Now showing items 922-941 of 1006

   Titles
   Uklanjanje, kondicioniranje i skladištenje iskorištenih radioaktivnih izvora u Crnoj Gori [1]
   Ukupna alfa i beta aktivnost u glini i uticaj gline na dinamiku oscilatorne Briggs-Rauscher reakcije [1]
   Ultra-fast hadronic calorimetry [2]
   Understanding trends in lithium binding at two-dimensional materials [1]
   Universal axial (0 0 1) rainbow channeling interaction potential [1]
   Unsupervised Classification of Premature Ventricular Contractions Based on RR Interval and Heartbeat Morphology [1]
   Unusual temperature dependence of coercivity in ε-Fe2O3 phase [1]
   Up-conversion luminescence of GdVO4:Nd3+/Er3+ and GdVO4:Nd3+/Ho3+ phosphors under 808 nm excitation [1]
   Upgrading of the CAPRICE type ECR ion source [1]
   Upgrading the ECR ion source within FAMA [1]
   Uporedni prikaz povišenog izlaganja zračenju u većim akcidentima i nuklearnom gorivnom ciklusu uopšte [1]
   Upravljanje radioaktivnim otpadom u institucijama zdravstvene zaštite [1]
   Use of acellular collagen matrix for the closure of the open oral wound in bone regeneration [1]
   Use of active personal dosimeters in hospitals: EURADOS survey [1]
   Use of cyclic voltammetry to determine the antioxidant capacity of berry fruits: correlation with spectrophotometric assays [1]
   Use of sintering to immobilize toxic metals present in galvanic sludge into a stabile glass-ceramic structure [1]
   Uticaj kalibracije efikasnosti na određivanje koncentracije Be7 i Pb210 u vazduhu [1]
   Uticaj metode pripreme uzoraka na merenje niskih koncentracija radiocezijuma u vodi - pregled rezultata interkomparacije [1]
   Uticaj promena mionskog fluksa na nivo fonske aktivnosti u niskofonskim gama spektrometrijskim merenjima [1]
   Uticaj usitnjenosti uzorka i geometrije merenja na rezultate ispitivanja sadržaja radionuklida u uzorku granita [1]