown, which confirmed laboratory competence for tests, as well as
good calibration of the alpha-beta counter.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Интерна контрола квалитета коришћења референтних материјала
T1 - Internal quality control of the use of reference materials
SP - 132
EP - 135
ER - 
@conference{
author = "Tanasković, Irena and Bogojević, Suzana A. and Arsić, Vesna and Ilić, Jovana",
year = "2017",
abstract = "Акредитована лабораторија је у обавези да испуни захтеве међународног
стандарда за компетентност лабораторијских испитивања и еталонирања [1].
У раду су коришћени референтни материјали који су различито припремани у
истим геометријама. Приказани су резултати мерења бета активности на
алфа-бета пропорционалном гасном бројачу PIC-WPC-9550, сертификованог
референтног материјала 90Sr који је на планшету нанет електродепозицијом и
референтног материјала KCl који је на планшету нанет ручно и равномерно
расподељен по површини уз помоћ органског растварача у коме је растворен
полимер. На основу тих мерења израчунате су ефикасности за бета зрачење,
чије је релативно одступање мање од 5%. С обзиром да се лабораторијски узорци
не припремају електродепозицијом на плашети, већ ручним наношењем прашкасте супстанце, ова испитивња су потврдила оправданост коришћења сертификованог референтног материјала 90Sr за калибрацију алфа-бета бројачa.
Такође су приказани резултати међународне интеркомпарације у организацији
Међународне агенције за атомску енергију (ALMERA) за укупну бета активност у
узорку воде, чиме је лабораторија потврдила своју компетентност испитивања,
као и добру калибрацију алфа-бета бројача., This paper presents the Internal Quality Control (IQC) using reference materials KCl
and 90Sr, in order to determine the efficiency of beta radiation of low background,
alpha/beta gas proportional counter PIC WPC-9550. Relative deviation of beta
radiation efficiency was 4.9%. The Laboratory uses certified reference material 90Sr,
which was electrplted, regardless of the fact that laboratory samples are applied
manually. The reason for using this certified reference material was its physical
suitability, ie. there is no possible damage during use, as would be in the case of
manually-applied KCl powder on a tablet. The results of proficiency test organized by
the International Atomic Energy Agency (ALMERA) for the total beta activity of a water
sample are also shown, which confirmed laboratory competence for tests, as well as
good calibration of the alpha-beta counter.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Интерна контрола квалитета коришћења референтних материјала, Internal quality control of the use of reference materials",
pages = "132-135"
}
Tanasković, I., Bogojević, S. A., Arsić, V.,& Ilić, J.. (2017). Интерна контрола квалитета коришћења референтних материјала. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 132-135.
Tanasković I, Bogojević SA, Arsić V, Ilić J. Интерна контрола квалитета коришћења референтних материјала. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:132-135..
Tanasković, Irena, Bogojević, Suzana A., Arsić, Vesna, Ilić, Jovana, "Интерна контрола квалитета коришћења референтних материјала" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):132-135.

Uticaj usitnjenosti uzorka i geometrije merenja na rezultate ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorku granita

Arsić, Vesna; Ilić, Jovana; Bogojević, Suzana A.; Tanasković, Irena; Marković, Tatjana

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Arsić, Vesna
AU - Ilić, Jovana
AU - Bogojević, Suzana A.
AU - Tanasković, Irena
AU - Marković, Tatjana
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8313
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - U radu je prikazano poređenje rezultata ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorcima
građevinskog materijala merenjem istog uzorka koji je pripremljen za merenje na četiri
načina. Najpre je izvršeno poređenje rezultata ispitivanja uzorka koji je grubo usitnjen
(ručno razbijanje i usitnjavanje), sa rezultatima fino usitnjenog granita (mašinskim
mlevenjem u drobilici). Fino usitnjen granit je, potom, raspoređen u tri posude različite
veličine i geometrije: Marineli posuda zapremine 1 l, Marineli posuda zapremine 0,5 l i
cilindrična plastična posuda zapremine 0,2 l, sa ciljem da se proveri minimalna
količina uzorka neophodna za dobijanje prihvatljivih rezultata ispitivanja.
AB - Laboratory for the radioactivity measurement performed analysis of the content of the
radionuclides in the sample of the building material – Granite Balmoral Rosso. The
sample (control), was measured in three different size containers (in order to verify the
possibility of using a small amount of the sample if the test results are acceptable). In
this paper, comparison of examination results obtained from the sample which is
roughly triturated (manual technique of breaking) and finely grounded (grinding in
mill), was demonstrated.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Uticaj usitnjenosti uzorka i geometrije merenja na rezultate ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorku granita
T1 - Influence of sample fragmentation and measurements geometry on determination of specific activity of radionuclides in sample of granite
SP - 449
EP - 454
ER - 
@conference{
author = "Arsić, Vesna and Ilić, Jovana and Bogojević, Suzana A. and Tanasković, Irena and Marković, Tatjana",
year = "2017",
abstract = "U radu je prikazano poređenje rezultata ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorcima
građevinskog materijala merenjem istog uzorka koji je pripremljen za merenje na četiri
načina. Najpre je izvršeno poređenje rezultata ispitivanja uzorka koji je grubo usitnjen
(ručno razbijanje i usitnjavanje), sa rezultatima fino usitnjenog granita (mašinskim
mlevenjem u drobilici). Fino usitnjen granit je, potom, raspoređen u tri posude različite
veličine i geometrije: Marineli posuda zapremine 1 l, Marineli posuda zapremine 0,5 l i
cilindrična plastična posuda zapremine 0,2 l, sa ciljem da se proveri minimalna
količina uzorka neophodna za dobijanje prihvatljivih rezultata ispitivanja., Laboratory for the radioactivity measurement performed analysis of the content of the
radionuclides in the sample of the building material – Granite Balmoral Rosso. The
sample (control), was measured in three different size containers (in order to verify the
possibility of using a small amount of the sample if the test results are acceptable). In
this paper, comparison of examination results obtained from the sample which is
roughly triturated (manual technique of breaking) and finely grounded (grinding in
mill), was demonstrated.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Uticaj usitnjenosti uzorka i geometrije merenja na rezultate ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorku granita, Influence of sample fragmentation and measurements geometry on determination of specific activity of radionuclides in sample of granite",
pages = "449-454"
}
Arsić, V., Ilić, J., Bogojević, S. A., Tanasković, I.,& Marković, T.. (2017). Uticaj usitnjenosti uzorka i geometrije merenja na rezultate ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorku granita. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 449-454.
Arsić V, Ilić J, Bogojević SA, Tanasković I, Marković T. Uticaj usitnjenosti uzorka i geometrije merenja na rezultate ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorku granita. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:449-454..
Arsić, Vesna, Ilić, Jovana, Bogojević, Suzana A., Tanasković, Irena, Marković, Tatjana, "Uticaj usitnjenosti uzorka i geometrije merenja na rezultate ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorku granita" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):449-454.

Kontrola kvaliteta gama spektrometrijske metode određivanja sadržaja radionuklida u uzorcima zemljišta i sedimenata

Ilić, Jovana; Arsić, Vesna; Bogojević, Suzana A.; Tanasković, Irena

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Ilić, Jovana
AU - Arsić, Vesna
AU - Bogojević, Suzana A.
AU - Tanasković, Irena
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8316
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Mnogi prirodni i veštački radionuklidi koji se mogu naći u zemljištu i sedimentima
mogu imati uticaj na životnu sredinu i javno zdravlje te je njihova aktivnost faktor koji
treba pratiti. Danas, jedna od najčešće korišćenih tehnika za određivanje aktivnosti
radionuklida, gama emitera, je tehnika visokorezolucione gama spektrometrije pomoću
poluprovodničkog HPGe detektora. Međunarodni standard ISO/IEC 17025:2005
obavezuje laboratorije za ispitivanje da osiguraju sledljivost i da procenjuju mernu
nesigurnost, što je preduslov za pouzdanost rezultata laboratorijskih ispitivanja.
Laboratorija mora sprovoditi kontrole kvaliteta rezultata svojih ispitivanja koje mogu
biti interne i eksterne. U ovom radu prikazana je interna kontrola kvaliteta ispitivanja
koja se odnosi na metodu za određivanje koncentracija aktivnosti prirodnih, veštačkih i
radionuklida kosmogenog porekla, koji emituju gama zračenje u energetskom opsegu
od 60 keV do 2 MeV (gamaspektrometrijsko ispitivanje) u uzorcima zemljišta i sedimenta. U tu svrhu kontrolisani su parametri preciznost i tačnost te je vršeno njihovo
poređenje sa unapred definisanim kriterijumima prihvatljivosti. Za potrebe interne kontrole kvaliteta korišćen je uzorak sedimenta poznatih aktivnosti radionuklida (laboratorijski kontrolni uzorak) dobijen u okviru međunarodne interkomparacije ALMERA
IAEA-TEL-2014-04. Gama spektrometrija je izvedena koristeći poluprovodnički HPGe
detektor proizvođača Ortec, a dobijeni spektri obrađeni korišćenjem softvera
GammaVision 32.
AB - Many natural and artificial radionuclides which can be found in soil and sediments can
have an impact on the environment and public health so their activity concentration is a
factor that needs to be monitored. Today, one of the most commonly used techniques for
determination of the activity concentration of gamma emitters is high resolution gamma
ray spectrometry using HPGe detectors. According to the international standard
ISO/IEC 17025:2005 testing laboratories have to ensure traceability and evaluate the
measurement uncertainty, which is a prerequisite for the reliability of the laboratory
tests results. The laboratory shall have quality control procedures for monitoring the
validity of tests undertaken. The quality controls can be internal and external. This
paper describes an in-house quality control of gamma spectrometry method for
determination of radionuclides emitting gamma radiation in the energy range of 60 keV
to 2 MeV in soil and sediment samples. The evaluated parameters precision and
accuracy were compared with pre-defined criteria. Sediment sample used for this
purpose was obtained through the IAEA-ALMERA proficiency test
(IAEA-TEL-2014-04). Gamma spectrometry was performed using the Ortec HPGe
detector and the spectra were analyzed using the software GammaVision 32.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Kontrola kvaliteta gama spektrometrijske metode određivanja sadržaja radionuklida u uzorcima zemljišta i sedimenata
T1 - Quality control of gamma spectrometry method for determination of radionuclides activity concentration in soil and sediment samples
SP - 467
EP - 471
ER - 
@conference{
author = "Ilić, Jovana and Arsić, Vesna and Bogojević, Suzana A. and Tanasković, Irena",
year = "2017",
abstract = "Mnogi prirodni i veštački radionuklidi koji se mogu naći u zemljištu i sedimentima
mogu imati uticaj na životnu sredinu i javno zdravlje te je njihova aktivnost faktor koji
treba pratiti. Danas, jedna od najčešće korišćenih tehnika za određivanje aktivnosti
radionuklida, gama emitera, je tehnika visokorezolucione gama spektrometrije pomoću
poluprovodničkog HPGe detektora. Međunarodni standard ISO/IEC 17025:2005
obavezuje laboratorije za ispitivanje da osiguraju sledljivost i da procenjuju mernu
nesigurnost, što je preduslov za pouzdanost rezultata laboratorijskih ispitivanja.
Laboratorija mora sprovoditi kontrole kvaliteta rezultata svojih ispitivanja koje mogu
biti interne i eksterne. U ovom radu prikazana je interna kontrola kvaliteta ispitivanja
koja se odnosi na metodu za određivanje koncentracija aktivnosti prirodnih, veštačkih i
radionuklida kosmogenog porekla, koji emituju gama zračenje u energetskom opsegu
od 60 keV do 2 MeV (gamaspektrometrijsko ispitivanje) u uzorcima zemljišta i sedimenta. U tu svrhu kontrolisani su parametri preciznost i tačnost te je vršeno njihovo
poređenje sa unapred definisanim kriterijumima prihvatljivosti. Za potrebe interne kontrole kvaliteta korišćen je uzorak sedimenta poznatih aktivnosti radionuklida (laboratorijski kontrolni uzorak) dobijen u okviru međunarodne interkomparacije ALMERA
IAEA-TEL-2014-04. Gama spektrometrija je izvedena koristeći poluprovodnički HPGe
detektor proizvođača Ortec, a dobijeni spektri obrađeni korišćenjem softvera
GammaVision 32., Many natural and artificial radionuclides which can be found in soil and sediments can
have an impact on the environment and public health so their activity concentration is a
factor that needs to be monitored. Today, one of the most commonly used techniques for
determination of the activity concentration of gamma emitters is high resolution gamma
ray spectrometry using HPGe detectors. According to the international standard
ISO/IEC 17025:2005 testing laboratories have to ensure traceability and evaluate the
measurement uncertainty, which is a prerequisite for the reliability of the laboratory
tests results. The laboratory shall have quality control procedures for monitoring the
validity of tests undertaken. The quality controls can be internal and external. This
paper describes an in-house quality control of gamma spectrometry method for
determination of radionuclides emitting gamma radiation in the energy range of 60 keV
to 2 MeV in soil and sediment samples. The evaluated parameters precision and
accuracy were compared with pre-defined criteria. Sediment sample used for this
purpose was obtained through the IAEA-ALMERA proficiency test
(IAEA-TEL-2014-04). Gamma spectrometry was performed using the Ortec HPGe
detector and the spectra were analyzed using the software GammaVision 32.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Kontrola kvaliteta gama spektrometrijske metode određivanja sadržaja radionuklida u uzorcima zemljišta i sedimenata, Quality control of gamma spectrometry method for determination of radionuclides activity concentration in soil and sediment samples",
pages = "467-471"
}
Ilić, J., Arsić, V., Bogojević, S. A.,& Tanasković, I.. (2017). Kontrola kvaliteta gama spektrometrijske metode određivanja sadržaja radionuklida u uzorcima zemljišta i sedimenata. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 467-471.
Ilić J, Arsić V, Bogojević SA, Tanasković I. Kontrola kvaliteta gama spektrometrijske metode određivanja sadržaja radionuklida u uzorcima zemljišta i sedimenata. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:467-471..
Ilić, Jovana, Arsić, Vesna, Bogojević, Suzana A., Tanasković, Irena, "Kontrola kvaliteta gama spektrometrijske metode određivanja sadržaja radionuklida u uzorcima zemljišta i sedimenata" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):467-471.

First steps towards national radon action plan in Serbia

Udovicic, Vladimir; Maletić, Dimitrije; Eremić-Savković, Maja; Pantelić, Gordana K.; Ujić, Predrag; Čeliković, Igor T.; Forkapic, Sofija; Nikezić, Dragoslav; Markovic, Vladimir M.; Arsić, Vesna; Ilić, Jovana

(2016)

TY - JOUR
AU - Udovicic, Vladimir
AU - Maletić, Dimitrije
AU - Eremić-Savković, Maja
AU - Pantelić, Gordana K.
AU - Ujić, Predrag
AU - Čeliković, Igor T.
AU - Forkapic, Sofija
AU - Nikezić, Dragoslav
AU - Markovic, Vladimir M.
AU - Arsić, Vesna
AU - Ilić, Jovana
PY - 2016
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/1250
AB - Radon problem has a special attention in many countries in the world and the most of them have established national radon programmes. The radon issues in Serbia have not been approached in a systematic and organized way. Currently, there are many research groups and institutions working in radon field, and it is a good basis to integrate all these activities into a comprehensive national programme to define the strategic objectives and action plan for the next few years. Also, Serbia as a candidate for membership in the EU is obliged to harmonize its legislation, including the field of radiation protection in which the radon issues has an important role. In this report, a brief history of radon research, present status and plans for the future activity on radon issues in Serbia are presented. Regarding the long-term plans, the establishment and implementation of the Radon Action Plan with the primary goal of raising awareness about the harmful effects of public exposure to radon and implementing a set of measures for its reduction. In that sense, the synergy between the national, regional and local organizations responsible for public health and radiation protection must be achieved.
T2 - Nukleonika
T1 - First steps towards national radon action plan in Serbia
VL - 61
IS - 3
SP - 361
EP - 365
DO - 10.1515/nuka-2016-0060
ER - 
@article{
author = "Udovicic, Vladimir and Maletić, Dimitrije and Eremić-Savković, Maja and Pantelić, Gordana K. and Ujić, Predrag and Čeliković, Igor T. and Forkapic, Sofija and Nikezić, Dragoslav and Markovic, Vladimir M. and Arsić, Vesna and Ilić, Jovana",
year = "2016",
abstract = "Radon problem has a special attention in many countries in the world and the most of them have established national radon programmes. The radon issues in Serbia have not been approached in a systematic and organized way. Currently, there are many research groups and institutions working in radon field, and it is a good basis to integrate all these activities into a comprehensive national programme to define the strategic objectives and action plan for the next few years. Also, Serbia as a candidate for membership in the EU is obliged to harmonize its legislation, including the field of radiation protection in which the radon issues has an important role. In this report, a brief history of radon research, present status and plans for the future activity on radon issues in Serbia are presented. Regarding the long-term plans, the establishment and implementation of the Radon Action Plan with the primary goal of raising awareness about the harmful effects of public exposure to radon and implementing a set of measures for its reduction. In that sense, the synergy between the national, regional and local organizations responsible for public health and radiation protection must be achieved.",
journal = "Nukleonika",
title = "First steps towards national radon action plan in Serbia",
volume = "61",
number = "3",
pages = "361-365",
doi = "10.1515/nuka-2016-0060"
}
Udovicic, V., Maletić, D., Eremić-Savković, M., Pantelić, G. K., Ujić, P., Čeliković, I. T., Forkapic, S., Nikezić, D., Markovic, V. M., Arsić, V.,& Ilić, J.. (2016). First steps towards national radon action plan in Serbia. in Nukleonika, 61(3), 361-365.
https://doi.org/10.1515/nuka-2016-0060
Udovicic V, Maletić D, Eremić-Savković M, Pantelić GK, Ujić P, Čeliković IT, Forkapic S, Nikezić D, Markovic VM, Arsić V, Ilić J. First steps towards national radon action plan in Serbia. in Nukleonika. 2016;61(3):361-365.
doi:10.1515/nuka-2016-0060 .
Udovicic, Vladimir, Maletić, Dimitrije, Eremić-Savković, Maja, Pantelić, Gordana K., Ujić, Predrag, Čeliković, Igor T., Forkapic, Sofija, Nikezić, Dragoslav, Markovic, Vladimir M., Arsić, Vesna, Ilić, Jovana, "First steps towards national radon action plan in Serbia" in Nukleonika, 61, no. 3 (2016):361-365,
https://doi.org/10.1515/nuka-2016-0060 . .
5
5

Results of the 2015 national indoor radon intercomparison measurements in Serbia

Forkapic, Sofija; Bikit, Kristina; Arsić, Vesna; Ilić, Jovana; Pantelić, Gordana K.; Živanović, Miloš Z.

(2016)

TY - JOUR
AU - Forkapic, Sofija
AU - Bikit, Kristina
AU - Arsić, Vesna
AU - Ilić, Jovana
AU - Pantelić, Gordana K.
AU - Živanović, Miloš Z.
PY - 2016
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/1249
AB - Results and conclusions of interlaboratory comparison of indoor radon in 2015 in Serbia are presented. The participants were three accredited laboratories from Serbia: Serbian Institute of Occupational Health Dr Dragomir Karajovic, Laboratory for Radioactivity and Dose Measurements at the Faculty of Sciences, University of Novi Sad and Radiation and Environmental Protection Department, Vinca Institute of Nuclear Science. The laboratories make use of the same method for radon measurement, using charcoal canisters according to US Environmental Protection Agency (EPA) protocol 520/5-87-005. Calibration of detection efficiency was performed using EPA radium standard. Radon activity concentrations were determined on the basis of the intensity of short-living radon daughters, Bi-214 and Pb-214, gamma lines. The results of intercomparison were evaluated by using the u-test, which was calculated according to the International Atomic Energy Agency criteria. In this paper, not only limitations but also the advantages and possibilities of application of this method for measuring levels of human exposure to radon are discussed.
T2 - Nukleonika
T1 - Results of the 2015 national indoor radon intercomparison measurements in Serbia
VL - 61
IS - 3
SP - 321
EP - 325
DO - 10.1515/nuka-2016-0053
ER - 
@article{
author = "Forkapic, Sofija and Bikit, Kristina and Arsić, Vesna and Ilić, Jovana and Pantelić, Gordana K. and Živanović, Miloš Z.",
year = "2016",
abstract = "Results and conclusions of interlaboratory comparison of indoor radon in 2015 in Serbia are presented. The participants were three accredited laboratories from Serbia: Serbian Institute of Occupational Health Dr Dragomir Karajovic, Laboratory for Radioactivity and Dose Measurements at the Faculty of Sciences, University of Novi Sad and Radiation and Environmental Protection Department, Vinca Institute of Nuclear Science. The laboratories make use of the same method for radon measurement, using charcoal canisters according to US Environmental Protection Agency (EPA) protocol 520/5-87-005. Calibration of detection efficiency was performed using EPA radium standard. Radon activity concentrations were determined on the basis of the intensity of short-living radon daughters, Bi-214 and Pb-214, gamma lines. The results of intercomparison were evaluated by using the u-test, which was calculated according to the International Atomic Energy Agency criteria. In this paper, not only limitations but also the advantages and possibilities of application of this method for measuring levels of human exposure to radon are discussed.",
journal = "Nukleonika",
title = "Results of the 2015 national indoor radon intercomparison measurements in Serbia",
volume = "61",
number = "3",
pages = "321-325",
doi = "10.1515/nuka-2016-0053"
}
Forkapic, S., Bikit, K., Arsić, V., Ilić, J., Pantelić, G. K.,& Živanović, M. Z.. (2016). Results of the 2015 national indoor radon intercomparison measurements in Serbia. in Nukleonika, 61(3), 321-325.
https://doi.org/10.1515/nuka-2016-0053
Forkapic S, Bikit K, Arsić V, Ilić J, Pantelić GK, Živanović MZ. Results of the 2015 national indoor radon intercomparison measurements in Serbia. in Nukleonika. 2016;61(3):321-325.
doi:10.1515/nuka-2016-0053 .
Forkapic, Sofija, Bikit, Kristina, Arsić, Vesna, Ilić, Jovana, Pantelić, Gordana K., Živanović, Miloš Z., "Results of the 2015 national indoor radon intercomparison measurements in Serbia" in Nukleonika, 61, no. 3 (2016):321-325,
https://doi.org/10.1515/nuka-2016-0053 . .

Radioaktivnost životne sredine Republike Srbije u periodu 1985-2015. godine

Bogojević, Suzana A.; Tanasković, Irena; Arsić, Vesna; Ilić, Jovana

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2016)

TY - CHAP
AU - Bogojević, Suzana A.
AU - Tanasković, Irena
AU - Arsić, Vesna
AU - Ilić, Jovana
PY - 2016
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7842
UR - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=226685452&fmt=11&lani=sc
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf
AB - Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti, Instituta za medicinu rada Srbije”dr Dragomir Karajović”, preko 50 godina vrši kontinuirana merenja u okviru Programa monitoringa radioaktivnosti životne sredine Republike Srbije. U radu su prikazani rezultati merenja ukupne beta aktivnosti, kao i specifične aktivnosti 137Cs i 90Sr, različitih uzoraka iz životne sredine, u periodu 1985–2015. godine, koji obuhvata i černobilјski akcident, koji se dogodio u aprilu 1986. godine. Određivanje aktivnosti 137Cs, vršeno je gamaspektrometrijskom metodom pomoću HPGe-detektora efikasnosti 24% i 40%. Za određivanje aktivnosti 90Sr korišćena je radiohemijska metoda odvajanja 90Sr koja se zasniva na oksalatnom izdvajanju Ca i Sr, žarenju do oksida i korišćenju aluminijuma kao povlačivača za 90Y. Merenje aktivnosti 90Sr i ukupne beta aktivnosti vršeno je na: 1) antikoincidentnom alfa-beta brojaču “Countmaster” efikasnosti 24% i 2) automatskom niskofonskom alfa-beta proporcionalnom gasnom brojaču PIC-WPC-9550, efikasnosti 42%. Analizirani su reprezentativni uzorci zemlјišta, vazduha, padavina, vode za piće, kao i različitih vrsta prehrambenih proizvoda, sa lokacija predviđenih Programom monitoringa. Uzorci zemlјišta za ispitivanje sadržaja radionuklida uzimani su u Beogradu, Zaječaru, Nišu, Novom Sadu, Subotici, Vranju i Užicu. Uzorci vazduha za ispitivanje sadržaja radionuklida uzimani su u Beogradu (Karađorđev park i Zeleno brdo), Subotici i Nišu, neprekidno u toku 24 sata, svakog dana prosisavanjem najmanje 300 m3 vazduha kroz filter papir poznate efikasnosti, na visini od 1 m iznad tla. Uzorci čvrstih i tečnih padavina uzimani su u Beogradu (Karađorđev park i Zeleno brdo), Kragujevcu, Zaječaru, Zlatiboru, Nišu, Novom Sadu, i Subotici, svakodnevno u toku 24 sata na visini 1 m iznad tla. Uzorci vode za piće iz vodovoda uzimani su svakodnevno (Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Niš, Novi Sad, Subotica, i Čačak). Uzorci životnih namirnica i mleka uzeti su sa lokacija u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Nišu, Užicu (Zlatibor), Zaječaru i Vranju. Sadržaj radionuklida u ljudskoj hrani ispitivan je na uzorcima mleka, mesa, hleba (pšeničnog, kukuruznog), dve vrste sezonskog voća i tri vrste sezonskog povrća. Uzorci ljudske hrane uzimaju se iz primarne proizvodnje i sadržaj radionuklida ispituje se prema dozrevanju vegetacije i uzgoju (za meso). Uzorci mleka uzimani su svakodnevno, a analizirani su zbirni mesečni uzorci. Institut je do 2011. godine radio kompletan monitoring u Republici Srbiji po programu koji je propisan zakonskom regulativom. Od 2011. godine uzorkovane su vode za piće, padavine, vazduh i zemlja na teritoriji opštine Beograd, a uzorci hrane su uzorkovani po programu monitoringa u Republici Srbiji. Rezultati su pokazali nagli porast radioaktivnosti u životnoj sredini u 1986. godini, neposredno posle černobilјskog akcidenta. Najveće prosečne godišnje vrednosti koncentracije radionuklida izmerene su 1986. i 1987. godine. Aktivnost radionuklida 137Cs u prehrambenim proizvodima bila je maksimalna u uzorcima žitarica i iznosila je 244,3 Bq/kg. Aktivnost radionuklida 90Sr bila je maksimalna u mlečnim proizvodima - 6,44 Bq/kg. U vodi za piće aktivnosti 137Cs i 90Sr bile su 0,054 i 0,072 Bq/l, respektivno. U 1986. godini, srednje godišnje vrednosti u padavinama, ukupne beta aktivnosti, specifične aktivnosti 90Sr i 137Cs iznosile su: 1078 Bq/m2, 8,59 Bq/m2 i 202 Bq/m2, respektivno. Srednja godišnja vrednost ukupne beta aktivnosti u vazduhu u 1986. godini je bila 468 mBq/m3. Najveće specifične aktivnosti 90Sr u zemlјištu izmerene su 1986. godine na dubini 0-5 cm - srednja godišnja vrednost iznosila je 3,5 Bq/kg. Najveće specifične aktivnosti 137Cs u zemlјištu Srbije izmerene su 1988. godine na dubini 0-5 cm - srednja godišnja vrednost iznosila je 128,7 Bq/kg. Najveće specifične aktivnosti 137Cs u zemlјištu izmerene su 1988 i 1989. godine na Zlatiboru gde su srednje godišnje vrednosti iznosile 229,8 Bq/kg i 324,8 Bq/kg, respektivno. U naredne tri godine usledio je brzi pad radioaktivnosti, da bi se do 1991. godine, u najvećem broju uzoraka, koncentracije ispitivanih radionuklida stabilizovale na prečernobilјske vrednosti, osim 137Cs koji se, zbog dugog vremena poluraspada (30,17 godina) i količina deponovanih kao posledica akcidenta, još uvek može naći u uzorcima zemlјišta.
AB - Radioecology Department of the Serbian Institute of Occupational Health, "Dr Dragomir Karajović", is over 50 years engaged in continuous measurements of radioactivity, in the framework of the program of radioactivity monitoring in the environment of the Republic of Serbia. The paper presents the results of measurements of the total beta, 137Cs and 90Sr activity concentrations in different samples in the period 1985-2015, which includes the Chernobyl accident, that occurred in April 1986. Determination of 137Cs activity concentrations was carried out by gamma spectrometric method using HPGe-detectors having efficiencies of 24% and 40%. For the determination of 90Sr radiochemical separation technique was used. Measurement of 90Sr and total beta activity was carried out by: 1) anticoincidence alpha-beta counter "Countmaster" with the efficiency of 24% and 2) automatic low background, alpha/beta gas proportional counter PIC-WPC-9550, with 42% beta efficiency. Until 2011, complete radioactivity survey in the Republic of Serbia was carried out by our Institute, according to the official radioactivity monitoring program. Since 2011 samples of drinking water, precipitation, air and soil, were collected from the territory of Belgrade, and food samples were collected according to the monitoring program of Serbia. The results showed a sharp rise in the environmental radioactivity in 1986, shortly after the Chernobyl accident. The highest average annual value of radionuclide activity concentrations were measured in 1986 and 1987. The activity of the radionuclide 137Cs in food products was maximized in samples of cereals and amounted to 244,3 Bq/kg. The activity of the radionuclide 90Sr was maximized in dairy products 6,44 Bq/kg. In drinking water 137Cs and 90Sr were 0,054 Bq/l and 0,072 Bq/l, respectively. In 1986, mean annual values of total beta activity, activity concentrations of 90Sr and 137Cs, in precipitation were 1078 Bq/m2, 8,59 Bq/m2 and 202 Bq/m2, respectively. The average annual value of total beta activity in the air in 1986 was 468 MBq/m3. The highest activity concentrations of 90Sr in the soil were measured in 1986, annual average value was 3,5 Bq/kg. The largest activity concentration of 137Cs in the soil was measured in 1988, and average annual value was 128,7 Bq/kg. In the next three years, a rapid decline of radioactivity occurred, and so, by 1991, in the majority of tested samples, the radionuclide concentrations were stabilized at pre-Chernobyl values except for 137C which, due to the long half-life (30 years) and quantities deposited as a consequence of the accident, can still be found in the soil samples.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
T2 - Чернобиљ : 30 година после : монографија
T1 - Radioaktivnost životne sredine Republike Srbije u periodu 1985-2015. godine
T1 - Environmental radioactivity of the Republic of Serbia in the period 1985-2015
SP - 92
EP - 110
ER - 
@inbook{
author = "Bogojević, Suzana A. and Tanasković, Irena and Arsić, Vesna and Ilić, Jovana",
year = "2016",
abstract = "Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti, Instituta za medicinu rada Srbije”dr Dragomir Karajović”, preko 50 godina vrši kontinuirana merenja u okviru Programa monitoringa radioaktivnosti životne sredine Republike Srbije. U radu su prikazani rezultati merenja ukupne beta aktivnosti, kao i specifične aktivnosti 137Cs i 90Sr, različitih uzoraka iz životne sredine, u periodu 1985–2015. godine, koji obuhvata i černobilјski akcident, koji se dogodio u aprilu 1986. godine. Određivanje aktivnosti 137Cs, vršeno je gamaspektrometrijskom metodom pomoću HPGe-detektora efikasnosti 24% i 40%. Za određivanje aktivnosti 90Sr korišćena je radiohemijska metoda odvajanja 90Sr koja se zasniva na oksalatnom izdvajanju Ca i Sr, žarenju do oksida i korišćenju aluminijuma kao povlačivača za 90Y. Merenje aktivnosti 90Sr i ukupne beta aktivnosti vršeno je na: 1) antikoincidentnom alfa-beta brojaču “Countmaster” efikasnosti 24% i 2) automatskom niskofonskom alfa-beta proporcionalnom gasnom brojaču PIC-WPC-9550, efikasnosti 42%. Analizirani su reprezentativni uzorci zemlјišta, vazduha, padavina, vode za piće, kao i različitih vrsta prehrambenih proizvoda, sa lokacija predviđenih Programom monitoringa. Uzorci zemlјišta za ispitivanje sadržaja radionuklida uzimani su u Beogradu, Zaječaru, Nišu, Novom Sadu, Subotici, Vranju i Užicu. Uzorci vazduha za ispitivanje sadržaja radionuklida uzimani su u Beogradu (Karađorđev park i Zeleno brdo), Subotici i Nišu, neprekidno u toku 24 sata, svakog dana prosisavanjem najmanje 300 m3 vazduha kroz filter papir poznate efikasnosti, na visini od 1 m iznad tla. Uzorci čvrstih i tečnih padavina uzimani su u Beogradu (Karađorđev park i Zeleno brdo), Kragujevcu, Zaječaru, Zlatiboru, Nišu, Novom Sadu, i Subotici, svakodnevno u toku 24 sata na visini 1 m iznad tla. Uzorci vode za piće iz vodovoda uzimani su svakodnevno (Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Niš, Novi Sad, Subotica, i Čačak). Uzorci životnih namirnica i mleka uzeti su sa lokacija u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Nišu, Užicu (Zlatibor), Zaječaru i Vranju. Sadržaj radionuklida u ljudskoj hrani ispitivan je na uzorcima mleka, mesa, hleba (pšeničnog, kukuruznog), dve vrste sezonskog voća i tri vrste sezonskog povrća. Uzorci ljudske hrane uzimaju se iz primarne proizvodnje i sadržaj radionuklida ispituje se prema dozrevanju vegetacije i uzgoju (za meso). Uzorci mleka uzimani su svakodnevno, a analizirani su zbirni mesečni uzorci. Institut je do 2011. godine radio kompletan monitoring u Republici Srbiji po programu koji je propisan zakonskom regulativom. Od 2011. godine uzorkovane su vode za piće, padavine, vazduh i zemlja na teritoriji opštine Beograd, a uzorci hrane su uzorkovani po programu monitoringa u Republici Srbiji. Rezultati su pokazali nagli porast radioaktivnosti u životnoj sredini u 1986. godini, neposredno posle černobilјskog akcidenta. Najveće prosečne godišnje vrednosti koncentracije radionuklida izmerene su 1986. i 1987. godine. Aktivnost radionuklida 137Cs u prehrambenim proizvodima bila je maksimalna u uzorcima žitarica i iznosila je 244,3 Bq/kg. Aktivnost radionuklida 90Sr bila je maksimalna u mlečnim proizvodima - 6,44 Bq/kg. U vodi za piće aktivnosti 137Cs i 90Sr bile su 0,054 i 0,072 Bq/l, respektivno. U 1986. godini, srednje godišnje vrednosti u padavinama, ukupne beta aktivnosti, specifične aktivnosti 90Sr i 137Cs iznosile su: 1078 Bq/m2, 8,59 Bq/m2 i 202 Bq/m2, respektivno. Srednja godišnja vrednost ukupne beta aktivnosti u vazduhu u 1986. godini je bila 468 mBq/m3. Najveće specifične aktivnosti 90Sr u zemlјištu izmerene su 1986. godine na dubini 0-5 cm - srednja godišnja vrednost iznosila je 3,5 Bq/kg. Najveće specifične aktivnosti 137Cs u zemlјištu Srbije izmerene su 1988. godine na dubini 0-5 cm - srednja godišnja vrednost iznosila je 128,7 Bq/kg. Najveće specifične aktivnosti 137Cs u zemlјištu izmerene su 1988 i 1989. godine na Zlatiboru gde su srednje godišnje vrednosti iznosile 229,8 Bq/kg i 324,8 Bq/kg, respektivno. U naredne tri godine usledio je brzi pad radioaktivnosti, da bi se do 1991. godine, u najvećem broju uzoraka, koncentracije ispitivanih radionuklida stabilizovale na prečernobilјske vrednosti, osim 137Cs koji se, zbog dugog vremena poluraspada (30,17 godina) i količina deponovanih kao posledica akcidenta, još uvek može naći u uzorcima zemlјišta., Radioecology Department of the Serbian Institute of Occupational Health, "Dr Dragomir Karajović", is over 50 years engaged in continuous measurements of radioactivity, in the framework of the program of radioactivity monitoring in the environment of the Republic of Serbia. The paper presents the results of measurements of the total beta, 137Cs and 90Sr activity concentrations in different samples in the period 1985-2015, which includes the Chernobyl accident, that occurred in April 1986. Determination of 137Cs activity concentrations was carried out by gamma spectrometric method using HPGe-detectors having efficiencies of 24% and 40%. For the determination of 90Sr radiochemical separation technique was used. Measurement of 90Sr and total beta activity was carried out by: 1) anticoincidence alpha-beta counter "Countmaster" with the efficiency of 24% and 2) automatic low background, alpha/beta gas proportional counter PIC-WPC-9550, with 42% beta efficiency. Until 2011, complete radioactivity survey in the Republic of Serbia was carried out by our Institute, according to the official radioactivity monitoring program. Since 2011 samples of drinking water, precipitation, air and soil, were collected from the territory of Belgrade, and food samples were collected according to the monitoring program of Serbia. The results showed a sharp rise in the environmental radioactivity in 1986, shortly after the Chernobyl accident. The highest average annual value of radionuclide activity concentrations were measured in 1986 and 1987. The activity of the radionuclide 137Cs in food products was maximized in samples of cereals and amounted to 244,3 Bq/kg. The activity of the radionuclide 90Sr was maximized in dairy products 6,44 Bq/kg. In drinking water 137Cs and 90Sr were 0,054 Bq/l and 0,072 Bq/l, respectively. In 1986, mean annual values of total beta activity, activity concentrations of 90Sr and 137Cs, in precipitation were 1078 Bq/m2, 8,59 Bq/m2 and 202 Bq/m2, respectively. The average annual value of total beta activity in the air in 1986 was 468 MBq/m3. The highest activity concentrations of 90Sr in the soil were measured in 1986, annual average value was 3,5 Bq/kg. The largest activity concentration of 137Cs in the soil was measured in 1988, and average annual value was 128,7 Bq/kg. In the next three years, a rapid decline of radioactivity occurred, and so, by 1991, in the majority of tested samples, the radionuclide concentrations were stabilized at pre-Chernobyl values except for 137C which, due to the long half-life (30 years) and quantities deposited as a consequence of the accident, can still be found in the soil samples.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "Чернобиљ : 30 година после : монографија",
booktitle = "Radioaktivnost životne sredine Republike Srbije u periodu 1985-2015. godine, Environmental radioactivity of the Republic of Serbia in the period 1985-2015",
pages = "92-110"
}
Bogojević, S. A., Tanasković, I., Arsić, V.,& Ilić, J.. (2016). Radioaktivnost životne sredine Republike Srbije u periodu 1985-2015. godine. in Чернобиљ : 30 година после : монографија
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 92-110.
Bogojević SA, Tanasković I, Arsić V, Ilić J. Radioaktivnost životne sredine Republike Srbije u periodu 1985-2015. godine. in Чернобиљ : 30 година после : монографија. 2016;:92-110..
Bogojević, Suzana A., Tanasković, Irena, Arsić, Vesna, Ilić, Jovana, "Radioaktivnost životne sredine Republike Srbije u periodu 1985-2015. godine" in Чернобиљ : 30 година после : монографија (2016):92-110.