VinaR (Vinca Repozitorijum) je zajednički digitalni repozitorijum svih laboratorija i odeljenja u okviru Instituta za nukelarne nauke Vinca Univerziteta u Beogradu. VinaR omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim reyultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode u Institutu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata

Više