Vuković, Dubravka

Link to this page

Authority KeyName Variants
4cee0b71-8daa-4c31-a9bc-2aa010fa37fb
 • Vuković, Dubravka (3)
Projects

Author's Bibliography

Gamaspektrometrijsko ispitivanje čajeva iz uvoza u periodu od 2015. do 2018. godine

Vuković, Dubravka; Vićentijević, Mihajlo; Pantelić, Gordana K.

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2019)

TY - CONF
AU - Vuković, Dubravka
AU - Vićentijević, Mihajlo
AU - Pantelić, Gordana K.
PY - 2019
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/279687436
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8690
AB - U radu su prikazani rezultati gamaspektrometrijskog ispitivanja različitih čajevaporeklom iz uvoza. Ispitana su 162 uzorka u periodu od 2015.godinedo 2018. godine.Maksimalnavrednost za 137Cs je iznosila 5,04 Bq/kg suvog uzorka, što ukazuje da su svi čajevi bili bezbedni za ljudsku upotrebu.
AB - The paper presents the results of gamma spectrometry testing of different imported tea. 162 samples were tested during the period from 2015 to 2018. The maximum value for 137Cs was 5.04 Bq/kg of dry sample, indicating that the all tea samples were safe for human use.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Gamaspektrometrijsko ispitivanje čajeva iz uvoza u periodu od 2015. do 2018. godine
T1 - Gamma spectrometry testing of imported tea in period of 2015 to 2018
SP - 50
EP - 52
ER - 
@conference{
author = "Vuković, Dubravka and Vićentijević, Mihajlo and Pantelić, Gordana K.",
year = "2019",
abstract = "U radu su prikazani rezultati gamaspektrometrijskog ispitivanja različitih čajevaporeklom iz uvoza. Ispitana su 162 uzorka u periodu od 2015.godinedo 2018. godine.Maksimalnavrednost za 137Cs je iznosila 5,04 Bq/kg suvog uzorka, što ukazuje da su svi čajevi bili bezbedni za ljudsku upotrebu., The paper presents the results of gamma spectrometry testing of different imported tea. 162 samples were tested during the period from 2015 to 2018. The maximum value for 137Cs was 5.04 Bq/kg of dry sample, indicating that the all tea samples were safe for human use.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Gamaspektrometrijsko ispitivanje čajeva iz uvoza u periodu od 2015. do 2018. godine, Gamma spectrometry testing of imported tea in period of 2015 to 2018",
pages = "50-52"
}
Vuković, D., Vićentijević, M.,& Pantelić, G. K.. (2019). Gamaspektrometrijsko ispitivanje čajeva iz uvoza u periodu od 2015. do 2018. godine. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 50-52.
Vuković D, Vićentijević M, Pantelić GK. Gamaspektrometrijsko ispitivanje čajeva iz uvoza u periodu od 2015. do 2018. godine. in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2019;:50-52..
Vuković, Dubravka, Vićentijević, Mihajlo, Pantelić, Gordana K., "Gamaspektrometrijsko ispitivanje čajeva iz uvoza u periodu od 2015. do 2018. godine" in 30. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2019):50-52.

Aktivnost Cs137 u mleku i mlečnim proizvodima u Srbiji tokom 2016. godine

Vuković, Dubravka; Vićentijević, Mihajlo; Pantelić, Gordana K.

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2017)

TY - CONF
AU - Vuković, Dubravka
AU - Vićentijević, Mihajlo
AU - Pantelić, Gordana K.
PY - 2017
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8254
UR - https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/245691404
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/Zbornik_XXIX_Simpozijum_DZZ_SCG_Srebrno_jezero_2.pdf
AB - Jednu od osnovnih mera za rano otkrivanje i kontrolu prisustva radioaktivnih materija
u mleku i mlečnim proizvodima predstavlja stalni radijaciono-higijenski nadzor i
radijaciono-higijenska ekspertiza. U radu su izneti rezultati rada Laboratorije za
radijacionu higijenu - »LABRAH» pri Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije u
Beogradu. Tokom 2016. godine sprovedena je radijaciono-higijenska kontrola gamaspektrometrijskom analizom zračenja nad ukupno 349 uzoraka mleka i mlečnih
proizvoda pri unutrašnjoj i graničnoj kontroli. Mala aktivnost radionuklida veštačkog
porekla 137Cs pokazuje, da je efektivna doza za stanovništvo od tog radionuklida unetog
ingestijom, značajno ispod preporučene godišnje granice primljene doze za pojedinca iz
stanovništva (0,1 mSv/god), što znači da su ispitivani uzorci bili ispravni sa radijaciono-higijenskog aspekta.
AB - One of the basic measures for early detection and control of the presence of radioactive
materials in milk and dairy products is constant radiation-hygienic monitoring and
radiation-hygienic expertise. The paper presents the results of the Laboratory for
Radiation Hygiene - "LABRAH" at the Scientific Institute for Veterinary Medicine in
Belgrade. During 2016, radiation-hygienic control with gamma-spectrometric radiation
analysis was conducted over a total of 349 samples of milk and dairy products at
internal and border control. A small activity of 137Cs of artificial origin shows that the
effective dose for the population from this radionuclide introduced by ingestion is
significantly below the recommended annual dose limit for the individual from the
population (0.1 mSv/year), which means that tested samples were correct from the
radiation-hygienic aspect.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
C3 - 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
T1 - Aktivnost Cs137 u mleku i mlečnim proizvodima u Srbiji tokom 2016. godine
T1 - Cs137 activity in the milk and dairy products in Serbia during 2016
SP - 57
EP - 60
ER - 
@conference{
author = "Vuković, Dubravka and Vićentijević, Mihajlo and Pantelić, Gordana K.",
year = "2017",
abstract = "Jednu od osnovnih mera za rano otkrivanje i kontrolu prisustva radioaktivnih materija
u mleku i mlečnim proizvodima predstavlja stalni radijaciono-higijenski nadzor i
radijaciono-higijenska ekspertiza. U radu su izneti rezultati rada Laboratorije za
radijacionu higijenu - »LABRAH» pri Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije u
Beogradu. Tokom 2016. godine sprovedena je radijaciono-higijenska kontrola gamaspektrometrijskom analizom zračenja nad ukupno 349 uzoraka mleka i mlečnih
proizvoda pri unutrašnjoj i graničnoj kontroli. Mala aktivnost radionuklida veštačkog
porekla 137Cs pokazuje, da je efektivna doza za stanovništvo od tog radionuklida unetog
ingestijom, značajno ispod preporučene godišnje granice primljene doze za pojedinca iz
stanovništva (0,1 mSv/god), što znači da su ispitivani uzorci bili ispravni sa radijaciono-higijenskog aspekta., One of the basic measures for early detection and control of the presence of radioactive
materials in milk and dairy products is constant radiation-hygienic monitoring and
radiation-hygienic expertise. The paper presents the results of the Laboratory for
Radiation Hygiene - "LABRAH" at the Scientific Institute for Veterinary Medicine in
Belgrade. During 2016, radiation-hygienic control with gamma-spectrometric radiation
analysis was conducted over a total of 349 samples of milk and dairy products at
internal and border control. A small activity of 137Cs of artificial origin shows that the
effective dose for the population from this radionuclide introduced by ingestion is
significantly below the recommended annual dose limit for the individual from the
population (0.1 mSv/year), which means that tested samples were correct from the
radiation-hygienic aspect.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова",
title = "Aktivnost Cs137 u mleku i mlečnim proizvodima u Srbiji tokom 2016. godine, Cs137 activity in the milk and dairy products in Serbia during 2016",
pages = "57-60"
}
Vuković, D., Vićentijević, M.,& Pantelić, G. K.. (2017). Aktivnost Cs137 u mleku i mlečnim proizvodima u Srbiji tokom 2016. godine. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 57-60.
Vuković D, Vićentijević M, Pantelić GK. Aktivnost Cs137 u mleku i mlečnim proizvodima u Srbiji tokom 2016. godine. in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова. 2017;:57-60..
Vuković, Dubravka, Vićentijević, Mihajlo, Pantelić, Gordana K., "Aktivnost Cs137 u mleku i mlečnim proizvodima u Srbiji tokom 2016. godine" in 29. симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова (2017):57-60.

Gamaspektrometrijska kontrola hrane za ljude i životinje nakon akcidenta u Černobilju

Vuković, Dubravka; Vićentijević, Mihajlo; Pantelić, Gordana K.

(Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, 2016)

TY - CHAP
AU - Vuković, Dubravka
AU - Vićentijević, Mihajlo
AU - Pantelić, Gordana K.
PY - 2016
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/8232
UR - http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=226685452&fmt=11&lani=sc
UR - http://dzz.org.rs/wp-content/uploads/2013/06/30-godina-Cernobilja-monografija-1.pdf
AB - Nuklearni akcident u Černobilju koji se desio 26.04.1986.godine u bivšem SSSR-u, (danas
Ukrajina) izazvao je veliku pažnju i zabrinutost javnosti zbog moguće kontaminacije
životne sredine. Radioaktivni oblak je do naših prostora stigao za nekoliko dana, kada su
u uzorcima aerosola i padavina u bivšoj Jugoslaviji detektovani radionuklidi poreklom iz
Černobilja. Laboratorije u Srbiji koje su bile opremljene za merenja su započele
ispitivanje radioaktivnosti odmah nakon akcidenta, a u Laboratoriji za Radijacionu
higijenu Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije sadržaj radionuklida se ispituje
gamaspektrometrijski u namirnicama i hrani za životinje od 1989. godine. Godišnje je
analizirano od 206 do 2400 uzoraka. Od toga je najviše bilo uzoraka ribljeg brašna, mesa,
riba, mleka u prahu, itd., koji su većinom bili radijaciono-higijenski ispravni i bezbedni za
upotrebu. Nakon akcidenta u Fukušimi 2011. godine pojačana je analiza hrane koja
dolazi iz Azije. Najveći broj ispitanih uzoraka su bile ribe iz Tajlanda, Kine i Vijetnama, a
ispitivani uzorci su bili radijaciono-higijenski ispravni i bezbedni za upotrebu.
AB - The nuclear accident at Chernobyl, which occurred on 26 April 1986 in former SSSR,
(now Ukraine), caused a great deal of attention and public concern about the possible
contamination of the environment. In a few days the radioactive cloud came to our
country, when radionuclides were detected in the samples of aerosol and precipitation.
Laboratories in Serbia have begun testing radioactivity in food samples immediately
after the accident, while radionuclide content is examined in food and feed in the
Laboratory for Radiation Hygiene of the Institute of Veterinary Medicine of Serbia since
1989 by gamma spectrometry method. It was measured from 206 to 2400 samples
annually. The most analysed samples were fishmeal, meet, fish, milk powder, etc.
Almost all samples were radiation-hygienically correct and safe for use. Number of
analysis of food that comes from Asia was increased after the accident in Fukushima in
2011. The largest number of samples have been fish from Thailand, China, Vietnam. All
of the samples were radiation-hygienically correct and safe for use.
PB - Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе
T2 - Чернобиљ : 30 година после : монографија
T1 - Gamaspektrometrijska kontrola hrane za ljude i životinje nakon akcidenta u Černobilju
T1 - Gamma spectrometry control of food and feed after Chernobyl
SP - 136
EP - 144
ER - 
@inbook{
author = "Vuković, Dubravka and Vićentijević, Mihajlo and Pantelić, Gordana K.",
year = "2016",
abstract = "Nuklearni akcident u Černobilju koji se desio 26.04.1986.godine u bivšem SSSR-u, (danas
Ukrajina) izazvao je veliku pažnju i zabrinutost javnosti zbog moguće kontaminacije
životne sredine. Radioaktivni oblak je do naših prostora stigao za nekoliko dana, kada su
u uzorcima aerosola i padavina u bivšoj Jugoslaviji detektovani radionuklidi poreklom iz
Černobilja. Laboratorije u Srbiji koje su bile opremljene za merenja su započele
ispitivanje radioaktivnosti odmah nakon akcidenta, a u Laboratoriji za Radijacionu
higijenu Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije sadržaj radionuklida se ispituje
gamaspektrometrijski u namirnicama i hrani za životinje od 1989. godine. Godišnje je
analizirano od 206 do 2400 uzoraka. Od toga je najviše bilo uzoraka ribljeg brašna, mesa,
riba, mleka u prahu, itd., koji su većinom bili radijaciono-higijenski ispravni i bezbedni za
upotrebu. Nakon akcidenta u Fukušimi 2011. godine pojačana je analiza hrane koja
dolazi iz Azije. Najveći broj ispitanih uzoraka su bile ribe iz Tajlanda, Kine i Vijetnama, a
ispitivani uzorci su bili radijaciono-higijenski ispravni i bezbedni za upotrebu., The nuclear accident at Chernobyl, which occurred on 26 April 1986 in former SSSR,
(now Ukraine), caused a great deal of attention and public concern about the possible
contamination of the environment. In a few days the radioactive cloud came to our
country, when radionuclides were detected in the samples of aerosol and precipitation.
Laboratories in Serbia have begun testing radioactivity in food samples immediately
after the accident, while radionuclide content is examined in food and feed in the
Laboratory for Radiation Hygiene of the Institute of Veterinary Medicine of Serbia since
1989 by gamma spectrometry method. It was measured from 206 to 2400 samples
annually. The most analysed samples were fishmeal, meet, fish, milk powder, etc.
Almost all samples were radiation-hygienically correct and safe for use. Number of
analysis of food that comes from Asia was increased after the accident in Fukushima in
2011. The largest number of samples have been fish from Thailand, China, Vietnam. All
of the samples were radiation-hygienically correct and safe for use.",
publisher = "Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе",
journal = "Чернобиљ : 30 година после : монографија",
booktitle = "Gamaspektrometrijska kontrola hrane za ljude i životinje nakon akcidenta u Černobilju, Gamma spectrometry control of food and feed after Chernobyl",
pages = "136-144"
}
Vuković, D., Vićentijević, M.,& Pantelić, G. K.. (2016). Gamaspektrometrijska kontrola hrane za ljude i životinje nakon akcidenta u Černobilju. in Чернобиљ : 30 година после : монографија
Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе., 136-144.
Vuković D, Vićentijević M, Pantelić GK. Gamaspektrometrijska kontrola hrane za ljude i životinje nakon akcidenta u Černobilju. in Чернобиљ : 30 година после : монографија. 2016;:136-144..
Vuković, Dubravka, Vićentijević, Mihajlo, Pantelić, Gordana K., "Gamaspektrometrijska kontrola hrane za ljude i životinje nakon akcidenta u Černobilju" in Чернобиљ : 30 година после : монографија (2016):136-144.