Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: vinar@vin.bg.ac.rs