Jakupi, Bajram

Link to this page

Authority KeyName Variants
ffc57a66-aa42-4c68-80bc-a6a904dc25e8
 • Jakupi, Bajram (7)
Projects

Author's Bibliography

Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена

Milić, Gordana; Gulan, Ljiljana; Vučković, Biljana; Jakupi, Bajram

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Milić, Gordana
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Vučković, Biljana
AU - Jakupi, Bajram
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8264
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Специфичnе активности природних радионуклида 40K, 232Th, 235U, 226Ra и вештачког
137Cs мерене су у сувим узорцима различитих биљaka и у земљишту са којег
потичу биљке у урбаним срединама и ван насељених места у региону Призрена.
Мерења специфичне aктивности у свим узорцима урађена су на HPGe детектору коаксијалног типа методом спектрометрије гама зрачења. Mаксималне концентрације активности
232Th, 235U и
226Ra, измерене су у планинском чају и износе
45 Bq/kg, 11 Bq/kg и 99 Bq/kg, респективно. У плоду глога се максимално акумулирао
137Cs (48 Bq/kg), а максимална вредност концентрације 40K измерена је у
парадајзу и износи 914 Bq/kg . Израчунати трансфер фактори радионуклида из
земљишта у различитим биљним културама су у интервалу од 0,06-1,365 зa
40K.
Концентрације 232Th, 235U, 226Ra и
137Cs биле су испод границе детекције у неким
узорцима и биљака и земљишта, a максималне вредности трансфер фактора су
0,30; 2,5; 0,33 i 0,59 респективно.
AB - The specific activities of natural radionuclides 40K, 232Th, 235U, 226Ra and artificial
radionuclide 137Cs were measured in dry samples of different plants as well as in the
urban soil which plants originate, and from unpopulated areas in the region of Prizren.
Measurements of specific activity in all samples were performed on HPGe coaxial
detector type by spectrometry of gamma radiation. Maximum activity concentrations of
232Th, 235U and 226Ra were measured in a mountain tea and it amounted 45 Bq/kg, 11
Bq/kg and 99 Bq/kg, respectively. A maximum accumulated activity of 137Cs was for the
hawthorn fruits (48 Bq/kg), and the maximum value of the concentration of 40K was
measured in tomato (914 Bq/kg). Calculated transfers factors of radionuclides from the
soil to different crop plants were in the range of 0.06-1.365 for 40K. The concentrations
of 232Th, 235U, 226 Ra and 137 Cs were below detection limits in some plant samples and
in the soil, and the maximum value of the transfer factors were 0.30, 2.5, 0.33 and 0.59
respectively.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена
T1 - Concentration of radionuclides in plant and land samples from Prizren area
SP - 124
EP - 131
ER - 
@conference{
author = "Milić, Gordana and Gulan, Ljiljana and Vučković, Biljana and Jakupi, Bajram",
year = "2017",
abstract = "Специфичnе активности природних радионуклида 40K, 232Th, 235U, 226Ra и вештачког
137Cs мерене су у сувим узорцима различитих биљaka и у земљишту са којег
потичу биљке у урбаним срединама и ван насељених места у региону Призрена.
Мерења специфичне aктивности у свим узорцима урађена су на HPGe детектору коаксијалног типа методом спектрометрије гама зрачења. Mаксималне концентрације активности
232Th, 235U и
226Ra, измерене су у планинском чају и износе
45 Bq/kg, 11 Bq/kg и 99 Bq/kg, респективно. У плоду глога се максимално акумулирао
137Cs (48 Bq/kg), а максимална вредност концентрације 40K измерена је у
парадајзу и износи 914 Bq/kg . Израчунати трансфер фактори радионуклида из
земљишта у различитим биљним културама су у интервалу од 0,06-1,365 зa
40K.
Концентрације 232Th, 235U, 226Ra и
137Cs биле су испод границе детекције у неким
узорцима и биљака и земљишта, a максималне вредности трансфер фактора су
0,30; 2,5; 0,33 i 0,59 респективно., The specific activities of natural radionuclides 40K, 232Th, 235U, 226Ra and artificial
radionuclide 137Cs were measured in dry samples of different plants as well as in the
urban soil which plants originate, and from unpopulated areas in the region of Prizren.
Measurements of specific activity in all samples were performed on HPGe coaxial
detector type by spectrometry of gamma radiation. Maximum activity concentrations of
232Th, 235U and 226Ra were measured in a mountain tea and it amounted 45 Bq/kg, 11
Bq/kg and 99 Bq/kg, respectively. A maximum accumulated activity of 137Cs was for the
hawthorn fruits (48 Bq/kg), and the maximum value of the concentration of 40K was
measured in tomato (914 Bq/kg). Calculated transfers factors of radionuclides from the
soil to different crop plants were in the range of 0.06-1.365 for 40K. The concentrations
of 232Th, 235U, 226 Ra and 137 Cs were below detection limits in some plant samples and
in the soil, and the maximum value of the transfer factors were 0.30, 2.5, 0.33 and 0.59
respectively.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена, Concentration of radionuclides in plant and land samples from Prizren area",
pages = "124-131"
}
Milić, G., Gulan, L., Vučković, B.,& Jakupi, B.. (2017). Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 124-131.
Milić G, Gulan L, Vučković B, Jakupi B. Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:124-131..
Milić, Gordana, Gulan, Ljiljana, Vučković, Biljana, Jakupi, Bajram, "Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):124-131.

Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija

Gulan, Ljiljana; Milić, Gordana; Jakupi, Bajram; Žunić, Zora S.

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Gulan, Ljiljana
AU - Milić, Gordana
AU - Jakupi, Bajram
AU - Žunić, Zora S.
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8270
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Godišnja merenja radona u zatvorenim prostorijama izvedena su u 20 uglavnom
prizemnih kuća u regionu Gore, u južnom delu Kosova i Metohije. CR-39 Gammadata
detektori su postavljani u dnevnim i spavaćim sobama. Godišnja koncentracija radona
u dnevnim sobama kretala se u rasponu od 26 do 315 Bq m-3 sa srednjom vrednošću od
85,7 Bq m-3
, a u spavaćim sobama u rasponu od 28 do 448 Bq m-3 sa srednjom
vrednošću 75,6 Bq m- 3. Distribucije izmerenih koncentracija radona u dnevnim i
spavaćim sobama imaju očekivani lognormalni oblik; Mann-Whitney test je potvrdio da
ne postoji značajna razlika između koncentracija radona u različitim sobama. Najveće
izmerene vrednosti koncentracije radona u obe sobe su u kući izgrađenoj od kamena i
betona.
AB - Annual indoor radon measurements were carried out in two rooms of 20 mostly ground
floor dwellings in Gora District, Southwestern part of Kosovo and Metohija. The CR-39
Gammadata detectors were placed in the living rooms and bedrooms. Annual radon
concentration in the living rooms range from 26 to 315 Bq m-3 with a mean value of
85.7 Bq m-3, while the same one in bedrooms range from 28 to 448 Bq m-3 with mean
value of 75.6 Bq m-3. The distributions of radon concentration measured in living rooms
and bedrooms follow the expected lognormal shape; Mann-Whitney test confirmed no
significant systematic difference between radon concentrations in the two room types
appears. The highest value of radon concentration in both rooms was in dwelling built
from stone and concrete.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija
T1 - A survey of indoor radon concentrations in Gora district, Kosovo and Metohija
SP - 167
EP - 172
ER - 
@conference{
author = "Gulan, Ljiljana and Milić, Gordana and Jakupi, Bajram and Žunić, Zora S.",
year = "2017",
abstract = "Godišnja merenja radona u zatvorenim prostorijama izvedena su u 20 uglavnom
prizemnih kuća u regionu Gore, u južnom delu Kosova i Metohije. CR-39 Gammadata
detektori su postavljani u dnevnim i spavaćim sobama. Godišnja koncentracija radona
u dnevnim sobama kretala se u rasponu od 26 do 315 Bq m-3 sa srednjom vrednošću od
85,7 Bq m-3
, a u spavaćim sobama u rasponu od 28 do 448 Bq m-3 sa srednjom
vrednošću 75,6 Bq m- 3. Distribucije izmerenih koncentracija radona u dnevnim i
spavaćim sobama imaju očekivani lognormalni oblik; Mann-Whitney test je potvrdio da
ne postoji značajna razlika između koncentracija radona u različitim sobama. Najveće
izmerene vrednosti koncentracije radona u obe sobe su u kući izgrađenoj od kamena i
betona., Annual indoor radon measurements were carried out in two rooms of 20 mostly ground
floor dwellings in Gora District, Southwestern part of Kosovo and Metohija. The CR-39
Gammadata detectors were placed in the living rooms and bedrooms. Annual radon
concentration in the living rooms range from 26 to 315 Bq m-3 with a mean value of
85.7 Bq m-3, while the same one in bedrooms range from 28 to 448 Bq m-3 with mean
value of 75.6 Bq m-3. The distributions of radon concentration measured in living rooms
and bedrooms follow the expected lognormal shape; Mann-Whitney test confirmed no
significant systematic difference between radon concentrations in the two room types
appears. The highest value of radon concentration in both rooms was in dwelling built
from stone and concrete.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija, A survey of indoor radon concentrations in Gora district, Kosovo and Metohija",
pages = "167-172"
}
Gulan, L., Milić, G., Jakupi, B.,& Žunić, Z. S.. (2017). Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 167-172.
Gulan L, Milić G, Jakupi B, Žunić ZS. Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:167-172..
Gulan, Ljiljana, Milić, Gordana, Jakupi, Bajram, Žunić, Zora S., "Istraživanje koncentracije radona u zatvorenim prostorijama u regionu Gore, Kosovo i Metohija" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):167-172.

Indoor radon measurements in Kosovo and Metohija over the period 1995-2007

Milic, Gordana; Yarmoshenko, Ilia V.; Jakupi, Bajram; Kovačević, Milojko; Žunić, Zora S.

(2011)

TY - JOUR
AU - Milic, Gordana
AU - Yarmoshenko, Ilia V.
AU - Jakupi, Bajram
AU - Kovačević, Milojko
AU - Žunić, Zora S.
PY - 2011
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/4198
AB - The paper deals with the results of the investigations of indoor radon measurements in more than 300 rural and urban dwellings in Kosovo and Metohija. All measurements were carried out using CR-39 solid State nuclear track detectors by similar protocols and within two series in 1990-s and in 2000-s, in 34 settlements divided by 9 regions, thus covering significant part of Kosovo. For most of measured points the adjustment for seasonal variation was necessary and had been conducted. Highest average values of indoor radon concentrations were found in rural settlements of Lipljan and Vitina regions, 512 and 452 Bq/m(3), respectively. Combined analysis allows indoor radon concentration of 220 Bq/m(3) to be suggested as representative estimate for Kosovo, while additional data appear. Observed pattern of indoor radon seasonal variation and difference of radon levels between ground and upper floors suggest soil radon as primary source of indoor radon and significance of convection type radon entry. (C) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.
T2 - Radiation Measurements
T1 - Indoor radon measurements in Kosovo and Metohija over the period 1995-2007
VL - 46
IS - 1
SP - 141
EP - 144
DO - 10.1016/j.radmeas.2010.07.020
ER - 
@article{
author = "Milic, Gordana and Yarmoshenko, Ilia V. and Jakupi, Bajram and Kovačević, Milojko and Žunić, Zora S.",
year = "2011",
abstract = "The paper deals with the results of the investigations of indoor radon measurements in more than 300 rural and urban dwellings in Kosovo and Metohija. All measurements were carried out using CR-39 solid State nuclear track detectors by similar protocols and within two series in 1990-s and in 2000-s, in 34 settlements divided by 9 regions, thus covering significant part of Kosovo. For most of measured points the adjustment for seasonal variation was necessary and had been conducted. Highest average values of indoor radon concentrations were found in rural settlements of Lipljan and Vitina regions, 512 and 452 Bq/m(3), respectively. Combined analysis allows indoor radon concentration of 220 Bq/m(3) to be suggested as representative estimate for Kosovo, while additional data appear. Observed pattern of indoor radon seasonal variation and difference of radon levels between ground and upper floors suggest soil radon as primary source of indoor radon and significance of convection type radon entry. (C) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.",
journal = "Radiation Measurements",
title = "Indoor radon measurements in Kosovo and Metohija over the period 1995-2007",
volume = "46",
number = "1",
pages = "141-144",
doi = "10.1016/j.radmeas.2010.07.020"
}
Milic, G., Yarmoshenko, I. V., Jakupi, B., Kovačević, M.,& Žunić, Z. S.. (2011). Indoor radon measurements in Kosovo and Metohija over the period 1995-2007. in Radiation Measurements, 46(1), 141-144.
https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2010.07.020
Milic G, Yarmoshenko IV, Jakupi B, Kovačević M, Žunić ZS. Indoor radon measurements in Kosovo and Metohija over the period 1995-2007. in Radiation Measurements. 2011;46(1):141-144.
doi:10.1016/j.radmeas.2010.07.020 .
Milic, Gordana, Yarmoshenko, Ilia V., Jakupi, Bajram, Kovačević, Milojko, Žunić, Zora S., "Indoor radon measurements in Kosovo and Metohija over the period 1995-2007" in Radiation Measurements, 46, no. 1 (2011):141-144,
https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2010.07.020 . .
3
5
4

Collaborative investigations on thoron and radon in some rural communities of Balkans

Žunić, Zora S.; Čeliković, Igor T.; Tokonami, S.; Ishikawa, Tetsuo; Ujić, Predrag; Onischenko, Alexandra; Zhukovsky, Michael; Milic, G.; Jakupi, Bajram; Cuknic, O.; Veselinović, Nenad; Fujimoto, K.; Sahoo, Sarata Kumar; Yarmoshenko, Ilia V.

(2010)

TY - JOUR
AU - Žunić, Zora S.
AU - Čeliković, Igor T.
AU - Tokonami, S.
AU - Ishikawa, Tetsuo
AU - Ujić, Predrag
AU - Onischenko, Alexandra
AU - Zhukovsky, Michael
AU - Milic, G.
AU - Jakupi, Bajram
AU - Cuknic, O.
AU - Veselinović, Nenad
AU - Fujimoto, K.
AU - Sahoo, Sarata Kumar
AU - Yarmoshenko, Ilia V.
PY - 2010
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/6890
AB - This paper deals with the results of the first-field use in the Balkans, i.e. Serbia and Republic of Srpska (Bosnia and Hercegovina), of a passive polycarbonate Mark II type and poliallyldiglycol carbonate (Cr-39) alpha track detectors sensitive to thoron as well as to radon. Both types of solid state nuclear track detectors were designed and supplied by National Institute of Radiological Sciences (NIRS), Chiba, Japan. The commercial names for these detectors which all have been field tested in Balkan rural communities are known as: UFO and RADUET passive discriminative radon/thoron detectors. No database of thoron and thoron progeny concentrations in dwellings in Serbia or Balkans region exist, and as a result, the level of exposure of the Serbian population to thoron and its progeny is unknown so far.
T2 - Radiation Protection Dosimetry
T1 - Collaborative investigations on thoron and radon in some rural communities of Balkans
VL - 141
IS - 4
SP - 346
EP - 350
DO - 10.1093/rpd/ncq258
ER - 
@article{
author = "Žunić, Zora S. and Čeliković, Igor T. and Tokonami, S. and Ishikawa, Tetsuo and Ujić, Predrag and Onischenko, Alexandra and Zhukovsky, Michael and Milic, G. and Jakupi, Bajram and Cuknic, O. and Veselinović, Nenad and Fujimoto, K. and Sahoo, Sarata Kumar and Yarmoshenko, Ilia V.",
year = "2010",
abstract = "This paper deals with the results of the first-field use in the Balkans, i.e. Serbia and Republic of Srpska (Bosnia and Hercegovina), of a passive polycarbonate Mark II type and poliallyldiglycol carbonate (Cr-39) alpha track detectors sensitive to thoron as well as to radon. Both types of solid state nuclear track detectors were designed and supplied by National Institute of Radiological Sciences (NIRS), Chiba, Japan. The commercial names for these detectors which all have been field tested in Balkan rural communities are known as: UFO and RADUET passive discriminative radon/thoron detectors. No database of thoron and thoron progeny concentrations in dwellings in Serbia or Balkans region exist, and as a result, the level of exposure of the Serbian population to thoron and its progeny is unknown so far.",
journal = "Radiation Protection Dosimetry",
title = "Collaborative investigations on thoron and radon in some rural communities of Balkans",
volume = "141",
number = "4",
pages = "346-350",
doi = "10.1093/rpd/ncq258"
}
Žunić, Z. S., Čeliković, I. T., Tokonami, S., Ishikawa, T., Ujić, P., Onischenko, A., Zhukovsky, M., Milic, G., Jakupi, B., Cuknic, O., Veselinović, N., Fujimoto, K., Sahoo, S. K.,& Yarmoshenko, I. V.. (2010). Collaborative investigations on thoron and radon in some rural communities of Balkans. in Radiation Protection Dosimetry, 141(4), 346-350.
https://doi.org/10.1093/rpd/ncq258
Žunić ZS, Čeliković IT, Tokonami S, Ishikawa T, Ujić P, Onischenko A, Zhukovsky M, Milic G, Jakupi B, Cuknic O, Veselinović N, Fujimoto K, Sahoo SK, Yarmoshenko IV. Collaborative investigations on thoron and radon in some rural communities of Balkans. in Radiation Protection Dosimetry. 2010;141(4):346-350.
doi:10.1093/rpd/ncq258 .
Žunić, Zora S., Čeliković, Igor T., Tokonami, S., Ishikawa, Tetsuo, Ujić, Predrag, Onischenko, Alexandra, Zhukovsky, Michael, Milic, G., Jakupi, Bajram, Cuknic, O., Veselinović, Nenad, Fujimoto, K., Sahoo, Sarata Kumar, Yarmoshenko, Ilia V., "Collaborative investigations on thoron and radon in some rural communities of Balkans" in Radiation Protection Dosimetry, 141, no. 4 (2010):346-350,
https://doi.org/10.1093/rpd/ncq258 . .
17
17
18

The concentrations and exposure doses of radon and thoron in residences of the rural areas of Kosovo and Metohija

Milic, Gordana; Jakupi, Bajram; Tokonami, Shinji; Trajkovic, Radmila; Ishikawa, Tetsuo; Čeliković, Igor T.; Ujić, Predrag; Cuknic, Olivera; Yarmoshenko, Ilia V.; Kosanović, Katica; Adrovic, Feriz; Sahoo, Sarata Kumar; Veselinović, Nenad; Žunić, Zora S.

(2010)

TY - JOUR
AU - Milic, Gordana
AU - Jakupi, Bajram
AU - Tokonami, Shinji
AU - Trajkovic, Radmila
AU - Ishikawa, Tetsuo
AU - Čeliković, Igor T.
AU - Ujić, Predrag
AU - Cuknic, Olivera
AU - Yarmoshenko, Ilia V.
AU - Kosanović, Katica
AU - Adrovic, Feriz
AU - Sahoo, Sarata Kumar
AU - Veselinović, Nenad
AU - Žunić, Zora S.
PY - 2010
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/3935
AB - This paper deals with the results of indoor radon and thoron concentrations and exposure doses obtained for 63 dwellings out of the 14 rural communities of Central Kosovo, North Kosovo and Prizren region. These research activities are part of overall radiological research that has systematically been carried out since 1986, particularly in Kosovo and Metohija regions. Passive radon/thoron discriminative detectors, exposed for three months, were used. The arithmetic mean concentrations of indoor radon and thoron are C(Rn) = 429 Bq m(-3) C(Tn) = 85 Bq m(-3). (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.
T2 - Radiation Measurements
T1 - The concentrations and exposure doses of radon and thoron in residences of the rural areas of Kosovo and Metohija
VL - 45
IS - 1
SP - 118
EP - 121
DO - 10.1016/j.radmeas.2009.10.052
ER - 
@article{
author = "Milic, Gordana and Jakupi, Bajram and Tokonami, Shinji and Trajkovic, Radmila and Ishikawa, Tetsuo and Čeliković, Igor T. and Ujić, Predrag and Cuknic, Olivera and Yarmoshenko, Ilia V. and Kosanović, Katica and Adrovic, Feriz and Sahoo, Sarata Kumar and Veselinović, Nenad and Žunić, Zora S.",
year = "2010",
abstract = "This paper deals with the results of indoor radon and thoron concentrations and exposure doses obtained for 63 dwellings out of the 14 rural communities of Central Kosovo, North Kosovo and Prizren region. These research activities are part of overall radiological research that has systematically been carried out since 1986, particularly in Kosovo and Metohija regions. Passive radon/thoron discriminative detectors, exposed for three months, were used. The arithmetic mean concentrations of indoor radon and thoron are C(Rn) = 429 Bq m(-3) C(Tn) = 85 Bq m(-3). (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.",
journal = "Radiation Measurements",
title = "The concentrations and exposure doses of radon and thoron in residences of the rural areas of Kosovo and Metohija",
volume = "45",
number = "1",
pages = "118-121",
doi = "10.1016/j.radmeas.2009.10.052"
}
Milic, G., Jakupi, B., Tokonami, S., Trajkovic, R., Ishikawa, T., Čeliković, I. T., Ujić, P., Cuknic, O., Yarmoshenko, I. V., Kosanović, K., Adrovic, F., Sahoo, S. K., Veselinović, N.,& Žunić, Z. S.. (2010). The concentrations and exposure doses of radon and thoron in residences of the rural areas of Kosovo and Metohija. in Radiation Measurements, 45(1), 118-121.
https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2009.10.052
Milic G, Jakupi B, Tokonami S, Trajkovic R, Ishikawa T, Čeliković IT, Ujić P, Cuknic O, Yarmoshenko IV, Kosanović K, Adrovic F, Sahoo SK, Veselinović N, Žunić ZS. The concentrations and exposure doses of radon and thoron in residences of the rural areas of Kosovo and Metohija. in Radiation Measurements. 2010;45(1):118-121.
doi:10.1016/j.radmeas.2009.10.052 .
Milic, Gordana, Jakupi, Bajram, Tokonami, Shinji, Trajkovic, Radmila, Ishikawa, Tetsuo, Čeliković, Igor T., Ujić, Predrag, Cuknic, Olivera, Yarmoshenko, Ilia V., Kosanović, Katica, Adrovic, Feriz, Sahoo, Sarata Kumar, Veselinović, Nenad, Žunić, Zora S., "The concentrations and exposure doses of radon and thoron in residences of the rural areas of Kosovo and Metohija" in Radiation Measurements, 45, no. 1 (2010):118-121,
https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2009.10.052 . .
17
18
20

High natural radiation exposure in radon spa areas: a detailed field investigation in Niska Banja (Balkan region)

Žunić, Zora S.; Kobal, I.; Vaupotič, Janja; Kozak, K.; Mazur, J.; Birovljev, A.; Janik, M.; Čeliković, Igor T.; Ujić, Predrag; Demajo, A.; Krstic, G.; Jakupi, Bajram; Quarto, M.; Bochicchio, Francesco

(2006)

TY - JOUR
AU - Žunić, Zora S.
AU - Kobal, I.
AU - Vaupotič, Janja
AU - Kozak, K.
AU - Mazur, J.
AU - Birovljev, A.
AU - Janik, M.
AU - Čeliković, Igor T.
AU - Ujić, Predrag
AU - Demajo, A.
AU - Krstic, G.
AU - Jakupi, Bajram
AU - Quarto, M.
AU - Bochicchio, Francesco
PY - 2006
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/3066
AB - The measurement campaigns have been done in the rural community of Niska. Banja, a spa town located in southern Serbia, to evaluate population exposure to natural radioactivity. After a screening survey in 200 houses, annual radon and thoron concentrations were measured in 34 houses, and in 2004 a detailed investigation was carried out at six houses with elevated indoor radon concentrations. The paper presents the results of these detailed measurements. The complementary techniques were applied to determine radon and thoron concentrations in indoor air, in soil gas, radon exhalation from soil, soil permeability, and indoor and outdoor gamma doses. Soil and water samples were collected and analysed in the laboratory. Indoor radon and thoron. concentrations were found to be more than 1 kBq m(-3) and 200 Bq m(-3) respectively. Extremely high concentrations of soil-gas radon ( GT 2000 kBq m(-3)) and radon exhalation rates (1.5 mBq m(-2) s(-1)) were observed. These results will be utilised to set up the methodology for a more systematic investigation. (c) 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.
T2 - Journal of Environmental Radioactivity
T1 - High natural radiation exposure in radon spa areas: a detailed field investigation in Niska Banja (Balkan region)
VL - 89
IS - 3
SP - 249
EP - 260
DO - 10.1016/j.jenvrad.2006.05.010
ER - 
@article{
author = "Žunić, Zora S. and Kobal, I. and Vaupotič, Janja and Kozak, K. and Mazur, J. and Birovljev, A. and Janik, M. and Čeliković, Igor T. and Ujić, Predrag and Demajo, A. and Krstic, G. and Jakupi, Bajram and Quarto, M. and Bochicchio, Francesco",
year = "2006",
abstract = "The measurement campaigns have been done in the rural community of Niska. Banja, a spa town located in southern Serbia, to evaluate population exposure to natural radioactivity. After a screening survey in 200 houses, annual radon and thoron concentrations were measured in 34 houses, and in 2004 a detailed investigation was carried out at six houses with elevated indoor radon concentrations. The paper presents the results of these detailed measurements. The complementary techniques were applied to determine radon and thoron concentrations in indoor air, in soil gas, radon exhalation from soil, soil permeability, and indoor and outdoor gamma doses. Soil and water samples were collected and analysed in the laboratory. Indoor radon and thoron. concentrations were found to be more than 1 kBq m(-3) and 200 Bq m(-3) respectively. Extremely high concentrations of soil-gas radon ( GT 2000 kBq m(-3)) and radon exhalation rates (1.5 mBq m(-2) s(-1)) were observed. These results will be utilised to set up the methodology for a more systematic investigation. (c) 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.",
journal = "Journal of Environmental Radioactivity",
title = "High natural radiation exposure in radon spa areas: a detailed field investigation in Niska Banja (Balkan region)",
volume = "89",
number = "3",
pages = "249-260",
doi = "10.1016/j.jenvrad.2006.05.010"
}
Žunić, Z. S., Kobal, I., Vaupotič, J., Kozak, K., Mazur, J., Birovljev, A., Janik, M., Čeliković, I. T., Ujić, P., Demajo, A., Krstic, G., Jakupi, B., Quarto, M.,& Bochicchio, F.. (2006). High natural radiation exposure in radon spa areas: a detailed field investigation in Niska Banja (Balkan region). in Journal of Environmental Radioactivity, 89(3), 249-260.
https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2006.05.010
Žunić ZS, Kobal I, Vaupotič J, Kozak K, Mazur J, Birovljev A, Janik M, Čeliković IT, Ujić P, Demajo A, Krstic G, Jakupi B, Quarto M, Bochicchio F. High natural radiation exposure in radon spa areas: a detailed field investigation in Niska Banja (Balkan region). in Journal of Environmental Radioactivity. 2006;89(3):249-260.
doi:10.1016/j.jenvrad.2006.05.010 .
Žunić, Zora S., Kobal, I., Vaupotič, Janja, Kozak, K., Mazur, J., Birovljev, A., Janik, M., Čeliković, Igor T., Ujić, Predrag, Demajo, A., Krstic, G., Jakupi, Bajram, Quarto, M., Bochicchio, Francesco, "High natural radiation exposure in radon spa areas: a detailed field investigation in Niska Banja (Balkan region)" in Journal of Environmental Radioactivity, 89, no. 3 (2006):249-260,
https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2006.05.010 . .
48
50
50

Integrated natural radiation exposure studies in stable Yugoslav rural communities

Žunić, Zora S.; McLaughlin, JP; Walsh, C; Birovljev, A; Simopoulos, SE; Jakupi, Bajram; Gordanic, V; Demajo, Miroslav; Trotti, F; Falk, R; Vanmarcke, H; Paridaens, J; Fujimoto, K

(2001)

TY - JOUR
AU - Žunić, Zora S.
AU - McLaughlin, JP
AU - Walsh, C
AU - Birovljev, A
AU - Simopoulos, SE
AU - Jakupi, Bajram
AU - Gordanic, V
AU - Demajo, Miroslav
AU - Trotti, F
AU - Falk, R
AU - Vanmarcke, H
AU - Paridaens, J
AU - Fujimoto, K
PY - 2001
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/6318
AB - The results of field investigations of natural radiation exposures of the general population in two stable rural communities in Yugoslavia are presented. The principal emphasis was on exposures to contemporary indoor radon, but measurements of external penetrating radiation absorbed dose rates in air were carried out in the majority of cases. In addition, in a limited number of dwellings, measurements of thoron gas concentrations were made. By means of making a series of sequential 3-month radon measurements, both seasonal variations and annual average radon levels in the dwellings were determined. Using passive alpha track detectors, individual radon and thoron indoor concentrations as high as 9591 Bq m(-3) and 709 Bq m(-3), respectively, were detected while absorbed dose rates in air in the dwellings as high as 430 nGy h(-1) were recorded. On the basis of these different types of measurements, assessments could be made of the integrated natural radiation exposures being received by the populations. In addition to contemporary radon measurements, retrospective radon exposure assessments in most of the dwellings were made on the basis of measurements of Po-210 concentrations in both surface (glass) traps and in volume (porous materials) traps. A description is given of the sampling strategics and protocols used in this field work. It is shown that at least one stable rural community receiving high natural radiation exposures, has been clearly identified and plans for future health investigations of the population there are outlined. (C) 2001 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
T2 - Science of the Total Environment
T1 - Integrated natural radiation exposure studies in stable Yugoslav rural communities
VL - 272
IS - 1-3
SP - 253
EP - 259
DO - 10.1016/S0048-9697(01)00702-1
ER - 
@article{
author = "Žunić, Zora S. and McLaughlin, JP and Walsh, C and Birovljev, A and Simopoulos, SE and Jakupi, Bajram and Gordanic, V and Demajo, Miroslav and Trotti, F and Falk, R and Vanmarcke, H and Paridaens, J and Fujimoto, K",
year = "2001",
abstract = "The results of field investigations of natural radiation exposures of the general population in two stable rural communities in Yugoslavia are presented. The principal emphasis was on exposures to contemporary indoor radon, but measurements of external penetrating radiation absorbed dose rates in air were carried out in the majority of cases. In addition, in a limited number of dwellings, measurements of thoron gas concentrations were made. By means of making a series of sequential 3-month radon measurements, both seasonal variations and annual average radon levels in the dwellings were determined. Using passive alpha track detectors, individual radon and thoron indoor concentrations as high as 9591 Bq m(-3) and 709 Bq m(-3), respectively, were detected while absorbed dose rates in air in the dwellings as high as 430 nGy h(-1) were recorded. On the basis of these different types of measurements, assessments could be made of the integrated natural radiation exposures being received by the populations. In addition to contemporary radon measurements, retrospective radon exposure assessments in most of the dwellings were made on the basis of measurements of Po-210 concentrations in both surface (glass) traps and in volume (porous materials) traps. A description is given of the sampling strategics and protocols used in this field work. It is shown that at least one stable rural community receiving high natural radiation exposures, has been clearly identified and plans for future health investigations of the population there are outlined. (C) 2001 Elsevier Science B.V. All rights reserved.",
journal = "Science of the Total Environment",
title = "Integrated natural radiation exposure studies in stable Yugoslav rural communities",
volume = "272",
number = "1-3",
pages = "253-259",
doi = "10.1016/S0048-9697(01)00702-1"
}
Žunić, Z. S., McLaughlin, J., Walsh, C., Birovljev, A., Simopoulos, S., Jakupi, B., Gordanic, V., Demajo, M., Trotti, F., Falk, R., Vanmarcke, H., Paridaens, J.,& Fujimoto, K.. (2001). Integrated natural radiation exposure studies in stable Yugoslav rural communities. in Science of the Total Environment, 272(1-3), 253-259.
https://doi.org/10.1016/S0048-9697(01)00702-1
Žunić ZS, McLaughlin J, Walsh C, Birovljev A, Simopoulos S, Jakupi B, Gordanic V, Demajo M, Trotti F, Falk R, Vanmarcke H, Paridaens J, Fujimoto K. Integrated natural radiation exposure studies in stable Yugoslav rural communities. in Science of the Total Environment. 2001;272(1-3):253-259.
doi:10.1016/S0048-9697(01)00702-1 .
Žunić, Zora S., McLaughlin, JP, Walsh, C, Birovljev, A, Simopoulos, SE, Jakupi, Bajram, Gordanic, V, Demajo, Miroslav, Trotti, F, Falk, R, Vanmarcke, H, Paridaens, J, Fujimoto, K, "Integrated natural radiation exposure studies in stable Yugoslav rural communities" in Science of the Total Environment, 272, no. 1-3 (2001):253-259,
https://doi.org/10.1016/S0048-9697(01)00702-1 . .
26
30
36