Kaljević, Jelica

Link to this page

Authority KeyName Variants
7af92c01-867d-41c0-8708-c1afe12da97c
 • Kaljević, Jelica (11)

Author's Bibliography

Harmonizacija procedura za merenje ambijentalnog ekvivalta doze: primena pasivnih (10) dosimetrijskih sistema u Evropi

Ciraj-Bjelac, Olivera; Živanović, Miloš Z.; Kržanović, Nikola; Pantelić, Gordana K.; Kaljević, Jelica; Stanković-Petrović, Jelena S.; Knežević-Medija, Željka; Majer, Marija

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2019)

TY - CONF
AU - Ciraj-Bjelac, Olivera
AU - Živanović, Miloš Z.
AU - Kržanović, Nikola
AU - Pantelić, Gordana K.
AU - Kaljević, Jelica
AU - Stanković-Petrović, Jelena S.
AU - Knežević-Medija, Željka
AU - Majer, Marija
PY - 2019
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/279687436
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8713
AB - Jedan od zadataka projekta 16ENV04 Preparedness jeispitivanje pasivnih dozimetrijskih sistema namenjenih za merenje operativne dozimetrijske veličine H*(10). Cilj ovog zadatka je evaluacija i harmonizacija procedura koji koriste laboratorije u Evropi a odnose se na merenje ambijentlnog ekvivalenta doze,a u vezi eventualne primene ovakvih doziemtrisjkih sistema u kontekstu dleovanja u vanrednom događaju.
AB - One of the outstanding tasks of the project 16ENV04 Preparedness, is to investigate the use of passive dosemeters aimed for measurement of operational quantityH*(10). The aim of this task is to develop a rationale to harmonize the procedures used by European measuring bodies and authorities, which provide services or fulfil tasks in radiation protection by using passive H*(10) area monitoring systems. Procedures used by European measuring bodies and services for environmental monitoring using passive area dosemeters are investigated, with a goal to investigate the applicability of passive dosimetry systems in the aftermath of a nuclear event.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Harmonizacija procedura za merenje ambijentalnog ekvivalta doze: primena pasivnih (10) dosimetrijskih sistema u Evropi
T1 - Harmonisation of dose measurement procedures using passive dosemeters: use of passive H*(10) dosimetry systems in Europe
SP - 417
EP - 421
ER - 
@conference{
author = "Ciraj-Bjelac, Olivera and Živanović, Miloš Z. and Kržanović, Nikola and Pantelić, Gordana K. and Kaljević, Jelica and Stanković-Petrović, Jelena S. and Knežević-Medija, Željka and Majer, Marija",
year = "2019",
abstract = "Jedan od zadataka projekta 16ENV04 Preparedness jeispitivanje pasivnih dozimetrijskih sistema namenjenih za merenje operativne dozimetrijske veličine H*(10). Cilj ovog zadatka je evaluacija i harmonizacija procedura koji koriste laboratorije u Evropi a odnose se na merenje ambijentlnog ekvivalenta doze,a u vezi eventualne primene ovakvih doziemtrisjkih sistema u kontekstu dleovanja u vanrednom događaju., One of the outstanding tasks of the project 16ENV04 Preparedness, is to investigate the use of passive dosemeters aimed for measurement of operational quantityH*(10). The aim of this task is to develop a rationale to harmonize the procedures used by European measuring bodies and authorities, which provide services or fulfil tasks in radiation protection by using passive H*(10) area monitoring systems. Procedures used by European measuring bodies and services for environmental monitoring using passive area dosemeters are investigated, with a goal to investigate the applicability of passive dosimetry systems in the aftermath of a nuclear event.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Harmonizacija procedura za merenje ambijentalnog ekvivalta doze: primena pasivnih (10) dosimetrijskih sistema u Evropi, Harmonisation of dose measurement procedures using passive dosemeters: use of passive H*(10) dosimetry systems in Europe",
pages = "417-421"
}
Ciraj-Bjelac, O., Živanović, M. Z., Kržanović, N., Pantelić, G. K., Kaljević, J., Stanković-Petrović, J. S., Knežević-Medija, Ž.,& Majer, M.. (2019). Harmonizacija procedura za merenje ambijentalnog ekvivalta doze: primena pasivnih (10) dosimetrijskih sistema u Evropi. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 417-421.
Ciraj-Bjelac O, Živanović MZ, Kržanović N, Pantelić GK, Kaljević J, Stanković-Petrović JS, Knežević-Medija Ž, Majer M. Harmonizacija procedura za merenje ambijentalnog ekvivalta doze: primena pasivnih (10) dosimetrijskih sistema u Evropi. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2019;:417-421..
Ciraj-Bjelac, Olivera, Živanović, Miloš Z., Kržanović, Nikola, Pantelić, Gordana K., Kaljević, Jelica, Stanković-Petrović, Jelena S., Knežević-Medija, Željka, Majer, Marija, "Harmonizacija procedura za merenje ambijentalnog ekvivalta doze: primena pasivnih (10) dosimetrijskih sistema u Evropi" in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2019):417-421.

Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze pasivnim dozimetrima prilikom izvođenja HBRN obuke

Stanković-Petrović, Jelena S.; Pantelić, Gordana K.; Lazarević, Đorđe R.; Kaljević, Jelica

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Stanković-Petrović, Jelena S.
AU - Pantelić, Gordana K.
AU - Lazarević, Đorđe R.
AU - Kaljević, Jelica
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8290
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Za potrebe obuke lica za delovanje u slučaju hemijskih, bioloških, radioloških i
nuklearnih akcidenata (HBRN) uspostavljena je platforma u okviru Instituta za
nuklearne nauke Vinča (INNV). Na samoj platformi se između ostalih izvode praktična
uvežbavanja: lociranja radioaktivnog izvora, obezbeđivanja izvora i različitih scenarija
dekontaminacije. Jedna od nadležnosti Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu
životne sredine (Zaštita) je da primeni odgvarajuće mere radi kontrolisanog izlaganja
jonizujućem zračenju pojedinaca na platformi kao i radnika INNV. U ovom radu su
prikazani rezultati merenja ambijentalnog ekvivalenta doze, H*(10) pomoću termoluminiscentnih dozimetara (TLD) koji su postavljeni u cilju monitoringa okoline tokom
HBRN vežbe koja je izvedena u aprilu 2017. Merenja su vršena postavljanjem TLD na
22 lokacije na samoj platformi i van nje u trajanju od 14 dana. Izmerena srednja
vrednost H*(10) iznosi 34 µSv za posmatrani period što pokazuje da nije došlo do
značajnog povećanja ambijentalne ekvivalentne doze u odnosu na osnovni nivo
prirodnog zračenja.
AB - For the purpose of professional responder training in the case of chemical, biological,
radiological and nuclear accidents (CBRN), a training platform was established within
the Vinca Institute of Nuclear Sciences (INNV). On the platform, among other things,
practical exercises are carried out such as: locating radioactive sources, securing
sources and various decontamination scenarios. One of the responsibilities of the
Department of Radiation and Environmental Protection (Zastita) is to apply specific
measures for the controlled exposure to ionizing radiation of individuals on the
platform as well as of INNV workers. This paper presents the ambient dose equivalent
H*(10), measured using thermoluminescent dosimeters (TLDs) that were set up to
monitor the environment during the CBRN exercise in April 2017. The measurements
were made by placing the TLD at 22 locations on the platform itself, and out of it for 14
days. The mean H*(10) is 33 µSv for the observed period, which shows that there was
no significant increase in the ambient dose relative to the background level.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze pasivnim dozimetrima prilikom izvođenja HBRN obuke
T1 - The measurement of ambient dose equivalent by passive dosimeters method during CBRN exercise
SP - 297
EP - 301
ER - 
@conference{
author = "Stanković-Petrović, Jelena S. and Pantelić, Gordana K. and Lazarević, Đorđe R. and Kaljević, Jelica",
year = "2017",
abstract = "Za potrebe obuke lica za delovanje u slučaju hemijskih, bioloških, radioloških i
nuklearnih akcidenata (HBRN) uspostavljena je platforma u okviru Instituta za
nuklearne nauke Vinča (INNV). Na samoj platformi se između ostalih izvode praktična
uvežbavanja: lociranja radioaktivnog izvora, obezbeđivanja izvora i različitih scenarija
dekontaminacije. Jedna od nadležnosti Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu
životne sredine (Zaštita) je da primeni odgvarajuće mere radi kontrolisanog izlaganja
jonizujućem zračenju pojedinaca na platformi kao i radnika INNV. U ovom radu su
prikazani rezultati merenja ambijentalnog ekvivalenta doze, H*(10) pomoću termoluminiscentnih dozimetara (TLD) koji su postavljeni u cilju monitoringa okoline tokom
HBRN vežbe koja je izvedena u aprilu 2017. Merenja su vršena postavljanjem TLD na
22 lokacije na samoj platformi i van nje u trajanju od 14 dana. Izmerena srednja
vrednost H*(10) iznosi 34 µSv za posmatrani period što pokazuje da nije došlo do
značajnog povećanja ambijentalne ekvivalentne doze u odnosu na osnovni nivo
prirodnog zračenja., For the purpose of professional responder training in the case of chemical, biological,
radiological and nuclear accidents (CBRN), a training platform was established within
the Vinca Institute of Nuclear Sciences (INNV). On the platform, among other things,
practical exercises are carried out such as: locating radioactive sources, securing
sources and various decontamination scenarios. One of the responsibilities of the
Department of Radiation and Environmental Protection (Zastita) is to apply specific
measures for the controlled exposure to ionizing radiation of individuals on the
platform as well as of INNV workers. This paper presents the ambient dose equivalent
H*(10), measured using thermoluminescent dosimeters (TLDs) that were set up to
monitor the environment during the CBRN exercise in April 2017. The measurements
were made by placing the TLD at 22 locations on the platform itself, and out of it for 14
days. The mean H*(10) is 33 µSv for the observed period, which shows that there was
no significant increase in the ambient dose relative to the background level.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze pasivnim dozimetrima prilikom izvođenja HBRN obuke, The measurement of ambient dose equivalent by passive dosimeters method during CBRN exercise",
pages = "297-301"
}
Stanković-Petrović, J. S., Pantelić, G. K., Lazarević, Đ. R.,& Kaljević, J.. (2017). Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze pasivnim dozimetrima prilikom izvođenja HBRN obuke. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 297-301.
Stanković-Petrović JS, Pantelić GK, Lazarević ĐR, Kaljević J. Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze pasivnim dozimetrima prilikom izvođenja HBRN obuke. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:297-301..
Stanković-Petrović, Jelena S., Pantelić, Gordana K., Lazarević, Đorđe R., Kaljević, Jelica, "Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze pasivnim dozimetrima prilikom izvođenja HBRN obuke" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):297-301.

Procena izlaganja radiološkog osoblja u domovima zdravlja

Kaljević, Jelica; Božović, Predrag; Ciraj-Bjelac, Olivera; Stanković-Petrović, Jelena S.

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Kaljević, Jelica
AU - Božović, Predrag
AU - Ciraj-Bjelac, Olivera
AU - Stanković-Petrović, Jelena S.
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8289
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Cilj ovog rada je procena efektivnih doza radiološkog osoblja profesionalno izloženih
jonizujućem zračenju u domovima zdravlja u Srbiji. Za procenu doza su primenjene dve
metode: (1) merenje ambijentalnog ekvivalenta doze, H*
(10), korišćenjem jonizacione
komore; i (2) merenje ličnog ekvivalenta doze, Hp(10), korišćenjem termoluminescentnih dozimetara (TLD). Doze su procenjene za radiologe iz devet domova zdravlja koji
rade iz kontrolisane zone zračenja i radiologe iz sedam domova zdravlja koji rade iz
nadgledane zone zračenja. Godišnje doze su date za radiologe i radiološke tehničare za
period od pet uzastopnih godina (2011-2015). Prosečna procenjena godišnja doza ne
prelazi 12 mSv, na osnovu merenja H*
(10), dok je 1,65 mSv maksimalna godišnja doza
izmerena TLD metodom. Dobijeni rezultati pokazuju da doze osoblja ne prelaze
zakonski predviđenu granicu godišnje doze od 20 mSv.
AB - The aim of this study is to estimate the effective doses to workers occupationally
exposed to ionizing radiation in small health centers in Serbia. To assess doses two
methods were applied: (1) the measurement of the ambient equivalent dose, H*(10)
using ionization chambers routinely utilized during workplace monitoring; and (2) the
measurement of the personal equivalent dose, Hp(10), using thermoluminescent
dosemeters routinely utilized during individual monitoring. Doses were estimated for
radiologist working from controlled and supervised area. Annual doses are given for
for a period of five consecutive years (2011-2015). The average annual dose does not
exceed 12 mSv assessed by the workplace monitoring method, or 1.65 mSv measured by
the individual monitoring method. The results show that estimated doses are well below
annual dose limits of 20 mSv for the occupational exposure.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Procena izlaganja radiološkog osoblja u domovima zdravlja
T1 - Radiology staff dose assessment in primary health centers
SP - 291
EP - 296
ER - 
@conference{
author = "Kaljević, Jelica and Božović, Predrag and Ciraj-Bjelac, Olivera and Stanković-Petrović, Jelena S.",
year = "2017",
abstract = "Cilj ovog rada je procena efektivnih doza radiološkog osoblja profesionalno izloženih
jonizujućem zračenju u domovima zdravlja u Srbiji. Za procenu doza su primenjene dve
metode: (1) merenje ambijentalnog ekvivalenta doze, H*
(10), korišćenjem jonizacione
komore; i (2) merenje ličnog ekvivalenta doze, Hp(10), korišćenjem termoluminescentnih dozimetara (TLD). Doze su procenjene za radiologe iz devet domova zdravlja koji
rade iz kontrolisane zone zračenja i radiologe iz sedam domova zdravlja koji rade iz
nadgledane zone zračenja. Godišnje doze su date za radiologe i radiološke tehničare za
period od pet uzastopnih godina (2011-2015). Prosečna procenjena godišnja doza ne
prelazi 12 mSv, na osnovu merenja H*
(10), dok je 1,65 mSv maksimalna godišnja doza
izmerena TLD metodom. Dobijeni rezultati pokazuju da doze osoblja ne prelaze
zakonski predviđenu granicu godišnje doze od 20 mSv., The aim of this study is to estimate the effective doses to workers occupationally
exposed to ionizing radiation in small health centers in Serbia. To assess doses two
methods were applied: (1) the measurement of the ambient equivalent dose, H*(10)
using ionization chambers routinely utilized during workplace monitoring; and (2) the
measurement of the personal equivalent dose, Hp(10), using thermoluminescent
dosemeters routinely utilized during individual monitoring. Doses were estimated for
radiologist working from controlled and supervised area. Annual doses are given for
for a period of five consecutive years (2011-2015). The average annual dose does not
exceed 12 mSv assessed by the workplace monitoring method, or 1.65 mSv measured by
the individual monitoring method. The results show that estimated doses are well below
annual dose limits of 20 mSv for the occupational exposure.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Procena izlaganja radiološkog osoblja u domovima zdravlja, Radiology staff dose assessment in primary health centers",
pages = "291-296"
}
Kaljević, J., Božović, P., Ciraj-Bjelac, O.,& Stanković-Petrović, J. S.. (2017). Procena izlaganja radiološkog osoblja u domovima zdravlja. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 291-296.
Kaljević J, Božović P, Ciraj-Bjelac O, Stanković-Petrović JS. Procena izlaganja radiološkog osoblja u domovima zdravlja. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:291-296..
Kaljević, Jelica, Božović, Predrag, Ciraj-Bjelac, Olivera, Stanković-Petrović, Jelena S., "Procena izlaganja radiološkog osoblja u domovima zdravlja" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):291-296.

Monitoring doze za očno sočivo u interventnoj radiologiji i kardiologiji

Ciraj-Bjelac, Olivera; Aranđić, Danijela; Božović, Predrag; Ćeklić, Sandra; Stanković-Petrović, Jelena S.; Kaljević, Jelica

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Ciraj-Bjelac, Olivera
AU - Aranđić, Danijela
AU - Božović, Predrag
AU - Ćeklić, Sandra
AU - Stanković-Petrović, Jelena S.
AU - Kaljević, Jelica
PY - 2017
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8280
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Sledeći rezultate epidemioloških studija o efektu jonizujućih zračenja na očno stočivo,
Međunarodna komisija za zaštitu od zračenja revidirala je granicu izlaganja za očno
sočivo, imajući u vidu da u slučaju dugotrajnog izlaganja malim dozama i malim
jačinama doza na radnom mestu, katarakta može nastati na nivou doze daleko manjim
od ranije utvrđenog praga. Ovakve situacije su tipične za profesionalna izlaganja u
interventnoj kardiologiji i radiologiji. Cilj ovog rada je prikaz metodologije za
donošenje odluke o potrebi za individualnim monitringom za očno sočivo i prikaz
rezultata pilot monitoringa u interventnoj kardiologiji pomoću namenskih dozimetara
za očno sočivo kalibrisanim u dozimetrijskoj veličini lični dozni ekvivalent Hp(3).
AB - Following recent epidemiological evidences on effects of ionizing radiation to the eye
lens, International Commission on Radiological Protection has re-evaluated dose limit
to the lens of the eye, owing that protracted exposure to the relatively small doses and
dose rates may lead to the cataract at dose levels much lower than previously set dose
thresholds. Such satiations are typical for occupational exposure in interventional
cardiology and radiology. Occupational exposure from interventional x-ray procedures
is an area in which increased eye lens exposure may occur. Accurate dosimetry is an
important element to investigate the correlation of observed radiation effects with
radiation dose, to verify the compliance with regulatory dose limits, and to optimize
radiation protection practice. The papers presents the overview of practical methods for
eye lens doses assessment as well as typical occupational eye lens dose levels in
interventional procedures in cardiology and radiology. In addition, a methodology to
assist decision making about need for specific eye lens individual monitoring using a
dedicated passive dosimeters calibrated in terms of Hp(3) is presented in this paper.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Monitoring doze za očno sočivo u interventnoj radiologiji i kardiologiji
T1 - Eye lens monitoring in interventional cardiology and radiology
SP - 241
EP - 248
ER - 
@conference{
author = "Ciraj-Bjelac, Olivera and Aranđić, Danijela and Božović, Predrag and Ćeklić, Sandra and Stanković-Petrović, Jelena S. and Kaljević, Jelica",
year = "2017",
abstract = "Sledeći rezultate epidemioloških studija o efektu jonizujućih zračenja na očno stočivo,
Međunarodna komisija za zaštitu od zračenja revidirala je granicu izlaganja za očno
sočivo, imajući u vidu da u slučaju dugotrajnog izlaganja malim dozama i malim
jačinama doza na radnom mestu, katarakta može nastati na nivou doze daleko manjim
od ranije utvrđenog praga. Ovakve situacije su tipične za profesionalna izlaganja u
interventnoj kardiologiji i radiologiji. Cilj ovog rada je prikaz metodologije za
donošenje odluke o potrebi za individualnim monitringom za očno sočivo i prikaz
rezultata pilot monitoringa u interventnoj kardiologiji pomoću namenskih dozimetara
za očno sočivo kalibrisanim u dozimetrijskoj veličini lični dozni ekvivalent Hp(3)., Following recent epidemiological evidences on effects of ionizing radiation to the eye
lens, International Commission on Radiological Protection has re-evaluated dose limit
to the lens of the eye, owing that protracted exposure to the relatively small doses and
dose rates may lead to the cataract at dose levels much lower than previously set dose
thresholds. Such satiations are typical for occupational exposure in interventional
cardiology and radiology. Occupational exposure from interventional x-ray procedures
is an area in which increased eye lens exposure may occur. Accurate dosimetry is an
important element to investigate the correlation of observed radiation effects with
radiation dose, to verify the compliance with regulatory dose limits, and to optimize
radiation protection practice. The papers presents the overview of practical methods for
eye lens doses assessment as well as typical occupational eye lens dose levels in
interventional procedures in cardiology and radiology. In addition, a methodology to
assist decision making about need for specific eye lens individual monitoring using a
dedicated passive dosimeters calibrated in terms of Hp(3) is presented in this paper.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Monitoring doze za očno sočivo u interventnoj radiologiji i kardiologiji, Eye lens monitoring in interventional cardiology and radiology",
pages = "241-248"
}
Ciraj-Bjelac, O., Aranđić, D., Božović, P., Ćeklić, S., Stanković-Petrović, J. S.,& Kaljević, J.. (2017). Monitoring doze za očno sočivo u interventnoj radiologiji i kardiologiji. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 241-248.
Ciraj-Bjelac O, Aranđić D, Božović P, Ćeklić S, Stanković-Petrović JS, Kaljević J. Monitoring doze za očno sočivo u interventnoj radiologiji i kardiologiji. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:241-248..
Ciraj-Bjelac, Olivera, Aranđić, Danijela, Božović, Predrag, Ćeklić, Sandra, Stanković-Petrović, Jelena S., Kaljević, Jelica, "Monitoring doze za očno sočivo u interventnoj radiologiji i kardiologiji" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):241-248.

Hand Dose Evaluation of Occupationally Exposed Staff in Nuclear Medicine

Kaljević, Jelica; Stanković, Koviljka; Stanković, Jelena S.; Ciraj-Bjelac, Olivera; Aranđić, Danijela

(2016)

TY - JOUR
AU - Kaljević, Jelica
AU - Stanković, Koviljka
AU - Stanković, Jelena S.
AU - Ciraj-Bjelac, Olivera
AU - Aranđić, Danijela
PY - 2016
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/1257
AB - Manipulation of unsealed radiation sources in nuclear medicine (NM) departments involves non-uniform exposure to staff and high skin doses to the upper extremities from direct and scattered radiations. Conducted studies have shown that the annual dose limits could be exceeded and the continuous dose monitoring of NM workers hands is needed. The aim of this article is to show results of hand dose monitoring in terms of operational quantity H-p(0.07) for occupationally exposed NM workers to beta and gamma radiations in the largest NM centre in Serbia. Dose assessment was done by means of thermoluminescent ring dosemeters DXT-RAD (LiF:Mg,Ti). Monthly and annual doses were evaluated for a 5-y period (2010-14). Monitored NM staff was categorised according to the type of work, as nurses, radiographers, laboratory technicians and radiochemists. Performed evaluation showed that annual hand doses were within the annual limit for all staff categories, but further optimisation of working practice is needed.
T2 - Radiation Protection Dosimetry
T1 - Hand Dose Evaluation of Occupationally Exposed Staff in Nuclear Medicine
VL - 170
IS - 1-4
SP - 292
EP - 296
DO - 10.1093/rpd/ncv500
ER - 
@article{
author = "Kaljević, Jelica and Stanković, Koviljka and Stanković, Jelena S. and Ciraj-Bjelac, Olivera and Aranđić, Danijela",
year = "2016",
abstract = "Manipulation of unsealed radiation sources in nuclear medicine (NM) departments involves non-uniform exposure to staff and high skin doses to the upper extremities from direct and scattered radiations. Conducted studies have shown that the annual dose limits could be exceeded and the continuous dose monitoring of NM workers hands is needed. The aim of this article is to show results of hand dose monitoring in terms of operational quantity H-p(0.07) for occupationally exposed NM workers to beta and gamma radiations in the largest NM centre in Serbia. Dose assessment was done by means of thermoluminescent ring dosemeters DXT-RAD (LiF:Mg,Ti). Monthly and annual doses were evaluated for a 5-y period (2010-14). Monitored NM staff was categorised according to the type of work, as nurses, radiographers, laboratory technicians and radiochemists. Performed evaluation showed that annual hand doses were within the annual limit for all staff categories, but further optimisation of working practice is needed.",
journal = "Radiation Protection Dosimetry",
title = "Hand Dose Evaluation of Occupationally Exposed Staff in Nuclear Medicine",
volume = "170",
number = "1-4",
pages = "292-296",
doi = "10.1093/rpd/ncv500"
}
Kaljević, J., Stanković, K., Stanković, J. S., Ciraj-Bjelac, O.,& Aranđić, D.. (2016). Hand Dose Evaluation of Occupationally Exposed Staff in Nuclear Medicine. in Radiation Protection Dosimetry, 170(1-4), 292-296.
https://doi.org/10.1093/rpd/ncv500
Kaljević J, Stanković K, Stanković JS, Ciraj-Bjelac O, Aranđić D. Hand Dose Evaluation of Occupationally Exposed Staff in Nuclear Medicine. in Radiation Protection Dosimetry. 2016;170(1-4):292-296.
doi:10.1093/rpd/ncv500 .
Kaljević, Jelica, Stanković, Koviljka, Stanković, Jelena S., Ciraj-Bjelac, Olivera, Aranđić, Danijela, "Hand Dose Evaluation of Occupationally Exposed Staff in Nuclear Medicine" in Radiation Protection Dosimetry, 170, no. 1-4 (2016):292-296,
https://doi.org/10.1093/rpd/ncv500 . .
3
2
3

Occupational Dose Assessment in Interventional Cardiology in Serbia

Kaljević, Jelica; Ciraj-Bjelac, Olivera; Stanković, Jelena S.; Aranđić, Danijela; Božović, Predrag; Antić, Vojislav

(2016)

TY - JOUR
AU - Kaljević, Jelica
AU - Ciraj-Bjelac, Olivera
AU - Stanković, Jelena S.
AU - Aranđić, Danijela
AU - Božović, Predrag
AU - Antić, Vojislav
PY - 2016
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/1256
AB - The objective of this work is to assess the occupational dose in interventional cardiology in a large hospital in Belgrade, Serbia. A double-dosimetry method was applied for the estimation of whole-body dose, using thermoluminescent dosemeters, calibrated in terms of the personal dose equivalent H-p(10). Besides the double-dosimetry method, eye dose was also estimated by means of measuring ambient dose equivalent, H*(10), and doses per procedure were reported. Doses were assessed for 13 physicians, 6 nurses and 10 radiographers, for 2 consequent years. The maximum annual effective dose assessed was 4.3, 2.1 and 1.3 mSv for physicians, nurses and radiographers, respectively. The maximum doses recorded by the dosemeter worn at the collar level (over the apron) were 16.8, 11.9 and 4.5 mSv, respectively. This value was used for the eye lens dose assessment. Estimated doses are in accordance with or higher than annual dose limits for the occupational exposure.
T2 - Radiation Protection Dosimetry
T1 - Occupational Dose Assessment in Interventional Cardiology in Serbia
VL - 170
IS - 1-4
SP - 279
EP - 283
DO - 10.1093/rpd/ncv439
ER - 
@article{
author = "Kaljević, Jelica and Ciraj-Bjelac, Olivera and Stanković, Jelena S. and Aranđić, Danijela and Božović, Predrag and Antić, Vojislav",
year = "2016",
abstract = "The objective of this work is to assess the occupational dose in interventional cardiology in a large hospital in Belgrade, Serbia. A double-dosimetry method was applied for the estimation of whole-body dose, using thermoluminescent dosemeters, calibrated in terms of the personal dose equivalent H-p(10). Besides the double-dosimetry method, eye dose was also estimated by means of measuring ambient dose equivalent, H*(10), and doses per procedure were reported. Doses were assessed for 13 physicians, 6 nurses and 10 radiographers, for 2 consequent years. The maximum annual effective dose assessed was 4.3, 2.1 and 1.3 mSv for physicians, nurses and radiographers, respectively. The maximum doses recorded by the dosemeter worn at the collar level (over the apron) were 16.8, 11.9 and 4.5 mSv, respectively. This value was used for the eye lens dose assessment. Estimated doses are in accordance with or higher than annual dose limits for the occupational exposure.",
journal = "Radiation Protection Dosimetry",
title = "Occupational Dose Assessment in Interventional Cardiology in Serbia",
volume = "170",
number = "1-4",
pages = "279-283",
doi = "10.1093/rpd/ncv439"
}
Kaljević, J., Ciraj-Bjelac, O., Stanković, J. S., Aranđić, D., Božović, P.,& Antić, V.. (2016). Occupational Dose Assessment in Interventional Cardiology in Serbia. in Radiation Protection Dosimetry, 170(1-4), 279-283.
https://doi.org/10.1093/rpd/ncv439
Kaljević J, Ciraj-Bjelac O, Stanković JS, Aranđić D, Božović P, Antić V. Occupational Dose Assessment in Interventional Cardiology in Serbia. in Radiation Protection Dosimetry. 2016;170(1-4):279-283.
doi:10.1093/rpd/ncv439 .
Kaljević, Jelica, Ciraj-Bjelac, Olivera, Stanković, Jelena S., Aranđić, Danijela, Božović, Predrag, Antić, Vojislav, "Occupational Dose Assessment in Interventional Cardiology in Serbia" in Radiation Protection Dosimetry, 170, no. 1-4 (2016):279-283,
https://doi.org/10.1093/rpd/ncv439 . .
5
1
2

Occupational Exposure to Ionising Radiation At Copper Mill

Kaljević, Jelica; Cvijović, Mirjana R.; Stanković, Jelena S.; Stanić, Vojislav

(2015)

TY - CONF
AU - Kaljević, Jelica
AU - Cvijović, Mirjana R.
AU - Stanković, Jelena S.
AU - Stanić, Vojislav
PY - 2015
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7125
AB - The Copper Mill Sevojno produces various copper and copper alloy products for utilization in different industry sectors. Technological process of copper rolling from blocks to strips consists of cold and hot rolling. For the control of copper strip thickness radio-isotope strip thickness gauges are installed. These gauges are widely used for contactless measurement of the metallic or non-metallic strip thickness. At the Copper Mill Sevojno, radio-isotope strip thickness gauges are with radio-isotope Sr-90. The gauges are placed on the machines for cold rolling of copper and brass strips, named rolling mills. The employees that operate on these rolling mills are exposed to gamma radiation and are under legislation dosimetric control. The results of dosimetric monitoring of rolling mills workers are presented here. The doses, in terms of personal dose equivalent, Hp(10), are reported quarterly, as those workers are categorized as B group workers occupationally exposed to ionizing radiation. Measurements are done with thermoluminescent system that consists of Harshaw 6600 Plus automatic reader and thermoluminescent dosimeters for whole body TLD-100 (LiF:Mg,Ti). Annual doses are given for all four groups of monitored twenty-one persons for three-year period. The results show that maximal measured personal annual dose is less than recommended annual dose limit of 20 mSv.
C3 - RAD Conference Proceedings
T1 - Occupational Exposure to Ionising Radiation At Copper Mill
SP - 223
EP - 225
ER - 
@conference{
author = "Kaljević, Jelica and Cvijović, Mirjana R. and Stanković, Jelena S. and Stanić, Vojislav",
year = "2015",
abstract = "The Copper Mill Sevojno produces various copper and copper alloy products for utilization in different industry sectors. Technological process of copper rolling from blocks to strips consists of cold and hot rolling. For the control of copper strip thickness radio-isotope strip thickness gauges are installed. These gauges are widely used for contactless measurement of the metallic or non-metallic strip thickness. At the Copper Mill Sevojno, radio-isotope strip thickness gauges are with radio-isotope Sr-90. The gauges are placed on the machines for cold rolling of copper and brass strips, named rolling mills. The employees that operate on these rolling mills are exposed to gamma radiation and are under legislation dosimetric control. The results of dosimetric monitoring of rolling mills workers are presented here. The doses, in terms of personal dose equivalent, Hp(10), are reported quarterly, as those workers are categorized as B group workers occupationally exposed to ionizing radiation. Measurements are done with thermoluminescent system that consists of Harshaw 6600 Plus automatic reader and thermoluminescent dosimeters for whole body TLD-100 (LiF:Mg,Ti). Annual doses are given for all four groups of monitored twenty-one persons for three-year period. The results show that maximal measured personal annual dose is less than recommended annual dose limit of 20 mSv.",
journal = "RAD Conference Proceedings",
title = "Occupational Exposure to Ionising Radiation At Copper Mill",
pages = "223-225"
}
Kaljević, J., Cvijović, M. R., Stanković, J. S.,& Stanić, V.. (2015). Occupational Exposure to Ionising Radiation At Copper Mill. in RAD Conference Proceedings, 223-225.
Kaljević J, Cvijović MR, Stanković JS, Stanić V. Occupational Exposure to Ionising Radiation At Copper Mill. in RAD Conference Proceedings. 2015;:223-225..
Kaljević, Jelica, Cvijović, Mirjana R., Stanković, Jelena S., Stanić, Vojislav, "Occupational Exposure to Ionising Radiation At Copper Mill" in RAD Conference Proceedings (2015):223-225.

Toward utilization of MCNP5 particle track output file for simulation problems in photon spectrometry

Stanković, Jelena S.; Marinković, Predrag; Ciraj-Bjelac, Olivera; Kaljević, Jelica; Aranđić, Danijela; Lazarević, Đorđe R.

(2015)

TY - JOUR
AU - Stanković, Jelena S.
AU - Marinković, Predrag
AU - Ciraj-Bjelac, Olivera
AU - Kaljević, Jelica
AU - Aranđić, Danijela
AU - Lazarević, Đorđe R.
PY - 2015
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/650
AB - Pulse height distribution (PHD) registered by a spectrometer is influenced by various physical phenomena such as photon interactions as well as disturbance produced by the electronic circuits inside the spectrometer. Therefore, spectrometry measurements of gamma and X-ray radiation inaccurately represent primary spectra. In order to overcome spectrum disruption, spectrum unfolding has to be applied. One of the common tools used in the unfolding process is Monte Carlo simulation of spectrometer response to monochromatic photons. The purpose of this work is to develop a new method for simulating CdTe semiconductor spectrometer response to monochromatic photons that can be further used for the spectrum unfolding procedure. The method is based upon post-processing of the particle track (PTRAC) output file generated by the MCNP5 program. In addition to the spectrometry output, this method provides information for each specific photon interaction inside the spectrometer active volume, which is required when taking into account spectrometer charge collection. The PTRAC generated detector response and the measured spectrum were in good agreement. The results obtained showed that this method can be used to generate precise response functions of gamma and X-ray spectrometers.
T2 - Computer Physics Communications
T1 - Toward utilization of MCNP5 particle track output file for simulation problems in photon spectrometry
VL - 195
SP - 77
EP - 83
DO - 10.1016/j.cpc.2015.05.003
ER - 
@article{
author = "Stanković, Jelena S. and Marinković, Predrag and Ciraj-Bjelac, Olivera and Kaljević, Jelica and Aranđić, Danijela and Lazarević, Đorđe R.",
year = "2015",
abstract = "Pulse height distribution (PHD) registered by a spectrometer is influenced by various physical phenomena such as photon interactions as well as disturbance produced by the electronic circuits inside the spectrometer. Therefore, spectrometry measurements of gamma and X-ray radiation inaccurately represent primary spectra. In order to overcome spectrum disruption, spectrum unfolding has to be applied. One of the common tools used in the unfolding process is Monte Carlo simulation of spectrometer response to monochromatic photons. The purpose of this work is to develop a new method for simulating CdTe semiconductor spectrometer response to monochromatic photons that can be further used for the spectrum unfolding procedure. The method is based upon post-processing of the particle track (PTRAC) output file generated by the MCNP5 program. In addition to the spectrometry output, this method provides information for each specific photon interaction inside the spectrometer active volume, which is required when taking into account spectrometer charge collection. The PTRAC generated detector response and the measured spectrum were in good agreement. The results obtained showed that this method can be used to generate precise response functions of gamma and X-ray spectrometers.",
journal = "Computer Physics Communications",
title = "Toward utilization of MCNP5 particle track output file for simulation problems in photon spectrometry",
volume = "195",
pages = "77-83",
doi = "10.1016/j.cpc.2015.05.003"
}
Stanković, J. S., Marinković, P., Ciraj-Bjelac, O., Kaljević, J., Aranđić, D.,& Lazarević, Đ. R.. (2015). Toward utilization of MCNP5 particle track output file for simulation problems in photon spectrometry. in Computer Physics Communications, 195, 77-83.
https://doi.org/10.1016/j.cpc.2015.05.003
Stanković JS, Marinković P, Ciraj-Bjelac O, Kaljević J, Aranđić D, Lazarević ĐR. Toward utilization of MCNP5 particle track output file for simulation problems in photon spectrometry. in Computer Physics Communications. 2015;195:77-83.
doi:10.1016/j.cpc.2015.05.003 .
Stanković, Jelena S., Marinković, Predrag, Ciraj-Bjelac, Olivera, Kaljević, Jelica, Aranđić, Danijela, Lazarević, Đorđe R., "Toward utilization of MCNP5 particle track output file for simulation problems in photon spectrometry" in Computer Physics Communications, 195 (2015):77-83,
https://doi.org/10.1016/j.cpc.2015.05.003 . .
1
1
1

Environmental Impact Assessment of the Nuclear Reactor in Vinca, Based on the Data on Emission of Radioactivity from the Literature - a Modeling Approach

Gršić, Zoran J.; Pavlović, Suncan; Arbutina, D.; Dramlić, Stefan D.; Dramlić, Dragan M.; Nikezić, Dušan; Dimović, Slavko; Kaljević, Jelica; Milincic, M.

(2015)

TY - JOUR
AU - Gršić, Zoran J.
AU - Pavlović, Suncan
AU - Arbutina, D.
AU - Dramlić, Stefan D.
AU - Dramlić, Dragan M.
AU - Nikezić, Dušan
AU - Dimović, Slavko
AU - Kaljević, Jelica
AU - Milincic, M.
PY - 2015
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/551
AB - Research activities of Vinca Institite have been based on two heavy water research reactors: a 10 MW one, RA, and zero power, RB. Reactor RA was operational from 1962 to 1982. In 2010, spent fuel has been sent to the country of origin, and the reactor now is in decommissioning. During the operational phase of the reactor there were no recorded accidental releases into the environment, only operational ones. Results of the environmental impact assessment of the assumed emission of radionuclides from the ventilation of nuclear reactor RA in Vinca to the atmospheric boundary layer are presented in this paper. Evaluation was done by using the Gaussian straight-line diffusion model and taking into account characteristics of the reactor ventilation system, the assumed emission release of radioactivity (from the literature), site-specific meteorological data for six-year period and local topography around nuclear reactor, and corresponding dose factors for inventory of radionuclides. Based on the described approach, and assuming that the range of appropriate meteorological data for six year period for the application of described mathematical model is enough for this kind of analysis, it can be concluded that the nuclear reactor RA, in the course of its work from 1962 to 1982, had no influence on the surrounding environment through the air above regulatory limits.
T2 - Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ
T1 - Environmental Impact Assessment of the Nuclear Reactor in Vinca, Based on the Data on Emission of Radioactivity from the Literature - a Modeling Approach
VL - 21
IS - 1
SP - 189
EP - 199
DO - 10.2298/CICEQ140219022G
ER - 
@article{
author = "Gršić, Zoran J. and Pavlović, Suncan and Arbutina, D. and Dramlić, Stefan D. and Dramlić, Dragan M. and Nikezić, Dušan and Dimović, Slavko and Kaljević, Jelica and Milincic, M.",
year = "2015",
abstract = "Research activities of Vinca Institite have been based on two heavy water research reactors: a 10 MW one, RA, and zero power, RB. Reactor RA was operational from 1962 to 1982. In 2010, spent fuel has been sent to the country of origin, and the reactor now is in decommissioning. During the operational phase of the reactor there were no recorded accidental releases into the environment, only operational ones. Results of the environmental impact assessment of the assumed emission of radionuclides from the ventilation of nuclear reactor RA in Vinca to the atmospheric boundary layer are presented in this paper. Evaluation was done by using the Gaussian straight-line diffusion model and taking into account characteristics of the reactor ventilation system, the assumed emission release of radioactivity (from the literature), site-specific meteorological data for six-year period and local topography around nuclear reactor, and corresponding dose factors for inventory of radionuclides. Based on the described approach, and assuming that the range of appropriate meteorological data for six year period for the application of described mathematical model is enough for this kind of analysis, it can be concluded that the nuclear reactor RA, in the course of its work from 1962 to 1982, had no influence on the surrounding environment through the air above regulatory limits.",
journal = "Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ",
title = "Environmental Impact Assessment of the Nuclear Reactor in Vinca, Based on the Data on Emission of Radioactivity from the Literature - a Modeling Approach",
volume = "21",
number = "1",
pages = "189-199",
doi = "10.2298/CICEQ140219022G"
}
Gršić, Z. J., Pavlović, S., Arbutina, D., Dramlić, S. D., Dramlić, D. M., Nikezić, D., Dimović, S., Kaljević, J.,& Milincic, M.. (2015). Environmental Impact Assessment of the Nuclear Reactor in Vinca, Based on the Data on Emission of Radioactivity from the Literature - a Modeling Approach. in Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, 21(1), 189-199.
https://doi.org/10.2298/CICEQ140219022G
Gršić ZJ, Pavlović S, Arbutina D, Dramlić SD, Dramlić DM, Nikezić D, Dimović S, Kaljević J, Milincic M. Environmental Impact Assessment of the Nuclear Reactor in Vinca, Based on the Data on Emission of Radioactivity from the Literature - a Modeling Approach. in Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ. 2015;21(1):189-199.
doi:10.2298/CICEQ140219022G .
Gršić, Zoran J., Pavlović, Suncan, Arbutina, D., Dramlić, Stefan D., Dramlić, Dragan M., Nikezić, Dušan, Dimović, Slavko, Kaljević, Jelica, Milincic, M., "Environmental Impact Assessment of the Nuclear Reactor in Vinca, Based on the Data on Emission of Radioactivity from the Literature - a Modeling Approach" in Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, 21, no. 1 (2015):189-199,
https://doi.org/10.2298/CICEQ140219022G . .

Build-Up PMMA Plate Effect on Calibration of TLD Reader

Kaljević, Jelica; Stanković, Jelena S.; Živanović, Miloš Z.; Ćeklić, Sandra; Lazarević, Đorđe R.

(2015)

TY - CONF
AU - Kaljević, Jelica
AU - Stanković, Jelena S.
AU - Živanović, Miloš Z.
AU - Ćeklić, Sandra
AU - Lazarević, Đorđe R.
PY - 2015
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7121
AB - The routine monitoring of the occupationally exposed individuals constitutes an integral part of radiation protection program implemented at the Vinca Institute of Nuclear Sciences (INNV). The Individual monitoring service (IMS) at the INNV, accredited according to quality standard EN ISO/IEC 17025, is using Harshaw 6600 Plus automatic reader and thermoluminescent dosimeters (TLD) from two manufacturers (Harshaw, RadPro international GmbH). Working procedures are implemented according to Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation, RP 160 (European Commission, 2009). Among general consideration, RP 160 is suggesting that routine calibration of dosimetry system should be performed taking into consideration secondary charged particle equilibrium. As TLD system in use at IMS INNV comprises of TLD reader and of TLD cards, this consideration should be applied in both cases: when the reader and the TLD cards are being calibrated. During reader calibration, secondary charged particle equilibrium can be ensured using build-up PMMA plate of certain thickness placed in front of dosimeters. In this paper, influence of the build-up plate on reader calibration is being analyzed. This influence is observed through changes in reader calibration factor (RCF). RCF values obtained during reader calibration procedure with and without 2 mm thick build-up plate are presented. Exposures of whole body TLDs placed on slab phantom were done with Cs-137 radiation source located at Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL) at INNV. TLDs from both manufacturers had 2 detectors for measuring the dose equivalent at the depths of 10 mm and 0.07 mm. TLD reader was calibrated to measure effective dose in terms of Hp(10) and local skin dose in terms of Hp(0.07). RCF values for detectors measuring Hp(10), from both manufacturers, when irradiated without the plate were around 5% higher than RCF values obtained when irradiations were done with the plate. Values of RCFs for detectors measuring Hp(0.07) were around 1% higher when the plate had not been used. As RCF value is inversely proportional to measured dose, reader calibration without build-up plate, in terms of Hp(10), would lead to underestimated dose values. The observed RCF deviation of Hp(0.07) detector is regarded as consequence of exposure conditions uncertainties. In conclusion, if a constant geometry and constant operational conditions of TLDs are achieved, the only part of the TLD system that is not stable for a long time period is the TLD reader. To avoid inaccurate results, RCF should be orderly checked and reader calibration should be done according to widely accepted standards, currently in effect.
C3 - RAD Conference Proceedings
T1 - Build-Up PMMA Plate Effect on Calibration of TLD Reader
SP - 147
EP - 150
ER - 
@conference{
author = "Kaljević, Jelica and Stanković, Jelena S. and Živanović, Miloš Z. and Ćeklić, Sandra and Lazarević, Đorđe R.",
year = "2015",
abstract = "The routine monitoring of the occupationally exposed individuals constitutes an integral part of radiation protection program implemented at the Vinca Institute of Nuclear Sciences (INNV). The Individual monitoring service (IMS) at the INNV, accredited according to quality standard EN ISO/IEC 17025, is using Harshaw 6600 Plus automatic reader and thermoluminescent dosimeters (TLD) from two manufacturers (Harshaw, RadPro international GmbH). Working procedures are implemented according to Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation, RP 160 (European Commission, 2009). Among general consideration, RP 160 is suggesting that routine calibration of dosimetry system should be performed taking into consideration secondary charged particle equilibrium. As TLD system in use at IMS INNV comprises of TLD reader and of TLD cards, this consideration should be applied in both cases: when the reader and the TLD cards are being calibrated. During reader calibration, secondary charged particle equilibrium can be ensured using build-up PMMA plate of certain thickness placed in front of dosimeters. In this paper, influence of the build-up plate on reader calibration is being analyzed. This influence is observed through changes in reader calibration factor (RCF). RCF values obtained during reader calibration procedure with and without 2 mm thick build-up plate are presented. Exposures of whole body TLDs placed on slab phantom were done with Cs-137 radiation source located at Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL) at INNV. TLDs from both manufacturers had 2 detectors for measuring the dose equivalent at the depths of 10 mm and 0.07 mm. TLD reader was calibrated to measure effective dose in terms of Hp(10) and local skin dose in terms of Hp(0.07). RCF values for detectors measuring Hp(10), from both manufacturers, when irradiated without the plate were around 5% higher than RCF values obtained when irradiations were done with the plate. Values of RCFs for detectors measuring Hp(0.07) were around 1% higher when the plate had not been used. As RCF value is inversely proportional to measured dose, reader calibration without build-up plate, in terms of Hp(10), would lead to underestimated dose values. The observed RCF deviation of Hp(0.07) detector is regarded as consequence of exposure conditions uncertainties. In conclusion, if a constant geometry and constant operational conditions of TLDs are achieved, the only part of the TLD system that is not stable for a long time period is the TLD reader. To avoid inaccurate results, RCF should be orderly checked and reader calibration should be done according to widely accepted standards, currently in effect.",
journal = "RAD Conference Proceedings",
title = "Build-Up PMMA Plate Effect on Calibration of TLD Reader",
pages = "147-150"
}
Kaljević, J., Stanković, J. S., Živanović, M. Z., Ćeklić, S.,& Lazarević, Đ. R.. (2015). Build-Up PMMA Plate Effect on Calibration of TLD Reader. in RAD Conference Proceedings, 147-150.
Kaljević J, Stanković JS, Živanović MZ, Ćeklić S, Lazarević ĐR. Build-Up PMMA Plate Effect on Calibration of TLD Reader. in RAD Conference Proceedings. 2015;:147-150..
Kaljević, Jelica, Stanković, Jelena S., Živanović, Miloš Z., Ćeklić, Sandra, Lazarević, Đorđe R., "Build-Up PMMA Plate Effect on Calibration of TLD Reader" in RAD Conference Proceedings (2015):147-150.

Representativity of Air Quality Control in Limited Number of Grid Points

Gršić, Zoran J.; Dramlić, Dragan M.; Milutinovic, P.; Pavlović, Suncan; Arbutina, D.; Dramlić, Stefan D.; Kaljević, Jelica; Joksimovic, D.; Miljević, Nada R.

(2014)

TY - JOUR
AU - Gršić, Zoran J.
AU - Dramlić, Dragan M.
AU - Milutinovic, P.
AU - Pavlović, Suncan
AU - Arbutina, D.
AU - Dramlić, Stefan D.
AU - Kaljević, Jelica
AU - Joksimovic, D.
AU - Miljević, Nada R.
PY - 2014
UR - http://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/5948
AB - In this study, we point to loss of accuracy in representing a field of air pollution concentration due to reduction of number of monitoring points or changes in their location. Using a Gaussian-type diffusion model, a high resolution concentration field was generated from 17 points representing the actual distribution of possible pollution sources. The starting grid consisted of 90 601 points. Then we reduced number of points by two orders of magnitude, forming the grid of 961 points. After that, the second reduction to 36 points was performed, still forming a regular grid. Finally, we had 16 points whose positions are in a qualitative agreement with the actual distribution of sampling stations in the area.
T2 - Journal of Environmental Protection and Ecology
T1 - Representativity of Air Quality Control in Limited Number of Grid Points
VL - 15
IS - 1
SP - 1
EP - 6
ER - 
@article{
author = "Gršić, Zoran J. and Dramlić, Dragan M. and Milutinovic, P. and Pavlović, Suncan and Arbutina, D. and Dramlić, Stefan D. and Kaljević, Jelica and Joksimovic, D. and Miljević, Nada R.",
year = "2014",
abstract = "In this study, we point to loss of accuracy in representing a field of air pollution concentration due to reduction of number of monitoring points or changes in their location. Using a Gaussian-type diffusion model, a high resolution concentration field was generated from 17 points representing the actual distribution of possible pollution sources. The starting grid consisted of 90 601 points. Then we reduced number of points by two orders of magnitude, forming the grid of 961 points. After that, the second reduction to 36 points was performed, still forming a regular grid. Finally, we had 16 points whose positions are in a qualitative agreement with the actual distribution of sampling stations in the area.",
journal = "Journal of Environmental Protection and Ecology",
title = "Representativity of Air Quality Control in Limited Number of Grid Points",
volume = "15",
number = "1",
pages = "1-6"
}
Gršić, Z. J., Dramlić, D. M., Milutinovic, P., Pavlović, S., Arbutina, D., Dramlić, S. D., Kaljević, J., Joksimovic, D.,& Miljević, N. R.. (2014). Representativity of Air Quality Control in Limited Number of Grid Points. in Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(1), 1-6.
Gršić ZJ, Dramlić DM, Milutinovic P, Pavlović S, Arbutina D, Dramlić SD, Kaljević J, Joksimovic D, Miljević NR. Representativity of Air Quality Control in Limited Number of Grid Points. in Journal of Environmental Protection and Ecology. 2014;15(1):1-6..
Gršić, Zoran J., Dramlić, Dragan M., Milutinovic, P., Pavlović, Suncan, Arbutina, D., Dramlić, Stefan D., Kaljević, Jelica, Joksimovic, D., Miljević, Nada R., "Representativity of Air Quality Control in Limited Number of Grid Points" in Journal of Environmental Protection and Ecology, 15, no. 1 (2014):1-6.
7