Now showing items 70-89 of 257

   Subject
   heart [1]
   heavy metals [1]
   Heavz metals, bioindicators, M. galloprovincialis, P. oceanica, AAS, BCF, MPI, PTWI, PCA [1]
   Hepatitis C virus (HCV), Bioinformatics, Informational spectrum method, Protein sequence [1]
   Hepatitis C virus (HCV), bioinformatika, metod informacionih spektara, proteinske sekvence [1]
   HfV2 [1]
   hidroksiapatit, antimikrobni, kost, srebro, bakar, cink, biomaterijali [1]
   hidroksiapatit-polilaktid, kompozitni biomaterijal, sinteza, osobine, toplopresovanje, poroznost, kompresiona čvrstoća, modul elastičnosti, in vitro, in vivo test [1]
   hierarchical cluster analysis [1]
   hijerarhijska analiza grupisanja [1]
   hitozan, pektin, adsorpcija, azo boje [1]
   Homopolimeri i kopolimeri na bazi metakrilata, funkcionalizacijadietilentriaminom, sorpcija oksianjona, teški metali, radionuklidi [1]
   Hottel-ov zonalni model, toplotno zračenje, razmena energije zračenjem,ložište, ugljeni prah, matematički model, temperatursko polje, radijaciono polje,fluksevi zračenja na zidu, opterećenje kotla [1]
   Hottel’s zonal model, thermal radiation, radiative heat exchange, furnace,pulverized coal, mathematical model, temperature field, radiative field, wall radiativeheat fluxes, boiler load [1]
   hydrides [1]
   hydrogen storage [1]
   hydrogen storage, DFT, boron, ion irradiation, desorption temperature,desorption mechanism, magnesium hydride [1]
   hydrogen storage, magnesium hydride, titanium dioxide, DFT, composites,thin films [1]
   hydrogen, alkaline electrolysis, in situ activation, ternary ionic activators, energy efficiency, moddeling of alkaline electrolyser [1]
   hydroxyapatite, antimicrobial, bone, silver, copper, zinc, biomaterials [1]