Now showing items 244-257 of 257

   Subject
   метода коначних елемената, Б-сплајн, геометријско моделовање,моделовање електромагнетског поља, резонантне шупљине, Галеркинова метода,анализа [1]
   механичка активација [1]
   Наноструктурни материјали, Оксиди, Термална анализа,Рендгенструктурна анализа, Магнетна мерења. [1]
   окупираност атомских позиција [1]
   олово [1]
   преферентне позиције атома [1]
   складиштење водоника [1]
   сумпор-диоксид, димни гасови, гасови стаклене баште,термоелектрана, густина, вискозност, индекс рефракције, апсорпција,моделовање. [1]
   хидириди [1]
   хиперфине интеракције [1]
   хром [1]
   једнослојне угљеничне нанотубе, електромагнетно зрачење,раманска спектроскопија, микроскопија атомских сила [1]
   Јонска имплантација, ефекат каналисања, аморфизацијасилицијума [1]
   Јонска имплантација, полиетилен велике густине (HDPE),сребро, злато, микроскопија у пољу атомских сила (AFM), микроскопија сапроменљиво – контролисаном силом (AFM – FMM) [1]