Now showing items 36-45 of 45

   Titles
   Uticaj antidepresiva na ponašanje i aktivnost simpatoadrenalnog sistema kod nestresiranih i stresiranih pacova [1]
   Uticaj in vivo prooksidativnog stanja limfocita na in vitro radiobiološki odgovor pacijenata obolelih od sindroma aplazije kostne srži [1]
   Uticaj mikrostrukture na mehaničke osobine kompozitne keramike Al2O3-Y3Al5O12 [1]
   Гетерогенный иерархический модель управления установкой для модификации и анализа материалов с помочей ионных пучков – ФАМА [1]
   Моделирање процеса одсумпоравања гасова уношењем спрашеног сорбента у ложиште енергетског котла на угљени прах [1]
   Определение температуропроводности и термического сопротивления контакта тонких твëрдых слоев на подлошке лазерно импульсным методом [1]
   Проучавање и модификација танких слојева ТiО2 добијених физичким методама депоновања за фотокаталитичку примену [1]
   Развој техника за решавање инверзног фотоакустичког проблема [1]
   Сол-гел синтеза и карактеризација мулита допираног гвожђем [1]
   Структура и маса скаларних тетракваркова који садрже c - кварк на основу Ферми-Брајтове и Глозман-Рискине хиперфине интеракције [1]